Advertentie
 
“Dr. Hovinds Creation Seminars” banner

Creatie index

Dr. dino
Seminarie 5    De gevaren van evolutie, deel a
Dr. dino
(dit seminarie werd gegeven in 2003, onbewerkte versie)
(opmerking: er zijn een paar nieuwe rubrieken bijgekomen in 2005, deze zijn opgenomen in mijn Engelse presentatie. Rubrieken: “Satan wants to reduce the population” & “Communism”, zie hier)


  
        
“Wie zal klimmen op den berg des HEEREN, en wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid?
        
 
Die rein van handen, en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet bedriegelijk zweert;”
 
    Psalmen 24:3-4  
*ijdelheid: “te veel trots in iemands uiterlijk, vermogen, prestaties, enz.”


Introductie van de DVD door Eric Hovind

Evolutie is geen slechte filosofie, zeggen sommigen. Toch was het Hitlers religie ten tijde van het Derde Rijk. Hoi, ik ben Eric en in dit seminar vertelt Dr. Hovind welke afgrijselijke dingen in de naam van evolutie gedaan zijn. Dictators hebben de ideeën gebruikt om hun brute tactieken te rechtvaardigen.

 
Index:

 
Seminarie 5: Gevaren van evolutie
 
Introductie
(deel a)
  Wat is er gaande op deze planeet?
  De samenleving vandaag de dag wordt steeds meer onveilig
             - Dat waarin u gelooft bepaalt hoe u zich gedraagt
- Hoe kan men goed en kwaad onderscheiden wanneer er wordt verteld dat je een dier bent?
- Een kort overzicht over wat we tot dus ver hebben besproken
  Tegengestelde wereldbeschouwingen
         - Waarin ligt het gevaar van het onderwijzen van de evolutie theorie?
  Leugens in de lesboeken
         - Korte samenvatting van besproken leugens
    
De integratie van evolutie in de scholen en de samenleving
  De Scopes rechtszaak (‘het apenproces’)
      - De evolutionisten in feite verloren ‘het apenproces’ (1925)
- De film ‘Inherit the Wind’ suggereert daarentegen dat de creationists het proces verloren (toneelspel: 1955; films -allen gebaseerd op het toneelspel-: 1960, 65, 88, 99)
- ‘Inherit the Wind’ gebruikt als propaganda voor evolutie
  Volledige integratie van evolutie volbracht (1968), evenwel is men vrij om de scheppingsleer te onderwijzen!
  Nagestreefde doelstellingen an activiteiten van evolutionisten en creationisten
      - ‘Leer evolutie uit als een wetenschap en houdt wetenschappelijk creationisme eruit!’
- ‘De Angst Factor’: Het onderwijzen van wetenschappelijk creationisme
- Een ‘schepper’ staat ‘buiten’ zijn schepping...
- Evolutionist: “Maak de creationist ‘onschadelijk’!”
- Leraren mogen de scheppingswetenschap onderwijzen in het klaslokaal!
- Het afdwingen van creatie onderwijs in de scholen is een verkeerde doelstelling
- Atheïsten beweren vaak dat er een scheiding tussen kerk en staat zou zijn
 
Het corrigeren van de lesboeken
  Activiteiten die ondernomen kunnen worden
      - De bestudering van de lesboeken; Het geld spreekt...
- Gebruikmaking van recencies en aanbevelingsbrieven
  Wat ouders kunnen doen
      - Plaats scheppingsmateriaal in schoolbibliotheken
- Practische stappen voor ouders
- Er zijn wetten die voorschrijven dat studieboeken accuraat dienen te zijn
- Word comitélid
- Verkrijg vrijstelling voor uw kinderen van lessen die evolutie onderwijzen
  Practische stappen voor kinderen en studenten
  Meer practische stappen voor ouders
  Wees voorbereid op tegenstand (een leidraad voor leerkrachten)
      - Tactieken toegepast door de vijand om creatie uit de openbare scholen te houden
- Ervaringen van mensen die de scheppingsleer voorstaan en onderwezen
- Stappen die leerkrachten kunnen ondernemen
 
Philosofieën die de evolutieleer als hun beginsel hebben
  De basiselementen
      - Waarom deze theorie zo gevaarlijk is
- Waarom deze theorie zo gevaarlijk is (vervolg)
 
Het humanisme
(deel b)
      - Niet God, maar de mens is het hoogste wezen
- Geloof in evolutie vanwege keuze, en niet ten gevolge van wetenschap
- Het plan van Satan
- Gevolgen van het onderwijzen van de evolutietheorie (eliminering van moraal)
- Wie gaat deze oorlog te winnen?; Aan welke kant staat u?
- Het plan van Satan (2)
- Aanbevolen boeken
  Het racisme
      - Darwin: ‘Behoud van voorkeursrassen in de strijd om het bestaan’
- Darwin: “...primitieve rassen ...  uitgeroeid en vervangen...”?
- Ku Klux Klan: Zwarte mensen hebben geen ziel...
- De Mormoonse kerk en de vloek van de zwarte huidskleur...
- De slavenhandel
- De Australische aboriginals
- De ‘ontbrekende schakel’ levend en gezond, leeft onder ons
- De eugenetische beweging en gedwongen sterilisatie
- De wereldbeurs tentoonstelling van 1904
- De Amerikaanse indianen
- De kwestie van superioriteit ...?
  Het communisme
      - Karl Marx (1818-1883)
- Het Communistisch Manifest (1848)
- Twee regeringsfilosofieën (democratie & republiek)
- Het Communistisch Manifest (1848) (vervolg)
- School met de Bijbel...
- Het onderwijsprogramma van de Verenigde Naties; Het onderwijssysteem misbruiken ter verspreiding van propaganda?
 
Het nazisme
(deel c)
      - De strijd voor het superieur ras
- ‘Mein Kampf’; De superioriteit van het Arische ras
- De strijd voor het superieur geloofssysteem (Talmoed, Islam)
- Nazi Duitsland, de Joden en de evolutieleer
- The Hitlerjugend (Hitlerjeugd), abortus en Arische superioritiet
- Hitler, het christendom en propaganda
- Japan en de Tweede Wereldoorlog
  De Nieuwe Wereldorde (NWO)
      - Het plan voor een ‘wereldregering’
- Het beheren van de water/voedselvoorziening en rechtsbevoegdheid over (het zwijgen opleggen van) kerken
- ‘Verklaring van Onafhankelijkheid’ of ‘Aanpassing aan een wereldheerschappij’?
- Satan's plan voor wereldheerschappij
- Gearrangeerde gebeurtenissen
- Zware tijden zullen komen...
- Hoe men te werk gaat
- Waar ligt uw loyaliteit?
- Groepen en organisaties die het plan ondersteunen
- Vrijmetselarij en de Mormoonse kerk
- Aanbevolen boeken
 
Onze verantwoordelijkheid
  Moeilijke tijden
  Wat kunnen we eraan doen?
      - Ga de mensen onderwijzen; De noodzaak te begrijpen wat zich afspeelt achter de coulissen
- Twaalf dingen te doen...
- Wat is uw motief?
- Twaalf dingen te doen... (vervolg)
- Het nemen van initiatief
- Twaalf dingen te doen... (vervolg) 
Seminarie 5: Gevaren van evolutie

Back to Main Index Introductie

Ik onderwees 15 jaar wetenschap. Al 14 jaar ben ik evangelist en onderwijs ik schepping, evolutie en dinosaurussen. Vandaag vertel ik u over de gevaren van de evolutietheorie. Ik laat mijn prachtige vrouw echt niet achter omdat ik zo van reizen houd. Evolutie is een zeer gevaarlijke filosofie. Ik wil drie zaken behandelen, maar dat kost me een paar avonden.

