Advertentie
 
“Dr. Hovinds Creation Seminars” banner

Creatie index

Dr. dino
Seminarie 2    De hof van Eden, deel a
Dr. dino
(dit seminarie werd gegeven in 2003)


  
        
“En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.
        
 
Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar den mens, dien Hij geformeerd had.”
 
    Genesis 2:7-8  


Introductie van de DVD door Eric Hovind

De Brachiosaurus was 27 meter lang en woog tussen de 30 en 80 ton. Maar hun neusgaten waren net zo groot als die van een paard. Zijn ze gestikt? Of was er 6000 jaar geleden een ander klimaat? Het milieu van de oorspronkelijke schepping verschilde van die van ons zodat de mens 900 jaar kon worden. Het bracht enorme planten en dieren voort en voorzag in perfecte condities voor de groei van de dinosaurussen.

 
Index:

 
Seminarie 2: De hof van Eden
 
Introductie
(deel a)
  Er zullen ‘spotters’ komen... niet vanwege hun wetenschap, maar vanwege hun begeerte
  Incorrecte Bijbelvertalingen
    
De theorieën onder de loep genomen
  De Gap theorie (24 uurs 6 dagen schepping, met een hiaat tussen Genesis 1 and 2)
      - In het begin ...vormloos en ledig
- Lucifer
- ‘Vullen’ of ‘hervullen’?
- De schepping van Lucifer en zijn val (1)
- Hoe de Gap theorie de ‘eerste’, ‘tweede’ en ‘derde’ aarde beziet
- De schepping van Lucifer en zijn val (2)
- Het vonnis
  Day-age theorie (6 dagen in Genesis verwijzen allen naar lange tijdsperioden)
             - ‘24-uurs dagen’ of ‘lange tijdsperioden’
- ‘Oude aarde’ vs ‘jonge aarde’ argumenten
  De Waterdampkoepel theorie (‘Canopy theory’) (een laag water of ijs boven de atmosfeer)
      - De drie hemels
- Een mantel van ijs of water boven de atmospheer?
- Water onder de aardkorst
- Een pre-zondvloed atmosfeer dat 50% rijker was aan zuurstof en een dubbele atmosferische luchtdruk had; Deed een gebrek aan zuurstof de dinosaurussen uitsterven?
- Hyperbare zuurstoftherapie (Hyperbaric oxygen therapy, HBOT)
- Planten groeien met gigantische afmetingen
- Duiden de grote hoeveelheid kolen die op deze planeet gevonden wordt op een aarde die miljarden jaren oud is, of toont het pre-zondvloed wereld aan die veel meer groen had dan vandaag de dag?
- Een koepel rond de aarde die schadelijke straling, uv, röntgen, enz. blokkeert
- Mensen die meer dan 900 jaar oud werden en ook groter
- De reuzen zwierven toenmaals op aarde
- Waarom worden menselijke reuzen niet aan het publiek getoond?
 
De holbewoners
 
Wat wordt bedoeld met ‘holbewoner’?
(deel b)
  Nebraska-mens
  Piltdown-mens
  Neanderthal-mens
  Cro-Magnon-mens
  Lucy
         - Lucy's kniegewricht
  Menselijke voetafdrukken in 3¾ miljoen jaar oude as
  Lucy (2)
  Peking-mens
  Homo erectus of Java-mens
 
De beschikbare informatie nader onderzocht
  Zeer fragmentarisch bewijsmateriaal
         - Wetten die vereisen dat de lesboeken accuraat dienen te zijn
  Was er een stenen tijdperk?
  De herkomst van ‘prehistorisch’
 
De wereld vóór de zondvloed  
  Insecten, dieren en planten
  Leven in de oceaan
  Reptielen groeien hun leven lang door
  Dinosaurus en menselijke botten gevonden in dezelfde aardlagen; Ica stenen
  Dinosaurus en menselijke voetafdrukken tezamen bij Paluxy-rivier
 
Religieuze aspecten
  De staatsgodsdienst genaamd evolutie dient beschermd te worden (1)
  Artefacten van de beschaving van vóór de zondvloed
  De staatsgodsdienst genaamd evolutie dient beschermd te worden (2)
 
Gezondheid en voeding  
  Het dieet van vóór de zondvloed
      - Middel tegen kanker; Het Hunza volk
- Vitamines
- Wit brood voor winstbejag
  Twee fundamentele filosofieën voor gezondheid en geneeskunde: Medicijnbehandeling & Voedingstherapie
         - Was uw handen!
  Levensomstandigheden veranderden ná de zondvloed
      - Vegetariërs werden vleeseters
- Smart en dood
- Bijbelse voorspellingen
- Verbeteringen; Het elektromagnetisch spectrum
- Systeemopwaardering van ‘u’ 
Seminarie 2: De hof van Eden

Back to Main Index Introductie

Ik ben Kent Hovind. Ik heb 15 jaar les gegeven in natuurwetenschappen. Nu houd ik seminars over schepping, evolutie en dinosaurussen. We spreken over de hof van Eden. Hoe zag die eruit voor de vloed? Waarom werden mensen 900 jaar oud? Dit is niet mijn vrouw, maar een foto. We wonen in Pensacola, hebben 3 getrouwde kinderen, de hond is dood dus ik ben eindelijk vrij! Al mijn kinderen werken in mijn bediening. We hebben 2 kleinkinderen. En hopelijk zijn er meer op komst.

De Bijbel zegt dat God de wereld zo’n 6000 jaar geleden gemaakt heeft. 4400 jaar geleden was er een vloed. Deze twee tijdlijnen illustreren dit. Bij elkaar opgeteld 6000 jaar, 4000 jaar voor en 2000 jaar na Christus. De periode voor de vloed was heel anders. De Bijbel zegt dat de mensen in die tijd ouder dan 900 jaar werden. Je kunt een heleboel leren in 900 jaar. Adam sprak alle talen van de wereld. Er was er maar één, maar die sprak hij. Hij had het knapste meisje van de wereld. De enige die er was. Voor de vloed was alles heel anders.

In de lesboeken staat dat dinosaurussen miljoenen jaren geleden leefden. Klopt dat? Of hebben dinosaurussen altijd tegelijk met de mens geleefd? Misschien noemde men ze destijds anders, draken. Hoe zag de schepping er uit? Wat at men? Hoe zal het zijn gedurende het 1000-jarige rijk van Christus? De Bijbel zegt dat God de wereld in de oorspronkelijke staat zal herstellen. We zullen hier 1000 jaar leven. Zoals het was in de Hof van Eden. Dat is gaaf. Waar kwam al het water van de vloed vandaan en waar is het gebleven? Waren er echt reusachtige mensen van ruim 3 meter lang? De Bijbel zegt: “In die dagen waren er reuzen op aarde.”

