Advertentie
 
“Dr. Hovinds Creation Seminars” banner

Creatie index

Dr. dino
Seminarie 7    Vragen en antwoorden, deel a
Dr. dino
(dit seminarie werd gegeven in 2005)
(sommige delen van het oorspronkelijke gegeven seminarie blijken verwijderd in de Engelstalige uitgave,
dat wat hier wordt gepresenteerd is de onbewerkte versie)


  
        
“Hetgeen verre af is, en zeer diep, wie zal dat vinden?
        
 
Ik keerde mij om, en mijn hart, om te weten, en om na te sporen, en te zoeken wijsheid en een sluitrede; en om te weten de goddeloosheid der zotheid, en de dwaasheid der onzinnigheden.”
 
    Prediker 7:24-25  


Introductie van de DVD door Eric Hovind

Vragen, iedereen heeft ze en men wil graag een antwoord. Hallo, ik ben Eric. In dit seminar beantwoordt Dr. Hovind een groot aantal vragen die hem regelmatig gesteld worden. Hij combineert ze, en geeft z’n beste verklaring. Hij behandelt, de oversteekplaats van de Rode Zee, de primitieve mens, koolstofdatering, zijn er echt tegenstellingen in de Bijbel? Zie voor uzelf in dit seminar, genaamd: Vragen en antwoorden.

 
Index:

 
Seminarie 7: Vragen en antwoorden
 
Introductie
(deel a)
    
Algemene onderwerpen
  Over of alle wetenschapsman geloven in evolutie...
      - Wie of wat bepaalt wat waar is of niet?
- Vaak gebezigde tactieken en slaafse verering voor autoriteiten
- Gevolgen voor creationisten die volharden in hun standpunt
- Creationistische wetenschap door de geschiedenis heen en wat het bereikte
- Het morele aspect waar het betreft evolutionaire overtuigingen
  Over de scheiding tussen kerk en staat... (Is de schepping of de Bijbel toegestaan in het onderwijs?)
             - U, de jury
- Wat de Amerikaanse grondwet zegt en niet zegt...
- Rechtspersoon of een kerk?; Betreffende 501(c)(3)
 
Wetenschappelijke onderwerpen
  Over hoe we sterren kunnen zien die miljarden lichtjaren ver weg zijn...
      - Exploderende sterren wijzen op een jong heelal
- De geboorte van een ster, is het waargenomen?
- Wat zegt de Bijbel?
- Hoeveel sterren zijn er eigenlijk?
- Hoe de afstand tot de sterren te bepalen?
- Sterrenlicht en lichtjaren
 
Over roodverschuiving (‘redshift’) en of dat geldt als een bewijs dat ’t heelal zich uitbreidt en miljarden jaren oud zou zijn...
(deel b)
      - Wat bedoelt men met roodverschuiving?
- Doppler-effect
- Hoe betrouwbaar is het roodverschuiving verschijnsel voor het bepalen van afstanden?
- De Hubble-constante
- Raad eens...?
- Wat zegt de Bijbel?
- De dierenriem
  Over het krimpen van de zon als bewijs dat de zon niet miljarden jaren oud is...
  Over Koolstofdatering (koolstof-14, C14)...
      - De geologische kolom
- Grondslagen van de C-14 dateringsmethode
- De methode en zijn beperkingen
- De veronderstellingen van de methode
- Twijfelachtige praktijken!
- Gissen en passen...
- Resultaten van dateringen op basis van vooronderstellingen: Het dopjesspel
  Over kalium-argon datering (kalium-40)...
      - Grondslagen van de kalium-40 dateringsmethode
- De aarde wordt ouder en ouder, sneller en sneller; Twijfelachtige praktijken
- Problemen met kalium-argon datering
 
Gevarieerde onderwerpen
 
Over vondsten van verse (niet gefossiliseerde) dinosauriërbotten...
(deel c)
  Over het beperkte aantal gevonden mensenbotten en of dat een zondvloed tegenspreekt...
  Over wat Noah gebruikte om de ark waterdicht te maken...
  Over de ‘intelligente’ moderne mens en de ‘domme’ oermens...
      - Wat zegt de Bijbel?
- Toen en nu...
- Oude geavanceerde beschavingen ontstaan allemaal plotseling
- Vliegtuigen in de oudheid?
- IJzeren pot gevonden in steenkool
- Gigantische muren, hoe zijn de stenen verzet...
- Had de oermens koper en ijzer?
- Het Antikythera mechanisme
- Versteende hamer uit de oudheid (Logica van de evolutionist)
- Hadden de Egyptenaren electriciteit?
- Wat wist men lang geleden van chirurgie?
- Diverse oude artefacten
>
  Over de bouwers van de Grote Piramide...
      - Het grootste gebouw van vandaag
- Verwante symboliek
- Precisie in ontwerp
- Bijbelse symboliek
  Over de theorie dat de aarde ooit een hete gesmolten massa is geweest...
      - De aanwezigheid van polonium-radiohalo's
- Graniet verandert in rhyoliet wanneer het smelt
  Over de wereldwijde opwarming, en het ‘redden van de aarde’...
      - ‘Afschaffing van privé-eigendom’
- Is de milieubeweging een dekmantel om privé-eigendom af te schaffen?
- Bewijs voor een wereldwijde opwarming?
 
Over of de Green River formatie bewijs is voor een oude Aarde...
(deel d)
  Over leven op Mars en de Marssteen...
      - Pogingen om uit te vinden of te bewijzen dat er leven is op Mars
- De Marssteen
- Manieren om uw onderzoekssubsidies goedgekeurd te krijgen door het Amerikaanse Congres...
  Over dat God gebruik maakte van evolutie om alles te schapen...
      - Een wrede óf een genadige God?
- Het Bijbelse verhaal geeft exacte gegevens
- Evolution versus Bijbel
- Dwaalleren
 
Religies en aanverwante onderwerpen
  Over de sabbat en dat men moet rusten op de zevende dag...
      - Regels van de sabbat
- De sabbat is voor ‘de kinderen van Israël’
- Jezus en de sabbat
- “De sabbat is gemaakt voor de mens, niet de mens voor de sabbat”
  Over verschillende dwaalleren die bij de Katholieken gevonden worden...
  Over Mohammed, de moslims en de Islam...
      - Over de oorsprong van de Islam...
- Wetenschappelijke fouten in de Koran
- Degenen die zich niet bekeren moeten gedood worden
- Jeruzalem en de problemen met de islam, ‘Dood en gedood worden voor Allah’
- De Koran leert
  Over het Mormonisme, de Mormonen en Joseph Smith...
      - ‘Het Boek van Mormon’: Het meest perfecte boek ooit geschreven...
- Hardlopen met gouden platen...
- Tegenstrijdigheden en inconsequenties
  Over de Jehova's Getuigen...
 
Bijbel vertolking, Staten vertaling (King James, KJV)
  Over veronderstelde tegenstrijdigheden in de Bijbel...
      - Tegenstrijdigheden? Fouten?; Genesis 1 vs Genesis 2
- Taaie tegenstand...
- Het antwoord ...
  Over metingen vermeld in de Bijbel...
      - Tegenspraak: 10 el overdwars, is niet 30 el rondom...?
- Tegenspraak: 2000 bath of 3000 bath...?
  Over de paardenstallen van Salomo...
         - Tegenspraak: 40.000 of 4000 paardenstallen...?
  Over hoe vele mannen werden gedood door David...
         - Tegenspraak: 700 of 7000 mannen...?
  Over hoeveel talen er waren...
         - Tegenspraak: ‘Talen verdeeld’ of ‘één taal’...?
  Over hoevelen er stierven door de plaag...
         - Tegenspraak: 24.000 of 23.000...?
 
Over het paasfeest...
(deel e)
      - Tegenspraak: Paasfeest of Pascha...?
- De oorspronkelijke Pascha (uittocht van Egypte; Exodus 2)
- Een heidens feest
  Over hoe Koning Saul stierf...
         - Tegenspraak: Zelfmoord of gedood...?
  Over Jona en de walvis...
         - Tegenspraak: Walvis of vis...?
  Over insecten met ‘vier poten’...
         - Tegenspraak: 4, 6 of 8 poten...?
  Over de King James vertaling (ofwel Statenvertaling)...
      - ‘Zijn woorden gestand doen’ or ‘ Beschermen tegen zulke mensen’...?
- Vandaag: Meer dan 150 Engelse vertalingen; Nieuwe auteursrechten vereist veranderingen van ten minste 10% in vergelijk met het oorspronkelijke werk
- Historisch (1): Zijn Woord behouden
- Historisch (2): Zijn Woord gewijzigd
- Slechts 2 Engelse Bijbels: ‘King James (Statenvertaling)’ vs ‘alle andere’
- Ontbrekende versen (1)
- Het oudste beschikbare manuscript hoeft niet te betekenen dat het ook de beste is
- Ontbrekende versen (2) en veranderde teksten- King James: De ‘thee's’ en de ‘thou's’...
- Schepping volgens King James (1): ‘vanaf het begin’ of ‘eeuwen geleden’...?
- Schepping volgens King James (2): ‘de eerste dag’ of ‘één dag’ ...?
 