 1. Ten eerste, wat gebeurt er in hemelsnaam, en;
 2. Ten tweede, waarom de evolutietheorie gevaarlijk is, en;
 3. Wat er aan gedaan kan worden.

Vrij eenvoudig.

 
Back to Main Index Wat is er gaande op deze planeet?

Wat is er gaande? Op dit moment doet de president een belangrijke aankondiging over ’n aanval op Irak. De wereld schudt op haar grondvesten. Overal horen we van oorlogen en geruchten van oorlogen.

 • Waarom gaf Stalin het bevel om 14.700 Poolse krijgsgevangen officiers te executeren? Ik dacht dat er ’n verdrag van Genève was? Waarom gaf hij dan bevel tot executie?
 • Waarom roeide Hitler 6 miljoen Joden en anderen uit?
 • Waarom executeerde Pol Pot van de Rode Khmer 33-50% procent van zijn eigen bevolking? Hij doodde zijn eigen mensen. Waarom?
 • Waarom werden Australische inboorlingen jaren geleden als vee afgeschoten om hun hoofden uit te stallen in musea? Waarom zou iemand dat doen?
 • Waarom vermoordde Kip Kinkle zijn ouders, 2 klasgenoten en schoot hij 26 anderen neer? Waarom doet een student dat?

Op 21 mei 1998 ging de 15-jarige Kip Kinkle, leerling van ‘Thurston’ in Oregon de schoolcafetaria binnen en schoot zijn semi-automatisch geweer leeg. 26 leerlingen raakten gewond, 2 gedood. Later vond men zijn ouders, ook dood. Op het politiebureau probeerde hij een rechercheur te vermoorden. Kip zei: “Als er een God was, zou ik me niet zo voelen. Er is slechts haat.”

 

 
Back to Main Index De samenleving vandaag de dag wordt steeds meer onveilig

 
Go back Dat waarin u gelooft bepaalt hoe u zich gedraagt

Waarom is er in 40 jaar tijd een stijging van 1000% in geweldpleging? Vroeger hoefde je je huis niet op slot te doen, zelfs niet op vakantie. Ik had vroeger niet eens een huissleutel. Die had je gewoon niet nodig. Waarom neemt het aantal kinderen van ongehuwde ouders zo enorm toe? Van onze morele structuur is nog maar weinig over.

Eric Harris en Dylan Klebold maakten een video vóór het Columbine School drama. Daarop zeiden ze over voetballer Isaiah Shoels: “Zijn kaak, die de evolutie hem gaf, is hij niet waardig. Bekijk zijn kaak maar. Die knallen we eraf.” Deze jongens geloofden sterk in evolutie. Ze schoten met opzet op Hitlers verjaardag. Ze doodden Isaiah Shoels omdat hij zwart was. Ze schoten Cassie en Rachel neer, omdat zij in God geloofden. Hoe komt iemand daartoe? Wat gebeurt er in onze gedachten? In de schoolkrant van Columbine stond: “Hun kleren geven aan hoe deze jongens denken.” Één van de jongens droeg een shirt met de opdruk: NATUURLIJKE SELECTIE. In dit studieboek staat: “Evolutie en natuurlijke selectie gaan hand in hand.” Hier staat: “Natuurlijke selectie veroorzaakt evolutie.” Wat is natuurlijke selectie? Adolf Hitler wilde het proces versnellen door minderwaardige mensen te elimineren. Hij bewees ons ‘een gunst’. Jozef Stalin en Pol Pot ook. Hoe kunnen mensen tot zulke gedachten komen?

Direct na Columbine werden 5 leerlingen van het schooldistrict van Springfield gearresteerd omdat ze leerlingen, directeurs of leraren wilden vermoorden. In aangrenzende schooldistricten idem dito. Een jongen van de basisschool. Schoot op 5 klasgenootjes.
[lijst van schietpartijen op scholen in de VS (1996-2005) zoals te vinden op seminar dia's, zie hier]

Kan het zo zijn dat ons onderwijs dit gedrag veroorzaakt? Wat je gelooft, bepaalt je gedrag. Iemand die opgroeit als koppensneller leert dat als je de hersens van de vijand opeet, je zijn geest krijgt. Als zo’n iemand dat echt gelooft wat zal hij in oorlogstijd gaan doen? Wat je gelooft bepaalt je gedrag. Zo is het altijd al geweest en vandaag is dat nog steeds zo. Zou de evolutietheorie de boosdoener kunnen zijn?

 
Go back Hoe kan men goed en kwaad onderscheiden wanneer er wordt verteld dat je een dier bent?

Dit studieboek zegt: “U bent een dier. Aardwormen hebben dezelfde voorouder als u.” Als evolutie waar is, hoe onderscheiden kinderen dan goed van kwaad? Ik sprak op een openbare school. Een kind zei: “Mr. Hovind, ik ben een atheïst. Er is geen God.” - “Weet je dat zeker?,” vroeg ik. Ja, hij wist het zeker. “Weet jij alles?,” vroeg ik. Nee, zei hij. Ik vroeg: “Weet jij de helft van alles?” Nee, zei hij. “Stel dat je de helft weet van alles,” zei ik. “Kan God dan bestaan in de helft waarvan je niks weet?” Hij dacht na over deze nieuwe gedachte. “Als er geen God is, hoe onderscheid je dan goed en kwaad?,” vroeg ik. “Ik bepaal wat goed en kwaad is,” zei hij. “Ik ben de god van mijn eigen heelal.” Ik zei: “Over 5 minuten schiet ik je neer.” - “Dat kunt u niet maken,” zei hij. “Jawel,” zei ik, “want ik ben de god van mijn heelal. Ik vind dat er niks mis mee is om jou neer te schieten.” Hoe maken we onderscheid tussen goed en kwaad?

 
Go back Een kort overzicht over wat we tot dus ver hebben besproken

In de eerste sessies spraken we over de oerknaltheorie, over de Hof van Eden, waarom de aarde niet miljarden jaren oud kan zijn, waarom mensen voor de zondvloed 900 jaar werden, over dino's en de leugens die over hen verspreid  worden. Op DVD 4 spraken we over leugens in de studieboeken. In deze sessie over wat is er de afgelopen 150 jaar is gebeurd sinds deze theorie in opmars kwam. Wat gebeurt er in hemelsnaam? Wat kunt u eraan doen? Aan het eind spreken we daarover. We herhalen wat leugens uit de boeken. Daarna spreken we over praktische stappen die we kunnen nemen.

