Advertentie
 
“Dr. Hovinds Creation Seminars” banner

Creatie index

Dr. dino
Seminarie 4    Leugens in de lesboeken, deel a
Dr. dino
(dit seminarie werd gegeven in 2003)


  
        
“[Als] die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geeerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.”
        
    Romeinen 1:25  


Introductie van de DVD door Eric Hovind

Dr. Hovind heeft 15 jaar lesgegeven en zijn doctoraal als docent gehaald. Hij wilde altijd al lesgeven. Hij ontdekte dat in veel studieboeken foute informatie wordt weergegeven. Waarom is dat? Wat willen ze bewijzen? In dit seminar, Leugens in de studieboeken, vertelt Dr. Hovind over die leugens en wat u er aan kunt doen. Een leugen kan invloed uitoefenen.

 
Index:

 
Seminarie 4: Leugens in de lesboeken
 
Introductie
(deel a)
    
Morele aspecten
  Worden we voorgelogen?
               - Het doel is om de leugens uit de leerboeken te halen
  Evolutie propaganda; Onderwijs of indoctrinatie?
  Tegengestelde opvattingen bij het bekijken van het zelfde ding; Het Grand Canyon conflict
      - Dilemma's
- Rivieren stromen niet bergopwaarts
- Een schoongewassen afvoerkanaal
- Hetzelfde zien en tot verschillende conclusies komen; De kalftrekker
 
De bakermat van de evolutieleer
  De filosofie van de spotter
      - James Hutton (1726-1797)
- Charles Lyell (1797–1875)
  De geologische kolom (1830)
      - Vóórdat er dateringsmethoden waren was er... de geologische kolom
- Sedimentaire gesteentelagen
  Cirkelredenering
      - Fossielen om de aardlagen te dateren en... aardlagen om de fossielen te dateren
- Cirkelredenering en de wetenschappelijke gemeenschap
  Indexfossielen
      - Trilobieten als bewijs dat steenlagen 500/600 miljoen jaar oud zijn?
- Graptolieten & gelobte vinvissen, leven nog vandaag de dag
  Problemen voor de evolutionist...
      - Versteende bomen verbinden de aardlagen (polystrate fossielen)
- Versteende voorwerpen
  Charles Darwin (1809–1882)
      - Charles Darwin: “Vogels en bananen zijn familie van elkaar”
- Micro-evolutie is variatie
 
Evolutie correct gedefinieerd...
(deel b)
      - Pogingen om kinderen te verwarren met de betekenis van het woord ‘evolutie’
- Variëteiten onderworpen aan begrenzingen (en honden rassen)
- Paarden rassen
- Koeien, kippen, beren en planten
 
De evolutie theorie filosofie
  Waar het onderwijzen van de evolutie theorie toe leidt
  Bewijs dat de evolutie theorie steunt ontbreekt nog steeds
         - Een religie van de dood
 
Goede observaties, slechte conclusies
  Zijn het de mutaties die de variëteiten veroorzaken?
         - Laat ons een nuttige mutatie zien...
  Veroorzaakt ‘natuurlijke selectie’ evolutie?
  Experimenteren en observaties
      - De peper-en-zoutvlinder
- Het folteren van kikkers en fruitvliegjes
- Strikvragen; Kinderen, ‘critisch’ nadenken nu! (1)
  Het homologie argument
  Het vergelijkende anatomie argument
  Bewijs uit ontwikkeling; Embryologie; Ernst Haeckels ‘biogenetische wet’ (1)
      - Haeckel fabriceert zijn ‘bewijs’
- Veroordeeld wegens fraude, maar zijn argument vindt men nog steeds in huidige lesboeken
  De reden voor instandhouden van het argument?; Géén mensje na 7 maanden! (2)
      - Een rechtvaardiging voor abortus?
- Abortus en ‘vrije keuze’; Aborteren ná de geboorte?
- ‘Pro’-keuze en ‘anti’-abortus
- Het recht tot verdediging (notitie op de Columbine schietpartij)
- Het geven van een sportieve kans aan het ongeboren kind
- Gepland ouderschap
  Zijn er geen rudimentaire organen?
      - De appendix (blinde darm)
- Het bekken van de walvis
- De achterpoten van de python slang
- Het stuitbeen van de mens
- Leerboeken beschadigen?
 
Leugens in de lesboeken
(deel c)
 
Te complex om te hebben kunnen evolueren?
  Van géén-oog tot oog... hoe ging dat in z’n werk?
      - Het oog, een zwak ontwerp?
- Veel te complex om geëvolueerd te kunnen zijn
  Bewijzen voor ontwerp
      - Mount Rushmore (nationaal monument in USA)
- ‘Aanpassing’ versus ‘ontwerp’
- Heb je de horlogemaker gezien?
- Willekeurige aanpassing?
- Critisch denken: Het is ok om te vragen HOE het evolueerde. Het is niet ok om te vragen OF het wel evolueerde (2)
  Leven produceren in het laboratorium?
      - Is spontane generatie van leven mogelijk?; Het experiment
- Een gekweekt milieu; Het zuurstof probleem
- Aminozuren scrabbel
- Kikkerpunch
  De evolutionaire boom des levens
  ‘Kleiner’ betekent ‘simpeler’?
      - Het pantoffeldiertje
- De honingbij vs NASA's Cray computer
- Het menselijke brein
  De complexiteit van DNA
      - Chromosomen?
- Aminozuren; Kinderen, critisch nadenken nu! (3)
 
