Advertentie
 
“Dr. Hovinds Creation Seminars” banner

Creatie index

Dr. dino
Seminarie 6    De Hovind theorie, deel a
Dr. dino
(dit seminarie werd gegeven in 2005)


  
        
“In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op den zeventienden dag der maand, op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend.
        
 
En een plasregen was op de aarde veertig dagen en veertig nachten.”
 
    Genesis 7:11-12  


Introductie van de DVD door John Gusty

Wereldwijd treffen geologen onregelmatigheden aan, onverklaarbaar voor de evolutietheorie. Hallo, ik ben John Gusty. Door een mix van de Bijbel en wetenschappelijke observatie, geeft De Hovind theorie ’n fascinerende verklaring voor de zondvloed, de ijstijd, koolvorming, bergketens en de Grand Canyon.

 
Index:

 
Seminarie 6: De Hovind theorie
 
Introductie; Veel vragen die goede antwoorden nodig hebben
(deel a)
               - De schepping, de vloek en de zondvloed
  Er zullen spotters komen...
    
Oorzaak van de zondvloed (het Bijbelse verhaal)
  De ‘vloek van de grond’
  De zondvloed
 
De technische aspecten van een zondvloed (wetenschappelijk gezien)
  Stropopredenering: “Als het lang genoeg zou regenen om de Mount Everest te bedekken dan zou de wereld door de hitte koken”
  Waar kwam all het water voor de zondvloed vandaan?
  En de aarde brak open...
      - De Pangea theorie
- Continentverschuiving? (continentale drift)
- Hoe zit het met ‘magnetische omkeringen’?
- De hydroplaattheorie van Dr. Brown
- Plaat subductie
  De ijstijd
      - Waardoor bevroren de mammoeten in staande positie?
- Bomen in Alaska die 100 meter hoog waren?
 
De wetenschappelijke wetten en eigenschappen van dit universum die men in gedachten dient te houden
  De omgekeerde kwadratenwet
  Het tol-effect
         (Waren er eigenlijk wel jaargetijden vóór de zondvloed?)
  De kraters op de maan en Mercurius; Canyons op Mars
      (De Grand Canyon zou gevormd zijn gedurende miljoenen jaren, maar een veel grotere kloof op Mars zou ontstaan zijn in de loop van slechts enkele weken of maanden?)
  Het Meissner-effect
  IJskoude kometen die door de ruimte vliegen
  Het aardmagnetisch veld
  In de dagen van Peleg...
  Een waterkoepel boven de atmosfeer en water onder de aardekorst
 
De Hovind theorie
  Een kort overzicht
  1) Noach en de dieren gingen in de ark
  2) Een 150°C graden onder nul ijskomeet vloog richting aarde
  3) Super koud ijs sneeuwde op de aarde rond de polen, begraafde de mammoeten, in staande positie
      - Mammoeten ontworpen voor koud weer? Wat was nu eigenlijk hun lot?
- De ijstijd
 
4) De aardkorst scheurde en de fonteinen van de afgrond braken open, de aarde begon te wiebelen, en deed de waterkoepel van vóór de zondvloed instorten
(deel b)
      - Gefossiliseerde mossels aangetroffen boven op hoge bergen
- Andere gevonden fossielen
- Diatomeeënaarde ...en de walvis
  5) Grote hopen van dode planten en dieren werden afgezet en veranderde in kolen en olie
      - Stratigrafie (laagvorming)
- Voorwaarden voor verstening (fossilisatie) en versteende artefacten
- De kracht van water: Cavitatie, Hydraulisch trekken, afschuring en liquefactie
- Mossels worden op de bodem gevonden, en vogels bovenaan, geld dat als bewijs dat mosselen eerst evolueerden en vogels het laatst?
- Een dom idee: De zondvloed was slechts locaal
  6) De instabiele platen van de aardkorst bewegen rond, vormden oceaan bassins, bergketens en ravijnen
      - Waar ging al het water heen?; Wanneer iets ergens omlaag gaat, dan gaat ergens anders iets omhoog!
- Er is nog steeds water onder de aardkorst
- Voor erosie zijn geen ‘miljoenen jaren...’ nodig
- Bijna alle bergketens volgen de kustlijnen
- Het ontstaan van gebogen rotslagen; Zinkgaten in de Grand Canyon
- De kangoeroes: Hoe kwamen ze in Australië en waarom vinden we ze alleen daar?
- Het continentaal plat
- Catastrofes kunnen het vastgoed snel herschikken en dit op grote schaal; Vorming van de Grand - Canyon; Uitbarsting van Mount St. Helens (1980)
- Omvergeblazen bomen na Mount St. Helens uitbarsting; Polystrate bomen, snel gevormd
- De vorming van steenkool kost geen ‘miljoenen jaren...’; Artefacten gevonden in steenkool
- De wateren vielen neer...; Discordantie in geology verklaard
- De ark rustte, maar Noach verliet niet de ark voordat nog eens 6 maanden voorbij waren gegaan
  7) De ijskappen smolten, waardoor geleidelijk de zeespiegel steeg en het continentaal plat werd gevormd
      - De levensspanne voor de mens werd korter; De dagen van Peleg
- Het bestaan van steden onder water verklaard
  8) Waarom heeft God de wereld vernietigd?; De na-effecten van de zondvloed zien we vandaag 
Seminarie 6: De Hovind theorie

Back to Main Index Introductie; Veel vragen die goede antwoorden nodig hebben

Het is geweldig om hier in de Tennessee Temple University te zijn. Mijn 3 kinderen zaten hier op school. Bijna zat ik hier ook op school. Maar uiteindelijk belandde ik op het Midwestern Baptist College.

Vandaag wil ik De Hovind theorie behandelen. Wat veroorzaakte de zondvloed ten tijde van Noach? Christenen dienen een goed antwoord te geven aan de sceptici. Als je aan evangelisatie doet, dan ontmoet je mensen die een groot blok aan ’t been hebben, en dat is de evolutietheorie. Jarenlang werd hen geleerd dat de aarde miljarden jaren oud is. En dat ’t miljarden jaren duurde om de geologische lagen te vormen. Die obstakels moeten overwonnen worden. De eerste taak van een zendeling is om de taal te leren, zodat hij daarmee de mensen kan bereiken. Als christenen dienen we de taal van de mensen te leren die we willen bereiken, waar ter wereld dan ook.

De Bijbel leert dat de aarde 6000 jaar oud is. Niet miljarden jaren oud. In het geval dat dit waar zou zijn, moeten we het één en ander verklaren.

 1. Hoe verklaren we al die grote canyons? Op Mars zijn er zelfs grotere dan op aarde.
 2. Hoe verklaren we bevroren mammoeten? Grote harige hippie olifanten, waarvan sommige bevroren in staande positie zijn gevonden?
 3. Waar kwam het water van de zondvloed vandaan?
 4. Waar ging het water na de zondvloed naar toe? Goede vragen van atheïsten die we moeten beantwoorden.
 5. Waar in de Bijbel past de ijstijd?
 6. Waarom bevinden kangoeroes zich alleen in Australië?
 7. Waar was de hof van Eden?
 8. Wat deed God vóór de schepping?

Duizenden vragen aan christenen als ze de verlorenen tot Christus willen brengen. Het is mijn gebed dat dit deel 6, De Hovind theorie, u ’n raamwerk van de wereldgeschiedenis zal geven, om als basis te gebruiken. Het is slechts een theorie. Mocht er een fout inzitten dan zal ik dat wijzigen. Velen hebben mijn theorie al beïnvloed. Na dit al 16 jaar onderwezen te hebben zijn er geen ernstige fouten in de theorie gevonden. Mocht je wat vinden, laat het me weten.

 
Go back De schepping, de vloek en de zondvloed

We behandelen 3 gebeurtenissen vandaag:

 1. De schepping. (zie ook DVD deel 2)
 2. De vloek, God vervloekte de grond.
 3. En dan de grote catastrofe, de zondvloed. Wat is de oorzaak van de zondvloed in de dagen van Noach?