Bijbelse onderwerpen
  Over Bijbelcodes...
  Over wie God geschapen heeft...
         - Drie-eenheden
  Over de schrijvers van Genesis...
      - Mozes schreef: Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium
- Betreft Genesis...
  Over het licht dat er was vóór de zon...
  Over de ligging van de hof van Eden...
  Over levende en dode dingen...
         - De adem (geest) des levens
 
Over de herkomst van Adams naam...
(deel f)
 
Gevarieerde onderwerpen (2)
  Over dimensies en wat wij kunnen opvatten...
  Over waar de rassen vandaan kwamen...
      - Theorieën
- De gevolgen van inteelt
- Toren van Babel
  Over onze gemeenschappelijke voorouders...
  Over kloning en vitamines...
  Over giftige slangen in een perfect wereld...
      - Elektriciteit ter behandeling van slangenbeten, spinnenbeten, wespensteken...
- Andere functie in de oorspronkelijke schepping?; Ontgiften van slangen; Slangengif gebruikt als - voeding en om te genezen
  Over de Ark des Verbonds...
         - De tunnel van Jeremia
  Over Gods naam in Jeruzalem...
  Over Bigfoot...
  Over de reuzen der aarde...
         - De nefilim
  Over UFO's...
  Over hoe lang men in de hof van Eden vertoefde voor de zonde...
  Over het merkteken van het beest...
      - Microchiptechnology
- Universeel betaalmiddel
- Controle over het weer en meer...
  Over de lijkwade van Turijn...
  Over ‘schiep’ en ‘maakte’...
  Over waar te gaan voor cursussen in de scheppingsleer...
  Over ‘Dr.’ Hovind...
      - Ad hominem aanvallen
- Hadden de eertijdse wegbereiders van evolutie wetenschappelijke graden?
- Erkende en niet erkende universiteiten; Samenvatting
  Over het leger van de Farao dat verdronk in de Rode Zee...
      - Het oversteken van de Rode Zee
- Zuil gevonden ter herinnering aan het oversteken van de Rode Zee, geplaatst door Salomon
- Route door de Rode Zee ontdekt; De ‘ondiepe’ plek
- Restanten van strijdwagenwielen en andere voorwerpen gevonden
  Over Sodom en Gomorra...
         - Zwavelballen
  Over de eenhoorn (unicorn)...
         - Één hoorn?
  Over de verstandskies en of het geldt als een bewijs voor evolutie...
  Over ontbrekende namen in geslachtslijsten in de Bijbel...
  Over wanneer de dieren vleeseters werden...
  Over sarcasme jegens atheïsten...
  Over anti-Hovind websites en debatten via e-mail... 
Seminarie 7: Vragen en antwoorden

Back to Main Index Introductie

Hallo, ik ben Kent Hovind en heb 15 jaar les gegeven in natuurwetenschappen. Dit is seminar 7: Vragen en Antwoorden. Hopelijk heeft u de eerste 6 gezien. We behandelen namelijk nieuwe informatie. Ik heb 15 jaar wetenschap onderwezen. Ik behandel: schepping, evolutie en dinosauriërs. Ik geloof dat de Bijbel letterlijk waar is, maar ook wetenschappelijk correct. De evolutietheorie is de domste en meest gevaarlijke religie op aarde. We behandelen een scala aan vragen die ik vaak gesteld krijg. Overal waar ik kom, geef ik eerst een uurtje onderwijs. Daarna is er tijd voor vraag en antwoord. De meeste vragen die we behandelen, heb ik de afgelopen 17 jaar al gehoord,

We zullen een breed scala van onderwerpen behandelen, zoals:

 • Hoe kunnen we sterren zien die miljarden lichtjaren ver weg zijn?
 • Zijn er ongefossiliseerde verse dinobotten gevonden?
 • Waarom worden er zo weinig menselijke botten gevonden?
 • Hoe zit het met Bijbelcodes?
 • Waarom gebruiken wij de King James versie (Staten Bijbel)?
 • Tegenstellingen in de Bijbel?
 • Kunnen andere religies gelijk hebben?
 • Opwarming van de aarde?
 • Waar komen de rassen vandaan?
 • ...

We behandelen heel veel!

Voor meer info over deze onderwerpen: zie de CSE 101 t/m 104 serie. Deze zijn veel gedetailleerder. De 200 serie is nog gedetailleerder. Wilt u meer info of heeft u nog vragen? Bel ons dagelijks radioprogramma. Zoals het nu is, van maandag t/m vrijdag van 16:30 -18.00, als ik niet op reis ben. Live op ’t internet, www.drdino.com of www.truthradio.com. Stel ons vragen! De bijna 7000 dia's die ik gebruik voor mijn seminars zijn te downloaden van drdino.com of bestel de DVD's of CD's. Veel dia's hebben een asterisk aan het einde, dan staan er notities in de dia. Ik sla veel dingen over vanwege gebrek aan tijd.

Pred. 7:25: “Ik legde mijn hart erop om kennis te verkrijgen, te onderzoeken en om wijsheid en de reden van dingen te zoeken.” Het is wijs om dat te doen. “Sta altijd klaar tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt.” We zullen effectiever voor Gods Koninkrijk zijn als we meer weten en een antwoord kunnen geven. Ons doel is mensen toerusten. Petrus zegt: “Sta altijd klaar tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop in u is.” We hopen dat deze training u voorziet van de benodigde antwoorden. 2 Tim. 2: “Studeer, om u welbeproefd ten dienste van God te stellen.” We moeten studeren, niet alleen om antwoorden te geven, maar opdat God blij met ons is.

Go to index

 
Algemene onderwerpen

Back to Main Index Over of alle wetenschapsman geloven in evolutie...

Men stelt mij vaak de vraag: “Bent u de enige die in schepping gelooft? Geloven alle wetenschappers niet in evolutie?” Da's absoluut niet waar. Geen idee waarom die vraag opkomt. Nee, niet alle wetenschappers geloven in evolutie. Vele duizenden zijn creationisten. Als een voorbeeld Dr. Russell Humphreys. Hij werkte jaren voor ’t Sandean National Laboratorium. ’n Goed artikel over hem op de website van Answers in Genesis. Ze hebben ’n lijst van 200 wetenschappers, die geloven in een jonge aarde en een 6-daagse schepping. Humphreys zei: “Statistisch berekend schat ik dat in de Verenigde Staten ongeveer 10.000 wetenschappers zijn die geloven in een 6-daagse schepping.”

 1. Ten eerste, ’t is niet waar dat alle wetenschappers in evolutie geloven.
 2. Ten tweede, indien wel, dan maakt dat nog geen waarheid.
 3. ’t Is niet belangrijk wat de meerderheid gelooft, want die heeft ’t vaak mis.

 
Go back Wie of wat bepaalt wat waar is of niet?

Men onderwees: “Alle planeten gaan rondom de aarde.” De meerderheid had ’t mis. Er zijn nog wetenschappers, geocentristen, die dat geloven. Alles rondom de aarde, ik heb daar nog boeken van. ’t Gaat er bij mij niet in. Ze hebben ’t mis, het middelpunt is de zon. Men onderwees: “Grote stenen vallen sneller dan kleine stenen.” De meerderheid heeft ’t 2000 jaar lang mis gehad. “Ziek? Je hebt slecht bloed! Je bloed eruit en je wordt beter.” Zo stierf George Washington. Ze maakten een vergissing, en wel ’n dodelijke.