In de vorige sessies spraken we over dat James Hutton een boek schreef in 1795, waarin hij zei: “De aarde is miljoenen jaren oud.” Eind 18e eeuw geloofden de meesten in de Bijbel en dat de aarde 6000 jaar was. Als je de leeftijden in de Bijbel optelt, werd alles geschapen ongeveer 4000 v.Chr. Door James Hutton twijfelde men of de aarde wel 6000 jaar oud was. Het boek had grote invloed op een Schotse advocaat, Charles Lyell. Lyell schreef een boek in 1830. Hij is de bedenker van de geologische kolom. ’t Ceno-, Meso-, Paleozoïcum. De film Jurassic Park slaat op de laag in de Jura. In 1830 verzon Charles Lyell dit idee. De geologische kolom bestaat nergens, behalve in de studieboeken. Het is pure verbeelding. Het bestaat niet. De hele evolutietheorie is op dit verzinsel uit 1830 gebaseerd.

Deze man zegt: “Uniformitarianisme en de evolutietheorie veranderden Engeland van een christelijke in een heidense natie.” Engeland is inderdaad een heidense natie. Ik weet niet of Amerika ooit een christelijke natie was, maar tegenwoordig in ieder geval niet. Amerika is ook een heidense natie. Het boek van Lyell beïnvloedde de jonge prediker Charles Darwin sterk. Darwin had theologie gestudeerd en zou prediker worden. In 1859 publiceerde Darwin zijn boek waaraan hij 22 jaar gewerkt had: De oorsprong der soorten. Later gaan we daar dieper op in. Lyell had sterke invloed op Darwins filosofie. Thomas Malthus ook. “Er zijn teveel baby's om te kunnen overleven. ’t Beste is dat de zwaksten uitsterven,” zei hij. Dit beïnvloedde Charles Dickens. Kijk naar The Christmas Carol. Scrooge zegt: “Laat hem maar sterven, dat vermindert de overbevolking.” U kunt dat boek pas begrijpen als u de link begrijpt met de evolutietheorie.

Het boek van James Hutton liet mensen twijfelen aan dat de leeftijd van de aarde 6000 jaar oud was. Door Lyell gingen mensen twijfelen aan de zondvloed. De aardlagen stellen verschillende tijdperken voor en zijn niet gemaakt door de zondvloed. Door Darwin ging men twijfelen aan de Schepper. Halverwege de 19e eeuw bevond het Westen zich in een slechte situatie. Als er geen God is, dacht men, wie is dan de baas? Dat moeten wij wel zijn. Dit leidde tot de opkomst van het humanisme: “Er is geen God, dus wij zijn goden. Wij bepalen de regels. Wij beslissen wat goed en kwaad is.” In de 50 jaar na Darwins boek dienden zich veel ‘ismes’ aan, marxisme, nazisme, communisme. De invloed van communisme was sterk dankzij de evolutie. Zonder die theorie zouden we er nooit van gehoord hebben. Charles Darwin rechtvaardigde het domme idee van het communisme.

 • Hoyle zei: “De zogenaamde geschoolden hingen de nihilistische filosofie aan die volgde op Darwins boek. Deze filosofie stuurde de mens naar automatische zelfvernietiging. Vanaf dat moment is de ondergangsdag in zicht.” Ben ik met je eens, Fred! We zitten in de problemen als we niet geloven dat God de baas is, maar wij.
 • Een Russische atheïstische astronoom zei: “Er is een God of er is geen God.” Wat een briljant brein, dacht ik. Maar daarna zei hij: “Beide mogelijkheden zijn beangstigend.” Dat was inderdaad briljant. Als er een God is, moeten we ontdekken wat Hij wil en doen wat Hij zegt. Als er geen God is, zitten we in de problemen. We razen met 100.000 km per uur door de ruimte en niemand heeft de leiding. Een beangstigende gedachte.
 • Charles Darwin zei: “Ik kreeg vaak de koude rillingen. Heb ik mij toegewijd aan een fantasie?” Ja, Charlie. Als je gelooft dat je van een rots van 4,6 miljard jaar geleden afstamt, heb je hulp nodig. Je bent met een doel geschapen.

 
Back to Main Index Tegengestelde wereldbeschouwingen

Er zijn 4 belangrijke vragen die iedere religie op aarde probeert te beantwoorden, dus ook het atheïsme, wat een religie is. Je moet geloven dat er geen God is. Je kunt dat niet weten. De vier vragen zijn:

 1. Wie ben ik?
 2. Waar kom ik vandaan?
 3. Waarom ben ik hier?
 4. Waar ga ik heen als ik sterf?

Uw wereldbeschouwing bepaalt hoe u die vragen beantwoordt. Er zijn maar twee wereldbeschouwingen.

 1. De één zegt: “Ik zie een onvoorstelbaar ontwerp, dus moet er een Ontwerper zijn”. De creationistische wereldbeschouwing.
 2. Anderen mensen kijken naar de wereld en zeggen: “Niemand heeft de wereld gemaakt. Het heeft zichzelf gemaakt. Niet God, maar een oerknal heeft de wereld uit het niets gemaakt.” De humanistische wereldbeschouwing. De eerste grondslag van het Humanistisch Manifest uit 1933 was: “Humanisten geloven dat de wereld op zichzelf bestaat en niet is geschapen.” Om humanist te zijn moet u dat geloven. Er is ’n Humanistisch Manifest 2 uit 1973 en ’n Humanistisch Manifest 3 uit 2000, waarin staat wat ze geloven. Het is een religie, je moet geloven dat er geen God is.

 
Go back Waarin ligt het gevaar van het onderwijzen van de evolutie theorie?

Waarom is deze theorie zo gevaarlijk? Ik heb de evolutieleer ruim 30 jaar bestudeerd. Het is HET fundament voor communisme, marxisme, nazisme, socialisme, racisme. Evolutie is gevaarlijk omdat het slechte wetenschap is, gebaseerd op leugens. Er zijn geen wetenschappelijke bewijzen die deze theorie ondersteunen. We loven 250.000 dollar uit aan iemand die echt wetenschappelijk bewijs levert. Mensen komen met de vreemdste dingen. Iemand zei: “Ik heb het bewijs.” - “Wat heeft u dan?,” vroeg ik. “In het laboratorium hebben we sojaplanten ontwikkeld die tegen vorst kunnen.” - “Dat is echt handig,” zei ik. - “Waar bent u mee begonnen?,” vroeg ik. - “Met sojaplanten,” zei hij. “En wat heeft u nu?,” vroeg ik. - “Een heel nieuw soort,” zei hij. “Waarvan?,” vroeg ik. - “Van een sojaplant.” - “Sorry meneer, dat is geen evolutie. Dat is een variëteit van de sojaplant. Het is interessant en goed dat u dat kunt, maar het is geen evolutie.”

Er is geen enkel bewijs dat een dier ooit een ander type dier heeft voortgebracht. Hoe kan iemand zo’n dwaas idee geloven? Waarom is dit zo gevaarlijk? We spreken straks over de ‘ismes’. Evolutie is gebaseerd op leugens en slechte wetenschap. Dit studieboek zegt: “Evolutie is een feit. Niet een theorie. Vogels kwamen voort uit niet-vogels, mensen uit niet-mensen. Wie kennis heeft van biologie zal dit feit niet ontkennen, evenmin als het feit dat de aarde rond is en draait om de zon.” Echt voor rede vatbaar, nietwaar? Evolutie is geen feit, maar een mantra. Herhaal het en hopelijk wordt het waar. Ze blijven het herhalen, het is een feit, een feit, een feit. Op DVD 4 geven we zes verschillende betekenissen van het woord ‘evolutie’.