 
Back to Main Index Er zullen ‘spotters’ komen... niet vanwege hun wetenschap, maar vanwege hun begeerte

2 Petrus 3 zegt ons: “Dit wetende, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen.” Sommige mensen bespotten de Bijbel. Ik heb regelmatig met ze te maken. Ik trek ze aan. De Bijbel zegt dat de spotters naar hun eigen begeerten wandelen en zeggen: “Waar is de belofte van Zijn komst?” Sinds de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zoals het was aan het begin van de schepping. In seminar 4 gaan we hier dieper op in.

Het volgende vers zegt: “Ze zijn bewust onwetend.” In het Grieks betekent dit: “Je expres dom houden.” De spotters zijn bewust onwetend over twee dingen.

 1. Dat door het Woord van God de hemelen er van ouds geweest zijn.

De hemelen, er is meer dan één hemel. De spotters zijn onwetend over hoe God de hemelen door Zijn Woord gemaakt heeft en niet met Zijn handen. Hij sprak alles tot aanzijn. Dat is oneindige kracht. Elk molecuul gehoorzaamt Zijn stem. Hij raakt ze niet eens aan. Als Hij spreekt staan doden op, komen golven tot rust, gaat de wind liggen wordt het universum geschapen. Alles gehoorzaamt Gods stem, behalve wij. Maar ook dat lost Hij binnenkort op. Elke knie zal namelijk buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is, tot glorie van God de Vader. De spotters weten niet dat de hemelen door Gods Woord gemaakt zijn en dat de aarde uit het water en in het water staat. Hoe kan dat tegelijkertijd? Dat behandelen we zo meteen.

 1. “Door welke de wereld van toen vergaan is bedekt zijnde met water.” De aarde was totaal bedekt met water en werd verwoest door de vloed. Zojuist ging het over de spotters die onwetend zijn over hoe God de hemelen en de aarde gemaakt heeft. In dit vers zijn ze onwetend over de vloed.

“De hemelen die nu zijn en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels.”

 1. Mensen, er komt een oordeel. De spotters willen niet toegeven dat God de wereld gemaakt heeft want dat betekent dat het van God is en dat er regels zouden kunnen zijn.

Ze ontkennen een vloed, want dat betekent dat God de autoriteit heeft om Zijn schepping te oordelen. Hij kan deze wereld verwoesten als Hij dat wil. En ze geven zeker niet toe dat er een toekomstig oordeel is. Maar die komt er. Zoals die bumpersticker: “Jezus komt spoedig en tjonge, wat is Hij boos!”

 
Back to Main Index Incorrecte Bijbelvertalingen

Genesis 1: “In het begin schiep God de hemel en de aarde.” Vers 5 zegt: “De avond en de morgen waren DE eerste dag.” Wat betekent het woord DE. Het is een bepalend lidwoord, DE eerste dag.

Dit is de King James Vertaling. Iedereen die Engels spreekt, zou die moeten gebruiken. Daarover meer op DVD 7. Het is onvoorstelbaar hoeveel men in andere vertalingen veranderd heeft. Ik raad u dan ook aan om dit te onderzoeken. Voor meer informatie, zie de website avpublications.com, of kijk naar DVD nr. 7.

Go to index

 
De theorieën onder de loep genomen

Back to Main Index De Gap theorie (24 uurs 6 dagen schepping, met een hiaat tussen Genesis 1 and 2)

Één vertaling die ik heb is de Revised Standard Perversion, eh Version [RSV] waardoor ik tot bekering gekomen ben. Als kind was ik 6 jaar in de Methodistenkerk. Ze gaven me een Revised Standard Version Bijbel. Op mijn 16e werd ik behouden en begon er gretig in te lezen. Ik at het op. Totdat iemand mij de fouten liet zien. Het viel niet mee om om te schakelen maar nu ben ik blij dat ik het deed.

De Revised Version zegt: “Er was avond en morgen; één dag.” Wat is er gebeurd met DE eerste dag? Hoeveel ‘één dagen’ zijn er in de geschiedenis? Elke dag, nietwaar? Hoeveel DE eerste dagen zijn er? ÉÉN! Vers 8 zegt dat er EEN tweede dag was, in plaats van DE tweede dag. Waarom?

De vertalers geloven niet in een letterlijke 6-daagse schepping. Zij geloven in de ‘Gap theory’. Wie heeft daar al eens van gehoord? Dit leert dat er een gat van miljarden jaren is tussen vers 1 en 2. Zo probeert men een compromis te sluiten met de evolutietheorie. Laten we de miljarden jaren in een tijdsgat stoppen. J. Sidlow Baxter: “Tussen de eerste 2 verzen van Genesis bevindt zich voldoende ruimte voor alle geologische tijdperken.” Hij zei dat er voor Adam ’n rebellie was en dat Lucifer toen veroordeeld werd. Was er al iemand voordat Adam er was? En wanneer werd Lucifer veroordeeld? Wat zegt de Bijbel?

 
Go back In het begin ...vormloos en ledig

Genesis 1:2: “De aarde was vormloos en ledig en duisternis lag op de afgrond.” Sommigen zeggen: “God zou nooit iets ledig of vormloos maken.” Vormloos betekent, zonder vorm. Zoals een kom water geen vorm heeft. Het is niet verwoest, maar het is vormeloos. Ledig betekent, leeg. Het Hebreeuwse woord Tohuwabohu betekent, ongevormd en ongevuld. Een goed boek hierover is Unformed and Unfilled. Of koop mijn verkorte boekje over The Gap Theory, en de serieuze problemen hiermee.

 

Dit huis bijvoorbeeld is zonder vorm en is leeg. Niemand woont erin. Het betekent niet dat het verwoest is. Het is simpelweg nog niet klaar. In Jeremia wordt ‘woest en ledig’ één keer gebruikt. Hier betreft het een stad die verwoest is. Jeremia 4 (v. 24-25): “Bergen en heuvels schudden, er was geen mens en de vogels waren weggevlogen.” Het is duidelijk dat het hier niet over de schepping gaat. De vogels werden pas op dag 5 gemaakt. Het gaat hier over een stad die geoordeeld en verwoest was door God. Dit huis is ook zonder vorm en leeg. In dit geval is het inderdaad verwoest. Maar in Genesis 1 gaat het niet over de vóór-Adamse beschaving.

 

 
Go back Lucifer

In Exodus 20:11, een deel van de Tien Geboden, zei God: “In 6 dagen maakte de Here de hemel, de aarde, de zee en alles wat in hun is.” Wat bedoelde Hij hiermee? Ik denk dat Hij bedoelde dat Hij alles in 6 dagen heeft gemaakt. Duidelijker kan het haast niet. Daar hoort Lucifer bij, de engelen, alles. Als Hij alles maakte in 6 dagen dan viel Lucifer niet vóór de Schepping, want hij was toen nog niet geschapen. Alles is gemaakt in 6 dagen en er staat dat God rustte op DE zevende dag. Als er een tijdsgat is tussen vers 1 en 2, dan is dit niet DE zevende dag! Dan is dit dag triljoen nummer zoveel. Exodus 31: “Het is een teken tussen Mij en de kinderen Israëls voor eeuwig, want in 6 dagen maakte de Here hemel en aarde en op DE zevende dag rustte Hij. Opnieuw een voorbeeld met DE zevende dag.” Genesis 2:2: “Op DE zevende dag rustte God.” Genesis 2:3: “God zegende DE zevende dag.” Hebreeën 4: “Het was DE zevende dag.” Ik denk niet dat de Gap theorie standhoudt.