We beginnen met de schepping. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De Bijbel zegt dat vóór de zondvloed kwam, de mensen meer dan 900 jaar oud werden. In 900 jaar kun je heel veel leren. Veel mensen hebben hier nooit aan gedacht, maar Adam sprak elke taal. Want er was ook maar één taal. En hij was getrouwd met ’t mooiste meisje ter wereld. Vóór de zondvloed was alles heel anders. Zie ook DVD deel 2 van de seminarserie.

 
Back to Main Index Er zullen spotters komen...

De Bijbel zegt in 2 Petrus 3:3: “Dit eerst wetende, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen.” Wist u dat er mensen zijn die spotten met de Bijbel? De reden hiervoor is hun lust. De onderliggende reden is dat ze niet willen dat God hen vertelt wat ze moeten doen. Ik heb nog nooit ’n uitzondering gezien. Na 90 debatten en 7000 radio- en TV-shows, ben ik ervan overtuigd dat men met de Bijbel spot vanwege lust. Er is geen wetenschappelijke reden om de Bijbel te verwerpen en evolutie aan te nemen. Ze willen zich niet door God laten gezeggen. De spotters zeggen: “Waar is de belofte van Zijn komst? Want sinds de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zoals het was vanaf ’t begin van de schepping.” De uniformiteitsleer. Zoals alles nu gebeurt, zo gebeurde het altijd al, ’n langzaam en geleidelijk proces. Voor meer zie DVD 4, Leugens in de lesboeken.

De Bijbel zegt in 2 Petrus 3:5: “De spotters zijn bewust onwetend.” Bewust onwetend. In het Grieks betekent, je expres dom houden. De spotters zijn bewust onwetend hoe God de hemelen heeft gemaakt. En hoe de aarde uit het water en in ’t water staat. Zie ook DVD 2 in onze serie, De hof van Eden. De spotters zijn onwetend wat betreft de schepping en de zondvloed. “De wereld was overstroomd met water en verging.” (II Pt 3:6) De spotters zijn onwetend inzake deze 2 dingen:

 1. De schepping, circa 6000 jaar geleden, en;
 2. De zondvloed, circa 4.400 jaar geleden.

Ze willen niet toegeven dat God de wereld maakte, want dat houdt in dat Hij ’t bezit en de regels maakt. Ze willen ook niet toegeven dat er een vloed was, want dat betekent dat Hij Zijn schepping kan en mag oordelen. Daarom dienen we te weten hoe de schepping was en wat de vloed de aarde aandeed. Dan begrijpen we de hedendaagse dingen, en kunnen we beter evangeliseren om de wereld te bereiken.

 1. De spotters zijn ook onwetend inzake ’t komende oordeel. (2 Pt 3:7)

Het oordeel komt ook een keer bij u. De spotters houden niet van het idee van de schepping, de zondvloed en ’t komende oordeel. Indien we deze drie dingen beter begrijpen, dan zullen we effectiever evangeliseren.

Go to index

 
Oorzaak van de zondvloed (het Bijbelse verhaal)

Back to Main Index De ‘vloek van de grond’

De Bijbel leert dat de wereld circa 6000 jaar geleden perfect geschapen werd. Dino's leefden samen met Adam en Eva, een geweldige plaats. Zie DVD 2. Toen vervloekte God de grond vanwege hun zonde. God zei: “Adam, waar ben je?” (Gn 3:9) Want hij verstopte zich vanwege z’n zonde. God zei: “Heb je gegeten van de boom, waar je niet van mocht eten?” (Gn 3:11) Adams eerste reactie op deze vraag van God was als volgt: “De vrouw die U mij gegeven hebt.” (Gn 3:12) Hij wil de schuld doorschuiven: “God, het is Uw fout dat ik dit heb gedaan. Als U haar niet had gemaakt of aan mij had gegeven, dan had ik nu geen probleem.” Iedereen schuift de schuld door. “Heer, de vrouw die U hebt gemaakt.” Oftewel, ’t is haar, en Uw fout. Uiteindelijk gaf hij toe: “Ja, ik heb van de boom gegeten.” (Gn 3:12) Toen zei God tegen Eva: “Wat hebt u gedaan?” Zij zei: “De slang...” Ze bedoelde: “De slang die U hebt gemaakt bedroog me, en ik at.” (Gn 3:13) Uiteindelijk beleed zij haar zonde. Toen vervloekte God de slang: “U zult uw hele leven op uw buik kruipen.” (Gn 3:14) Toen zei God tegen de vrouw: “Één van uw vloeken is dat de man over u regeert.” (Gn 3:16) Ja meisjes, de man wordt de baas. In veel gevallen is dat inderdaad een vloek.

En God zei tegen de man: “De grond wordt om uwentwil vervloekt.” “De grond is om uwentwil vervloekt.” (Gn 3:17) Een fascinerend vers. God zei dus: “Adam, ik vervloek de grond voor je eigen bestwil.” Het is goed dat de grond is vervloekt, want nu moet je werken om te kunnen leven. Dit houdt je bezig, je werkt de hele dag en je komt vermoeid thuis. Wat als God voor iedereen in alles voorzag, en dat niemand ooit hoefde te werken? We zouden een beetje rondhangen en slechte dingen bedenken. Dat is een van de problemen met sociale uitkeringen. Gods sociale programma is simpel, wie niet wil werken zal ook niet eten. Dat deed ik ook met mijn opgroeiende kinderen, niet werken, geen eten. Simpel. Dit hebben ze zeer snel in de gaten. Geef ze ‘s ochtends een lijst met wat te doen, maak je bed op, doe je huiswerk, enz.. Bij het avondeten wordt er gebeden, maar voordat er gegeten wordt, check je alles: “Zoon, je kamer is niet opgeruimd. Dochter, je huiswerk is niet af. Maak eerst alles af, dan mogen jullie pas eten.” Dit hoef je slechts één keer te doen, niet werken, niet eten. Gods sociale programma. In Amerika is dit een echt probleem, we betalen mensen om niet te werken. God zei: “De grond is vervloekt om uwentwil.” Werken is heel goed voor je, een geweldige therapie. De Heer zei: “In het zweet uws aanschijns zult u brood eten. En tot stof zult u wederkeren, wanneer alles voorbij is.” (Gn 3:18) U zult sterven.

 
Back to Main Index De zondvloed

Toen kwam de zondvloed in Genesis 6. Daar houden we ons vandaag mee bezig. “En God zag dat de mensen op de aarde voortdurend kwaadaardig waren en boze gedachten hadden. Het berouwde de HEERE dat Hij de mens had gemaakt en het smartte Hem in zijn hart. De HEERE zei, Ik ga de mensen uitroeien, inclusief de dieren en het gevogelte. Want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.” (Gn 6:5-7) En de aarde was vol met geweldenarij.” Iedereen was kwaadaardig. En God zei tegen Noach, Het is genoeg geweest, bouw een boot. “En God zei tegen Noach, Maak u een ark.” (Gn 6:11:14) En Noach zei tegen zijn zonen: “Jongens, ga eens wat hout halen. We moeten een boot bouwen.” En dat deden ze dus. Mensen zeggen: “Waarom doet God een zondvloed over de hele wereld gaan? Waarom doodt Hij niet alleen slechte mensen? Anders is het toch wreed? De pinguïns hebben toch niet gezondigd?” Toch vernietigde God de hele wereld.

Even wat belangrijke punten:

 1. De vloed liet bewijs na, een wonder niet. Stel dat God iedereen dood liet gaan op Noach en zijn familie na. Welk bewijs zou daarvan zijn achtergebleven?
 2. Vandaag zien we nog steeds de effecten van Gods oordeel over de zonde.
 3. Toen Noach de ark moest bouwen, begon voor iedereen een waarschuwingstijd.