 
Back to Main Index Leugens in de lesboeken

Dit studieboek zegt: “Fossielen, structuur, moleculaire biologie en ontwikkeling bewijzen de evolutie.” Ieder ‘bewijs’ is als foutief bewezen. Ik probeer evolutie niet uit de scholen te krijgen, maar de leugens uit de boeken. In Arkansas werd bijna een wetsvoorstel aangenomen. Ik getuigde tegenover de Senaat en de afgevaardigden die naar dit wetsvoorstel HB2548 keken. Het voorstel zei: “We gebruiken geen belastinggeld om materiaal te kopen dat bewust valse informatie bevat.” We kopen geen boeken met leugens. Ik noemde wat voorbeelden. Staat er: “Een embryo heeft kieuwspleten”, dan kopen we het niet. Ik getuigde drie kwartier tegenover dit comité. Een vrouw van de ‘American Civil Liberties Union’ stond op en zei: “Dit is zonder twijfel een wetsvoorstel dat tegen evolutie is.” Een vertegenwoordiger zei: “Het woord evolutie komt er niet eens in voor. We kopen geen boeken met leugens. Dit zijn leugens, dus kopen we ze niet. Hoe komt u er bij dat dit wetsvoorstel tegen evolutie is?” Ze zei: “Alles in dit wetsvoorstel keert zich tegen de evolutietheorie.” De man zei: “Klopt het dat de genoemde voorbeelden onwaarheden bevatten?” - “Ja,” zei ze, “maar het wetsvoorstel is toch duidelijk tegen evolutie.” Zij wist dat als je leugens uit de boeken haalt, er niks van de theorie overblijft.

Ik debatteerde ’n keer op ’n universiteit. De hoogleraar zei: “Meneer Hovind, u noemt deze dingen leugens. En u heeft gelijk, maar ik heb een vraag voor u. U zegt dat dit uit de boeken moet. Waarmee gaat u die dingen vervangen?” Ik zei: “Mensen, indirect zegt hij: ‘Ik wil dat kinderen evolutie geloven. Bewijzen die we hebben zijn leugens. Wilt u ze verwijderen, kom dan maar met nieuw bewijs voor mijn theorie.’” Ik zei: “Meneer, jammer dat u geen bewijzen hebt voor uw theorie. Wel eens ’n nieuwe overwogen? Ik kan u er wel één aanbevelen.” Dat hoefde niet. Ze hebben alleen maar ‘bewijzen’ die vele jaren terug al ontkracht zijn.

 
Go back Korte samenvatting van besproken leugens

Ik zal de tot dus ver besproken leugens heel snel herhalen.

 1. De Grand Canyon is niet langzaam gevormd door de Colorado-rivier.
 2. De geologische kolom geeft de geschiedenis van de aarde niet weer. ’t Bestaat niet eens.
 3. Rotsen dateren de fossielen niet, fossielen dateren de rotsen niet. Dat is gebaseerd op cirkelredeneren. Zie DVD 4.
 4. Er zijn geen indexfossielen.
 5. Aardlagen staan niet voor verschillende tijdperken. Versteende bomen verbinden de aardlagen. Ze zijn tegelijkertijd ontstaan. Zie DVD 4.
 6. Planten en dieren zijn niet verwant. Ze hebben dezelfde Ontwerper, maar niet dezelfde oom of grootvader.
 7. Verandering van soorten is niet de ware betekenis van het woord evolutie. Ze gaan veel verder.
 8. Natuurlijke selectie veroorzaakt geen evolutie, maar selecteert. Het schept helemaal niets.
 9. Het verhaal over de pepermotten werd verzonnen.
 10. Vergelijkende anatomie is geen bewijs voor ’n gemeenschappelijke voorouder.
 11. Mensen hebben geen kieuwspleten.
 12. Tijdens de conceptie is het al een mens en geen vis of amfibie. Abortus is moord, zo eenvoudig is het.
 13. De appendix is niet rudimentair.
 14. De walvis heeft geen overbodig bekken.
 15. Het stuitbeen is niet rudimentair. Als u dat wel gelooft betaal ik voor de verwijdering ervan.
 16. Dinosauriërs leefden niet miljoenen jaren terug.
 17. De mens evolueerde niet van dieren of holbewoners.
 18. De oerknal is nonsens.
 19. De rangschikking van het paard in studieboeken is 50 jaar terug als leugen erkend.
 20. Het leven kan zich niet ontwikkelen uit niet-levend materiaal.
 21. De wet verbiedt het onderwijs van de scheppingsleer op openbare scholen niet. Later gaan we daar dieper op in.
 22. ‘Kleiner’ is niet eenvoudiger. Een pantoffeldiertje is complexer dan een spaceshuttle. ‘Kleiner’ is complexer.
 23. Vogels stammen niet af van dino's. Over dwaze ideeën gesproken.
 24. Het oog ontwikkelde zich niet door veranderingen over miljarden jaren.
 25. De eerste vogel kwam niet uit het ei van een reptiel, zoals Gouldsmith beweert.
 26. De levensbomen uit de studieboeken zijn verzonnen. Het gebeurde niet in ’t echt.
 27. DNA bewijst geen evolutie maar schepping, ’t bestaan van ’n Ontwerper.
 28. Fossielen bewijzen de evolutie niet. Ze tellen in het geheel niet als bewijzen. Je kunt niet bewijzen dat ’n bot uit het stof nakomelingen had, laat staan nakomelingen die leefden en al helemaal geen andere typen. Fossielen zijn simpelweg geen bewijzen voor evolutie.
 29. De aarde is niet miljarden jaren oud, en;
 30. Het was nooit een hete gesmolten massa.
 31. De Pangea-theorie is onzin. Deze leert “Alle continenten zaten aan elkaar vast.” Vaak vraagt men mij: “Gelooft u dat de continenten vroeger aan elkaar vastzaten?” - “Dat doen ze nog steeds,” zeg ik dan, alleen de lage plaatsen zijn vol water. De continenten zijn nog altijd met elkaar verbonden.
 32. Dieren en planten zijn ontworpen, dus niet aangepast aan hun omgeving.
 33. Er zijn geen simpele levende organismes.
 34. ’t Leven begon niet 3,5 miljard jaar terug.
 35. De zon was er niet voor de aarde.
 36. Wetenschappers hebben geen leven ontwikkeld in hun laboratoria.
 37. Slangen hebben geen rudimentaire poten.
 38. De aarde heeft nooit een zuurstofvrije atmosfeer gehad, zoals de schoolboeken onderwijzen.
 39. Geen enkel type dier is met ’n ander type verwant.
 40. DNA draagt informatie in zich.
 41. Mutaties verbeteren de soort niet.
 42. Een gelijksoortige botstructuur bewijst niet dat we een gemeenschappelijke voorouder hebben, maar één Schepper.
 43. Aminozuren bewijzen verwantschap niet.
 44. Mens en chimpansee zijn niet verwant.
 45. Darwin heeft de evolutie nooit bewezen.
 46. Studieboeken leren kinderen niet kritisch na te denken. Ze leren hen helemaal niet na te denken!
 47. Het arrangeren van dieren op papier bewijst helemaal niets.
 48. Archeopterix is geen halve reptiel, maar 100 procent vogel.
 49. Veren ontwikkelden zich niet uit schubben.
 50. Niet alleen godsdienstige fundamentalisten geloven niet in evolutie. De meeste mensen geloven er niet in.
 51. Evolutie is niet een licht dat alle feiten verlicht.
 52. Er is geen bewijs voor de magnetische omkeringen op de oceaanbodem.
 53. In de grondwet staat niets over scheiding tussen kerk en staat.
 54. ’t Hooggerechtshof heeft de scheppingsleer niet verboden.
Go to index