 

Johannes hoofdstuk 7 (v. 40-42): “Velen zeiden: Dit is de profeet. Anderen zeiden: Dit is de Christus. Maar sommigen zeiden: Komt Christus uit Galilea? Zegt de Schrift niet dat Christus uit ’t zaad van David komt, uit Bethlehem?” Let op wat er gebeurt. Men argumenteerde of Jezus de Christus was. Sommigen zeiden: “Christus komt niet uit Galilea en Jezus kwam uit Galilea.” Een misvatting. Ze dachten dat Jezus uit Galilea kwam. Maar waar was Jezus geboren? Bethlehem! Ze begrepen ’t helemaal verkeerd. In Johannes 3:43 staat: “Er was dus tweedracht vanwege Hem. En sommigen wilden Hem grijpen.” Ze wilden dus de Boodschapper doden. Vanwege een misvatting zeiden ze: “Laten we deze Jezus ’t zwijgen opleggen.” Een verkeerde uitgangspositie. En dat gebeurt met mensen.

Ze denken dat creationisten zoals ik, schade berokkenen aan ’t onderwijssysteem. We proberen juist dingen op te lossen. “Toen zeiden de oversten en Farizeeën: Waarom hebben jullie Hem niet gebracht?” Klassiek voorbeeld! De hoofdpriesters zonden hun helpers om Jezus te pakken. Ze kwamen terug en zeiden: “Wauw, niemand sprak ooit zoals Hij!” En de Farizeeën zeiden: “Je had Hem dit moeten vragen.” Dit gebeurt mij altijd. Drie dagen geleden op de universiteit van Michigan, was er een professor die adverteerde dat Hovind kwam om te spreken op die universiteit. Of een week geleden op de universiteit in Milwaukee. Honderd professoren weigerden om met mij te debatteren, net zoals 80 professoren in Michigan. Bijna 4000 professoren weigerden met mij te debatteren. En ze komen ook niet wanneer ik spreek. Ze sturen hun studenten: “Vraag hem dit en dat.” De student komt terug: “Professor, hij heeft al m’n vragen beantwoord.” Professor: “Idioot, je had hem dit en dat moeten vragen.” Laffe professor! Waarom vroeg hij ’t zelf niet? Professors doen hetzelfde als de Farizeeën. Professoren sturen hun studenten om de creationisten in de val te lokken. Zelf komen ze niet. Als dat niet lukt, gebruiken ze de wet om je tot zwijgen te brengen. “Verorden een wet die zegt: ‘Geen onderwijs over creatie meer’.” Of wanneer iemand toch creatie probeert to onderwijzen, dan geef je ze gewoon hun ontslag. Wegsturen die hap.

 
Go back Vaak gebezigde tactieken en slaafse verering voor autoriteiten

Verder in Johannes 7:47-48: “De Farizeeën antwoorden hun: Zijn jullie ook verleid?” De Hovind-vertaling: “Zijn jullie dom?” Het volgende is een klassieker die ze altijd gebruiken: “Heeft soms één van de oversten of Farizeeën in Hem geloofd?” Vertaling: “Niemand van de andere wetenschappers gelooft in de schepping, dus evolutie is waar.” Denk na. “De meerderheid gelooft het, dus het is waar.” Da's dom. 1) ’t Is niet waar dat de meerderheid dit gelooft. 2) Zo bepaal je ’t niet. Toen zeiden ze: “Deze mensen die de wet niet kennen zijn vervloekt.” Vertaling: “Wij hebben ’n graad en kennis, jullie niet. Wij keuren jullie graad af, ’t is niet van een erkende school. Wij zijn slim, en jullie dom.” Een algemene tactiek gebruikt door professors, inclusief de 99 met wie ik debatteerde. Nikodemus zei: “Veroordeelt onze wet iemand vóór hij gehoord is?” Nikodemus was verstandig door te zeggen: “Laten wij luisteren wat Jezus zegt, voor we Hem veroordelen.” Ik moedig studenten en professors aan om naar de kant van de schepping te luisteren. Eerlijk te luisteren, en dan een beslissing te maken.

Een aantal jaren geleden sprak ik in de Sovjet Unie, in ’n universiteit in Oekraïne. Ze sloten de universiteit en stuurden 30 professors, zodat ik hen 2 uur onderwijs over schepping kon geven. Ik was een beroemdheid! Hoe verder ik reis, des te beroemder ik ben. In m’n eigen stad ben ik dat niet. Er kwamen dus 30 professors. Na een uur over schepping gesproken te hebben, begon een professor te huilen. Ik vroeg de vertaalster Olga: “Waarom huilt hij?” Zei zij: “Hij heeft nog nooit over creatie gehoord. Hij wist niet dat ’t bestond.” Dat geldt ook voor veel studenten in Amerika, die nog nooit de kant van creatie hebben gehoord. Als men dus zegt: “Iedereen gelooft in evolutie, dus moet jij dat ook.” Dat is geen goed argument en niet waar. Luister naar de scheppingskant, begrijp het. Vorige week zat ik in ’t vliegtuig naast een evolutionist. Ik legde toen eenvoudig de schepping uit in 3 minuten. Ze zeiden: “Wauw, daar zit wat in!” Gewoon een keer luisteren! ’t Begon met ’n valse veronderstelling dat Jezus in Galilea was geboren. Nee, het was Bethlehem. Sommige Farizeeën geloofden niet in Hem, ’t bewijs dat Hij niet gelijk heeft. Sommige wetenschappers geloven niet in schepping. Dus schepping is niet waar. Da's domme logica. Ze zeggen: “Heeft hij al in wetenschappelijke bladen gestaan?” Er staan geen artikelen over schepping in National Geographic, dus ’t is niet waar. Je ziet ook niet veel kapitalistische artikelen in communistische bladen. De meerderheid kan ’t mis hebben.

 • De meerderheid volgde Aäron in rebellie. (Ex 32)
 • De meerderheid stemde dat ze niet ’t Beloofde Land binnen zouden gaan. (Nm 32)
 • De meerderheid aanbeden vele afgoden staat er in ’t Oude Testament.
 • De meerderheid van de leiders haatte Jezus.
 • De meerderheid van de wereld haat christenen.
 • De meerderheid stemde 2x op Bill Clinton.

Ik bedoel maar, de meerderheid kan ’t mis hebben. Er volkomen naast zitten.

 
Go back Gevolgen voor creationisten die volharden in hun standpunt

’t Is niet waar dat alle wetenschappers in evolutie geloven.

 • Hier een boek van Robert Gentry, een goede vriend van me. Een beroemde wetenschapper die onderzoek deed op radioactief afval. Hij onderzoekt wereldwijd granieten. Hij ontdekte in graniet onder de microscoop zeer kleine halo's, polonium-radiohalo's. Toen men ontdekte dat zijn onderzoek bewees dat evolutie niet waar is, hij bewijst dat de aarde nooit een hete gesmolten massa was. Hij vermeldde nooit schepping of God. Hij stond in alle wetenschappelijke bladen, totdat iemand zei: “Gentry's werk bewijst dat de oerknal niet waar is.” Ze ontnamen hem zijn fondsen en sloten hem uit. Ze vervolgden hem alleen omdat zijn werk de evolutie niet ondersteunde.
 • Roger DeHart was leraar op een middelbare school dichtbij Seattle.Ze zeiden tegen hem: “Je mag de leerlingen niet vertellen over fouten in de lesboeken.” Hij toonde alleen actuele wetenschapsbladen, die hij vergeleek met lesboeken. In één daarvan stond: “Een baby heeft kieuwspleten.” DeHart zei: “Het lesboek zegt dat de baby kieuwspleten heeft, dat is niet waar. Zie dit actuele tijdschrift.” Hij vermeldde nooit God, de Bijbel of schepping. Hij zei alleen: “Dit lesboek is niet accuraat.” Ze zeiden dat hij dat niet mocht doen. Mag je je leerlingen niet informeren dat ’t lesboek uit de tijd is? Zo worden christenen vervolgd of wie ook die tegen de evolutie ingaat. Evolutie is een zorgvuldig beschermde staatsreligie. Net zoals communisme een zorgvuldig beschermde staatsreligie is.
 • Kevin Haley was een biologieleraar. Hij verloor zijn baan omdat hij fouten in de lesboeken ontmaskerde. Hij zei: “Dit boek is niet goed.” - “Je bent ontslagen!” Je kunt niet onderwijzen, als je zegt dat er fouten in de boeken staan.”
 • De Baylor universiteit ontsloeg William Dembski, omdat hij z’n studenten zei dat er ’n Intelligent Ontwerper kan zijn. Dat mag niet, zeiden ze. En dus ontsloegen ze hem. Dit is Baylor, ’n voormalig christelijk college.
 • Forrest Mims schreef jaren voor vele belangrijke wetenschappelijke bladen, National Geographic, Science Digest, American Physics. Hij schreef allerlei artikelen voor tijdschriften. Maar toen hij solliciteerde voor werk bij de Scientific American werd hij afgewezen. Ze zeiden dat hij hier niet kon werken omdat hij een creationist was. Wat hij schreef had echter niets met schepping of evolutie te maken. Ze wilden geen creationist in hun redactie hebben, dat zou een slechte indruk geven.
 • Rod LeVake zei tegen zijn studenten: “Ik twijfel of Darwins theorie waar is.” Ze gaven hem ’n andere baan. Ze zeiden: “Je mag geen biologieles meer geven. Je maakt de studenten aan ’t twijfelen.” Zo wordt ’t beschermd. Het is een religie.
 