De één zegt dat Noach 7 jaar over de bouw deed, de ander 120 jaar. De Bijbel geeft de duur niet aan. Maar Noach deed wel lang over de bouw. Men zag hem deze boot bouwen en zei: “Ben jij gek? Waar ben je mee bezig?” Hij zei: “Het zal gaan regenen.” Ik kan dit dogmatisch niet bewijzen, maar volgens mij had het vóór de zondvloed nog nooit geregend. Noach predikte dus over iets dat nog nooit gebeurd was. Hij zei: “Er zal regen uit de lucht vallen.” Iedereen keek rond en zei: “Dat is nog nooit gebeurd.” Men dacht dat hij gek was. Wij als christenen doen dat vandaag ook. Wij zeggen: “Op een dag komt Jezus terug op de wolken bij het geroep van een bazuin en zullen de doden in Christus eerst opgewekt worden en samen met ons naar de hemel gaan.” Iedereen zal nu zeggen: “Ja hoor.” Niemand heeft ooit ’n bazuin uit een wolk gehoord, en mensen naar die wolken zien opstijgen. We prediken dat er iets gaat gebeuren wat nog nooit in de geschiedenis gebeurd is. Dat deed Noach. Hij predikte dat er iets zou gebeuren, wat nog nooit gebeurd was. Dus zijn prediking gaf mensen de kans zich te bekeren.

Go to index

 
De technische aspecten van een zondvloed (wetenschappelijk gezien)

Back to Main Index Stropopredenering: “Als het lang genoeg zou regenen om de Mount Everest te bedekken dan zou de wereld door de hitte koken”

Maar men zegt: “Hoe kon de regen van de zondvloed de Mount Everest bedekken?” Tijdens een debat stond iemand op en zei: “Realiseert u zich dat wanneer het regent er warmte vrijkomt in de atmosfeer?” Ik zei: “Klopt, dat is condensatiewarmte. Maar wat is uw vraag?” Hij zei: “Als het genoeg regende om de Mount Everest te bedekken, dan zou door de hitte de hele wereld koken.” Ik zei: “U hebt gelijk.” Hij zei: “Volgens u regende het genoeg om de Mount Everest te bedekken?” Ik zei: “Dat heb ik niet gezegd.” Hij zei: “Denkt u dat Mount Everest bedekt was?” Ik zei: “Ik denk dat de Mount Everest er nog niet was.” De bergen werden pas gevormd aan het einde van de zondvloed. Zie Psalm 104. Later meer over de vorming van bergketens. Ik denk dat ’t niet genoeg regende om de Mount Everest te bedekken. Ik ken geen enkele christen die dat onderwijst. Maar ik denk dat de hele wereld bedekt was met water, waarvan slechts een klein gedeelte door de regen kwam. Het klopt dat als het zoveel regende dat de Mount Everest bedekt werd, de wereld zou koken. Maar het is een oneigenlijk argument. ’t Water kwam daar niet vandaan.

 
Back to Main Index Waar kwam all het water voor de zondvloed vandaan?

Er zijn verschillende theorieën over wat de zondvloed veroorzaakte. Ik deel zo meteen mijn theorie met u, de Hovind theorie, wat veroorzaakte de vloed. Ik noem het zo, want dan ben ik als enige verantwoordelijk als de theorie fout is. Het geeft u wat wetenschappelijke argumenten, zodat u zult kunnen zeggen: “Misschien is het zo gebeurd!” En het geeft u wellicht antwoorden voor atheïsten en zo. We moeten begrijpen dat de oorspronkelijke schepping heel anders was.

De Bijbel zegt dat niet alleen de aarde er was, maar ook water onder de aardkorst. Psalm 24: “De aarde is des HEEREN. Hij heeft haar gegrondvest op de zeeën.” Dat is een interessant vers, de aarde werd bovenop water gebouwd. Psalm 33: “Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop; Hij legt de afgronden in schatkamers.” Het oceaanwater dat we heden aan de oppervlakte zien was ooit opgeslagen in de aardkorst, in grote onderaardse kamers. Psalm 136:6: “Die de aarde boven de wateren uitgespannen heeft.” Lees dat vers maar goed. Het geeft ons een idee hoe de oorspronkelijke schepping was. “En toen braken de fonteinen van de afgrond open.” Toen dat gebeurde spoot het water dat in de aardkorst was naar de oppervlakte. Job 38:8 zegt: “Wie heeft de zee met deuren afgesloten, toen het uitbrak en uit de moederschoot voortkwam?” Het breken van het water bij de geboorte van een baby, is een heel bijzonder proces. De vrouw van een vriend van me was in de keuken het ontbijt aan het klaarmaken toen haar vruchtwater brak. Het lag helemaal over de vloer. Haar man kwam binnenrennen, gleed uit, en brak zijn arm. Zij moest hem naar het ziekenhuis brengen. Wat een rommel wanneer baby's worden geboren. Één kind van me werd thuis geboren, wat een rommel toen het water brak.

 
Back to Main Index En de aarde brak open...

 
Go back De Pangea theorie

God zegt in Job 38, dat toen het water uit de aarde voortkwam, ’t gewoon uitbrak. “Toen ik voor haar met Mijn besluit de aarde doorbrak en grendel en deuren zette: Tot hiertoe en niet verder zult gij komen, hier zal de trots uwer golven blijven staan!” (Job 38:10-11) Ik geloof dat de aarde openbrak tijdens de vloed. De ‘littekens’ zijn nog steeds te zien op het aardoppervlak, breuklijnen. Ik woonde vlakbij de San Andreas-breuk en bestudeerde de Haywood-breuk, de New Madrid-breuk en de Golden-breuk. Geen twijfel mogelijk, de aarde is opengebarsten en bestaat uit platen die bewegen. Wanneer die bewegen veroorzaken zij tsunami's, aardbevingen en vulkanen. Die dingen gebeuren. De vraag is, wanneer gebeurde dit met de aarde? Ik denk dat dit ongeveer 4400 jaar geleden aan het begin van de zondvloed gebeurde.

Evolutionisten zeggen dan: “Dat is bewijs voor Pangea. De continenten passen in elkaar. Zie u niet hoe Zuid-Amerika en Afrika in elkaar passen?” Wacht even. Wie heeft van Pangea gehoord? Dit wordt in de lesboeken als feit onderwezen. Maar er zijn een aantal zaken waar we met de Pangea rekening mee moeten houden. Ten eerste zeggen ze dat Zuid-Amerika en Afrika in elkaar passen. Ja, mijn huis en die van de buren passen ook in elkaar, als je ze aan elkaar schuift. Wat bewijst dat? Niets. Het bewijst niet dat de straat ineens tussen de huizen kwam en ze uit elkaar schoof. De vorm van deze continenten is puur toeval, gebaseerd op het waterniveau.

 
Go back Continentverschuiving? (continentale drift)

Het zogenaamde bewijs voor continentale drift is interessant.

 1. Ze zullen zeggen dat de vorm van de continenten schijnt te passen.
 2. En dezelfde fossielen worden gevonden aan beide kanten van de oceaan. Kan waar zijn. Maar ’t is ook waar dat wereldwijd dezelfde fossielen worden gevonden. En dat is net zo goed een bewijs dat er een wereldwijde vloed heeft plaatsgevonden. Waar konden de dieren bij zo’n vloed overal naar toe drijven? Overal toch?
 3. Dan zegt men: “Er zijn magnetische omkeringen in de Mid-Atlantische rug.”

Maar wacht eens even.

 1. Ze zeggen er niet bij dat ze Afrika 35-40% gekrompen hebben om het te doen passen.
 2. Ze zeggen niet dat Mexico en Centraal-Amerika er niet meer zijn. “Hey señor, ¿Qué pasa dónde estan México, Panamá, Costa Rica, Guatemala?”
 3. Ze zeggen ook niet dat ze Europa en Zuid-Amerika tegen de klok in hebben gedraaid, en Afrika met de klok mee.
 4. Ze zeggen ook niet, en zelfs voor ’n kleuter is dat duidelijk, dat als je het water uit de oceanen haalt, het eronder vol zit met grond. De oceanen hebben werkelijk een bodem. Wie wist dit al? Ze hebben echt een bodem.