In Romeinen 5 staat: “De dood kwam door zonde.” De Bijbel zegt: “De dood heerste van Adam tot Mozes.” En: “Door de mens kwam de dood, in Adam sterven allen.” Als de Gap theorie waar is, dan is de dood vóór de zonde. Een dwaling. De Bijbel zegt dat de dood een vijand is. Stierven er dan geen planten voordat Adam zondigde? Definieer eerst wat leven inhoudt. Planten verwelken, maar leven niet in de Bijbelse zin van het woord.

 
Go back ‘Vullen’ of ‘hervullen’?

De aanhangers van de Gap theorie zeggen: “Zei God niet tegen Adam dat hij de aarde moest vervullen?” Ze zeggen: “Het Engelse woord voor vervullen (plenish) betekent, opnieuw vullen.” Je pakt een Engelse Bijbel uit 1611 en je zoekt een woord op in een hedendaags woordenboek. Kijk liever in een woordenboek uit 1611. Het woord ‘replenish’ betekende toen gewoon, vullen. In ons woordenboek staan twee betekenissen, vullen en hervullen. Als ik zeg: “Wilt u mijn waterfles hervullen?” Dan doet u de fles weer vol. Dus betekent het tegenwoordig, opnieuw vullen. Het Hebreeuwse woord ‘male’ betekent, vullen. Het andere Hebreeuwse woord, ‘opnieuw vullen’, -vinden we niet-. In 1611 betekende het dus gewoon dat je iets ging vullen. Zelfs als iets nieuw en nooit gevuld was, deed je het vol. Rond 1650 begon men de betekenis opnieuw vullen te gebruiken. Engelse woorden veranderen regelmatig.

Als kind betekende ‘cool’, niet heet; en ‘gay’, blij. Hoe zou u Jakobus 2:3 uitleggen? “En u zou opzien naar degene met de ‘gay’ kleding.” U hebt dan een woordenboek uit 1611 nodig en natuurlijk geen woordenboek uit 2000. In Romeinen 1 (v. 13) zei Paulus dat hij graag had willen komen maar verhinderd (let) was. Vroeger betekende het woord ‘let’, verhinderd. Vandaag de dag betekent het het tegenovergestelde, toelaten. God beloofde Zijn Woord te bewaren, niet onze Engelse taal. Onze talen veranderen, maar Gods Woord bestaat eeuwig in de hemel.

 
Go back De schepping van Lucifer en zijn val (1)

In Ezechiël 28 (v. 12-15), waar het gaat over Lucifer, staat: “Zo zegt de Here Jehova... Volmaakt zijt gij van gestalte. Gij waart in Eden, de hof van God. Van de dag af dat gij geschapen zijt, waart gij een gezalfde cherub. Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt tot er ongerechtigheid in u gevonden werd.”

 1. Lucifer was dus geschapen. Hij was volmaakt totdat er ongerechtigheid in hem gevonden werd.
 2. En tot die tijd was hij in Eden.
 3. Als Lucifer volmaakt en in Eden was en Eden was er niet vóór de zesde dag, dan is het onlogisch om te zeggen dat Lucifer viel vóór de schepping. De hof van Eden was nog niet gemaakt.

Verder weten we uit Job 38, dat alle zonen Gods, de engelen (ook Lucifer) zongen, toen de fundamenten van de aarde gelegd werden. Alle geschapen wezens waren blij toen God de fundamenten van de aarde legde. Wanneer vond dit plaats? Het beste vers over de fundamenten is Genesis 1:9-13: “Dat de wateren van onder de hemel in een plaats vergaderd worden en dat het droge gezien worde!” Ik denk dat de fundamenten op de derde dag gelegd zijn. Dan zijn de engelen op dag 1 of 2 gemaakt. We weten dat de engelen gemaakt zijn en dat alles gemaakt is in 6 dagen dus de engelen moeten wel gemaakt zijn op dag 1 of 2. Zij waren verheugd toen God de fundamenten legde op dag 3. Aan het eind zag God alles wat Hij gemaakt had en dat het zeer goed was. Als Lucifer toen al uit de hemel gevallen was, zou ’t niet zeer goed zijn geweest. Hij zei immers dat alles zeer goed was.

Sommigen zeggen: “Is er geen verschil tussen de woorden ‘geschapen’ en ‘gemaakt’?” Nee. Ik heb alle plaatsen opgezocht waar deze woorden gebruikt worden. Ik heb er een hele lijst van. God zei: “Laat Ons mensen maken naar Ons beeld.” En zo schiep Hij hen. Ze worden afwisselend gebruikt. Ik kan u tonen waar bomen zijn geschapen en bomen zijn gemaakt, waar dieren zijn geschapen en dieren zijn gemaakt. Meer hierover op DVD nr. 7.

 
Go back Hoe de Gap theorie de ‘eerste’, ‘tweede’ en ‘derde’ aarde beziet

De aanhangers van de Gap theorie zeggen dat de eerste aarde was vernietigd en God moest de aarde herstellen. John Hagee heeft een grote kaart over de eerste, de tweede en de derde aarde. Hij zegt: “De eerste aarde is vernietigd toen Satan uit de hemel viel. God maakte toen de tweede aarde.” De kaart is mooi en het spreekt erg aan maar het is niet waar. In Openbaringen (21:1) staat: “Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan.” We zijn nog steeds op de eerste aarde. De vloed bracht verandering, maar het is nog altijd de eerste aarde. Dat de eerste aarde vernietigd werd, is simpelweg on-Bijbels.

 
Go back De schepping van Lucifer en zijn val (2)

Hier volgt de logica:

 1. We weten dat alles geschapen is in 6 dagen (Exodus 20:11)
 2. Satan werd geschapen (Ezechiël 28:13-15)
 3. Satan was in Eden tot hij zondigde (Ez. 28:15)
 4. Eden werd op dag 6 gemaakt (Genesis 2:8)
 5. Engelen werden geschapen als dienende geesten voor ons (Hebreeën 1)

Dus waarom zou God ze miljoenen jaren vóór de mens geschapen hebben? Hun doel is namelijk om ons te dienen.