 
De integratie van evolutie in de scholen en de samenleving

Back to Main Index De Scopes rechtszaak (‘het apenproces’)

 
Go back De evolutionisten in feite verloren ‘het apenproces’ (1925)

Laten we terug gaan in de geschiedenis om te zien wat er werkelijk gebeurde. In de 19e eeuw zaten de studieboeken vol met informatie over de schepping, het christendom, godvruchtig onderwijs. Kinderen leerden Bijbelverzen. Op mijn openbare school leerden we Bijbelteksten uit ons hoofd en baden we. Dat deed ons echt geen kwaad. We kregen straf voor spugen. Tegenwoordig krijgen ze straf voor het schieten op mensen. Ouderen weten dat er veel veranderd is. Een radicale verandering.

In 1925 nam Tennessee een wetsvoorstel aan dat zei: “De evolutieleer onderwijzen mag niet.” Het verbood evolutieonderwijs. Het werd ‘The Butler Act’ genoemd. De ACLU (American Civil Liberty Union) wilde de wet testen en zocht ’n leraar die evolutie onderwees en daarvan wilde getuigen in een proces. Zo hoopten ze dat de wet nietig verklaard zou  worden. John T. Scopes meldde zich. Hij had met biologie iets over evolutie onderwezen. “Als ik moet getuigen dat ik evolutie onderwees, zal ik het doen.” De rechtszaak begon gedurende de hete zomer in Tennessee en duurde tien dagen. Na die tien dagen werd John Scopes schuldig bevonden. De wet verbood onderwijs in evolutie. Hij had het wel gedaan, dus was hij schuldig. Hij gaf het toe. Hij kreeg een boete van 100 dollar. Zaak gesloten. Later werd de boete tenietgedaan vanwege een vormfout, maar het vonnis bleef van kracht. De evolutionisten verloren het proces. Als u wilt weten wat er echt gebeurde tijdens deze rechtszaak dan moet u dit boek lezen: The World's Most Famous Court Trial.

 
Go back De film ‘Inherit the Wind’ suggereert daarentegen dat de creationists het proces verloren (toneelspel: 1955; films -allen gebaseerd op het toneelspel-: 1960, 65, 88, 99)

Als er op jouw school de film Inherit the Wind wordt gedraaid wees dan zeer op je hoede, het is een misleidende film. Het doet alles wat het kan om het werkelijke gebeuren van deze rechtzaak te verdraaien, en de christenen voor gek te zetten. In dit boek hier, staat ieder woord zoals het echt werd uitgesproken. Een woordelijk transcript van ’t proces. U kunt het Dayton gerechtsgebouw met daarbij een museum, nog altijd bezoeken. Het is in Dayton in Tennessee. Ik ben er een paar maal geweest. Er is een goed boek waarin Inherit the Wind uiteengezet wordt.

 
Go back ‘Inherit the Wind’ gebruikt als propaganda voor evolutie

Ieder jaar wordt de film vertoond op openbare scholen. Hiermee wordt gesuggereerd: “Christenen zijn dom en verloren het proces.” Alle feiten worden in die film verdraaid. U moet in verzet komen als ze uw kinderen die film willen laten zien. Onderteken een formulier dat zegt: “Mijn kind mag de film niet zien.” Bekrachtig het notarieel en uw kind zal de film niet zien. U wilt uw kinderen niet voorliegen en die film is een leugen. Ze zullen die film jaarlijks blijven vertonen. Ik zag de film vroeger 4 keer. Wilt u het materiaal van Bryan College? Hier hebt u het telefoonnummer. Ceril schreef er een goed artikel over. Hij vergeleek het woordelijke proces met de film, die flauwekul laat zien. Bestel bij ons het boek Ride to Glory een geweldige roman, wat zou er gebeuren als het proces in deze tijd op een moderne universiteit werd gehouden? Het is heel knap geschreven. Ik heb vier nachten niet geslapen omdat ik ’t uit wilde lezen. Nu overdrijf ik wat.

 
Back to Main Index Volledige integratie van evolutie volbracht (1968), evenwel is men vrij om de scheppingsleer te onderwijzen!


Consult full article here (pop-up window).

In 1968 werd de laatste wet die evolutie verbood tenietgedaan. Tot 1968 waren er veel wetten die de evolutieleer verboden. Een wet tegen de scheppingsleer is er nooit geweest. Veel wetten verboden de evolutieleer.

In 1980 kwam Arkansas met een wetsvoorstel: “We willen een gelijke behandeling. Wordt er evolutie onderwezen, dan ook de schepping. Het moet in evenwicht zijn.” De rechtbank nam de wet niet aan, want hij ging tegen de grondwet in. Ze verboden de scheppingsleer niet, maar evenveel tijd kon je niet afdwingen. De atheïsten zeiden echter: “Zie je wel, scheppingsleer mag je niet onderwijzen.” Maar dat zei de rechtbank niet. Ze zeiden: “Je kunt niet van leraren eisen dat ze de schepping onderwijzen.” Stel er komt een wetsvoorstel dat zegt: “Leraren zijn verplicht om adem te halen.” Die wet zal afgewezen worden. Je kunt zoiets niet afdwingen. Hetzelfde gebeurde met ’t Arkansas wetsvoorstel.

Louisiana had eenzelfde wetsvoorstel: “Een leraar die evolutie onderwees moest ook de schepping onderwijzen.” Het voorstel haalde ’t hooggerechtshof. Maar het werd afgewezen. Na dit oordeel in 1987 bezocht ik het kantoor van Stephen J. Gould die creationisten haatte. Hij had a set van mijn video's. Zijn secretaris zei: “Ik heb ze hier staan.” Zelf was hij er niet maar hij bleek mijn studies inderdaad te hebben. Hij is nu overleden en nu is hij geen evolutionist meer. Na de uitspraak zei Stephen Gould: “Geen enkele wet verbiedt creationisme. ’t Kan nog steeds onderwezen  worden.” De rechtbank verbood het ook niet, maar zei: “Je kunt het niet afdwingen.” Laat u niets wijsmaken.

Michael Zimmerman is evolutionist en zei: “De wet verbiedt ’t scheppingsonderwijs op openbare scholen niet. Het druist simpelweg tegen de grondwet in om te eisen dat er evenveel tijd aan besteed wordt. Creationisme kan onderwezen worden als leraren dat gepast vinden. Talloze rapporten tonen aan dat dit het geval is. Het creationisme wordt door het hele land heen daadwerkelijk onderwezen.”

 
Back to Main Index Nagestreefde doelstellingen an activiteiten van evolutionisten en creationisten

 
Go back ‘Leer evolutie uit als een wetenschap en houdt wetenschappelijk creationisme eruit!’