Men vraagt: “Waren de continenten ooit verbonden?” Ik zeg: “Ze zijn nu nog steeds verbonden. Hoezo, waren verbonden? Ze zijn nog steeds verbonden.” Ze zijn altijd al verbonden geweest. De aarde heeft een korst, en alle lage plaatsen zijn gevuld met water.

 
Go back Hoe zit het met ‘magnetische omkeringen’?

Lesboeken zeggen: “Er zijn magnetische omkeringen op de bodem van de Mid-Atlantische rug.” Onzin. Er zijn geen gebieden met tegengestelde polariteiten, tenzij hier en daar gesteente werd omgedraaid bij het openbreken van de fonteinen van de afgrond. Maar magnetische omkeringen zijn een leugen. Dit artikel zegt: “Diepe aardkorstboringen in de Noord-Atlantische zee.” Dit is uit Science tijdschrift, Vol. 204. Hij zei: “Het is duidelijk dat het simpele model van gelijkmatig gemagnetiseerde aardkorstblokken met wisselende polariteit, niet de realiteit weergeeft.” Wat in de lesboeken staat is niet de realiteit. Walt Brown schreef een geweldig boek, In the Beginning. Met een aantal kernpunten daarin ben ik ’t niet eens. Maar hij is een vriend van me, a briljant persoon, PhD in fysiek, hij onderwees jarenlang op de luchtmachtacademie. Zijn website is creationscience.com. Ondanks onze kleine meningsverschillen beveel ik dit boek aan. Het bevat goed materiaal inzake magnetische omkeringen. Nee, “er zijn geen magnetische omkeringen, alleen gebieden met sterk en zwak magnetisme.” Het is eigenlijk een chaos bij de Mid-Atlantische rug. De aarde heeft 10% van de kracht van haar magnetisch veld verloren in de afgelopen 150 jaar. En 40% in de afgelopen 1000 jaar. Er is overweldigend bewijs dat het magnetisch veld van de aarde zwakker wordt. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat het ooit sterker was. Wordt het steeds zwakker dan heb je een probleem. Ga maar eens 25.000 jaar terug in de tijd. Het magnetisch veld zou zo krachtig zijn dat leven onmogelijk werd in verband met de gegenereerde hitte. Voor dit probleem dienen de evolutionisten een antwoord te vinden. “Het magnetisch veld neemt af. Dat komt door omkeringen.” ’t Is nooit waargenomen dat ’t magnetisch veld omkeert, alleen dat het afneemt.

 
Go back De hydroplaattheorie van Dr. Brown

Ik denk dat Walt Brown de beste theorie inzake de continentale drift heeft, de hydroplaattheorie van Walt Brown. Voor mij beantwoordt het veel vragen.

“We zien op onze planeet 17 heel vreemde kenmerken, die nu systematisch verklaard kunnen worden, als resultaat van een enorme wereldwijde zondvloed, waarbij water omhoog spoot vanuit onderaardse kamers. De energie die daarbij vrijkwam was meer dan 10 miljard waterstofbommen.

 • Deze verklaring toont ons hoe snel grote bergen werden gevormd.
 • Het verklaart de grote hoeveelheden van kool en olie, en ook;
 • Snelle continentale drift.
 • ’t Verklaart ook de enorme greppels op de oceaanbodem en de canyons en vulkanen.
 • Het verklaart de vorming van strata die uit lagen bestaan, en de meeste fossielen.
 • Het verklaart de Ijstijd, en;
 • Alle canyons op het land, met name de Grand Canyon.

De prevloed-aarde had waarschijnlijk één groot supercontinent met rijke vegetatie, zeeën, rivieren en kleine bergen. Volgens de hydroplaattheorie had de prevloed-aarde veel onderaards water waarvan zich nu ongeveer de helft in de oceanen bevindt. Dit water bevond zich in met elkaar verbonden kamers, die een dun bolvormig continentaal plat vormden van ongeveer 800 meter dik, wellicht zo’n 16 kilometer onder het aardoppervlak. De toenemende druk in de onderaardse waterkamer deed de bovenliggende aardkorst strekken, net zo als bij het opblazen van een ballon. Gebreken in de aardkorst begonnen met een microscopische barst, die zich in beide richtingen uitstrekte met een snelheid van circa 5 km/s. De barst volgde de weg van de minste weerstand en ging in ongeveer 2 uur de aarde rond. Toen de barst rond de aarde racete, scheurde de bovenliggende aardkorst open, zoals ’n strakgespannen kledingstuk.

Het onderaardse water stond onder extreme druk vanwege ’t gewicht van het 16 kilometer dikke gesteente erboven. Het water spoot uit de breuk als een zeer zware explosie. Berekeningen tonen dat langs deze, rond de aarde cirkelende breuk, de waterfonteinen er supersonisch uitspoten, tot 30 km hoog de atmosfeer in. De straal van deze enorme fontein veroorzaakte stortregens, zoals de aarde nog nooit had meegemaakt, ervoor of erna. De Bijbel verklaart dat “in één dag alle fonteinen van de diepe afgrond openbraken.”(Gn 7:11) En het beschrijft deze gebeurtenissen, ongeveer 4500 jaar geleden, die wij nu wetenschappelijk kunnen samenvoegen in reeksen van oorzaak en gevolg tot de hydroplaattheorie.

 

De fonteinen van de afgrond en de zich uitzettende stoom veroorzaakten gewelddadige winden. Een gedeelte van ’t water spoot tot boven de koude stratosfeer en bevroor tot superkoude ijskristallen, waardoor enorme ijsblokken ontstonden die vele dieren begroef, verstikte en onmiddellijk deed bevriezen.

De hogedruk-fonteinen deden ’t gesteente van de breuk aan beide zijden eroderen. En gooide ook de kalkachtige inhoud van vele prevloed-zeeën omhoog. Uit dit modderige water zetten zich over de gehele aarde enorme massa's sediment af. ’t Sediment begroef in één klap planten en dieren, waardoor alle fossielen ontstonden. De vloed ontwortelde vegetatie, en bracht ’t naar plaatsen waar ’t zich opeenhoopte en waar het al snel kool en olie werd, door processen die we vandaag in het laboratorium kunnen nabootsen.

 

Experimenten tonen aan, dat toen erosie de breuk wijder maakte, deze zo breed werd dat het samengeperste gesteente onder de onderaardse kamers omhoog sprong en geboorte gaf aan de Mid-Atlantische rug, die rond de aarde gaat als ’n honkbalnaad. De continentale platen, oftewel de hydroplaten, met eronder nog water als smering schoven naar beneden, weg van de oprijzende Mid-Atlantische rug. Nadat de massieve en langzaam versnellende continentale platen ’n snelheid bereikten van 70 km/uur, kregen ze tegenstand, werden ze in elkaar gedrukt en verbrijzeld, werden ze dikker, en verbogen ze. Daar waar de hydroplaten omhoog bogen ontstonden bergen, en waar ze naar beneden bogen ontstonden oceaantroggen. Daarom lopen deze kenmerken in het algemeen parallel met de oceaanruggen van welke zij weggleden.

 

Toen de hydroplaten van de oceaanruggen weggleden ontstonden diepe zeebekkens, waar de vloedwateren zich in terugtrokken. Ieder continentaal zeebekken werd op natuurlijke wijze vol met water achtergelaten. Zo ontstonden veel postvloedmeren. Ieder meer dat groter werd door regen of drainage van hoger gelegen gebieden liep over bij het laagste punt van de rand. Dat erodeerde een klein gat in de rand, waardoor nog meer water sneller door het gat ging, en nog dieper insneed op de door de vloed afgezette zachte sedimenten. Dit proces versnelde, totdat al het water van het meer door een diepe geul werd gedumpt, waardoor een canyon ontstond. De grootste van deze was de Grand Canyon. Noordoost van Grand Canyon was ’n groot meer dat ik Grand Lake heb genoemd. Dit meer dumpte water en hierbij kwam meer water vrij dan de 5 meren bij elkaar. Water liep over de rand van Grand Lake, en daardoor erodeerde zijn dam zo’n 32 kilometer ten zuiden van Page, Arizona. Waardoor op catastrofale wijze binnen enkele weken de Grand Canyon ontstond.”