 1. Satan was blij toen de fundamenten gelegd werden (Job 38:1-4)
 2. Fundamenten gelegd op dag 3 (Genesis 1:9)
 3. Alles was zeer goed aan het eind van dag 6 (Gen. 1:31)

Satan viel dus pas lang na de schepping uit de hemel. Een andere aanwijzing is:

 1. Adam was 130 toen Seth werd geboren (Gen. 5:3).

Kaïn en Abel zijn daarvoor geboren, maar daar hebben we geen informatie over. Adam en Eva konden dus 100 jaar in de hof zijn geweest voordat ze zondigden. Ik denk dat Satan na 100 jaar jaloers werd op hun gemeenschap met God. Hij dacht: “Ze zouden mij eigenlijk moeten aanbidden.” Ezechiël 28: “Hij verhief zich vanwege zijn macht, schoonheid, wijsheid.” Deze zaken hebben altijd hoogmoed tot gevolg. Lucifer viel waarschijnlijk 100 jaar na de schepping en verleidde Eva. Zij gaf haar man van de vrucht en hij zei: “Nu zitten we in de problemen.” Maar hij at... En werd vrijwillig zelf tot zonde om zijn vrouw te behouden (1 Tim.). Niet Adam, maar Eva werd verleid. Adam wist wat hij deed net als Christus toen Hij op het kruis onze zonden op zich nam.

 
Go back Het vonnis

De Gap theorie is in 1814 bedacht door de Schotse predikant Chalmers. Het is in strijd met veel Schriftplaatsen, zoals Hebreeën 1 en Exodus 20. Het plaatst de dood vóór Adams zonde en het laat Satan vóór dag 7 vallen. Ik vraag de aanhangers van de Gap theorie vaak: “Was er dood vóór Adams zonde?” - Ja, denk je niet dat planten stierven? Planten leven niet, ze hebben geen ziel, geen adem en geen bloed. Mijn computer geeft de geest, maar leeft niet. Mijn auto geeft de geest maar leeft niet. Je moet eerst vaststellen wat leven is. Hetzelfde geldt voor insecten. Ik stel ze de vraag: “Wanneer viel Satan? Was Satan overste van deze wereld toen God Adam de heerschappij gaf? Waren er dan twee de baas?” Er zijn duizenden fossielen van planten en dieren gevonden. “Schiep God deze allemaal opnieuw? Was Satan kwaadaardig toen God zei dat alles zeer goed was? Zou de vloed al het bewijs van dit leven van vóór Adam niet uitwissen?”
[lijst van overige vragen die gesteld kunnen worden, zie hier]

Ik was in debat met Dr. Hugh Ross over Redenen om te geloven. Ik zei: “Gelooft u dat de vloed in de tijd van Noach een wereldwijde vloed was?” “Een universele vloed,” zei hij. Dat was een misleidend antwoord. Ik zei: “Wat bedoelt u met universele vloed?” Hij zei: “Ik geloof dat het Noachs’ kleine universum was. De vallei waarin hij leefde.” Ik zei: “Waarom wilde God dat Noach een grote boot zou bouwen, die zou vullen met dieren en er een jaar in zou blijven?” Zeg Noach dat hij verhuist! De vloed was niet plaatselijk, maar wereldwijd. Al de aardlagen die we tegenkomen zijn ontstaan door die vloed niet door een vóór-Adamse beschaving. Ze proberen de geologische kolom in de Bijbel te passen, maar ’t past pas als je dat doet waar de vloed begint. Ik vroeg: “Wat bedoelde God in Exodus 20, 30 en 31 waar staat dat Hij alles in 6 dagen maakte? Is de Bijbel cryptisch of bedoelt God precies datgene wat er staat?” Iemand komt pas op het idee van de Gap theorie als hem dat geleerd is. Waarom kunnen de woorden ‘let’ en ‘gay’ wel veranderen maar het woord ‘vervullen’ niet? Het is wel degelijk van betekenis veranderd. Waarom is er een tijdsgat nodig? Er is geen reden voor een tijdsgat. Waarom zegt Openbaring dat dit de eerste aarde is, als dat niet echt zo is? Waarom staat er dat Adam de eerste mens was als hij dat niet was? Ik vind het een rare theorie, on-Bijbels, onwetenschappelijk en onnodig. Plaats dood vóór zonde en je hebt een dwaalleer.

 
Back to Main Index Day-age theorie (6 dagen in Genesis verwijzen allen naar lange tijdsperioden)

In de Living Bible staat: “Dat de aarde allerlei soorten gras voortbrengt en zaaddragende planten en fruitbomen. Dit alles gebeurde op DE derde dag.” (Gen. 1:11) Dat vond ik een goeie, totdat ik de voetnoot las. Er staat letterlijk: “Dit is een tijdsperiode.” Ze zeiden: “Misschien zijn het niet echt dagen maar langere tijdsperioden.” Wie van u heeft dit vaker gehoord? Dit is de ‘Day-age theory’. Ze halen altijd Psalm 90 aan, waar staat: “Duizend jaar is als gisteren.” 2 Petrus 3: “Één dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag.” Dat zijn de enige plaatsen in de Bijbel. Er staat ‘duizend’, geen miljoen. De verzen spreken niet over de schepping maar dat bij God tijd geen rol speelt. In de hemel is het geen 2003 want daar is helemaal geen tijd.

De Ferrar Fenton Bijbel uit 1903 zegt: “In perioden schiep God datgene wat de zonnestelsels voortbrengt toen dat wat de aarde voortbrengt.” Dat staat in die Bijbel in Genesis 1:1. Vers 5: “Het begin en het einde van het eerste tijdperk, het tweede tijdperk...” Dat is niet Bijbels.

 
Go back ‘24-uurs dagen’ of ‘lange tijdsperioden’

In Genesis 1 zei God: “Dat de aarde grasscheutjes uitschiet, zaadzaaiend kruid en fruitbomen. Dit gebeurde allemaal op DE derde dag. Op DE vierde dag maakte Hij de zon.” Als die dagen miljoenen jaren zijn dan moesten die planten wel erg lang op zonlicht wachten. Ook zijn insecten op dag 5 gemaakt en zij zorgen voor de bestuiving. Dus bomen op dag 3, de zon op dag 4, de insecten op dag 5. Een probleem als de dagen langere tijdsperioden waren. Voor slechts één dag zou dat geen probleem zijn, maar wel als het een langere tijdsperiode is.

  

De ongelovige prof. Barr kent Hebreeuws en zegt: “Iedere professor in oudtestamentisch Hebreeuws beseft dat de auteurs van Genesis bedoelden dat de schepping in 6 dagen van 24 uur plaatsvond.” Het Hebreeuws spreekt inderdaad heel duidelijk over zes 24-uursdagen. Het woord ‘yom’ betekent, een dag. Zeker als er staat: “DE eerste dag.” Langere tijdsperioden? Mijn vraag: “Hoe lang was Jezus in het graf?” Ze zeggen 3 dagen en 3 nachten. Ik zeg: “U bedoelt 3 miljoen jaar?” Hoe weet u dan dat het hier om dagen gaat en in Genesis niet?

Degenen die geloven dat de aarde oud is, zeggen: “De eerste 3 dagen...” Degenen die geloven dat de aarde oud is, zeggen: “De eerste 3 dagen zijn niet letterlijk 3 dagen omdat de zon nog niet gemaakt was.” Exodus 20:11 stelt dat alle dagen hetzelfde zijn. Menig andere Schriftplaats duidt op een 6-daagse schepping. Ze zeggen: “De zevende dag eindigt niet dus kan het best miljarden jaren zijn.” Mijn antwoord daarop is dat het Hebreeuws zegt “DAG 7,” een normale 24-uurs dag. Veel teksten verwijzen naar “De zevende dag.” Dag 7 staat symbool voor Gods rust maar in Genesis was het letterlijk een dag. Moeten we 6 dagen werken en hebben we de rest van ons leven vrij? Denk hier maar goed over na.