 • Leraar Dan Clark uit Indiana werd op ’t matje geroepen door zijn chef Ed Eller. Hij mocht geen creatie aan zijn leerlingen introduceren. Maar daar is geen wet tegen. Er zijn geen rechtsuitspraken die zeggen dat je schepping niet mag onderwijzen. Het is zo dat ’t niet verplicht is. Leraren hebben ’t recht om creatie te onderwijzen. Schepping onderwijzen mag van de wet en de rechtbank, maar je baas zegt van niet. Uiteindelijk nam hij ontslag. Hier buig ik niet voor, zei hij.
 • Dean Kenyon schreef ’t boek: Of Pandas and People. Hij was leraar aan de universiteit van San Francisco. Hij schreef in dit lesboek voor biologie: “Er moet een ontwerper zijn geweest, alles is zo ingewikkeld. Zeer bijzonder. Er moet een ontwerper zijn geweest.” Hij probeert ze niet te bekeren. Hij zei alleen: “Er is ’n Ontwerper.” Hij bekleedde ’t ambt van professor aan de universiteit. Hij had allerlei boeken over evolutie geschreven, toen hij erin geloofde. Toen werd hij bekeerd en begon hij te twijfelen of deze theorie waar is. Hij werd ontslagen. Maar omdat hij ’t ambt bekleedde, spande hij een proces aan en kreeg z’n baan terug. Ze gaven hem een baantje als laboratorium assistent. Opnieuw deed hij ze een proces aan om zijn echte baan terug te krijgen. Alleen omdat hij zei: “Er is misschien een Schepper.” Dat soort vervolging krijg je.

Ik sprak in Lubbock,Texas. Daar vertelden ze me over professor Dini die biologie onderwijst. Hij zei tegen zijn studenten: Als je niet in evolutie gelooft geef ik geen aanbeveling voor de studie geneeskunde. Het stond jarenlang op zijn website: “Als je niet in evolutie gelooft, krijg je van mij geen aanbeveling.” Toen ik in Lubbock sprak, boden de studenten professor Dini $1000 om 2 uur met mij te debatteren. Hij weigerde. $1000 voor 2 uur, niet slecht. Wie wil dat niet? Hij niet.

De vervolging tegen christenen en creationisten in ’t seculiere onderwijs is verbazingwekkend. Waar zijn ze toch bang voor? Niet alle wetenschappers geloven in de schepping, maar veel wetenschappers die wel in schepping geloven zijn bang om iets te zeggen in verband met vervolging. Hoeveel leraren waren er in Oekraïne die niet in communisme geloofden, maar die te bang waren om iets te zeggen. Je kon eindigen in één van de goelags. Dit gebeurt ook in Amerika. Als iemand de evolutietheorie niet verbaal en actief ondersteunt, wordt hij verbannen naar Academie Siberië. Ze verliezen hun fondsen, hun baan. Verdrietig. Het Patrick Henry College werd verteld in 2002 dat ze geen fondsen meer kregen omdat ze te weinig evolutie onderwezen in hun college.

 • Een artikel in de Agape Press zegt: “Een professor werd gevraagd om de introductie aan elite studenten van ‘Gebreken in ’t Darwinistische denken’ te stoppen.” Onlangs sprak ik daar in de buurt en sprak ik met betrokkenen. Deze dame werd verteld ontslag te nemen, omdat haar onderwijs studenten aan ’t twijfelen zou kunnen brengen wat betreft Darwinisme. Waarom gaan ze naar school? Onderwijs of indoctrinatie? Ik dacht voor onderwijs. Zo was het ook, maar nu niet meer. Erg triest. De dame zei dat de professor die haar wilde ontslaan, haar rede niet eens heeft gehoord. Maar ze betwijfelde ’t Darwinisme.

 
Go back Creationistische wetenschap door de geschiedenis heen en wat het bereikte

Duizenden wetenschappers door de geschiedenis heen waren creationisten. Creationisten hebben alle takken van wetenschap opgezet. Een goede lijst staat op: www.anwersingenesis.org en type in: ‘scientists who believe creation’. Allerlei artikelen en je kunt lezen over beroemde wetenschappers die creationist waren. Ik heb evolutionisten vaak gevraagd: “Is er één vooruitgang in de moderne wetenschap vanwege de evolutietheorie? Hebben we daarom computers, telefoons, radio's? Zijn we daarom naar de maan geweest? Welke vooruitgang is geboekt vanwege de evolutietheorie?” Ze hebben nooit geantwoord. Een waardeloze theorie. Maar iedere tak van wetenschap is de laatste 400 jaar gestart door ’n creationist. Niet allemaal jonge-aarde-creationisten zoals ik, of een fundamentele Baptist zoals ik, maar zij waren creationist.

Wernher von Braun, hoofd van ons ruimteprogramma was een creationist. A.E. Wilder-Smith, William Ramsey. De gebroeders Wright. Ze bestudeerden vogels en zeiden: “Hoe heeft de Schepper vogels gemaakt? Zo kunnen we leren hoe we een vliegtuig moeten bouwen.” De uitvinder van de MRI-scanner (magnetic resonance imaging, beeldvorming met magnetische resonantie) is een jonge-aarde-creationist. Ze zijn creationisten vandaag. ’n Paar goede boeken zijn te koop op onze website: In Six Days en On the Seventh Day. De ene gaat over 50 en de ander over 40 wetenschappers die in creatie geloven. Er zijn duizenden wetenschappers die in creatie geloven en niet in evolutie. Karl Popper een beroemde wetenschapsfilosoof: “Evolutie is geen feit en kan niet aangemerkt worden als theorie of hypothese. Het is een metafysisch onderzoeksprogramma. Niet echte testbare wetenschap.” Evolutie is een religie. Men wordt zó boos als ik dat zeg en herhaal. Een beetje prikkelen vind ik leuk.

 
Go back Het morele aspect waar het betreft evolutionaire overtuigingen

Julian Huxley (wiens opa Thomas Huxley Darwins boek promootte toen ’t uitkwam) zei: “Ik veronderstel dat de reden dat wij ons op De oorsprong der soorten stortten, was ’t idee dat God zich met onze seksuele moraliteit bemoeide.” Wij willen niet dat God zegt wat we moeten doen. Daarom accepteerde men evolutie. Michael Ruse zei: “Evolutie wordt gepromoot door zijn beoefenaars en is meer dan alleen wetenschap. Het wordt verbreid als een ideologie, een seculiere religie, een alternatief voor ’t Christendom, met betekenis en moraliteit.” Hij zei: “Ik ben een overtuigd evolutionist en een ex-christen. Ik moet echter toegeven dat diegenen die de Bijbel letterlijk nemen gelijk hebben, zoals Dr. Duane Gish. Evolutie is vanaf ’t begin een religie, en dat is het vandaag de dag nog steeds.” Evolutie is een religie in alle opzichten. “Evolutie is ’n sprookje voor volwassenen. De theorie heeft niets geholpen in de ontwikkeling van de wetenschap. Het is waardeloos.” het is dus niet waar dat zij allen er in geloven.

 1. Bijna alle takken van de wetenschap zijn opgestart door creationisten.
 2. Evolutie heeft niets toegevoegd aan de vooruitgang van de wetenschap.
 3. Wanneer studenten of professors eerlijk zijn voor zichzelf, dan worden ze niet onderwezen, maar geïndoctrineerd. Studenten zakken wanneer ze niet achter de evolutietheorie staan.

Elke week zegt iemand tegen mij: “Ik kreeg een 2 voor biologie, omdat ik niet achter de evolutietheorie stond, of omdat ik er tegenin ging.” Zulke telefoontjes krijg ik. Studenten: “Wat heb ik gedaan, krijg ik een 2, omdat ik tegen evolutie inging?” het is triest, het is discriminatie.