 

Dit is de hydroplaattheorie van Walt Brown die mij het meest zinnig lijkt. Dit verklaart veel. Als de barst wijder wordt in het midden van de Mid-Atlantische rug door ’t eruit spuiten van ’t water, dan kan het basalt eronder naar boven opzwellen. Dat is ook gebeurd. Als ’t basalt opzwelt, dan komen er barsten in en glijden ook de bovenliggende lagen weg van het basalt.

 


Ze gaan verschuiven totdat er weerstand is. Daardoor ontstaan de in elkaar gedrukte bergen, zoals bv. in Brits-Columbia. Op die bergen gaan de rimpels op en neer, net alsof iemand een tapijt tegen een muur heeft gedrukt waardoor het ging rimpelen. Christenen dienen voor zulke dingen verklaringen te hebben. Dit is er mogelijk één.

 

Toen het basalt openbrak, stroomde het water naar binnen, waardoor het afkoelde. Bij koud gesteente blijft het magnetisch veld in stand, heet gesteente verliest het. Dus toen men dacht op de zeebodem magnetische omkeringen te hebben gevonden, vonden ze eigenlijk de oude basaltbarsten, met voormalige koude en warme gebieden ontstaan door ’t binnenstromende water. De barsten zitten nu vol met sediment. Magnetische omkeringen bestaan dus niet. Misschien zijn er een paar omdat de vloed wat gesteente deed omkeren. Ik denk dat de hydroplaattheorie een betere theorie is.

 
Go back Plaat subductie

Toen de continenten weggleden, werden sommige platen eronder gezogen. Bob Gardener heeft een goede theorie over deze plaatsubductie. Past goed in ’t plaatje. Heb je wel eens in pudding geroerd en er kwam een laagje op de bovenkant? Als je op dat laagje drukt, zinkt het naar de bodem. Het hele laagje wordt meegenomen. Hetzelfde met de magma van een vulkaan. Als het afkoelt krijgt de lava ’n harde korst, en als die op één plaats zinkt, dan neemt ’t een hele laag lava of magma met zich mee. Dat gebeurde wellicht ook tijdens de zondvloed. De continenten eroderen. Bij regen zijn er landverschuivingen, modderstromen, erosie, massabeweging bodemkruip. Dit gebeurt voortdurend, net als gisteravond hier met die onweersbui. Er heeft zeker erosie plaatsgevonden. Deze modder zal in de oceaan stromen. Er gebeuren 2 dingen, de bergen worden kleiner en de oceanen worden gevuld. Met de huidige erosiesnelheid zijn de continenten binnen 14 miljoen jaar vlak. Dat is een probleem voor de evolutionisten.

Ze dienen twee dingen te verklaren:

 1. Waarom zijn de oceanen niet vol met modder? Er zit maar voor ’n paar duizend jaar in.
 2. En waarom zijn de bergen nog niet weggeërodeerd?

Daarom is deze Pangea theorie zo belangrijk voor hen. Ze zeggen: “Recycling, de oceaanbodem heeft niet veel modder, want het wordt naar beneden getrokken, dan hersmolten, en het komt weer omhoog in ’t midden, recycling.” Misschien, maar er is ’n andere reden. Er is daar misschien niet veel modder, omdat het niet miljoenen jaren oud is. Platen bewegen.

 1. Maar dat bewijst niet dat ze altijd hebben bewogen.
 2. En ook niet dat de snelheid altijd hetzelfde is geweest als vandaag.

Studenten moeten ook onderwezen worden dat er andere opties zijn. Ik woon vlakbij autosnelweg 10, Pensacola, Florida. Autosnelweg 10 gaat helemaal van Los Angeles naar Jacksonville, Florida. Als ik iemand oostwaarts zie rijden met een snelheid van 110 km/u, bewijst dat dat hij 4 dagen geleden in Los Angeles begon met rijden? Nee. Misschien is hij er net bij de laatste oprit pas opgekomen. Dat we die platen vandaag een beetje zien bewegen, zegt niets over de historie op lange termijn. Val niet voor die propaganda.

De continentale drift-theorie is ontworpen om 2 evolutionaire problemen te ontlopen:

 1. Het magnetisch veld wordt zwakker.
 2. Er is heel weinig sediment in de oceaan.
 3. Een andere verklaring is, de Bijbel is waar, en de aarde is niet miljarden jaren oud.

 
Back to Main Index De ijstijd

Men vraagt: “Waar in de Bijbel past de ijstijd?” De ijstijd was er zeker. Het ijs kwam helemaal tot aan Kansas City, Missouri. Wie van jullie komen uit staten zoals Ohio of Indiana die ooit met ijs bedekt waren? Op dit tijdstip van ’t jaar zijn ze nog steeds met ijs bedekt. Maar er zijn in deze staten diverse bewijzen dat er echt een ijstijd was. Wanneer ijs vooruit schuift, dan hopen stenen zich vooraan op.

 • Stenen die na het smelten van ’t ijs achterblijven worden eindmorenes genoemd.
 • Drukt het ijs de stenen naar de kant, dan worden het zijmorenes genoemd.
 • Wanneer het ijs terug smelt, dan laat het meren achter, doodijsgaten.

Minnesota zit vol met doodijsgaten. Als het ijs terug smelt, dan gaat de grond omhoog, want het gewicht is er niet meer. De grond kan aardig omhoog komen. Dat heet postglaciale opheffing. Er is geen enkele twijfel, deze dingen gebeuren. De vraag voor de christen, waar past dit in de Bijbel?

 
Go back
Waardoor bevroren de mammoeten in staande positie?

En waardoor bevroren de mammoeten? Er zijn grote harige bevroren olifanten gevonden, in staande positie. Het voedsel nog steeds tussen hun tanden. Wat is er met de mammoeten gebeurd? Er is een bericht dat men in één jaar 20.000 slagtanden van mammoeten uit de grond heeft gehaald. In één jaar! Men schat dat 5 miljoen mammoeten zijn vergaan tijdens één catastrofe. Deze rode stippen tonen aan waar men bevroren mammoeten heeft gevonden. De gele waar bevroren neushoorns zijn gevonden. Wat is er met de mammoeten gebeurd?

 1. Sommige zijn in staande positie bevroren.
 2. Het onverteerde voedsel in hun bek en maag is ’n interessante situatie.
 3. Ze stierven door verstikking, men vond geen water in hun longen.
 4. De kleine ijskristallen in hun bloed duiden er wellicht op dat ze binnen 5 uur bevroren. Dat vraagt een temperatuur van lager dan 185° Celsius onder nul.

Maar ’t wordt op de aarde nooit lager dan min 185°C. De koudste gemeten temperatuur ooit, volgens National Pornographic, eh... Geographic, is min 88°C. Da's aardig koud. Maar niet koud genoeg om de mammoeten te bevriezen. Wat is er dan gebeurd?

 
Go back
Bomen in Alaska die 100 meter hoog waren?

In 1999 sprak ik in Alaska en was ik op een boottocht om de Portage Gletsjer te bekijken. Ik kwam in gesprek met iemand en probeerde tot hem te getuigen en ik vroeg: “Wat voor werk doe je?” Hij zei: “Ik boor olie vlakbij Beryl, Alaska.” Ik vroeg: “Als jullie boren, vinden jullie daar beneden nog iets interessants?” Hij zei: “Onvoorstelbaar wat we daar tegenkomen. Slechts enkele maanden geleden boorden we door 300 meter continu bevroren grond heen, oftewel permafrost, en we haalden stukken hout naar boven. Alles wat naar boven komt, leggen we plat op de grond als boormonsters, om inzicht in ’t aardprofiel te krijgen. We boorden dwars door een boom in staande positie heen. De boom was 90 meter hoog en bevond zich in staande positie, onder de laag met continu bevroren grond.”