Gemeenschappelijke afstamming?
  De genetische erfenis
      - Hoe dicht verwant zijn mensen en apen?
- Blauwdrukken wijzen op een gezamenlijke ontwerper
  Het fossielenarchief
      - Waar is het fossielenarchief?
- Waar zijn de ontbrekende schakels en hoe bewijs je dat?
- Punctuated equilibrium (doorbroken evenwicht); Kinderen, nu even critisch denken! (4)
- Balletje-balletje (het dopjesspel)
- De evolutie van het paard...
- De evolutie van de vork...
  Stammen de vogels af van dinosaurussen?
      - Archeoraptor en Archeopterix, de ontbrekende schakels!
- Andere verschillen tussen vogels and reptielen
 
Fundamenten van de evolutionist
  Evolutietheorie ontmaskerd
      - Wat verscheidene mensen hebben gezegd...
- Waarom worden deze leugens onderwezen?
- Waarom geloven ze het?
  Wat doen we eraan? Wat kunnen we eraan doen? 
Seminarie 4: Leugens in de lesboeken

Back to Main Index Introductie

Ik heb 15 jaar gedoceerd en geef nu seminars over schepping, evolutie en dinosauriërs. Onze kinderen leren dingen op school die niet waar zijn. Er staan leugens in de studieboeken. Enkele leugens hebben we al besproken. Ik houd van wetenschap en bezit honderden wetenschappelijk boeken. Ik houd echt van wetenschap. Maar bepaalde zaken in wetenschappelijke boeken zijn simpelweg niet waar. Iemand wil uw kind een theorie laten geloven. Dat is begrijpelijk. Iedereen wil anderen overtuigen. Ik doe hetzelfde. Daar is op zich niks mis mee, behalve als het op leugens is gebaseerd. In de eerste drie seminars spraken we over de leugen van de oerknal. Dan de leugen over de leeftijd van de aarde. Die is niet miljarden jaren oud. Dan de leugen over de holbewoners. Die zijn er nooit geweest, alleen Osama. De leugen over de dinosauriërs. Die leefden niet miljarden laren geleden maar met Adam en Eva in de hof van Eden.

Go to index

 
Morele aspecten

Back to Main Index Worden we voorgelogen?

In dit seminar probeer ik zo’n 30 andere leugens in de studieboeken aan de kaak te stellen. In seminar 5 vertel ik u wat u ertegen kunt doen en over de gevaren ervan.

 
Go back Het doel is om de leugens uit de leerboeken te halen

Luister goed! Ik probeer de evolutietheorie niet uit de scholen te krijgen en de scheppingstheorie in de scholen. Ik wil gewoon de leugens uit de studieboeken hebben. Als we de leugens eruit halen is er niets meer dat de evolutietheorie onderbouwt. Dat is dan hun probleem. Als de onderbouwing van je theorie niet klopt wordt het tijd voor een nieuwe theorie. Mogen leraren of studieboeken de leerlingen opzettelijk voorliegen? Wisconsin heeft een wet die eist dat studieboeken correct moeten zijn. Net als Alabama: “Studieboeken moeten adequaat en actueel zijn.” Texas zegt: “Instructiemateriaal moet op feiten zijn gebaseerd.” Florida eist: “Het lesmateriaal moet accuraat zijn.” Californië: “Studieboeken moeten de feiten juist weergeven.” Minnesota: “Een leraar mag geen materiaal achterwege laten of verdraaien.” Het probleem is dat geen van deze staten deze wetten handhaaft want de studieboeken kloppen niet.

 
Back to Main Index Evolutie propaganda; Onderwijs of indoctrinatie?

In een studieboek uit 1908 staat: “God schiep de hemelen en de aarde in zes dagen. En alles was zeer goed. Gebed is een plicht, maar moet wel uit een oprecht hart komen. God bestuurt de aarde met oneindige wijsheid.” Een studieboek van de openbare school “Evolutie is ’n feit, geen theorie. Mensen kwamen voort uit niet-mensen. Niemand die iets van de natuur af weet, kan dat ontkennen.” Er zijn wat dingen veranderd. De uitspraak ‘Evolutie is een feit’, noemen we een mantra. Zeg het hard en vaak genoeg en iedereen gelooft het. Het is geen feit, evolutie is een religie.