 1. Elke vooruitgang in de moderne technologie, heeft niets met evolutie te maken.
 2. Evolutie is een hindernis voor de wetenschap, het helpt voor geen meter.

 
Back to Main Index Over de scheiding tussen kerk en staat... (Is de schepping of de Bijbel toegestaan in het onderwijs?)

Ok, volgende vraag. “Hoe zit het met scheiding tussen kerk en staat?” Allereerst staat daarover niets in de constitutie. De volledige constitutie, de lijst met rechten, de ‘Verklaring van Onafhankelijkheid’ is verkrijgbaar voor $1,00. In dit boek: Citizen's Rule Book. Geweldig boek, iedereen dient ’t te lezen.

 
Go back U, de jury

Er staat een verhaal over juryleden in. Die hebben verbazingwekkende macht. Één jurylid kan bepalen dat hij de wet niet op prijs stelt. Als men ’n wet wil verordenen in de stad, dat je niet mag spugen op ’t trottoir. En iemand doet dat, en ’t wordt gefilmd, dan heeft hij dus de wet gebroken. Je daagt hem voor de rechtbank. Het is bewezen, hij is schuldig. Maar als jurylid vind je die wet niet leuk. Het is niet fair dat je niet op ’t trottoir mag spugen. De rechter dreigt alle juryleden: “Je moet luisteren naar de wet en mijn instructies.” Maar dat hoeft helemaal niet. Lach, knik je hoofd. Maar stem ‘niet schuldig’ in de jurykamer. De overige juryleden zullen zeggen: “Hij is schuldig, hij brak de wet.” Ik weet het, maar de wet is niet goed. Nietigverklaring door de jury. Een krachtig verhaal.

 
Go back Wat de Amerikaanse grondwet zegt en niet zegt...

De constitutie vermeldt niet de scheiding van kerk en staat. Zie de federale papieren, die onze oprichters schreven toen ze de constitutie uitwerkten. Daar zie je hun denkproces. De dag dat ze stemden voor ’t eerste amendement, meent men dat het de scheiding van kerk en staat was. Dat is niet waar. ’t Zegt, de regering zal geen religie maken of vrije beoefening daarvan tegenhouden. Maar ’t congres stemde die dag om een katholiek te helpen met zendingswerk, met 325.000 voor de indianen. Ze wilden kerk en staat niet scheiden. Ze wilden de staat uit de kerk houden, maar niet de kerk uit de regering. Er staat niets in de constitutie over een scheiding tussen kerk en staat. En het is legaal voor leraren om christelijke dingen in de scholen te doen. Mijn broer onderwees 34 jaar op ’n openbare school en had een plaatje van Jezus op z’n bureau. Anderen hebben ’n Bijbel liggen. Misschien krijg je er moeilijkheden door, maar het is legaal. www.lc.org of www.libertycounsel.org van Matt Staver behandelt zulke zaken. David Gibbs in Orlando doet daar ook aan. Bij problemen, neem contact met hen op. Thomas Jefferson schreef een brief naar wat Baptistenvoorgangers. Hij is degene die de scheiding van kerk en staat vermeldde. Atheïsten gebruiken dit als een reden om geen christelijke dingen toe te staan in de regering. Wat een dom idee. Ons land is gesticht om christelijk te zijn. Iedereen zei dat. Zie wallbuilders.com. Die hebben daar heel veel over. Er bestaat geen scheiding van kerk en staat. Loop daar niet in. Zie voor meer informatie onze CSE serie.

 
Go back Rechtspersoon of een kerk?; Betreffende 501(c)(3)

Dit is wat er gebeurde. De Constitutie van de USA, art. 1, sectie 10 zegt: “Je hebt ’t recht om een contract te maken.” Laten we aannemen dat Adam zegt: “Hovind, ik betaal je $10 per uur gedurende de rest van mijn leven.” Oké, ...en hij tekent het contract. En dan komt jij het contract niet na. Nu kan ik hem een proces aandoen. Hij zegt: “Ik heb ’t constitutionele recht om ’t geld te houden.” Maar je hebt ook het recht om een contract te maken, en je hebt ’n contract gemaakt. De rechter houdt zich dan aan de contractwet.

Wat kerken nu doen, ze tekenen ’n contract en weten dat niet eens. Ze tekenen om een 501(c)(3) te worden. Wanneer je een 501(c)(3) wordt, dan ben je een rechtspersoon en geen kerk. God maakte de mensen en vestigde de kerk. Mensen vormden de regering. En de regering vormt rechtspersonen. Dus een kerk die 501(c)(3) wordt, is afgedwaald van waar God hem wilde hebben, en is nu ’n creatie van de staat. Lees code 508 van de Interne Fiscus Code, waar 501(c)(3) vandaan komt. Interne Fiscus Code 508, sectie (c)(1)(a) zegt: “Kerken zijn een verplichte uitzondering.” Niet een vrijstelling, maar een uitzondering. De regering herkent dat kerken niet een 501(c)(3) status hoeven te hebben. Doen kerken dat wel, dan hebben ze zojuist een strop om hun nek gehangen. Hang me maar op wanneer je wilt. Ze mogen niet meer over politiek praten, en daar ook niet aan meedoen. Dus, scheiding van kerk en staat? Ik zou zeggen, als je 501(c)(3) bent, wellicht ja. Bij een echte kerkbediening, nee, geen probleem.

Go to index

 
Wetenschappelijke onderwerpen

Back to Main Index Over hoe we sterren kunnen zien die miljarden lichtjaren ver weg zijn...

Nu een vraag die ik bijna elke week gesteld krijg, waar ik ook spreek. En dat is 52 weken per jaar de afgelopen 16 jaar. Iedere week vraagt iemand: “Hoe kunnen we sterren zien die miljarden jaren ver weg zijn? U zegt de aarde is slechts 6000 jaar oud. Hoe kunnen we dan de sterren zien?” Gisteren belde iemand ons radioprogramma. Hij zei: “Ik heb wat studies gedaan en ’n radius van 6000 lichtjaren, heeft slechts zoveel kubieke meters, alle sterren passen daar niet in.” Ik zei: “Wie zegt iets over een radius van 6000 lichtjaren?” Hij zei: “U heeft gezegd ’t universum is 6000 jaar oud.” Ja, dat klopt. Maar ik heb niet gezegd dat alle sterren een radius van 6000 lichtjaren hebben. Hoe kunnen we sterren miljarden jaren ver weg zien als ’t universum slechts 6000 jaar oud is? De Bijbel onderwijst dat het 6000 jaar oud is. En God maakte alles. Hij maakte eerst de aarde, vers 1. Dan in vers 14 de sterren. Evolutie zegt: “De sterren evolueerden eerst, dan de aarde.” Er zijn zeker heel veel sterren. Nehemia 9:6: “U, U alleen bent de HERE. U hebt de hemel en de hemel der hemelen gemaakt.” God beweert dat Hij ze heeft gemaakt. Dus Hij heeft ze wel of niet gemaakt. Maar hoe passen de sterren hier dan in?

 
Go back Exploderende sterren wijzen op een jong heelal

Astronomen zien dat iedere 30 jaar een ster ontploft. Soms 5 en dan weer 50 jaar. Maar gemiddeld ontploft er iedere 30 jaar een ster. Dan ontploft er weer één: “Wauw!” Een nova. Als het een grote is, supernova. Nova in ’t Spaans betekent, niet gaan. Daarom verkocht de Chevy Nova niet zo goed in Mexico. “Wil je een Chevy Nova kopen? Nee, waarom zou ik dat doen, die loopt niet.” Iedere 30 jaar ontploft er een ster. Men onderzoekt de hemelen dus met telescopen. Hoeveel supernova ringen zijn er, ze noemen het dode sterren? Ze vinden minder dan 300 supernova ringen. Als er minder dan 300 van die ringen zijn en één ontploft er iedere 30 jaar... Dan even rekenen, da's ongeveer 9000 jaar. Als het universum miljarden jaren oud is, dan zouden er veel meer supernova ringen moeten zijn. Maar waarom zijn er minder dan 300 supernova ringen? Uh, omdat ’t minder dan 10.000 jaar oud is? Dat antwoord vindt men helemaal niet leuk. Maar ’t is de logische conclusie. Als iedere 30 jaar een ster ontploft, dan zou iedere 30 jaar een ster geboren moeten worden om in balans te blijven. Landen hebben ’n bevolkingsprobleem, omdat er minder mensen geboren worden dan dat er sterven, zoals in Duitsland. Dat veroorzaakt uiteindelijk een probleem. Sterren zouden geboren moeten worden. Niemand heeft ooit één ster gevormd zien worden. Ze ontploffen de hele tijd, maar niemand heeft ooit één ster gevormd zien worden. Ik leg dat straks verder uit.