Eugenie Scott is voorzitter van het ‘National Center for Science Education’. Ze promoten niet de wetenschap, ze willen de evolutie verdedigen. Zij zei: “’t Vonnis zegt dat de Louisianawet in strijd is met de scheiding tussen kerk en staat en niet dat creationisme niet onderwezen mag worden. Helaas doen veel leraren dat dan ook. Sommige schooldistricten willen zelfs evenveel tijd voor creationisme en evolutie.” Dit is hun homepage: “Welkom op de website van NCSE, een organisatie zonder winstbejag die de evolutieleer verdedigt tegen sektarische aanvallen. Wij zijn een erkend controleorgaan voor info en advies om evolutie in scholen te houden en creationisme er uit.” Dat is de reden van hun bestaan.

Ik sprak in Berkeley, Californië, waar de NCSE gevestigd is. Ik bezocht hun kantoor. Een klein gebouwtje met 5 werknemers die er maar net inpassen. Is dit het Nationale Centrum voor Wetenschappelijk Onderwijs? dacht ik. De gebouwen zijn er duur. Ik weet het. Een prima locatie voor ze. Ze herkenden mij niet. Ik vroeg gewoon: “Wat voor informatie hebben jullie zoal? Vroeger was ik leraar in natuurwetenschappen.” Ze gaven me allerlei materiaal. Iemand zei: “Uw stem komt me bekend voor. Hoe heet u?” - “Kent Hovind,” zei ik. - “Dat dacht ik al,” zei hij. Ze plakten een vel papier op de vloer: “Hier stond Kent Hovind.” Ze lopen er omheen is mij verteld. Één van hen kwam naar Berkeley om naar me te luisteren. Hij bleef me maar vragen stellen. Dit zijn niet de vijanden. Ze werken alleen voor de vijand, Satan. Ze zijn gewoon verblind. Ze zijn bewust onwetend, zoals de Bijbel zegt. Zelfs dit centrum weet dat je creationisme mag onderwijzen.

 
Go back ‘De Angst Factor’: Het onderwijzen van wetenschappelijk creationisme

William Provine zei: “Leraren en besturen van openbare scholen mogen volgens de grondwet van de VS een bovennatuurlijk ontstaan onderwijzen als ze dat willen. In de meeste landen kunnen wetten aangenomen worden die eisen dat creationisme onderwezen mag worden zonder de grondwet geweld aan te doen. Ik stel evolutionisten voor om discussies over creationisme in de klas aan te gaan. Stimuleer dit op openbare en andere scholen. Laat het trotse idee dat alleen evolutie op school thuishoort varen. Dat is uitsluitingspolitiek die elitarisme in de hand werkt. Waarom bent u bang om het creationisme waarin de meerderheid van de VS gelooft te confronteren?” Goede vraag. Waarom zijn ze zo bang? Ik spreek voortdurend op openbare scholen. Op sommige scholen ben ik niet welkom. Ze zijn als de dood voor creationisme. Er is geen reden om bang te zijn. De meesten geloven toch niet in evolutie. Er is geen wet die creationisme verbiedt. Een leraar op de openbare school mag kinderen volgens de wet niet bekeren, maar creationisme onderwijzen is niet tegen de wet.

 
Go back Een ‘schepper’ staat ‘buiten’ zijn schepping...

Provine zei: “Moedig studenten aan hun overtuiging kenbaar te maken in lessen die over de oorsprong gaan.” Gaat het over oorsprong? Laten we dan over oorsprong discussiëren. Evolutionisten vinden dat je antwoord naturalistisch moet zijn. Ik vraag: “Leg ’t ontstaan van computers uit, maar laat de mens erbuiten. Geef hiervoor ’n naturalistische verklaring.” Je kunt door mijn eisen geen kant op. Evolutionisten willen het ontstaan verklaren zonder het bovennatuurlijke. Het is als twee computers die twisten over de vraag of de mens bestaat. Ze zien hem niet, voelen hem niet, maar hij bestaat wel degelijk. De Schepper maakt geen deel uit van de schepping. Hij staat erboven. God schiep tijd, ruimte en materie, en staat daarboven. Tijd heeft geen invloed op God. In de hemel is het geen 2006. Er is geen tijd. Als we in de hemel komen, gooien we direct ons horloge weg. Overbodig. We zingen: “Na 10.000 jaar in de hemel...” Allemaal onzin. Best een leuk liedje, maar we zullen er gewoon zijn, zonder tijd. Mijn brein kan dat niet vatten, maar ik kan denken dat ik erover denk.

 
Go back Evolutionist: “Maak de creationist ‘onschadelijk’!”

Deze leraar van ’n openbare school zei: “Ik ben leraar op een openbare school. Ik bezocht de conferentie en kreeg een nieuw studieboek, Sciences van Trefil en Hazen en John Wiley en zonen. Op blz. 611: ‘In hoeverre mogen ouders beslissen welke wetenschappelijke theorieën op school behandeld worden en of godsdienstige visies bestreden mogen worden? Moeten de inzichten van het creationisme die één soort christenen voorstaat wel speciale aandacht krijgen?’ De waarheid vertellen wordt steeds moeilijker.” De leraren worden nu opgeleid hoe ze om moeten gaan met creationisten. Ze willen u het gevoel geven dat u de enige bent die klaagt. Ik bezocht het hoofd van het wetenschappelijk leerplan in Pensacola en klaagde over leugens in de schoolboeken en het leerplan. Ze zei: “U bent de enige in het district die hierover klaagt.” Er zijn 128 baptistenkerken hier. Is iedereen in slaap gevallen?, dacht ik. Wij zijn toch het zout der aarde? (Mt 5:13) Zout irriteert. Ga iemand ergeren. Dat is onze taak.

 
Go back Leraren mogen de scheppingswetenschap onderwijzen in het klaslokaal!

Leraren mogen de scheppingswetenschap onderwijzen. Er is geen wet die dat verbiedt. Het is evenmin verboden om creationisme rechtstreeks uit de Bijbel te onderwijzen. Op openbare scholen mag dat. U mag godsdienstles geven en de Bijbel als studieboek gebruiken. In 1963 werd de Bijbel uit de scholen gehaald en de evolutieleer erin gebracht. De ACLU heeft ons misleid. In 1963 verbood het hooggerechtshof de Bijbel om scholieren te bekeren. Een zware domper, maar de ACLU maakt ’t erger. Niet zij, maar wij hebben de Bijbel weggeworpen. We lieten ons misleiden. Bezoek www.bibleinschools.net en lees de info van Elizabeth Ridenour. Ze helpt met Bijbellessen op openbare scholen. Hoe zou u het vinden om dagelijks de Bijbel te onderwijzen op openbare scholen? Zij kent de weg om dit daadwerkelijk te doen. We kunnen lang over de ACLU spreken. Bezoek de website of bestel bij ons het boek Teaching Creation Science. Het is toegestaan en op veel scholen gebeurt het ook.