 
Go back ‘Oude aarde’ vs ‘jonge aarde’ argumenten

 • Ze zeggen: “Maar het is bewezen dat de aarde miljarden jaren oud is.” Onzin. Alle bewijzen die duiden op een aarde van miljarden jaren oud zijn gebaseerd op verkeerde logica. Zie DVD 1.
 • Ze zeggen: “Maar dood vóór zonde duidt alleen op menselijke dood. Adams zonde had geen effect op de schepping.” Onzin. De Bijbel zegt: “Omdat een mens zondigde kwamen er doornen en distels.” (Gn 3:18) Abraham offerde een onschuldig lam. De natuur lijdt door de zonde van de mens. Romeinen 8 (v. 18-22)
 • De ‘oude aarde’ aanhangers zeggen: “Veel intelligente, gelovige mensen zeggen dat de aarde miljarden jaren oud is.” Ik zeg: “Nou en?” Gods Woord is onze leidraad. In de geschiedenis zijn veel voorbeelden te vinden waarbij de meerderheid het bij het verkeerde eind had.
 • Ze zeggen: “Dit is niet belangrijk genoeg om verdeeldheid te brengen.” Ik zeg: “Zorg dan dat je het eens bent met mij.” Eenvoudig toch? Wil je stoppen met argumenteren? Wees het dan met mij eens. (Lk 12:51, Jh 6:99)
 • Zij zeggen: “Maar 2 Petrus 3 en Psalm 90 geven aan dat een dag 1000 jaar kan zijn.” Ik zeg: “Dit gaat niet over de schepping. In beide staat 1000, geen miljard. Zonder zon of insecten kunnen planten geen miljarden jaren leven.”
 • Ze zeggen: “Maar God gebruikte eenvoudige taal om de schepping uit te leggen voor eenvoudige mensen.” Mijn antwoord? Dit veronderstelt dat de ‘oermens’ dom was en dat wij moderne goeroes nodig hebben om ons de Bijbel uit te leggen? Dit is de mannier waarop sekten ontstaan.

Ik doe deze debatten en de professoren zeggen dan: “Het gemiddelde publiek begrijpt niet hoe complex evolutie is.” Daarmee zeggen ze: “U bent dom, ik ben slim.” Met: “God gebruikte eenvoudige taal voor eenvoudige mensen.” bedoelen ze: “Vroeger was iedereen dom, ik ben slim.” Over het woord ‘ego’ gesproken! Adam was slimmer dan wij. Hij kwam rechtstreeks van God. Hij kon wandelen, praten, al de dieren benoemen en trouwen op de eerste dag. Hij had waarschijnlijk een IQ van 4-5000. En een fotografisch geheugen, net als ik, maar bij mij is het rolletje al jaren vol.

Lees het boek Unformed and Unfilled of een boekje van mij: The Gap Theory. Of Big God vs. Big Science van Bill Sardi. Een debat met Hugh Ross over de leeftijd van de aarde.

 
Back to Main Index De Waterdampkoepel theorie (‘Canopy theory’) (een laag water of ijs boven de atmosfeer)

 
Go back De drie hemels

Genesis 1:6: “Dat er een uitspansel zij in het midden der wateren dat scheiding make tussen de wateren en de wateren.” Wat is een uitspansel? Sommigen zeggen: “De grond, want grond scheidt het water van het water.” Nee, lees vers 20: “Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen, en het gevogelte vliege boven de aarde in het uitspansel des hemels.” De vogels vliegen in het uitspansel. De vogels vliegen niet in de grond. Vogels vliegen in de lucht.

 • De eerste hemel is waar de vogels vliegen. De atmosfeer die we inademen.
 • De tweede hemel is waar de zon, maan en sterren zijn (Gen. 1:14,16).
 • In de derde hemel woont God (2 Kor. 12).

Er worden dus 3 hemels genoemd. “De HEMELEN vertellen Gods eer.” In Genesis 1:1 staat: “In het begin schiep God de hemel.” Enkelvoud, de hemel en de aarde. Hij maakte dus 1 grote ruimte en verdeelde deze in 3 delen. Eerste hemel, tweede hemel en derde hemel. In Genesis 1:1 zou het in het enkelvoud moeten staan en daarna in het meervoud. Tenzij er een specifieke hemel bedoeld wordt, zoals DE derde hemel. “De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel het werk van Zijn handen.”

 
Go back Een mantel van ijs of water boven de atmospheer?

Gen. 1:7: “God maakte het uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven ’t uitspansel zijn.” Water boven de atmosfeer? Psalm 148: “Looft Hem gij wateren die boven de hemelen zijt!” Misschien is er nog steeds water boven het heelal. Niemand weet waar het heelal ophoudt. De Bijbel zegt: “De Here zit op vele wateren.” Mogelijk spreekt Psalm 148 over een laag met water boven het heelal. Niemand weet dat.

2 Petrus 3 vertelt ons dat God de aarde uit het water en in het water maakte. Toen God de aarde maakte, zat Hij op de cirkel van de aarde en Hij spande de hemelen uit. Deze zin komt 5 of 6 keer voor in Jesaja, Jeremia en Klaagliederen (het uitspannen van de hemelen). De atmosfeer heeft 6 lagen. Vroeger was er een zevende laag van water, ijs of damp boven de atmosfeer. Deze lagen zijn scherp te onderscheiden.

Ik geloof dat er vroeger een hoeveelheid water of ijs boven de atmosfeer was. Dit heet de ‘Canopy theory’. Toen God de wereld maakte, was er een mantel van water boven de atmosfeer. Bij de vloed kwam dit naar beneden. Wat er ook was daarboven, het is weg en het is dus niet te bewijzen. Er was iets boven de atmosfeer, dat verklaart waarom men 900 jaar werd. Een ijsmantel werd op zijn plaats gehouden door het magnetisch veld omdat superkoud ijs magnetisch is. Het zogenaamde ‘Meissner Effect’. Magneten zweven over elkaar. Carl Baugh schreef over deze theorie. De watermantel diende als bescherming.

 

 
Go back Water onder de aardkorst

Er was ook water onder de aardkorst. Psalm 24: “De aarde is des Heren, Hij heeft haar gegrond op de zeeën en haar gevestigd op de rivieren.” Psalm 136: “Hij heeft de aarde op het water uitgespannen.” Het meeste water op aarde was vroeger in de aarde, in grote onderaardse waterkamers. Stel dat er boven de atmosfeer een laag ijs was van 25 tot 75 cm dik en daaronder een laag van 20 km lucht om te ademen en dan zo’n 15 km aardkorst. En daaronder een laag water. Dit water spoot uit de grond toen de fonteinen van de afgrond openbraken. Vandaag is de aarde gebarsten als een eierschaal. Ik denk dat de breuken in de aardkorst die plaatsen zijn waar het water uitspoot. Zie DVD 6 over de vloed en de Hovind-theorie. We hebben nog steeds de breuklijnen in de aardkorst. Ik heb de San Andreasbreuk gezien, de Haywardbreuk, de NewMadridbreuk de Goldenbreuk. De scheuren in de aarde zijn gewoon een feit. Maar wanneer zijn ze er gekomen?