 
Go back De geboorte van een ster, is het waargenomen?

Door middel van de Hubble telescoop heeft men onlangs geschat dat er 70 maal 10 sterren zijn, 70.000.000.000.000.000.000.000 sterren. Men zegt dat ’t universum 20 miljard jaar oud is. Dus een vorming van 6½ miljoen sterren per minuut. Een vorming van 6½ miljoen sterren per minuut gedurende 20 miljard jaar om de sterren te maken waar we van afweten. Het telt niet de sterren waar we niets van afweten, we zien ze nog niet. Wie weet hoeveel sterren er daar buiten zijn? Zo nu en dan zegt een lesboek: “Voortdurend worden nieuwe sterren geboren in gas- en stofwolken.” Wat dom, hoe kan een natuurkundeboek dit onderwijzen? Een ieder die eerstejaars natuurkunde kan, weet dat als je gas in elkaar drukt, dat de druk en de temperatuur stijgen en ’t uit elkaar drijft, Boyles gaswet. Niemand heeft ooit gezien dat stof tot vaste vorm inzakt. Dat zou enorme druk vergen om te doen. In een debat vroeg ik ’n professor: “Hoe laat je stof tot vaste vorm inzakken?” Leg dat eens uit. “We berekenden dat wanneer 20 sterren dichtbij elkaar exploderen, dat het genoeg druk vormt om een nieuwe ster te doen ontstaan.” Ik zei: “Geweldig... Je verliest er 20 om er 1 te krijgen.” Ik zei: “Je zou je kandidaat moeten stellen voor de senaat, help de regering maar uit de schulden!” Zo krijg je geen universum vol sterren. Het is ook nog een keer theoretisch. Het is nooit waargenomen.

Ik was in Mexico, en ze toonden mij foto's van sterrenbaby's. Hij zei: “Er wordt een nieuwe ster gevormd.” Ik zei: “Nee, het is ’n heldere stip.” Science Magazine gaf toe: “De stille verlegenheid van moderne astronomie is dat we niet hoe één enkele van deze sterren gevormd is.” Niemand weet hoe sterren uit stofwolken zijn gevormd. “Niemand heeft éénduidig gezien, dat materiaal overgaat in een embryotische ster. Wat zou moeten gebeuren, als de ster echt gevormd wordt. Niemand heeft een moleculaire wolk gezien tijdens een ineenstorting.” “Hoe een intergalactische wolk gravitationeel instort tot een ster of een zonnestelsel, is nog steeds ’n theoretisch probleem. Astronomen dienen nog steeds zo’n wolk te vinden in ’t proces van ineenstorting.” “De oorsprong van de sterren is één van de meest onopgeloste problemen van de sterrenkunde.” Deze man zegt: “Niemand begrijpt echt hoe sterformering gebeurt. Opmerkelijk.” Niemand weet hoe dit gebeurt. Dus als men zegt dat nieuwe sterren worden gevormd, zeg maar dat Kent Hovind zegt dat ze liegen of verward zijn. Er is zelfs geen theorie noch bewijs hoe je stof tot een ster kunt persen. Dit is wat er gebeurd. Ze zien heldere stippen verschijnen in de gaswolken in de ruimte. Ze kijken naar de Krabnevel en plots op een dag wordt een stip helderder. “Wauw, een ster is geboren!” Dat is hun onmiddellijke conclusie. Wacht even. Misschien klaart de stof ervoor op, en was de ster er gewoon al. Misschien ontploft er een ster, misschien een supernova. Als dat gebeurt worden ze superhelder. Ze weten niet dat een ster gevormd wordt. Laat je niet vertellen dat er sterren gevormd zijn. Dat is nooit waargenomen, alleen dat ze ontploffen. Dat is ’t tegenovergestelde van wat evolutionisten nodig hebben.

 
Go back Wat zegt de Bijbel?

De Bijbel zegt in Genesis 1 (v. 14,16): “Dat zij zijn tot tekenen en vaste tijden, voor dagen en jaren. En Hij maakte ook de sterren.” Hier beweert God dat Hij de sterren heeft gemaakt. Psalm 147:4: “Hij telt het getal der sterren.” Hij telt niet alleen het totaal, maar iedere ster heeft zijn eigen nummer. God zegt: “Dit is ster nummer 42 biljoen, 718 miljard.” Psalm 148: “Looft Hem, gij wateren die boven de hemelen zijt.” Dit is ’t enige vers die zoiets zegt. Wateren die boven de hemelen zijn. Genesis 1:6-7: “Wateren die boven het uitspansel zijn.” Ik geloof dat toen God de aarde maakte alles er heel anders uitzag, voornamelijk land in plaats van de grote oceanen die er nu zijn. Het meeste van dat water was in de aardkorst, zie DVD 2.

Er waren de aarde en “hemel,” enkelvoud. Alleen de KJV van de Engelse Bijbels zegt het juist in Genesis 1:1. “In het begin schiep God de hemel en de aarde.” De overige Bijbelvertalingen zeggen, hemelen. Een fout. Er was een hemel, ’n uitgestrekte plek. Er was een aarde, en vanuit hier naar boven. Dan verdeelt hij het in 3 delen: 1e hemel, 2e hemel, 3e hemel. De 1e hemel is waar de vogels vliegen. Zie Genesis 1:20. Dan was er water boven ’t uitspansel. Sommige creationisten geloven niet in de ‘Canopy Theorie’. Dat begrijp ik. Ik heb hun materiaal gelezen. Ik denk dat ze ’t mis hebben. Sommigen beschuldigen mij: “U stemt niet met ons overeen, daarom bent u geen goede creationist. Houd uw research bij.” Ik houd wel mijn research bij. Ik heb hun materiaal gelezen, en ik ben ’t niet met hen eens. Maar ik geloof dat er een laag lucht was voor Adam om adem te halen. Daarboven een laag water voor bescherming. Dan een laag sterren en dan nog meer water. Het enige vers wat dit ondersteunt is Psalm 148: “Looft Hem, gij wateren die boven de hemelen zijt.” Dat is tegenwoordige tijd. Is er nog steeds water boven de hemelen? Psalm 104: “Hij zoldert zijn opperzalen in de wateren. Hij maakt de wolken tot zijn wagen, Hij wandelt op de vleugels van de wind.” Zou ’t kunnen zijn dat er nog een watermantel is rondom het heelal? Misschien bevindt zich alles wat wij zien, het heelal wat zo groot lijkt, binnenin water, net zoals bij een kristal. En God bevindt zich daar weer buiten, de 3e hemel. (2 Ko 12) Is er een derde laag waar God woont? Natuurlijk heeft Hij geen plaats nodig om te leven. Hij ‘is’ gewoon. Psalm 29: “De stem des HEREN is op de wateren. De HERE is op vele wateren.” Misschien is alles wat we ‘s nachts zien, alle sterren, misschien is dat een sneeuwbol op Gods tafel die Hij af en toe oppakt en schudt: “Hoe gaat het daarbinnen?” Ik weet het niet, ik denk graag langs deze lijnen. Psalm 148: “De wateren die boven de hemelen zijn.” Men vraagt mij vaak: “Waar is de laatste ster? En als we die gevonden hebben, wat is daarachter?” Dat weet ik niet. Maar de Bijbel heeft het over wateren boven de hemel.

 
Go back Hoeveel sterren zijn er eigenlijk?

Er zijn heel veel sterren. De schatting van de Hubble is 11 triljoen per persoon. Dat is 70 maal 10 tot de macht 21 sterren gedeeld door 6 miljard. Ieder krijgt 11 triljoen sterren. Ze stelden de Hubble telescoop in op een stip. Ze vonden een stip boven de Grote Beer. De afmeting van een korrel zand op armlengte afstand. Het was zwart. “We denken dat er geen sterren zijn. Laten we eens inzoomen.” Na 10 dagen van foto's nemen vonden ze meer sterren in die stip dan ze konden tellen. Sterren die nooit eerder waren waargenomen. Ze noemden het: ‘Hubble Deep Field’. Ze zeiden: “Daar wisten we niets van af.” De veronderstelling zou zijn dat dit zo in het gehele heelal is. “Waarlijk, de sterren kunnen niet geteld worden.” Dit is wat de Bijbel zegt.