In dit boek staat: “Hoewel de meeste wetenschappers en gelovigen de evolutie en religie niet meer als tegenstrijdig beschouwen, blijven sommige fundamentele christenen zich verzetten tegen evolutionaire biologie.” Dit heet bevooroordeelde journalistiek. Ze spreken over een minderheid terwijl de meerderheid van de Amerikanen gelovig is. Hier staat: “De scheppingswetenschap leert dat God zo’n 10.000 jaar geleden alle soorten schiep, die zich sindsdien niet hebben ontwikkeld.” Onzin. De scheppingswetenschap leert dat alle typen dieren werden geschapen. Variëteit binnen deze typen was de enige evolutie. Ze zetten een karikatuur neer en denken het argument te hebben gewonnen. “We weten dat deze beweringen wetenschappelijk niet kloppen.” “Als we onze kinderen deze wetenschappelijke feiten onthouden...” Ik onthoud ze geen feiten! Ik houd van wetenschap. Ik probeer te verhinderen dat ze  worden voorgelogen. Wetenschap moet bestaan uit zaken die we kunnen observeren, testen en demonstreren. Evolutie is geen wetenschap. Dat is het probleem. “Als we onze kinderen deze wetenschappelijke feiten onthouden kunnen ze niet effectief wedijveren in de klas of in de huidige wereldeconomie.” Dit is de: “Oproep tot bekering van de evolutionist. Zonder de evolutieleer gaat de wereld kapot. Geloof in de evolutie, anders overleven we het niet.” Ze denken dat hun religie belangrijk is op onze scholen, maar dat is niet zo. Dit studieboek voor kinderen bevat ruim 100 pagina's over de evolutietheorie. De scheppingsleer wordt niet eenmaal genoemd. Als ze er al over spreken is het om die leer belachelijk te maken: “’n Minderheid van fundamentalisten...” Onze studieboeken zijn veranderd.

Deze kaart laat zien hoe de atheïsten de staten waarderen, gebaseerd op de mate van evolutieonderwijs. ’n Rode staat (zoals de uwe) onderwijst de evolutietheorie beneden alle peil. De groene staten onderwijzen de evolutieleer wel heel goed. Ze moeten zich schamen. Mogen leraren en studieboeken verouderde of valse informatie gebruiken om studenten te overtuigen? Wie vindt dat leraren die opzettelijk liegen, ontslagen moeten worden? Moeten studieboeken met leugens verwijderd of gezuiverd worden?

 
Back to Main Index Tegengestelde opvattingen bij het bekijken van het zelfde ding; Het Grand Canyon conflict

 
Go back Dilemma's

Het heeft mij altijd verbaast hoe twee mensen die dezelfde zaak bekijken toch tot een tegengestelde conclusie kunnen komen. Twee mensen bekijken de Grand Canyon. De één gelooft in de evolutie en zegt: “Kijk wat de Colorado-rivier in miljoenen jaren gedaan heeft.” De christen die de Bijbel gelooft, zegt: “Kijk wat de zondvloed heeft gedaan in een half uur tijd.” Hoe is de Grand Canyon nou eigenlijk gevormd? In dit studieboek staat: “Gedurende miljoenen jaren heeft de Colorado-rivier de Grand Canyon uit de harde rotsen geslepen.” Wacht eens even. Het is een feit dat de Grand Canyon bestaat. Wie is er wel eens geweest? Ik heb er les gegeven en heb het gretig bestudeerd. Een prachtige plaats, één groot gat in de grond.

Over het ontstaan ervan bestaan twee theorieën, één van de evolutionisten en één van de creationisten.

 1. De evolutionisten zullen zeggen dat het is langzaam gevormd door een klein beetje water en heel veel tijd, miljoenen jaren.
 2. De creationisten zullen daarentegen zeggen dat het snel is gevormd door heel veel water in een korte tijd.

De evolutionisten proberen voortdurend het onderscheid tussen feit en interpretatie te wissen. Ze willen ons laten geloven dat hun interpretatie een feit is. Ze zijn daar heel listig in. Deze auteur doet dat schaamteloos: “De Colorado-rivier heeft miljoenen jaren door de rotsen gesleten.”

 
Go back Rivieren stromen niet bergopwaarts

In een debat zei een atheïst: “Hovind, je bent dom. De vorming van de Grand Canyon kostte miljoenen jaren.” - “Ik heb er jaren les gegeven en het bestudeerd,” zei ik. Als je een dam bouwt over de Grand Canyon, dan zou zich daarachter een enorm meer vullen. Veel water uit Montana loopt weg via de Canyon. Het is één groot drainage-gebied. Tussen de 2 rode lijnen, de sneeuwlijn is een bergkam. De Grand Canyon begint helemaal rechts. De rivier ligt hier 850 meter boven de zeespiegel. Over 430 km loopt de rivier stroomafwaarts. Terwijl de rivier naar beneden stroomt, stijgt de bodem en daalt daarna weer langzaam. De Canyon is zo breed, dat je dat pas ziet als je er vanaf een satelliet naar kijkt. Hier ziet u een dwarsdoorsnede. Hier komt de rivier het gebied binnen en gaat dan stroomafwaarts. Hij stroomt dus door een gigantische bergkam van 430 kilometer lang. Op ’t hoogste punt van de kam ligt de rivier 550 meter boven de zeespiegel en zakt dan bijna een kilometer. Een enorm groot gat in de grond dus.

Ik zal u nog meer vertellen over de Grand Canyon. Wist u dat de top van de Canyon hoger ligt dan de bodem? Ja, dat wist hij. En u weet ook dat de rivier over de bodem loopt? Wist hij ook al. Wist u ook dat de top hoger ligt dan waar de rivier de Canyon binnenkomt, namelijk ruim 1200 meter? En wist u dat rivieren niet bergopwaarts stromen?