De ‘Pangea Theorie’ leert dat de continenten bewegen. Ze verschuiven inderdaad een beetje maar de ‘Pangea Theorie’ is onzin. Je moet Afrika met 40% verkleinen om ze in elkaar te laten passen. Mexico en Midden-Amerika worden weggelaten. Hé señor, que pasa? Waar is Mexico, Panama, Costa Rica, Guatemala? Ze vertellen de kinderen niet dat er grond onder de oceanen zit. “Zaten de continenten aan elkaar?” - Ik zeg dan: “Dat zitten ze nog steeds.” Ze zaten altijd aan elkaar en nu nog steeds. Hierover meer op DVD nr. 6.

Er was vroeger water boven de aarde. Hierdoor was de aarde één grote kas. Zo’n ding van alleen maar glas. Je moet je dus in de kelder omkleden. Carl Baughs Panorama of Creation is erg goed over dit onderwerp. Er wordt nog steeds water in het heelal tussen de sterren aangetroffen. Vroeger was er veel water boven de atmosfeer.

 
Go back Een pre-zondvloed atmosfeer dat 50% rijker was aan zuurstof en een dubbele atmosferische luchtdruk had; Deed een gebrek aan zuurstof de dinosaurussen uitsterven?

Wetenschappers hebben nu een theorie over de dinosaurussen. “Misschien dat ’n zuurstoftekort leidde tot de dood van de dinosaurussen.” Zuurstofgebrek? Waarom? Bij de Apatosaurus ontdekten ze dat zijn longen en zijn neusgaten te klein waren. Een Apatosaurus van 24 meter had neusgaten net zo groot als een paard. Hoe krijgt een dier van 24 meter genoeg lucht binnen door zulke neusgaten? Ze zogen zo hard dat ze in brand vlogen door de wrijving van de wind. Toch hebben ze ooit geademd, want we vinden hun botten over de hele wereld. De vraag is niet of ze leefden maar wanneer en hoe ze ademden. Hun longen en neusgaten zijn te klein. Dat zijn wetenschappelijke feiten. Hoe verklaren we de dinosaurussen?

In barnsteen, wat versteend boomsap is vindt men zo nu en dan muggen. U kent de film Jurassic Parc. Soms vindt men “luchtbelletjes in barnsteen met 50% meer zuurstof dan we vandaag hebben. De lucht die u inademt bevat 21% zuurstof. In de barnsteenluchtbelletjes zit 32% zuurstof.” De hoeveelheid water of ijs zorgde voor een verdubbeling van de luchtdruk voor de vloed.

Kent u het luchtdrukverschil als u een berg beklimt? Ik beklom de berg Rainier. Ik kwam op 4000 meter hoogte, terwijl ik normaal op zeespiegelniveau ben. Waar was alle lucht gebleven? Ik moest 2 keer ademhalen om 1 stap te kunnen zetten. De lucht is daar erg ijl. Als je de luchtdruk verdubbelt wordt het ademhalen makkelijker. Als je het zuurstofgehalte verhoogt wordt het nog makkelijker. De wereld voor de vloed had ’n grotere luchtdruk en meer zuurstof. Wat gebeurt er nu onder zulke omstandigheden? Je hemoglobine neemt zuurstof op en het plasma wordt verzadigd met zuurstof, zodat je honderden kilometers kunt hardlopen zonder moe te worden. Adam en Eva hadden geen auto nodig. Ze konden rennend naar oma toe. Maar die hadden ze helaas niet. Ook geen schoonmoeder. Daarom was het een paradijs. Mijn vrouw had trouwens een geweldige schoonmoeder.

 
Go back Hyperbare zuurstoftherapie (Hyperbaric oxygen therapy, HBOT)

Voor de vloed was alles anders. Door die luchtdruk zou je ook sneller genezen. Baby Jessica van 18 maanden viel in een bron in Texas. Ze gleed 7 meter diep in een 20 centimeter dikke stalen pijp. Ze zat daar twee en een halve dag. Ze riepen iedereen te hulp. Het was een zeer bijzondere redding. De redders verdienen een dikke pluim. Haar lichaam was grotendeels zwart door het gebrek aan doorbloeding. Haar rechterbeen was helemaal zwart doordat het gedraaid achter haar lag. Één arts zei: Meteen amputeren. Een ander zei: “Nee, we leggen haar eerst in een zuurstofcabine.” Ze stopten haar in een zuurstofcabine, verhoogden de zuurstofconcentratie en verdubbelden de druk. Binnen een paar uur werd haar been weer roze. Het bloed circuleerde weer. Ze moesten alleen haar kleine teen amputeren. Weet u hoe je een meisje noemt met ongelijke benen? Leunie. Grapje tussendoor. Na de luchtbehandelingen ging het helemaal goed met Jessica. Men herstelde de circulatie.

De grootste cabine van Amerika is in Pensacola, Florida. In geval van nood kunnen er 30 mensen in. In Duitsland worden alle mensen na een beroerte behandeld met zuurstof onder druk. Wonderbaarlijk herstel vindt plaats. In Engeland behandelen ze zo MS en in India lepra. Hier wordt een kind met hersenverlamming behandeld. Dien mensen tijdens een operatie meer zuurstof toe en de helft wordt minder misselijk en er volgen 50% minder infecties. In deze cabine worden mensen met zenuwafwijkingen behandeld. Er zijn ook veel éénpersoonscabines. Het sportteam van Dallas heeft er één. Waarom zou een sportteam een hogezuurstofdrukcabine hebben? Omdat gewonde spelers twee maal zo snel genezen. Die spelers krijgen zoveel geld dat de trainer ze ook wil inzetten.

Voor de vloed was er op de hele aarde een hoge zuurstofdruk. Hoge zuurstofdruk slaapzakken te koop. Michelle... Michael Jackson heeft er één. Hij denkt eeuwig te zullen leven. Dat hadden we nou net nodig. Hier ben ik met mijn zoon in een zuurstofbar in Alaska. Je luncht voor 5 dollar terwijl je pure zuurstof inademt. Na 15 minuten denk je: “Zo, lekker weer aan het werk.” Of: “Lekker nog even winkelen,” als u een vrouw bent. Een vriend heeft zelf zo’n cabine en die kostte 250.000 dollar. Ik mocht er 6 keer in. Je gaat er in, men sluit de deur en brengt het onder druk. Ik kreeg 3 maal de atmosferische druk. Na 1 uur is je plasma doordrenkt. Ik voelde me zo goed dat ik wel om de aarde kon rennen. Ik voelde me alsof ik 19 was. Laten we wat gaan joggen. Onvoorstelbare energie.