Staten kunnen leraren verplichten om evolutie te onderwijzen via de normen van de staat in kwestie. De wetgever van de staat kan eisen, dat in groep 3, 5, 7 willen we het kind het volgende bijbrengen. Dat zijn de normen. Soms maakt evolutie er deel van uit. In groep 8 moet ’t kind die kennis hebben. Atheïsten zorgen dat ze lid worden van dat comité. Zij maken dan de dienst uit en bepalen wat uw kind moet leren. Christenen wachten passief af en gaan achteraf pas klagen over de schoolboeken. U bent dan 3 jaar te laat. De komende 2 maanden worden de normen voor schoolboeken vastgesteld. Kom nu in actie. Het beïnvloedt de boeken voor het komende schooljaar. Kom nu in actie.

 
Go back Het afdwingen van creatie onderwijs in de scholen is een verkeerde doelstelling

De staten kunnen niet eisen dat ze creationisme onderwijzen. Het is al vaak geprobeerd. Mensen geven veel geld uit om creationisme op scholen af te dwingen. Dat is tijdverspilling. Dat zal nooit gebeuren. De atheïsten lachen om zo’n campagne. “Wij eisen scheppingsonderwijs.” Ze laten u al uw geld en energie verspillen, want ze winnen toch wel. Het is zinloos. Leraren mogen het wel onderwijzen als ze daarvoor voelen. Bezoek Mel Gabler's website www.textbookreviews.org. Al 40 jaar gaan ze na wat er precies in de schoolboeken staat. Mel zei: “We kunnen eisen dat wetenschappelijk zwakke punten in de evolutietheorie worden onderwezen, maar niet dat scheppingsbewijs wordt onderwezen.” Scheppingsonderwijs eisen kan niet, wel onderwijs over zwakke punten in de evolutietheorie. Dat is een begin.

Een historische beslissing uit ‘63 van de rechtbank: “De Bijbel is ’t bestuderen waard om zijn literaire en historische kwaliteiten. Als de Bijbel objectief wordt voorgesteld als onderdeel van het onderwijs, is dat overeenkomstig het eerste amendement.” Het hooggerechtshof zei: “De Bijbel mag grondwettelijk gebruikt worden bij de studie van geschiedenis, beschaving, moraalfilosofie etc.” “Het is openbare scholen toegestaan om de leerling de rol die godsdienst speelde in ons erfgoed bij te brengen in de maatschappelijke, culturele en historische ontwikkeling van de beschaving. Leraren mogen diverse wetenschappelijke theorieën presenteren over de oorsprong van de mensheid. Elk facet is toegestaan.” “Het onderwijzen van diverse theorieën aan schoolkinderen is toegestaan als het de effectiviteit van wetenschappelijk onderwijs ten goede komt.” Het schoolbestuur van Californië zei: “Discussies over elk wetenschappelijk feit inzake de oorsprong van het heelal, de aarde en het leven is toegestaan.” Oftewel, als je als leraar de schepping wilt onderwijzen, ga je gang. Duidelijker kan het niet. Wilt u weten wat er speelt in het onderwijs bekijk dan de video Crisis in the Classroom van Eagle Forum, de organisatie van Philis Schlafer. Ik verschil op veel punten van mening, maar deze video kan ik aanbevelen.

 
Go back Atheïsten beweren vaak dat er een scheiding tussen kerk en staat zou zijn

De mensen zeggen: “Maar spreekt de grondwet dan niet over scheiding tussen kerk en staat?” De grondwet zegt dat nergens. Het staat in een brief van Thomas Jefferson aan de baptisten in Danbury, Connecticut. De grondwet spreekt niet over zo’n scheiding. Dat is een leugen. Jefferson zei: “Het eerste amendement heeft zo’n scheiding gebracht in één richting. Door deze scheiding kan de regering de kerk niet runnen, maar de christelijke principes blijven in de regering.” Kijk op www.wallbuilders.com. Onze oprichters vonden dat de Kerk de regering moest beïnvloeden anders zou ze corrupt worden. Dat is dus wel gebeurd.

Go to index

 
Het corrigeren van de lesboeken

Back to Main Index Activiteiten die ondernomen kunnen worden

 
Go back De bestudering van de lesboeken; Het geld spreekt...

Verschillende mensen hebben onderzocht hoeveel er over evolutie in de studieboeken stond. Ze onderzochten alle biologieboeken uit 1991. ’t Boek Biology in Everyday Experience had slechts 2,9% evolutie. Er wordt weinig over evolutie gesproken. Een ander boek had 15,6% evolutie. Dit boek dringt de schoolkinderen de evolutietheorie op. Nu zijn er boeken met 30% evolutie. Als ik in het comité zat, dat de schoolboeken uitkiest voor dit jaar, koos ik het minst giftige boek en zou de uitgevers schrijven: “Uw boek is niet uitgekozen, omdat...” Vertel ze de redenen. Aan de uitgever die we wel gekozen hadden, schreef ik: “Dit boek heeft het kleinste percentage evolutie. We willen ook dat eruit hebben”. Vinden we een boek met nog minder, dan kiezen we dat boek uit. Deze uitgevers spreken maar één taal, de taal van het geld. Als u zo’n uitgever was en u zou brieven vanuit het hele land ontvangen: “We kochten uw boek niet, omdat...” Wat zult u volgend jaar dan doen? De enige taal die ze spreken.

 
Go back Gebruikmaking van recencies en aanbevelingsbrieven

Een prima boek over leugens in de studieboeken is Icons of Evolution van Jonathan Wells. De Gablers bespreken al 40 jaar lang de leugens in de studieboeken en vertellen wat u eraan kunt doen. ’n Prima bediening in Longview, Texas. Ga naar www.textbookreview.org of naar www.crsc.org, waar meer moderne boeken besproken worden. Mel schreef me een brief en zei: “Bedankt dat u ons boek gebruikt. In 39 jaar zijn de uitgevers nog nooit zo gevoelig geweest en staan scholen zo open voor onze recensies. We bevelen Hartcourt en Scott Foresman Elementary Science aan. Ze zijn veel minder dogmatisch over evolutie.” De uitgevers zijn dus als de dood voor Mels aanbevelingen. De verkoop keldert als het boek niet wordt aanbevolen. Maar wat gebeurt er? De Gablers werken alleen in Texas waar de meeste boeken worden gekocht. De uitgevers geven al deze boeken uit en besteden miljoenen dollars. Als Texas ze niet wil kopen zullen ze de boeken dan verbranden? Nee, ze gaan naar een andere staat die de boeken niet controleren. De Gablers hebben mensen in dienst die schoolboeken nalopen op fouten als: “Washington was Lincolns vice-president.” Stommiteiten. Uitgevers gooien die boeken met duur papier en mooie plaatjes niet weg. Ze zoeken een staat die niet naar fouten zoekt. Als u niet in Texas woont wees dan op uw hoede. De Gablers kunnen u er alles over vertellen. Ze leven van giften, dus wees geen krent.

 
Back to Main Index Wat ouders kunnen doen

Adolf Hitler zei: “Als ik controle heb over de schoolboeken, heb ik controle over de staat.” Wat staat er in die boeken? Wat kan ik aan dat probleem doen? De atheïsten hebben de staten geclassificeerd op basis van de vraag: “Hoe goed onderwijzen ze de evolutie?” Florida bakt er volgens hen niks van. Minnesota is een stuk beter in het onderwijzen van de evolutietheorie. Minnesota, schaam je. Haal die troep uit de studieboeken, oké.