Enkele jaren geleden sprak ik in Beryl, Alaska, maar er is daar maar één boom, in een Chinees restaurant, 1,5 meter hoog. Met moeite houden ze hem in leven. Want maanden lang is daar geen zon. In Beryl zijn er buiten geen bomen. En al helemaal geen bomen van 90 meter hoog. Er zijn maar een paar bomen in de wereld die 90 meter hoog zijn. Hoe krijg je een 90 meter hoge boom, in staande positie, onder ’n 330 meter dikke laag van continu bevroren grond? Wat is er gebeurd? Daarom nu de Hovind theorie. Maar eerst een wetenschappelijk overzicht. Veel mensen zoals Walt Brown, Henry Morris en John Baumgardner hebben mijn theorie beïnvloed, en het boek: The Biblical Flood and the Ice Epoch door Patten. Maar uiteindelijk ben ik verantwoordelijk voor eventuele fouten in mijn theorie. Dus nu eerst wat wetenschap op een rij, daarna presenteer ik de Hovind theorie.

Go to index

 
De wetenschappelijke wetten en eigenschappen van dit universum die men in gedachten dient te houden

Back to Main Index De omgekeerde kwadratenwet

De inverse afstandswet, als 2 objecten elkaar aantrekken, zoals de aarde en de maan, dan is de aantrekkingskracht omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tussen hen beiden. Dat betekent dat als je de maan tot ⅓ van de afstand dichterbij brengt, draai ⅓ dan om en kwadrateer het. De zwaartekracht is dan 9 keer zo sterk. De inverse afstandswet wordt toegepast bij zwaartekracht, licht, magnetisme en meisjes. Elke week ben ik onderweg. In 14 jaar ben ik slechts 8 zondagen thuis geweest. Vorig jaar heb ik 215 keer met ’t vliegtuig gevlogen, en was 210 dagen van huis. Dus elke week kom ik weer thuis. Bij ’n bepaalde afstand tot mijn vrouw is het: “Hallo schat, hoe is het met je?” Bij de helft van de afstand is de aantrekkingskracht 4 keer zo sterk, en niet 2. Als de afstand opnieuw gehalveerd wordt, dan is het te laat. Dus mannen, houd een afstand van circa 3 tot 4 meter, en je hebt geen probleem.

 

 
Back to Main Index Het tol-effect
(Waren er eigenlijk wel jaargetijden vóór de zondvloed?)

Nu het tweede punt. Ieder draaiend object dat door iets wordt geraakt, gedraagt zich op een merkwaardige manier. Gooi een steen tegen een ronddraaiende draaitol aan, en deze gaat heen en weer. Dus de tol wiebelt nog even, stabiliseert zich, meestal met een nieuwe gekke hoek. Je kunt bepalen wanneer het werd geraakt. Dat kan als je een grafiek met de golflijn van het wiebelgedrag hebt. Interessant.

 

Geen twijfel dat de aarde door de jaren heen wiebelde, de Noordpool verplaatste zich nog al eens. Tegenwoordig is de aarde 23,5° gekanteld. Daarom kantelt men de globes ook met 23,5°. Stonehenge is een interessant stenen bouwwerk. Klaarblijkelijk werd het gebouwd om de zon te aanbidden tijdens de zomerwende. Maar tegenwoordig is Stonehenge niet meer in lijn. De tempel Amen Ra bouwde men ook om de zon te aanbidden tijdens de zomerwende, de langste dag van het jaar. Maar het is niet in lijn. Hetzelfde geldt voor Eudoxus. De kanteling van de aarde veroorzaakt de seizoenen. Meestal op 21 juni, soms op 20 juni, is het de langste dag van het jaar. In ons geval, op het noordelijk halfrond, zijn wij dan gekanteld naar de zon toe. Dan krijgen wij meer zonlicht. De Noordpool krijgt dan 24 uur/dag puur zonlicht.

De beroemde Australische astronoom George Dodwell deed veel onderzoek naar de schaduwen van zonnewendes, vermeld door vroegere astronomen. Hij zei: “Het lijkt erop dat iets de aarde heeft geraakt.” Toen hij de golflijn van de schaduwen van de zonnewendes volgde, zei hij: “Iets raakte de aarde 4.350 jaar geleden, waardoor de aarde ging wiebelen gedurende enkele duizenden jaren.” Tegenwoordig is de aarde vrij stabiel. De Noordpool verplaatst zich niet zoveel. Maar kan het zijn dat iets de aarde raakte ten tijde van de zondvloed van Noach? Het wetenschappelijk bewijs wijst wel in die richting. Vandaag is de aarde gekanteld en dat veroorzaakt de seizoenen. De eerste vermelding van koud weer in de Bijbel staat in Genesis 8, ná de zondvloed! Ik betwijfel dat vóór de zondvloed de beide polen met ijs bedekt waren. We vlogen ooit zover mogelijk Canada in, en reden toen nog 2 uur naar ’t noorden. Helemaal in centraal Saskatchewan. We waren slechts hier. Er was nog heel veel land ten noorden van ons. Ze zeiden: “Dit is de grens van bewoonbaar land, waar je landbouw kunt verrichten. Want ten noorden van hier zijn de seizoenen te koud. Geen landbouw mogelijk.” Er is een enorm groot stuk land van onze planeet, bij de Noord- en Zuidpool, dat gewoonweg onbruikbaar is voor landbouw. De Bijbel zegt dat God de aarde schiep om bewoond te worden. Wat we vandaag zien is niet te vergelijken met wat Adam en Eva hebben gezien.

 
Back to Main Index De kraters op de maan en Mercurius; Canyons op Mars
(De Grand Canyon zou gevormd zijn gedurende miljoenen jaren, maar een veel grotere kloof op Mars zou ontstaan zijn in de loop van slechts enkele weken of maanden?)

Verder is belangrijk dat de maan kraters heeft. Maar we zien nooit dat de maan door iets wordt geraakt. Waar komen deze kraters vandaan? Zelfs Mercurius heeft kraters. Waar komen deze kraters vandaan? Mars heeft een canyon, die veel groter is dan Grand Canyon. Toen wetenschappers deze canyon bestudeerden, zeiden ze: “Deze canyon werd slechts in enkele weken gevormd. Want er was smeltend water in één van de kraters, dat over de rand heenliep en zeer snel deze canyon vormde.”

Hallo..! Ze zien wel een canyon op Mars, terwijl het niet zeker is of daar water is, en ze zeggen: “De canyon werd snel gevormd.” Maar van Grand Canyon op aarde, waar wel water is, kunnen ze niet concluderen dat deze snel werd gevormd. Wat een stommiteit. Dit zou je toch moeten zien? Men zei: “Toen de rand van de krater ’t begaf, werd deze canyon binnen enkele maanden gevormd, zeker binnen een jaar.”

 
Back to Main Index Het Meissner-effect

Het volgende, het Meissner-effect. Wie heeft wel eens twee magneten gezien, waarbij de één boven de ander zweeft? Je weet waar ik het hier over heb? Nu, dat is ’t Meissner-effect. Treinen in Japan zweven zo. Toen we in Japan waren gingen we daar eens in. Man, ze vliegen gewoon over de sporen door middel van magnetische levitatie. Er is dan geen weerstand en geen frictie.

 
Back to Main Index IJskoude kometen die door de ruimte vliegen

Het volgende. Er vliegen kometen door het heelal, en die zijn extreem koud. -185° tot -240° Celsius. Niet aan likken! Ik moet even controleren of jullie als kind net zo dom waren als ik. Wie van jullie heeft ooit met een gedeelte van zijn tong aan ’n hendel of vlaggenstok vastgezeten, omdat je er aan likte toen het koud was? Verscheidene. Lik dus niet aan iets wat -185°C is. Vertrouw me maar. Als je te hard met een sneeuwbal gooit, dan valt die uit elkaar. ’t Is onmogelijk om een sneeuwbal met een kanon af te schieten. Het valt al uit elkaar voordat het uit de loop komt. Als dus een superkoude meteoor de aarde nadert, dan versnelt hij vanwege de inverse afstandswet, en bij een steeds grotere snelheid valt hij in het heelal uit elkaar, tot miljarden kleine ijskristallen. Deze komen dan op de aarde terecht als superkoude sneeuw.