 

 
Go back Een schoongewassen afvoerkanaal

 

Ook is er geen delta. Waar is al de modder gebleven? Waarschijnlijk in de Grote Oceaan. Ze kunnen de delta niet vinden. Het is onmogelijk dat die rivier de Grand Canyon heeft gemaakt. Grand Canyon is een uitgesleten overlaat. Er waren ooit twee meren, Grand Lake en Hopi Lake. Op een dag zaten ze vol. Ik vermoed kort na de vloed, misschien later door smeltijs. De meren raakten te vol, ’t water liep over en de grond was nog relatief zacht. Binnen een paar honderd jaar werd de Canyon in hoog tempo uitgesleten. De stranden van beide meren zijn er nog steeds. Je ziet de strandlijn nog steeds waar vroeger het meer lag. De Grand Canyon is een uitgesleten overlaat. De meren stroomden over en spoelden het hele gebied in hoog tempo weg. Het nam geen miljoenen jaren in beslag. Dat is geofysisch gezien onmogelijk. Rivieren komen altijd samen onder een hoek van minder dan 90°.

Kijk naar de wereldkaart. Rivieren die samenkomen, volgen dezelfde richting. Bij de Grand Canyon komen de rivieren links samen onder een hoek van minder dan 90°. Een normaal rivierpatroon. Kijk je rechts, dan gaan de rivieren van je af, stromen in de geul, keren zich en stromen weer terug. Dat bewijst dat er een groot meer leegloopt. Een boer die een dam aanlegt om zijn vee water te geven, kan u dit vertellen: “Zodra het water over de dam gaat, kan het alles in hoog tempo wegspoelen.” Het spoelt niet de hele dam weg, maar slechts een gleuf, op het zwakste punt. Het water stroomt terug, raakt de lager gelegen geul en draait 180°. Grand Canyon is niet gevormd door de Colorado-rivier, maar door een vloed. Heel veel water in korte tijd.

 
Go back Hetzelfde zien en tot verschillende conclusies komen; De kalftrekker

 

Zijn er boeren of veeartsen in de zaal die deze machine herkennen? “Wat is dit meneer?” - “Ja, een kalftrekker.” - “Een wat?” Als een koe problemen heeft met het werpen van een kalfje, dan pakt men de kalftrekker. Men bindt een touw om de poten en het kalfje wordt uit de koe getrokken. Oefen genoeg kracht uit en het kalf komt te voorschijn. Op een dag was een boer daar mee bezig. Het kalfje lag verkeerd om. De achterpoten kwamen eerst. De boer nam de kalftrekker en begon te trekken. Een man uit de stad reed langs en ging kijken wat er gebeurde. De boer zei: “Heeft u dit wel eens gezien?” - “Nog nooit,” zei de man. “Heb je vragen?,” zei de boer. “Ja meneer, één vraag,” zei de man. “Laat maar horen,” zei de boer. De man zei: “Hoe hard rende het kalf toen hij die koe raakte?” We zitten niet op één lijn mensen. Twee mensen kijken naar hetzelfde en één trekt de verkeerde conclusie.

Go to index

 
De bakermat van de evolutieleer

Back to Main Index De filosofie van de spotter

De Bijbel waarschuwde dat dit zou gebeuren. 2 Petrus 3:3: “Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters zullen komen...” Wist u dat sommige mensen de Bijbel bespotten? Ik heb regelmatig met ze te maken. Ik trek ze aan als een bliksemafleider. “...die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen.” Mensen haten de Bijbel vanwege hun begeerte, niet vanwege hun wetenschap. Het Boek doet hun huid barsten. Koop liever wat vaseline, want je wordt geoordeeld naar dat boek. De spotters in de eindtijd zullen zeggen: “Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals aan het begin van de schepping.” Dat is een belangrijke zin. Petrus zei: “De spotters zullen zeggen: Zoals het nu gaat, is het altijd al gegaan.” (2 Petrus 3:4) Lange, trage, geleidelijke processen. Uniformitarianisme. De Bijbel noemt die spotters ‘opzettelijk onwetend’. (2 Peter 3:5) Opzettelijk onwetend. In het Grieks staat, ‘Opzettelijk dom’. Ze willen niet weten hoe God de hemelen en de aarde schiep. Op DVD 2 leggen we uit waarom ‘hemelen’ in het meervoud staat en hoe de wereld “met het water van de zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.” De spotters willen met opzet niets weten van de zondvloed. Op DVD 6 veel meer over de zondvloed, de oorzaak en de schade ervan aan deze planeet.

 
Go back James Hutton (1726-1797)

Één van de spotters was James Hutton. Hij leefde eind 18e eeuw en schreef: “De aarde is veel ouder dan iedereen denkt.” In zijn tijd geloofden de meesten in de Bijbel en dat de aarde zo’n 6000 jaar oud was. Maar het was eveneens een tijd van veel revoluties, de Amerikaanse, Franse, Spaanse, Poolse, Duitse. Iedereen wilde z’n koning kwijt en een democratie stichten. Omdat de Bijbel zegt dat je de koning moet eren, zagen sommigen de Bijbel als een hindernis en probeerden de Bijbel in diskrediet te brengen. Iedereen dacht dat de aarde 6000 jaar oud was, maar James Hutton sprak over miljoenen jaren. Hij was één van de eersten die met dit idee kwam. Hij ontwikkelde het concept ‘uniformitarianisme’: “Het heden is de sleutel tot ’t verleden.” Zoals alles nu gaat, is het altijd gegaan. Net zoals Petrus had geprofeteerd. De sleutel tot het verleden is de Bijbel.