 
Go back Hoe de afstand tot de sterren te bepalen?

Hoe bepaal je de afstand tot de sterren, hoe kan de aarde 6000 jaar oud zijn en de sterren zo ver weg? Eerlijke vraag. Stephen Hawking zei: “Sterren zijn zo ver weg, ze lijken als speldenknoppen. We kunnen hun afmeting of vorm niet zien. Hoe kunnen we de verschillende typen sterren onderscheiden? Van de meerderheid zien we maar één ding, de kleur van hun licht.” Neem de grootste telescoop van de aarde. Deze niet hoor. Maar kijk door de grootste telescoop naar de dichtstbijzijnde ster, Alpha Centauri. 4,5 lichtjaren ver weg. Je ziet dan alleen een stip. Als ik deze inzoom op de zon dan zie je op een gegeven moment vlammen opspringen, spicules, kleurveranderingen en je ziet kenmerken van de zon. Kijk je naar een ster, dan zie je dat nooit. Niemand heeft ooit de kenmerken van een ster gezien. Met de grootste telescoop van de aarde is een ster niet meer dan een stip. Je ziet alleen maar de kleur: “Dat is een rode, een gele, een blauwe.” Da's alles. Dus alles wat we doen is gebaseerd op veronderstellingen, alleen op basis van de kleur.

Maar hoe bepaal je de afstand tot de sterren? Ik heb jaren trigonometrie onderwezen, met 2 observatiepunten kun je de afstand tot de derde berekenen. Het is het oplossen van een driehoek. Sinus, cosinus, tangens. Als je 1 afstand en 2 hoeken weet, of 2 afstanden en 1 hoek, dan kun je de rest van de driehoek berekenen. Hier is het probleem. De aarde heeft een diameter van 12.900 kilometer. Vergeleken met de afstand tot de sterren is dat niets. Dus als ik en ook iemand in China naar een ster kijkt, en we zijn dwars door de aarde 12.900 km van elkaar verwijderd, dan zou dat niets zijn. Om de afstand tussen 2 observatiepunten te vergroten in plaats van op twee tegenovergestelde punten van de aarde te zijn, gaat de aarde ook rondom de zon. Een hele grote cirkel. We gaan 106.000 km/u, en we doen er een jaar over om rond te gaan. De afstand van de aarde tot de zon is gemiddeld 150 miljoen kilometer. Veel, maar niet veel ten opzichte van de lichtsnelheid. Het zonlicht doet er 8 minuten over om de aarde te bereiken. Met 8 lichtminuten van de zon, is de diameter van onze loopbaan, 16 lichtminuten. We kijken dus naar een ster in januari en dan kijken we naar die ster in juni. We zijn nu halverwege deze monstercirkel. En we krijgen 2 observatiepunten om de basis van onze driehoek te vergroten. En ’t klinkt heel veel, 300 miljoen km. Eigenlijk is het nog steeds niets. Een jaar heeft 525.000 minuten. Als dit plaatje met de gele stip de schaal voorstelt van de loopbaan van de aarde, niet de diameter maar de loopbaan, dan is ’t veel te groot voor het plaatje.

 

We gaan nu wat wiskunde toepassen. Ik heb 2 observeerders met hun telescopen. Ze zitten 16 inch (40 cm) van elkaar. En ze kijken beiden naar een stip 525.000 inch ver weg. Dat is 13,3 kilometer. Dat is toch een hele dunne driehoek? We gaan naar een parkeerplaats en tekenen een driehoek, punt A en B, 16 inch van elkaar, punt C, 13,3 km ver weg. Dat is een hele dunne driehoek. Dat is precies de driehoek die je krijgt wanneer twee mensen aan de tegenovergestelde zijden van de loopbaan van de aarde proberen 1 lichtjaar te meten. Ik weet niet precies waar ik een half jaar geleden was. Daar is toch wel wat voorstellingsvermogen voor nodig. “Zes maanden geleden in januari, waar waren we ook alweer?” Dat voordeel van de twijfel krijgen ze van mij. Maar men kan niet weten waar men een half jaar geleden precies was. Maar de hoek die je daarbij krijgt is 0,017 graden. Stel je nu voor, zet twee mannen met telescopen neer, ze zijn 16 inch uit elkaar. En ik plaats een stip 13,3 kilometer ver weg. Maar zij weten niet hoe ver weg die stip is. Ze zetten hun focus in op de stip. Ze zien de stip. Dit is de info die ze hebben, de afstand tussen hun beiden is 16 inch, en de afwijkende hoek tussen de twee lijnen. Bereken nu maar hoe ver die stip is, gebaseerd op die kleine hoek. Dat zou heel moeilijk zijn om te meten. Één lichtjaar. Er is zeker giswerk nodig. 100 lichtjaar is nog veel erger. Je moet je stip 1.330 km ver weg plaatsen. Stel we hebben twee mannen hier op ’t dak in Pensacola, 16 inch van elkaar, en ze focussen in op een stip in Chicago, 1.330 kilometer ver weg. Maar ze weten niet hoe ver het is, dat moeten ze mij vertellen, gebaseerd op de afwijkende hoek van de 2 lijnen, verkregen via de telescoop. Volgens mij onmogelijk. Onmogelijk om 15 miljard te berekenen. Volgens mij kun je 100 lichtjaren niet berekenen, niet met echte metingen. Dit lesboek zegt: “Parallelle trigonometrie kan tot 100 lichtjaren meten.” Ik betwijfel het. Maar ik geef ze 100. Zelfs 1000, als ze niet meer zeuren. Maar je kunt geen miljard meten, een simpel feit.

 
Go back Sterrenlicht en lichtjaren

Nu wat dingen om te overwegen over sterrenlicht. In 2004 zeiden ze dat de nieuwe SIM-technologie (Space Interferometry Mission), interferometrie, hopelijk een verbetering geeft in het meten van de afstand tot de sterren. Ze zeggen: “De nauwkeurigheid stelt SIM in staat om sterrenafstanden te bepalen met een afwijking van 10%, tot ’n afstand van 776.000 x miljoen x miljoen kilometer.” Dat is 82.000 lichtjaren. Dan zegt het: “Dit is een verbetering van enkele honderden keren ten opzichte van wat vandaag mogelijk is.” Wacht eens even. Als er een verbetering is van enkele honderden keren, en het maximum is 82.000, 82.000 gedeeld door enkele honderden is enkele honderden. Blijkbaar geven ze toe dat ze slechts enkele honderden lichtjaren kunnen meten. Daar ben ik het mee eens. Zelfs dat is teveel, maar ik geef ze enkele honderden. Maar ze kunnen geen miljarden meten. Als men dus onderwijst: “Die ster is 14.629 miljard lichtjaren ver weg.” Zeg dan: “Ik geloof u niet, helemaal niet. Het kan zijn, maar u kunt dat niet bewijzen.” Ze verzinnen een verhaal. Ze hopen met de SIM-technologie het meeste van ons eigen Melkwegstel te meten, en wij zitten erin. We kunnen nog niet eens ons eigen stelsel meten, laat staan andere Melkwegstelsels. We dienen dus naar die sterren te kijken en te zeggen: “Wat dienen we ’n machtige God!” Dit in plaats van: “Wij weten de afstand tot de sterren en dat ze geëvolueerd zijn.” Met die houding heb ik moeite.

Nu wat dingen om over na te denken wat betreft sterrenlicht:

 1. Deze grote afstanden kunnen niet berekend worden. Onmogelijk.
 2. Niemand weet wat licht is. We noemen het een golf, foton of een deeltje. We weten wat ’t doet en we gebruiken het, maar probeer het maar eens rood te schilderen. Niemand weet de substantie ervan, wat is licht? En we weten zeker niet of het met dezelfde snelheid door tijd of ruimte gaat.