 
Back to Main Index Het aardmagnetisch veld

Het volgende. De aarde heeft een sterk magnetisch veld, maar wordt zwakker. Ten tijde van de vloed was het wellicht 15 tot 20 keer zo sterk als nu. Het magnetisch veld wordt zwakker. Het magnetisch veld zou het meeste van de superkoude ijskristallen naar de polen doen afbuigen. Verder wordt superkoud ijs heel gemakkelijk elektrisch geladen. Wie heeft wel eens de poollichten gezien, veroorzaakt door het magnetisch veld? Ongelofelijk prachtig. Het is het echt waard om ze een keer te zien! Ik heb ze in Zuid-Dakota en Canada gezien. De ongelofelijk prachtige poollichten.

De prevloed aarde was heel anders. Deze had waarschijnlijk een ijs- of watermantel boven de atmosfeer. Zie ook DVD 2. Sommige creationisten, zoals Walt Brown, zeggen dat er geen mantel was. Ik denk dat hun argumenten eenvoudig beantwoord kunnen worden.

 
Back to Main Index In de dagen van Peleg...

Het volgende. Wie was Peleg? Ik haat het om het volgende over Genesis 10 te zeggen. God, luister alstublieft even niet. Genesis hoofdstuk 10 is saai. Dit hoofdstuk bevat alleen maar moeilijke namen, die alleen Bijbelvoorlezer Alexander Scourby kan uitspreken. “Die verwekte die, en die verwekte die.” Dus dan lees je dit saaie hoofdstuk met “die verwekte die” en zo, en plotseling kom je bij vers 25: “En aan Heber werden twee zonen geboren; de naam van de ene was Peleg, want in zijn dagen werd de aarde verdeeld. En de naam van zijn broeder was Joktan.” Wacht eens even. Waarom wordt hier alleen iets verteld over Peleg, en niet over iemand anders? Er staat: “In zijn dagen werd de aarde verdeeld en de naam van zijn broeder was Joktan.” Van niemand anders wordt de broer vermeld. Waarom wordt zijn broer vermeld? De naam Joktan betekent, inkorting. Peleg betekent, verdeeld. Peleg werd circa 100 jaar na de zondvloed geboren. Hij leefde slechts 239 jaar. Zijn vader, grootvader en overgrootvader werden ouder dan 400 jaar. Wat is hier anders? Wat is er gebeurd in de dagen van Peleg?

 
Back to Main Index Een waterkoepel boven de atmosfeer en water onder de aardekorst

Het volgende. De prevloed aarde had water boven de atmosfeer, maar ook water onder de aardkorst.

Jaren geleden nam ik als nieuw christen ’n beslissing. Ik was 16 toen ik werd gered. En alle atheïsten uit de stad kwamen achter mij aan, om mij van ’t christendom af te keren. En ik had met sommige dingen in de Bijbel echt moeite om daar in te geloven. Ze lieten me zogenaamde tegenstellingen zien. Zie DVD 7B. Maar ik moest als 16 jarige en nieuwe christen een beslissing nemen. Ik zei: “Heer, ik ga in Uw Boek geloven, totdat iemand het als zijnde onjuist bewijst.” Sommige van mijn vrienden besloten om de Bijbel te betwijfelen totdat iemand het als waar bewees. Dat is denk ik fout, en ik denk dat ik de juiste beslissing nam. Ik zei: “God, ik ga U geloven zelfs voor de dingen die ik niet begrijp.” Hij heeft Zich in bijna alles bewezen. Ik heb nog maar een paar vragen. Een atheïst kwam bij een prediker en zei: “Ik geloof niets van de Bijbel. Ik geloof alleen maar in de wetenschap. Bewijs één vers als zijnde wetenschappelijk waar, dan zal ik het geloven.” De prediker zei: “Oké.” De prediker greep de atheïst rondom zijn nek, en bewoog zijn neus heen en weer. Al snel stroomde ’t bloed langs z’n gezicht en hij zei: “Wat doet u nu?” - “Ik ben de Bijbel aan het bewijzen: Drukking op de neus brengt bloed voort.” (Prov. 30:33) Ik beveel dit niet aan om te doen, tenzij het een bijzonder halsstarrige atheïst is.

 
De Hovind theorie

Back to Main Index Een kort overzicht

Nu dan de Hovind theorie met een goede onderwijstechniek. Ik zeg u, wat ik u zal zeggen. Dan zal ik ’t u zeggen. En dan zeg ik u, wat ik u gezegd heb. We gaan snel door 8 simpele stappen heen, waarvan ik denk dat die de zondvloed veroorzaakten, en die de vreemde verschijnselen op aarde verklaren. Dan gaan we in detail en dan stoppen we.

 1. Noach en de dieren kwamen veilig in de ark.
 2. Een ijsmeteoor van -150°C naderde de aarde, en viel in het heelal uit elkaar. Sommige fragmenten werden ‘gepakt’ en vormden de ringen rondom de planeten. Die veroorzaakten ook de kraters op de maan en op sommige planeten. De rest kwam op de Noord- en Zuidpool terecht.
 3. Deze superkoude sneeuw viel voornamelijk op de polen en begroef de mammoeten in staande positie.
 4. Het gedumpte ijs op de polen deed de aardkorst barsten, waardoor de fonteinen van de afgrond openbraken. De zich verspreidende sneeuw veroorzaakte het ijstijd-effect en de gletsjers en deed de aarde enkele duizenden jaren wiebelen. ’t Deed de mantel ineenstorten die de aarde beschermde. En de fonteinen van de afgrond braken open.
 5. Tijdens de eerste paar maanden van de vloed, sorteerden de dode planten en dieren zich uit en werden begraven. De planten werden steenkool, en de dieren werden olie. Die vindt men nog steeds in enorme begraafplaatsen, inclusief fossielen. Olie vindt men in grote ruimtes onder de grond.
 6. Tijdens de laatste maanden van de vloed, bewogen de onstabiele platen zich, sommige plaatsen gingen omhoog en andere zonken naar beneden. Daardoor ontstonden zeebekkens en bergketens. Waterafvoer veroorzaakte enorme erosie, zoals in enkele weken bij de Grand Canyon.
 7. De eerste paar honderd jaar daarna, smolten de ijskappen langzaam terug. Ze trokken zich terug tot hun huidige grootte. Toevoeging van ’t gesmolten ijs deed de zeespiegel stijgen, waardoor een zogeheten continentaal plat ontstond. Daardoor werd ook koolstofdioxide uit de atmosfeer geabsorbeerd. Daardoor kwam er meer straling, waardoor mensen korter leefden. Ten tijde van Peleg werd de uitwerking zichtbaar.
 8. De aarde toont nog steeds de effecten van ’n verwoestende vloed.

 
Back to Main Index 1) Noach en de dieren gingen in de ark

Nu wat meer details. De HEERE zei tot Noach: “Kom gij...” Vat u dat? Luister heel aandachtig. Wat moest Noach van God doen? God zei: “Kom in de ark.” Hij zei niet: “Ga in de ark.” Hij zei: “Kom in de ark.” Waar moet God zijn om dat te kunnen zeggen? In de ark. Daar zit een preek. “Kom in de ark, Noach. We gaan een cruise maken. Kom binnen, Ik ben bij je.” Na de zondvloed zei God tegen Noach: “Ga uit de ark.” (Gn 8:15) God was de hele tijd bij hem. Dat is me toch een cruise geweest. “En de HEERE deed de deur dicht.” (Gn 7:16) Een goed vers inzake eeuwige zekerheid. Heeft de Heer je gered, dan ben je gered. Je komt niet meer uit Gods hand.