 

 
Go back Charles Lyell (1797–1875)

Het boek van James Hutton had grote invloed op een Schotse advocaat. Hij heette Charles Lyell. Charles Lyell haatte de Bijbel. Iemand rekende uit dat als we alle advocaten rond de evenaar leggen dan zijn we allemaal beter af. In 1830 schreef Charles Lyell het boek: Principes van de Geologie. Hierin leest u over zijn haat tegen de Bijbel. Hij noemt het “antieke doctrines.” Je loopt achter als je de Bijbel gelooft. Hij spreekt over “mensen met een religieus vooroordeel.”“Mensen met superieur talent (hijzelf dus) die niet verblind zijn door autoriteit (zoals de Bijbel)...”

Blader het boek maar eens door. Hij hield echt niet van de Bijbel. Lyell zei dat het zijn doel was “om de wetenschap te bevrijden van Mozes.” Wat bedoelde hij daarmee? Lees Mozes maar eens. Hij geloofde dat God de wereld in zes dagen schiep en dat de zondvloed de oorzaak was van de huidige geologie. De vloed was ’n ramp voor makelaars. Overeenkomstig Mozes waren steenkool, olie en gas het gevolg van de zondvloed toen alles begraven werd en werden de ravijnen gevormd door wegspoelend vloedwater. Lyell wilde mensen ervan overtuigen dat de aarde miljoenen jaren oud is.

 
Back to Main Index De geologische kolom (1830)

 
Go back Vóórdat er dateringsmethoden waren was er... de geologische kolom

Charles Lyell ontwikkelde het idee dat iedere aardlaag een ander tijdperk vertegenwoordigt. Nu heet dat de ‘geologische kolom’. Hij verdeelde de aarde in lagen en gaf ze een naam, een leeftijd en een indexfossiel. ‘Jurassic Park’ verwijst naar de aardlaag van het ‘Jura’. Iedere laag kreeg een naam en een leeftijd toegewezen. Dit was in 1830 lang voor er koolstof-, kalium-argon-, rubidium-strontium-datering bestond. Deze methoden bestonden nog niet. De indeling was op basis van de theorie dat elke laag een ander tijdperk vertegenwoordigt. De theorie was nergens op gebaseerd.

 
Go back Sedimentaire gesteentelagen

Inderdaad heeft de aarde veel rotslagen. Dat is een feit. Hoe kwamen die daar? Er zijn twee interpretaties.

 1. De evolutionist: “De lagen zijn langzaam gevormd en staan voor tijdperken.”
 2. De christen: “De lagen zijn ontstaan door de zondvloed in de tijd van Noach.” Schud een potje met water en modder en er vormen zich onmiddellijk lagen.

De evolutionisten proberen hun interpretatie altijd voor te doen als feit. De geologische kolom is de Bijbel van de evolutionist. De enige plaats waar u ooit de geologische kolom zult aantreffen is in de boeken. De geologische kolom bestaat niet. Deze man geeft het toe: “Als er een geologische sedimentkolom was, maar die bestaat helaas niet...” Één professor zei: “Hovind, er zijn 26 plaatsen waar die kolom voorkomt.” - “U vergist zich,” zei ik. “Er zijn 26 plaatsen waar de fossielen in de gewenste volgorde zijn gevonden.” De geologisch kolom bestaat niet. Als die al zou bestaan, zou hij 160 kilometer dik zijn. De logische vraag luidt: “Waar komt al die grond vandaan?” Één van de grootste leugens in de studieboeken is de geologische kolom. Bedrog, het bestaat niet. In 1830 bracht deze leer de wereld in de problemen.

Inderdaad heeft de aarde lagen, maar als ze tijdperken vertegenwoordigen, waarom zijn er dan geen tekenen van erosie tussen de lagen? Ze liggen strak op elkaar. Zou het in de tussenliggende 10 miljoen jaar nooit eens geregend hebben? Schud een potje water en modder en je krijgt onmiddellijk lagen. ‘Hydrologisch sorteren’ heet dat.

 

 
Back to Main Index Cirkelredenering

 
Go back Fossielen om de aardlagen te dateren en... aardlagen om de fossielen te dateren

Ik sprak in Union Centre, South Dakota. Het plaatsje is zo klein dat ’t niet eens op de kaart staat, terwijl South Dakota alles op de kaart zet om de witte plekken op te vullen. In de stad woonden 40 mensen en 38 bezochten de kerk. De andere 2 trokken vermoedelijk aan een kalf. We hadden een geweldige tijd. De predikant zei: “Ga mee naar Rapid City daar hebben ze een dinosaurusmuseum.” - “Daar ben ik gek op!,” zei ik, “we gaan.”

Bij de ingang van het museum stond een man die zich als gids aanbood. “Geweldig,” zeiden we. Het eerste wat we zagen, was de geologische tijdschaal. Alles achter glas. Het is heilig, dus niet aanraken. De gids zei: “Dit stuk rots is 70 miljoen jaar oud.” Hun stem krijgt altijd een eerbiedige klank bij die woorden: “Zeventig miljoen jaar oud.” Mijn dochter vroeg: “Hoe weet u dat die aardlaag 70 miljoen jaar oud is?” - “We bepalen de leeftijd aan de hand van de fossielen die we er vinden. Die heten indexfossielen.”