 
Go back Planten groeien met gigantische afmetingen

Dr. Kei Mori van de Kao Universiteit in Tokio kweekte een tomatenplant met samengeperst CO2 en gefilterd zonlicht. Hij blokkeerde de UV straling. De tomatenplant groeide sneller dan normaal en het bleef groeien. Ze zeiden: “Deze plant wordt steeds groter.” Na 2 jaar had hij 900 tomaten voortgebracht en was zo’n 5 meter hoog. Ze bouwden een steiger om de takken op de plek te houden. Op EXPO ‘85 zeiden ze: “Misschien produceert hij wel 10.000 tomaten.” Uiteindelijk werd hij 13 meter hoog en produceerde 15.000 tomaten. Dat is eigenlijk een tomatenboom! Dit waren cherrytomaten maar dan wel met de afmeting van een honkbal. Zo was de situatie op aarde vóór de vloed. Planten groeiden als gekken. Dinosaurussen dienden als grasmaaiers.

Een man in Iowa vroeg zich af waarom de vogels een uur voor zonsopgang fluiten. Door een bepaalde frequentie openen zich de huidmondjes van bladeren zodat de plant wakker wordt en gaat ademen. Klassieke muziek heeft deze frequentie. Dus ging hij klassieke muziek afspelen op zijn maïsveld. Zijn buren dachten dat hij zijn verstand kwijt was. Totdat zijn maïs 5 meter hoog werd. “Op welke zender had je de radio?” Bij zijn kalebasplanten kwamen er 5 kalebassen per blad aan, in plaats van 1. Zijn walnotenboom groeide 2 keer zo hard als normaal. Dit heet ‘Sonic Bloom’, speciale vitaminen voor de plant en speciale frequenties om de huidmondjes te openen.

 
Go back Duiden de grote hoeveelheid kolen die op deze planeet gevonden wordt op een aarde die miljarden jaren oud is, of toont het pre-zondvloed wereld aan die veel meer groen had dan vandaag de dag?

Ik sprak met Genie Scott van het Nationaal Centrum van Wetenschapseducatie met slechts 4 of 5 mensen in een klein kantoortje, in Bazurkly, Californië. Daar ziet u het kleine kantoor. Een grote naam voor een klem centrum. De opzet is om de evolutietheorie in scholen te krijgen en de schepping eruit. Genie Scott zei: “Er zijn 80 aparte lagen steenkool in het middenwesten.” Klopt. “Als je alle steenkool op aarde vergelijkt met alle planten die nu leven dan kan dat nooit worden omgezet in zoveel fossiele brandstof.” Klopt. “Er is zoveel steenkool, dat als je iedere boom, struik en plant zou begraven je er niet zoveel steenkool van kan maken als je het samenperst.” Klopt. “Er is een enorme hoeveelheid tijd nodig om al die lagen steenkool te krijgen.” Op dat punt heeft ze ongelijk.

Zij ziet de aarde zoals die nu is bedekt met 70% water, en ze denkt dat daarop alle steenkool gekomen is. Als de aarde vóór de vloed voornamelijk uit land en planten bestond dan kon zoveel steenkool wel in 1 jaar gevormd worden. Zij kijkt alleen naar de wereld van nu. In Montana en Wyoming is een koolmijn van wel 16.000 km met een laag kool van 60 meter. Daar zijn veel bomen voor nodig. Soms vindt men gebruiksvoorwerpen in kool.

 • Men vond deze bel.
 • Iemand vond een schoenzool. Je kon zelfs de draad nog zien.
 • Men vond deze ijzeren pot.
  [voor meer illustraties en informatie, zie seminarie 6 & 7]

Werd steenkool miljoenen jaren geleden gevormd? Nee, steenkool werd gevormd door de vloed. Genesis 1:29 zegt dat er over de hele aarde groen kruid was van pool tot pool. Op Antarctica heeft men bevroren bladeren gevonden. Er zijn daar geen bomen en toch zijn er duizenden bladeren gevonden. De aarde bestaat voor 70% uit water. Slechts 3% van planeet aarde is bewoonbaar voor de mens. De rest is onder water, woestijn of ijs. De Bijbel zegt dat God de aarde maakte voor de mens om op te wonen. Ik denk dat de wereld voor de vloed van pool tot pool vol was met bomen.

 
Go back Een koepel rond de aarde die schadelijke straling, uv, röntgen, enz. blokkeert

Een laag water boven de atmosfeer blokkeert de straling van de zon. Naast licht produceert de zon gamma-, röntgen-, bétastralen en deze zijn nogal schadelijk voor ons lichaam. Vooral röntgenstralen. Bij wie is ooit een röntgenfoto gemaakt? Als kind heb ik 9 botten gebroken.

In het ziekenhuis kreeg ik een klein schortje om, dat van achteren niet helemaal goed sluit. Dan moet je zo’n 20 km door de gang lopen en aan je linkerhand zie je dan de röntgenafdeling. Daar moet je op tafel gaan liggen. Die tafel is net uit de vriezer gehaald. Wie kent dit? Het is ijskoud. Ze zetten een vreemd apparaat boven je en zeggen: “Haal diep adem. Niet uitademen. Dan rent hij uit de kamer. Hé dokter, is dit apparaat gevaarlijk?” Nee hoor, het is onschadelijk. - “Hoe werkt het dan?” Er komen röntgenstralen uit en die schieten als een mitrailleur dwars door je geraamte heen. Het zijn hele kleine gaatjes. Ze maken een soort schaduw in spiegelbeeld van wat in je lichaam is. Daarom hebben radiologen een negatieve blik op het leven. Dokter, als dit zo onschadelijk is, waarom rent u dan de kamer uit? Hij weet dat langdurige blootstelling aan röntgenstralen gevaarlijk is.

We staan voortdurend bloot aan röntgenstralen van de zon. De röntgenstralen gaan dwars door het dak en zo door je lichaam behalve op bewolkte dagen, want water houdt röntgenstraling tegen. Ook beton houdt röntgenstraling tegen. Je huid voelt de volle kracht ervan. Je wordt elke dag van je leven doorzeefd en krijgt miljoenen gaten in je. Je lichaam moet al die schade herstellen. Maar na een jaar of 50, 60 of 70 merkt iedereen om je heen dat je het gevecht tegen de schade verliest. Je huid begint te rimpelen. “Maar ik wil niet oud en rimpelig zijn!” U kunt daar 3 dingen aan doen.