 

 
Back to Main Index 2) Een 150°C graden onder nul ijskomeet vloog richting aarde

Dus die 150°C graden under nul ijskomeet vloog ons zonnestelsel binnen, en viel gedeeltelijk uit elkaar. ’t Maakte kraters op Mercurius en de maan. Vier planeten hebben nu nog steeds ringen. En de ringen rondom deze planeten bestaan uit gesteente en ijs. Interessant. Walt Brown denkt: “Sommige maankraters ontstonden toen de fonteinen van de afgrond openbraken, en gesteente ontsnapte aan de zwaartekracht van de aarde. Zweefde even rond en sloeg in op de maan.” Misschien heeft hij gelijk. Ik weet ’t niet. Hij denkt dat de kometen van de aarde kwamen. En het water op Mars ook toen de fonteinen van de afgrond openbraken. Lees zijn boek maar. De ijskoude sneeuw kwam voornamelijk op de polen terecht. Want superkoud ijs wordt niet alleen beïnvloed door het magnetisch veld, maar is ook snel geladen met statische elektriciteit. Denk maar aan een Van de graaff generator, waar je haren recht van overeind gaan staan.

 
Back to Main Index 3) Super koud ijs sneeuwde op de aarde rond de polen, begraafde de mammoeten, in staande positie

De super koude sneeuw belandde voornamelijk op de polen omdat super koud ijs niet alleen reageert op het aardmagnetisch veld maar ook op statische energie. U kent waarschijnlijk wel de Van de Graaff-generator die je haren ten berge doet rijzen.

Toen dus de ijskomeet de aarde naderde, viel die uit elkaar, stukken belanden rond de polen waardoor de aarde enkele honderden jaren wiebelde. Misschien zelfs enkele duizenden jaren. De watermantel stortte ineen, en ’t regende gedurende 40 dagen. Het water onder de aardkorst schoot boven ’t aardoppervlak, en het water bleef 150 dagen stijgen. En iedereen verdronk. Het duurde wellicht 6 tot 8 maanden voordat iedereen verdronk. Wij denken: “Het regende, iedereen stierf de eerste dag.” Nee, het duurde langer voordat mensen stierven. Mensen renden op zoek naar hoger gelegen plaatsen. Maar dat werd moeilijker toen het water gedurende 150 dagen bleef stijgen.

Men ontdekt nu nog steeds stukken ijs die rondvliegen in het heelal. Zoals in dit artikel: “Stukken ijs zo groot als dit auditorium raken voortdurend de aarde. Ze vallen uiteen in het heelal, maar ze regenen neer als water.” “Water, water overal in het heelal,” volgens artikel van Science & Technology.

 

Als je naar de Noordpool gaat, waar slechts 400 mensen zijn geweest, dan is daar de Noordelijke IJszee. Een paar jaar geleden bezocht ik de Noordelijke IJszee en de man zei: “Broeder Hovind, weet u wat zo interessant is aan deze oceaan? Het heeft geen getijden.” Ik zei: “Nooit aan gedacht, terwijl ik 15 jaar natuurwetenschappen heb gedoceerd.” De Noordelijke IJszee heeft geen getijden. En wie maakt dat ook wat uit.

Hoe dan ook, er zijn eilanden die de Nieuw-Siberische Eilanden worden genoemd, vlakbij de Russische kust. Op die eilanden vindt men bevroren rode lynxen, bevroren lynxen, bevroren kamelen. Wat is er gebeurd? Wanneer men op de Zuidpool door het ijs boort, vindt men onder het ijs steenkool. Maar er zijn geen bomen in Antarctica. Nul komma nul. Admiraal Bird was daar en heeft bevroren palmbladeren gezien, vlakbij de Zuidpool. Wetenschappers hebben daar allerlei bevroren bladeren gevonden. Maar ook fossielen van plantenetende dinosaurussen. Vlakbij de Zuidpool. “Duizenden goed geconserveerde bladeren” in Antarctica. En men vond bladeren aan de zijkant van een klip, 400 kilometer van de Zuidpool. “De bladeren hebben nog steeds hun originele celstructuur en organische inhoud.” Ongefossiliseerd. Ze zijn geconserveerd. Men treft plantenetende dinosaurussen aan in ’t noorden van Alaska. Er zijn daar geen bomen. Ik ben er geweest. Bijna nergens ’n grassprietje te bekennen.

De aarde heeft eigenlijk twee Noordpolen, de geografische, waar we rondom draaien, en de magnetische Noordpool in Canada, waar ons kompas naar toe wijst. Hier in Tennessee maakt dat bijna niets uit, een kompas wijst naar ’t noorden want beide Noordpolen liggen in lijn. Maar woon je in Alaska, dan is het magnetische noorden niet in lijn met het echte noorden. Piloten moeten leren dat te corrigeren.

 
Go back Mammoeten ontworpen voor koud weer? Wat was nu eigenlijk hun lot?

Wat ik denk wat er gebeurde, de mammoeten aten tropische bladeren, ’t was een mooie dag en superkoude sneeuw kwam naar beneden. Dat hadden ze nog nooit gezien. Één van de mammoeten zei tegen zijn maatje: “Herman, dit is heel vreemd weer. Wat is dat voor een wit spul?” Herman zei: “Ik weet ’t niet, maar we moeten wegwezen.” Ze renden rond op zoek naar een schuilplaats, en de sneeuw werd hoger waardoor ze al staande vast kwamen te zitten. Ze konden zelfs niet vallen. Wie heeft wel eens zo diep in de sneeuw gezeten, dat je zelfs niet kon vallen?

Mensen zeggen: “Mammoeten hadden lang haar, ze zijn ontworpen voor koud weer.” Nee, mammoeten zijn niet ontworpen voor koud weer. Veel dieren in de jungle hebben lange haren. Het is daar heet. Bij 20°C is lang haar gewoonweg een decoratie. Er zijn veel dingen inzake de mammoeten die aantonen dat ze niet voor koud weer zijn ontworpen. In dit boek is daar een hele sectie aan gewijd. Dus mammoeten kwamen al staande terecht in superkoud ijs, -150°C.

 
Go back De ijstijd

Toen het ijs zich voortstuwde naar de evenaar toe, kerfde het gletsjergroeven uit. Op het eiland Kellys in ’t Erie-meer in Ohio zijn deze gletsjergroeven te vinden, kilometers lange krassen op de rotsen. De ijstijd heeft echt plaatsgevonden. Maar het gebeurde aan ’t begin van de zondvloed. Onder de creationisten zijn er in wezen twee theorieën aangaande de ijstijd:

 1. Één theorie zegt dat de ijstijd de zondvloed veroorzaakte. En dat geloof ik.
 2. Een andere theorie zegt dat de zondvloed de ijstijd veroorzaakte.

Een klein meningsverschil. In beide gevallen zou de ijstijd nog enkele honderden jaren na de zondvloed duren. Na de vloed was er ’n groeiende populatie, en als iemand zich misdroeg, dan werd hij verbannen en niet gevangen gezet om hem vervolgens levenslang te moeten voeden. Dus: “Wegwezen, je hoort hier niet thuis.” Onder zulke zware condities, en bij de opbouw van ’n compleet nieuwe civilisatie was verbanning al een straf op zich.

Men volgde en doodde toen de ijstijd-dieren. Het stenen gereedschap liet men achter, te zwaar om mee te nemen (al gauw 20 kg). Men wachtte totdat men bij de kudde mammoeten was, en men maakte ter plekke ’t gereedschap, daarna doodde men de mammoeten. Zo vond men wereldwijd huidschrapers en pijlpunten van vuursteen en zo. Ze gebruikten stenen gereedschap om dieren te doden, maar namen ’t niet mee. Pijlpunten en zo worden overal gevonden.


Ga naar deel 6b

   

Creation Science Evangelism
     488 Pearl Lane
     Repton, AL 36475
     1 (855) BIG-DINO (244-3466)
     Official Website

Go to top of this page


Advertentie