We liepen naar de andere kant en de man zei: “Deze botten zijn zo’n 100 miljoen jaar oud.” Mijn dochter vroeg: “Hoe weet u de leeftijd van die fossielen?” - “We bepalen de leeftijd aan de hand van de aardlaag waarin ze voorkomen.” Ze zei: “Net zei u dat de leeftijd van de aardlaag bepaald wordt door de botten en nu zegt u het omgekeerde.” “Noem je dat niet ‘cirkelredenering’?,” vroeg ze. Ik dacht, de appel valt niet ver van de boom. Die man kreeg een vreemde uitdrukking. Bijna alsof hij stond na te denken. Hij keek naar m’n dochter en naar mij. Maar ik was niet van plan hem te helpen. Ik dacht, dit wil ik horen. Hij keek weer naar m’n dochter en gaf haar gelijk. “Dat is een cirkelredenering. Daar heb ik nog nooit aan gedacht.”

 

De arme man reed 80 km om naar mij te komen luisteren. De menigte nam toe en telde 39 mensen. Er werd een stoel bijgezet in het gangpad. Nadien spraken we een uur. Hij vroeg: “Is alles wat ik over geologie weet fout? Ik onderwijs het op school.” - “Ik hou van geologie,” zei ik. “U kent de namen van alle mineralen, 1200 stuks met elk een enorme naam. U kent de hardheidstest, de Rockwelltest, de krastest. Ik verzamel mineralen en fossielen. Maar dat ze allemaal uit een andere periode komen is onzin.” De man onderwijst het echter nog steeds, want anders wordt hij ontslagen. Leraren van openbare scholen die de evolutietheorie niet steunen vliegen eruit. Meer hierover op DVD 7. Het is een zorgvuldig beschermd staatsgeloof, gebaseerd op cirkelredenatie. Hierin staat: “We dateren de rotsen aan de hand van de leeftijd van fossielen.” Op de volgende bladzijde: “We dateren de fossielen aan de hand van de rotsen.” Cirkelredenatie.

 
Go back Cirkelredenering en de wetenschappelijke gemeenschap

 • Deze man schrijft: “De intelligente amateur heeft deze cirkelredenatie allang door. De geoloog heeft nooit moeite gedaan om een goed antwoord te geven.”
 • “Ik kan geen geval bedenken waarin radioactief verval gebruikt wordt voor het dateren van fossielen. Fossielen worden niet gedateerd met behulp van koolstofdatering etc., maar aan de hand van de aardlaag van herkomst. Aardlagen worden gedateerd aan de hand van de indexfossielen.”
 • “Radiometrisch dateren is onmogelijk zonder de geologische kolom.”
 • Deze man zegt: “De rotsen dateren de fossielen, maar de fossielen dateren de rotsen beter.” Hij is ’n beetje in de war, oké.

Word je beschuldigd van cirkelredenering, ga dan zo te werk:

 • ‘Je negeert het gewoon.’ Oftewel, het gaat je niets aan.
 • ‘Ontken het, door je te beroepen op de wet van de evolutie.’
 • ‘Toegeven als gebruikelijke praktijk.’
 • ‘Ontwijken via pragmatisch redeneren.’

Feit blijft dat het op cirkelredenatie is gebaseerd. Ik zeg tegen evolutionisten: “In jullie geologische kolom zit op veel plaatsen kalksteen. Als ik u kalksteen geef en naar de leeftijd vraag: ‘Hoe weet u het verschil tussen kalksteen uit het Jura en kalksteen uit het Cambrium?’ Hoe bepaalt u de leeftijd?” Antwoord: “Aan de hand van de indexfossielen.” Dat bedoel ik nou.

 
Back to Main Index Indexfossielen

 
Go back Trilobieten als bewijs dat steenlagen 500/600 miljoen jaar oud zijn?

Dit studieboek laat een trilobiet zien. Er staat dat het “een goed indexfossiel is van 500 tot 600 miljoen jaar oud.” Er is een schoenafdruk gevonden van iemand die een trilobiet vertrapte. Hoe kan een mens die vertrapt hebben als ze 500 miljoen jaar geleden leefden? Antwoord: “Misschien bezochten buitenaardse wezens de aarde toen.” Een ander zei: “’n Grotere schoenvormige trilobiet is op ’n kleinere gevallen.” Er zijn inderdaad grote trilobieten, maar ze hebben geen schoenvorm. 2 Petrus heeft een goede verklaring: “De spotters houden zich met opzet dom.” Zo dom kun je uit jezelf niet zijn. De trilobiet heeft zeer complexe oogballen. En moet dat één van de eerste geëvolueerde organismen zijn? Zijn oog was onvoorstelbaar complex. Ze leefden niet miljoenen laren geleden. Misschien leven er nog wel een paar. Isopoden lijken er sterk op, alleen zijn hun rugschilden uit één stuk. Het kan een mutant zijn.