De theorie van ’n zwart gat is dat licht aangetrokken kan worden door zwaartekracht. Als dat zo is, dan kun je niet zeggen dat de lichtsnelheid een constante is. In ‘99 op de Harvard Universiteit, brachten ze de lichtsnelheid terug tot 61 km/u. Het jaar erop 1,6 km/u. Het jaar daarop werd het licht gestopt. Licht gaat aardig snel, 300.000 km/sec. Ze stopten het. Op Harvard, Smithsonian, Cambridge University. Een herhaalbaar demonstreerbaar experiment. Dat is wetenschap. Je doet een experiment en je krijgt een resultaat. Iemand anders doet je na en krijgt hetzelfde resultaat. Dat is wetenschap. Ze stopten het licht. Op Fox News Channel zeiden ze: “We hebben een lichtpuls stil kunnen houden.” Ze brachten de lichtsnelheid terug tot 0. Intussen in 2000 werd op de Princeton Universiteit de lichtsnelheid tot 300 keer versneld. Als iemand zegt: “Die ster is 10 miljard lichtjaren ver weg (Ik betwijfel dat ze dat kunnen meten), daarom is ’t heelal 10 miljard jaar oud.” Dan hebben ze verschillende problemen in hun logica, die ze wellicht niet zien. Daarom doen we deze seminars. 300 keer de snelheid van ’t licht. Ongelooflijk!

Astronoom Barry Setterfield uit Australië zei: “Gedurende de laatste 300 jaar zijn 164 metingen van de lichtsnelheid gepubliceerd, met 16 verschillende meettechnieken. De lichtsnelheid is klaarblijkelijk zo snel afgenomen, dat experimentele fouten het niet kunnen verklaren.” Deze kaart toont de afname van de lichtsnelheid gebaseerd op gepubliceerde nummers gedurende de laatste 150 jaar. Je ziet dat de afname duurt tot circa 1960. De laatste 40 jaar krijgt iedereen hetzelfde meetresultaat van de lichtsnelheid. Ik dacht 299.792,5 km/s. Het kan zijn dat ’t op gelijke hoogte kwam in 1960 vanwege 2-3 mogelijke redenen.

 1. Het meten en de instrumenten worden beter. Wij zijn slimmer. Iedereen in het verleden was dom. Wij zijn slim, wij hebben gelijk. Dat is wat ze zeggen.
 2. Tweede optie is dat we aan het einde zijn van de logaritmische curve, en je kunt de afname bijna niet meer zien. Nog verder op deze curve wordt het praktisch vlak.
 3. De derde reden is, in 1956 vond men de atoomklok uit. Deze klok gingen ze gebruiken om de lichtsnelheid te meten.

Wacht eens even. De atoomklok is gebaseerd op de golflengte van een Cesium-133 atoom. Dus de klok is gebaseerd op de lichtsnelheid. Als je dus zo’n klok hebt en je meet de lichtsnelheid ermee, dan neem je nooit een verandering waar van de lichtsnelheid. Het is als ’t kijken naar een tweeling die naast elkaar opgroeien: “Geen van beiden groeit.” Dit is ’t probleem van de rubberen liniaal.

In 1987 zeiden ze: “De lichtsnelheid was 10.000 keer zo snel toen de tijd begon.” De lichtsnelheid moet sneller zijn geweest. Allerlei artikelen uit de jaren ‘80, ‘90 en nu, zeggen: “De lichtsnelheid is geen constante. Geen natuurkundige wet weerhoudt wat dan ook om sneller dan de lichtsnelheid te zijn. In 2 gepubliceerde experimenten was de snelheid 100x zo groot dan het licht.” De oerknal theorie heeft een veel hogere snelheid nodig. Dr. Magueijo zei: “Een schokkende mogelijkheid is dat de lichtsnelheid zou kunnen veranderen gedurende ’t leven van ’t heelal. Kan het zijn dat de lichtsnelheid sneller was?” Een krantenartikel zegt: “Een studie: Lichtsnelheid kan veranderd zijn gedurende de geschiedenis.” “Niets is betrouwbaar, zelfs niet de lichtsnelheid.”

“Aangetoond is dat ’n variabele lichtsnelheid ’n oplossing zou kunnen zijn voor kosmologische puzzels.” “Één van de mysteries van de afname van de lichtsnelheid kan verklaren waarom tegenovergestelde uiteinden van ’t heelal, die te ver uit elkaar om met elkaar in contact te zijn geweest, toch dezelfde natuurkundige wetten gehoorzamen. Licht kan alleen van de ene naar de andere kant gaan, als ’t ooit sneller was vlak nadat ’t heelal geschapen was.” Is de lichtsnelheid echt een constante? Reuters News Service zegt: “Lichtsnelheid is misschien geen constante.” Er zijn dozijnen van zulke artikelen verschenen gedurende de laatste 15 jaar. Voor nog meer details zie onze ‘college klas’ over de snelheid van het licht. Laat niemand je zeggen dat de lichtsnelheid een constante is, dat weten we niet. Een artikel in Discover Magazine zegt: “Had Einstein ’t mis wat betreft de lichtsnelheid?” Ja, hij had het mis. De snelheid van het licht is geen constant. Een boek van een Portugees: “De lichtsnelheid is geen constante.” Hierover zijn heel veel artikelen geschreven. Lees maar eens voor jezelf.

 1. De schepping was af toen God het gemaakt had. We kunnen deze afstanden niet meten, en de lichtsnelheid is niet een constante. De schepping was af.

Jezus maakte wijn van druiven die nooit bestonden. De druiven hebben die tijd gemist. In plaats van water in de grond door de plant in de druif, deze persen en dan wijn, maakte Jezus er meteen wijn van. Waar zijn de tussenstappen? God heeft die niet nodig, Hij kan ze overslaan. Ik vraag mensen: “Hoe oud was Adam op dag 6?” Wie weet dat? Nul. Zag hij eruit als 0? Nee. Hij zag eruit als 52. Volgende maand 53. Zijn lichamelijke conditie was perfect. God maakte niet twee baby's, zette ze in de hof, gaf ze zaadjes en zei: “Plant ze snel, jullie hebben eten nodig.” Hij maakte ze een volwassen man en vrouw in ’n volgroeide tuin. Ze hebben meteen eten nodig. Er moet iets eetbaars aan de boom hangen. Het planten van een boom duurt te lang voordat hij vruchten draagt. De schepping diende volwassen te zijn.

 1. Een lichtjaar is een afstand, niet een tijd.
 2. Lichtsnelheid is niet een constante. Wat heeft de sterrenafstand dan te maken met de leeftijd van ’t heelal?

Ik zeg niet: “Alle sterren bevinden zich in ’n radius van 6000 lichtjaren van de aarde.” Dat zeg ik niet en geen enkele andere creationist. Daarmee zet men ’n stroman op. Eigenlijk liegen ze. De sterren zijn waarschijnlijk miljarden kilometers ver weg. We kunnen ze alleen niet meten. Discover magazine zegt: “Hoe berekent men de leeftijd van sterren? We kunnen de absolute leeftijden bepalen, door de kleur en helderheid van sterren te vergelijken met die van evolutiemodellen.” Wat? We kunnen vertellen hoe oud het is door te denken hoe oud het is. Dat is wat ze zeggen. Dat is dom. Iedereen stelt de verkeerde vraag: “Hoe kwam ’t licht van de sterren tot de aarde?” De verkeerde vraag. Er staat 17 keer in de Bijbel: “God strekte de hemelen uit.” Als Hij de hemelen heeft uitgestrekt, dan stelt men de verkeerde vraag. Niet hoe ’t licht van de sterren hier komt, maar hoe kwamen de sterren daar? Dat is de vraag die we moeten stellen.

 

De Bijbel zegt dat eerst de aarde werd gemaakt. Toen maakte Hij ook de sterren. Stel dat Hij eerst de aarde maakte en toen strekte Hij van hier de sterren uit. Adam zag de sterren op dag 6, 7 en 8. Als de ster wordt uitgestrekt naar z’n plaats, laat het een lichtspoor achter. De sterren kunnen vandaag dus miljarden lichtjaren ver weg zijn, en toch 6000 jaar geleden geschapen zijn in 6 dagen. Russell Humphreys heeft een boek dat ik gelezen heb, en ik moet zeggen dat ik niet alles begreep, hij is echt heel slim, maar het is heel goed, Starlight and Time. Ik ben ’t niet eens met zijn veronderstelling dat de lichtsnelheid een constante is. Hoe leggen we dat uit. Hij spreekt over vervormde en verbogen ruimte. Het is veel simpeler. De lichtsnelheid is een constante en God maakte dingen en strekte ze uit tot hun plaats. Als dat heeft plaatsgevonden verklaart dat misschien de roodverschuiving. We behandelen de roodverschuiving na de pauze.


Voortgezet in deel 7b

   

Creation Science Evangelism
     488 Pearl Lane
     Repton, AL 36475
     1 (855) BIG-DINO (244-3466)
     Official Website

Go to top of this page


Advertentie