 1. Sterf op jonge leeftijd.
 2. Draag altijd een paraplu van beton of lood.
 3. Doe zoals Elisabeth Taylor.

Jaren geleden was ik in een supermarkt en stond in de rij voor de kassa. Naast mij stond een stelling met allerlei tijdschriften. Op één stond haar foto. Ze trad voor de zoveelste keer in het huwelijk. Ik wilde dit zien. Iemand vertelde me dat ze een gat in haar voorhoofd had. Het is topgeheim en niemand hoort het eigenlijk te weten. Ze camoufleert het met make-up en niemand mag dit weten. Maar als wetenschapper nam ik mijn Zwitserse zakmes met vergrootglas. Dit is de reden dat Zwitserland nooit bezet is geweest. Ik bestudeerde haar voorhoofd. Mensen keken me vreemd aan. Ik bekijk gewoon een tijdschrift, zei ik. Ik bestudeerde haar voorhoofd en herkende het gat. Ze heeft zoveel facelifts gehad om van haar rimpels af te komen, dat haar navel op haar voorhoofd zit. “Ik wil niet oud en rimpelig worden!” Sorry, maar dat gebeurt toch. Maar niet vóór de zondvloed.

 

 
Go back Mensen die meer dan 900 jaar oud werden en ook groter

De Bijbel zegt dat ze ouder dan 900 jaar werden. Een man die creationist beweert te zijn, zegt: “Men leefde niet echt 900 jaar ze telden elke maand als een jaar.” Dat is eigenlijk een groter wonder. Henoch werd vader met 65. Deel dat door 12 en hij was met 5 jaar al papa. Men werd echt 900 jaar en men werd ook groter.

Hier sta ik naast Robert Wadlow. Hij was 2,74 m. Zijn schoenmaat was 75. Goliath was 6 ellen en een span, iets groter dan Robert Wadlow. Wij vinden 2,74 m supergroot. Maar voor de vloed werden ze nog groter.

 
Go back De reuzen zwierven toenmaals op aarde

Hier een mannelijk skelet in een koolmijn in ltalië, 3,45 m lang. Ik bedoel lengte, niet hoogte, want hij ligt nu plat. Lets voor uw basketbalteam? Gooi de bal naar Herman. Oké Herman, laat hem er maar in vallen. Kom terug en blokkeer ons hele veld.

Soms worden vrouwen een beetje boos. Mr. Hovind, u zei dat het een skelet van een man was. Waarom geen vrouw? Ik gaf les in biologie en anatomie, en weet het verschil aan te geven tussen een mannelijk en een vrouwelijk skelet. Het is niet het aantal ribben. Alleen Adam miste een rib en dat voor een korte tijd. Er is slechts 1 bot dat opnieuw aangroeit als je het wegneemt. Dat is de onderste rib. Je zou haast denken dat God precies wist wat Hij deed. Er zijn 2 manieren om het verschil aan te duiden tussen een mannelijk en een vrouwelijk skelet.

 1. Kijk naar de voeten. Zijn ze naar het winkelcentrum gericht? Een vrouw!
 2. Kijk naar het slijtingsproces van het kaakgewricht. Is die meer versleten? Een vrouw! Een vrouw zei: “Dat komt doordat we alles 2 keer tegen jullie moeten zeggen.”
 

De Romeinse keizer Maximus was 2,55 m lang. Zo komen we aan het woord maximum. Hij was een grote vent.

 
Go back Waarom worden menselijke reuzen niet aan het publiek getoond?

 • Wist u dat er 100 jaar geleden in Indiana een skelet gevonden is van 2,95 m?
 • In Nevada zijn skeletten gevonden van 2,7 m. Dat vertellen ze niet op school.
 • In dikke lagen mosselschelpen zijn reusachtige mensenbotten gevonden. Dat was in 1902 in Louisiana, waar men toen 20 skeletten vond van 2,70 m lang.
 • Een skelet van 3 meter is gevonden in Humbolt Lake in Nevada.
 • In Guam zouden reusachtige mensen de Latté-stenen gebouwd hebben.
 • In Walkertown, Indiana zijn 8 reuzen gevonden tussen de 2,40 en 2,70 lang.

Door het gepruts van de gravers en desinteresse van het museum zijn al deze ontdekkingen zoekgeraakt. Waarom heeft een museum geen interesse in zulke skeletten?

 • Een skelet van 3,60 m is gevonden in Californië door soldaten. De indianen werden boos omdat ze de graven verstoorden.
 • Een skelet van 3,60 m in Arizona. Deze kerel had 6 tenen en een hoofdtooi in de vorm van een vogel.
 • Wie verplaatst deze grote rotsblokken eigenlijk? Er staat een kameel voor, om te laten zien hoe groot hij is.
 • Dit is een koperen bijl van zo’n 20 kg. Zwaai eens 20 minuten met een hamer en vertel me hoe je het zou vinden om met een bijl van 20 kg te zwaaien.
 • Deze steen werd tussen duim en wijsvinger vastgehouden om te hakken.
 

Ik denk dat er veel bewijzen zijn dat er in die tijd reuzen op aarde waren. Binnenkort komt ons boek over Reuzen op Aarde uit. De Smithsonian club heeft veel ontdekkingen over reuzen achtergehouden omdat het tegen de evolutietheorie indruist. De evolutie zegt: “We begonnen klein maar worden groter en slimmer.” De Bijbel leert dat we groot begonnen maar steeds kleiner worden en dommer. Het is waar dat in de laatste 100 jaar de lengte met 15 cm toegenomen is in de geïndustrialiseerde landen. Dat komt door meer en betere voeding, betere hygiëne. Niet door evolutie.

 • Dit is een schedel uit Nevada. Men heeft het uiteindelijk weggehaald omdat veel bezoekers die reuzenschedel wilden zien, vanwege mijn seminars. Toch werd deze lange tijd tentoongesteld.
 • Hier een normaal menselijk duimbotje, met een duimbotje van een reus. Dit is vlakbij de berg Ararat gevonden. De Turkse regering beweert hiermee het graf van Noach gevonden te hebben. Het skelet was 4 meter lang.
 

Daardoor zou een el wat langer zijn nietwaar? Hoe groot was die ark? Sommigen zeggen: “Één man met 3 jongens kon nooit zo’n grote boot bouwen.” Dan hebben ze die jongens nooit gezien. Hé Bertus, breng die boom eens.

 • Dit is een dijbeen waarvan wij een replica hebben. Het is 120 cm lang zodat de man 4 meter lang geweest moet zijn.
 • In een hotel in Turkije is een kaakbeen te zien met een breedte van 16 cm. Een ieder van ons kan zijn hoofd daarin steken en ronddraaien.
 • 100 jaar terug werden in een grafheuvel in Wisconsin reuzenskeletten gevonden. Één schedel was 3 keer zo groot dan normaal.
 

De Bijbel zegt: “In die dagen waren er reuzen op aarde.” Waarom? Omdat er toen reuzen op aarde waren.

Waren er holbewoners? De Bijbel zegt dat we naar Gods beeld gemaakt zijn. De lesboeken zeggen dat dit opa is. Hoe zit het dan met die holbewoners? Er zijn nooit holbewoners geweest. In het volgende deel gaan we het daarover hebben. De hof van Eden was compleet anders. De duizendjarige regering van Christus is aanstaande. Dat zal compleet anders zijn. Zo meteen meer daarover.


Ga verder naar deel 2b

   

Creation Science Evangelism
     488 Pearl Lane
     Repton, AL 36475
     1 (855) BIG-DINO (244-3466)
     Official Website

Go to top of this page


Advertentie