 

 
Go back Graptolieten & gelobte vinvissen, leven nog vandaag de dag

Dit studieboek laat graptoliet-fossielen zien. Dit is de New York State fossiel. “Ze leefden 410 miljoen jaar geleden.” Er zijn nu nog levende graptolieten, dus kunnen ze in iedere rotslaag gevonden worden. Dit studieboek laat de periode van het Devoon zien: “355 miljoen jaar geleden. Er waren toen gelobde vinvissen, een korte poot en dan de vin.” Wat een onzin. De gelobde vinvis leeft nu nog steeds. Hij heet de Coulacanth. In 1938 vonden ze de eerste levende Coulacanth. Men zei: “Nee maar, het beestje heeft 355 miljoen jaar overleefd.” Het kwam niet in ze op om vraagtekens te zetten bij de geologische kolom. Deze mevrouw schreef er een boek over: Een vis gevangen in de tijd. “Ja kinderen, dit is onze achteroom van 40 miljoen jaar geleden.” Kan ik zo iemand wel helpen?

 

Hier staat: “In het Krijt en het Jura leefden dinosaurussen, 70 miljoen jaar geleden.” Ze hebben altijd met mensen geleefd (DVD 3.)

 • Er is 10 jaar geleden dino-bloed gevonden in een T-Rex bot. Ze probeerden ’t tegendeel te bewijzen, maar het zijn bloedcellen van een dino en die zie je na 70 miljoen jaar niet meer.
 • [Er is zacht weefsel gevonden met dinosaurus botten, nog steeds flexibel zacht weefsel.]
 • Men vond fossielen van mensenhanden in dezelfde aardlaag als die van dinosaurussen.
 

In de studieboeken staat: “De aardlagen staan voor verschillende tijden.” Dat is onzin. Charlie Darwin zei: “De Wealden-resten zijn 306.662.400 jaar oud.” Hoe hij dat wist, is echt een raadsel.

 
Back to Main Index Problemen voor de evolutionist...

 
Go back Versteende bomen verbinden de aardlagen (polystrate fossielen)

Dat leert men onze kinderen, maar over de hele wereld worden versteende bomen gevonden die rechtop staan, daarmee de diverse aardlagen verbindend. Als een versteende boom rechtop door de aardlagen gaat, dan staan die lagen niet voor verschillende perioden. Hoe lang kan ’n dode boom blijven staan voordat hij omvalt? 5, 10, 20 jaar? 5000 jaar? Dat laatste betwijfel ik. Honderden ‘polystrata fossielen’, dwars door de aardlagen, zijn er gevonden. Er zijn er honderden van. Je hebt er slechts één nodig om het punt te bewijzen. Honderden rechtopstaande versteende bomen.

In Alabama is een oude kolenmijn waar ze er diversen hebben gevonden. De kinderen leren dat de twee koollagen, Mary Lee en Blue Creek voor verschillende tijdperken staan met miljoenen jaren ertussen. Als je alle fossielen labelt als A, B, C, D enz. dan kun je bewijzen dat Mary Lee en Blue Creek ’n paar weken na elkaar zijn ontstaan. Dat is precies wat je krijgt in geval van een zondvloed. Meer hierover op DVD 6, wat veroorzaakte de koollagen tijdens de vloed. Een voorbeeld van een rechtopstaande versteende boom in Cookville. Joggins, Nova Scotia staat bekend om zijn verticaal gefossiliseerde bomen. Bekijk de foto's op www.drdino.com. We hebben ’n stuk gefossiliseerd hout dat door twaalf lagen leisteen gaat. Op school zeggen ze dat elke laag een ander seizoen vertegenwoordigt. Dat zou 12 jaar zijn. Het is niet waar. Het staat voor waterbeweging en sortering op dichtheid. Zie DVD 6. De theorie van verschillende tijdperken is onzin.

 

Er zijn versteende bomen ondersteboven gevonden, dwars door diverse steenlagen heen. Nu heb je echt een probleem. Ik heb er diep over nagedacht. De evolutionist heeft slechts twee manieren om dit op te lossen.

 1. De bomen stonden miljoenen jaren rechtop en de lagen vormden zich er langzaam omheen. Moeilijk te geloven.
 2. Of, de bomen groeiden door meters dikke rotsen op zoek naar zonlicht.
 3. Er is een derde oplossing mogelijk. Misschien zijn de bomen begraven tijdens een grote vloed. Twee invalshoeken denkt men dus.

Toen Mount St. Helens uitbarstte, kwamen er duizenden bomen in Spirit Lake. Al meer dan 20.000 bomen zijn naar de bodem gezonken en zitten klem in de modder op de bodem. Vele duizenden staan rechtop in de verticale positie. De bomen beginnen nu al te verstenen. Het verstenen duurt niet lang.

 

 
Go back Versteende voorwerpen

[let op: meerdere illustraties en voorbeelden die niet hier beneden zijn afgebeeld, zie hier]

 • Hier versteend brandhout.
 • Ik heb een stuk versteend pallet in ons museum van een palletwinkel.
 • Een kind stuurde mij een doosje versteende eikeltjes. Hij wilde experimenteren en stopte ze in een emmer water. Na een jaar waren ze versteend. Hij gaf ze aan me. Keihard waren ze.
 • Hier een versteende hond in een boom in Georgia. Ze wilden hem omhakken en troffen een volledig versteende hond aan.
 
 • ’n Versteende laars met voet en al. De laars stamt uit 1950.
 
 • Een versteende vis tijdens het jongen.
 • Een versteende hoed uit Nieuw-Zeeland.
 • Een versteende augurk uit ons museum. Iemand stuurde hem op en zei: “We hadden een oud huis zonder dak gevonden. In de kelder stonden allemaal potten augurken. Van één pot was het deksel afgeroest en de augurken waren versteend. Wilt u het voor uw museum?” Natuurlijk wilde ik dat. Een versteende augurk. De potten stammen uit 1930-1960. Verstenen duurt niet miljoenen jaren.
 • Versteende zakken bloem uit Arkansas uit een molen die onder water liep in 1910.

Dat de lagen voor verschillende tijdperken staan, is een leugen. Bij 85% van het aardoppervlak vind je zelfs geen 3 verschillende geologische perioden in de juiste volgorde.

 
Back to Main Index Charles Darwin (1809–1882)

 

Hier staat: “Men moet pleiten en fantaseren bij ’t evolutionaire uniformiteitsmodel, dat er überhaupt zulke lagen bestaan.” De geologische kolom is bedrog. Een enorme leugen die wordt geloofd door de overgrote meerderheid, ondanks het feit dat het niet bestaat. Toen dit werd onderwezen in 1830, veranderde dit de wereldbeschouwing. Weg van wat de Bijbel leert naar het nieuwe concept van Lyell, namelijk dat iedere laag voor een ander tijdperk staat. Deze leer had enorme invloed op een jonge prediker uit Engeland. Hij was net afgestudeerd om prediker te worden. Zijn naam was Charles Darwin. De enige graad die Darwin haalde was in de theologie en toch staat hij bekend als een ‘groot wetenschapper’. Afstuderen in de theologie is knap, maar hij was geen wetenschapper. Darwin zou een wereldreis maken om insecten te verzamelen voor iemand. Die reis zou vijf jaar duren, dus nam hij wat boeken mee. Hij nam zijn Bijbel mee en het boek van Lyell: Principes van de geologie. Dat boek veranderde zijn leven voorgoed. Hij schreef aan een vriend: “Het ongeloof bekroop me langzaam, het verontrustte me niet.” Hij verloor zijn geloof in de Bijbel. Zijn vrouw vertelde na zijn dood dat hij zich op zijn sterfbed bekeerd had. Niemand weet of het waar is of niet.

 
Go back Charles Darwin: “Vogels en bananen zijn familie van elkaar”

Darwin stapte van boord bij de Galapagos-eilanden. Darwin ontdekte op die eilanden 14 verschillende variëteiten vinken met verschillende snavelvormen. Charlie hield niet van vogels, maar wel veel van wormen. Hij schoot allerlei vogels af zodat de wormen het konden overleven. Vogels eten wormen en dat vond hij zielig. Hij verzamelde de vogels en ontdekte 14 verschillende variëteiten vinken. Hij kwam tot de volgende conclusie: “Al deze vogels hebben een gezamenlijke voorouder.” Dat was knap, Charlie, het was, een vogel. Charlie zei: “Misschien bewijst dit dat vogels en bananen verwant zijn.” U gelooft me niet, maar het is echt zo. Charlie schreef in zijn boek: “Het is een geweldig feit dat alle dieren en planten, waar en wanneer dan ook verwant zijn.” Hij zegt hier in feite dat vogels en bananen verwant zijn. Er is geen enkel bewijs dat een dier verwant is met een ander type dier behalve dat ze dezelfde Schepper hebben. Het is een verwarrend woord.

 
Go back Micro-evolutie is variatie

Micro-evolutie is niets anders dan variatie. Honden brengen een variëteit aan honden voort. Rozen brengen een variëteit aan rozen voort. Dat is een feit. De vraag is of het nog verder gaat. Gaat het over in macro-evolutie waarbij een ander type dier ontstaat? Walt Brown schrijft in ‘In het begin’: “Micro-evolutie is horizontaal, bij macro-evolutie (verticaal) verandert het type.” Honden hebben een gemeenschappelijke voorouder, zelfs de Deense dog en de Chihuahua. Dit geldt zelfs voor de hond, de wolf en de coyote. Een kind van 5 weet dat het hier om dezelfde typen dieren gaat. Een kind uit een eerder seminar wist het ook. Je hebt een hond, een wolf, een coyote en een banaan. Welke hoort niet in het rijtje thuis? Hij wist het direct. De Bijbel zegt: “Ze brengen voort naar hun aard.” National Geographic heeft een artikel: “Van wolf naar woef.” Ik geloof ook dat de hond afstamt van de wolf. Het is hetzelfde type dier. Hier is de evolutie van Mickey Mouse. Ze brengen voort naar hun aard en niet naar hun soort. Deze man zegt: “De resultaten zijn alarmerend want evolutie wordt al 150 jaar geaccepteerd in de wetenschap.” 46% van de volwassen Amerikanen gelooft niet in de evolutie van de mens. Wat is ‘evolueren’? De meesten geloven niet dat ze 4,6 miljard jaar geleden uit een rots zijn ontstaan. U mag het geloven, maar noem ’t geen wetenschap.


Voortgezet in deel 4b

   

Creation Science Evangelism
     488 Pearl Lane
     Repton, AL 36475
     1 (855) BIG-DINO (244-3466)
     Official Website

Go to top of this page


Advertentie