 
Go back Plaats scheppingsmateriaal in schoolbibliotheken

Scheppingsmateriaal is verkrijgbaar, bestel het en zet het in de schoolbibliotheek. Bed Wagner kent de weg om dit daadwerkelijk te doen. Vraag hem: “Hoe krijg ik openbare scholen zo ver om scheppingsboeken te accepteren?” Iemand schreef: “We kochten uw video's voor onze middelbare school in Ohio. Ik wilde ze zien en ontdekte dat iemand de doos met video's had verstopt. De bibliothecaresse had daartoe opdracht gekregen. Mijn dochter van 18 was daar getuige van. Het was een bewijs dat de vijand de waarheid probeerde weg te moffelen. Ik weet niet of de leerlingen die tapes nu wel kunnen lenen.” Kijk goed of uw donatie op de boekenplank blijft staan.

Ik zocht in een grote universiteit hoeveel boeken er waren over evolutie. Dat waren er 1800 of 1900 in getal. Ik zocht naar ’t aantal boeken over creationisme. ’n Grote universiteitsbibliotheek. Ik ken veel auteurs, maar er was er niet één. Ik zei tegen de bibliothecaresse: “1800 boeken over evolutie, 0 over schepping. Hoe komt dat?” - “Die hebben we wel,” zei ze, “van mijn kerk, de Wachttoren.” Ze hadden 1 boek van de Jehovah's getuigen en 1800 die evolutie voorstaan. Ze scheppen op dat ze een ondogmatische universiteit zijn. Ondogmatisch is als je alle invalshoeken bestudeert. Bestudeer ze allemaal en beslis dan wat de waarheid is. Ze willen evolutie niet met schepping vergelijken, want dan zie je hoe dom evolutie is vergeleken met de waarheid.

 
Go back Practische stappen voor ouders

Hé mensen, er zijn practische stappen die ondernomen kunnen worden om hier verandering in te brengen:

 1. Eis dat de scholen valse info uit de boeken halen. Probeer evolutie niet uit scholen te krijgen, maar de leugens uit de boeken.
 2. Laat ze die bladzijden op elkaar plakken of;
 3. Laat ze een sticker plakken op ’t kaft: “De info op blz. 97 is niet correct.” Som de betreffende bladzijden op.

Als u mij een lesboek stuurt dan ga ik na welke bladzijden fouten bevatten. Ik spreek het in op een cassette tijdens mijn reizen en stuur u die cassette: “Blz. 17 is incorrect enzovoorts.” Als de school die bladzijden verwijdert, kost het ze geen cent. Het eerste bezwaar van de school luidt namelijk: “Dat kost ons teveel geld.” Het kost ze geen cent. Wie van u wil de bladzijden vrijwillig verwijderen met uw eigen schaar? Steek uw vinger op. Geef de schoolraad een lijst met 500 namen. “Prik maar een datum.” Kost ze geen cent. Een boek is niet heilig, het is gemaakt van papier. Het is eigendom van de school. Ze mogen scheuren zoveel ze willen. Ik debatteerde met een hoogleraar aan de universiteit. Ik sprak over bladzijden uit boeken scheuren. “We moeten geen studieboeken schenden”, zei de hoogleraar. “Wat zou u doen met een boek dat zegt: 2 + 2 = 5?,” vroeg ik. “Het foute antwoord doorstrepen en het juiste erbij schrijven,” zei hij. “Dan schendt u een studieboek,” zei ik. “Als er staat dat een embryo kieuwspleten heeft, wat in 1874 al ontkracht is, wat doet u dan?,” vroeg ik. “Niets,” zei hij. “Zou u het niet corrigeren? Dan bent u een huichelaar. U liegt kinderen voor van ons belastinggeld. Ga liever perziken plukken en doe eens iets nuttigs.” Zulke mensen maken me erg moe. Bloedzuigers zijn het.

 1. Geef kinderen mijn boekje Brainwashed.

Mensen bestellen duizenden exemplaren en delen ze uit op hun scholen. Iemand kocht er 3000 en gaf er één aan alle kinderen uit zijn omgeving. Probeer daar maar eens evolutie te onderwijzen. Vraag aan de schoolraad: “Wilt u dit boek kopen voor de biologielessen? Het stelt leugens aan de kaak.” Misschien doen ze het. Bestel er meer dan 10 en ze kosten een dollar per stuk. Als ze “nee” zeggen, plaatst u een advertentie: “Gratis af te halen, het boek dat de schoolraad verbiedt.” Nu zullen kinderen het gaan lezen.

 
Go back Er zijn wetten die voorschrijven dat studieboeken accuraat dienen te zijn

Florida heeft een wet, voorheen was het nummer 233.09E, waarschijnlijk veranderd zodat men het niet meer konden vinden of zo. Hoe dan ook, nu is het “ Florida Statue 1006.35 Nauwkeurigheid van Onderwijsmateriaal.” Wist u dat de wetgever van Florida kan boeken verbieden als ze niet accuraat zijn? Zij kunnen brieven sturen waarin zijn van de uitgever rectificatie geëist kan worden. Volgens de wet moeten studieboeken accuraat zijn, maar dat zijn ze niet. Elk studieboek bevat minstens 50 leugens. Scheur die bladzijden eruit. Texas heeft een wet die zegt dat studieboeken accuraat moeten zijn, Wisconsin ook. Alabama spreekt van adequaat en actueel. Als zij nog steeds onderwijzen dat baby's kieuwspleten hebben, dan loopt zo’n boek 128 jaar achter. Alabama gebruikte vroeger stickers, de tekst is sindsdien verandered, maar voorheen zei het: “Dit boek bespreekt de evolutie, een controversiële theorie. Leerlingen moeten het verschil beseffen tussen micro-evolutie, dat een feit is, en macro-evolutie, dat geen feit is.” Applaus Alabama! Californië: “Studieboeken moeten accuraat zijn qua feiten.” Veel staten hebben zo’n wet, maar zien niet toe op de naleving ervan.

 
Go back Word comitélid

Uitgevers publiceren boeken speciaal voor één staat. Het comité zegt: “Uw boek bevalt ons, maar haal hoofdstuk 3 er maar uit.” Of: “Verwijder de volgende bladzijden...” Weet u hoeveel geld ze dat kost? Een uitgever zal wel gek zijn om een contract van ¾ miljoen af te wijzen. Ze publiceren een speciale editie. Dit gebeurt voortdurend voor de staten. Word comitélid en doe er iets aan.

 
Go back Verkrijg vrijstelling voor uw kinderen van lessen die evolutie onderwijzen

Ouders kunnen hun kinderen vrijstellen van lessen die hen niet aanstaan. Onderteken gewoon een briefje dat zegt: “Ik wil niet dat mijn kind over evolutie leert.” Bekrachtig het notarieel, geef ’t aan het hoofd. Als ze ’t toch doen, omdat uw kind de les moet volgen, dan zegt u simpelweg: “Discrimineren jullie mensen vanwege hun godsdienst?” Dan denken ze wel twee keer na. Vraag anders ons om hulp. Ik heb iemand in dienst die betaald wordt met giften. Als de school moeilijk doet, kunt u zijn hulp inroepen. Wij zorgen ervoor dat uw kind die lessen niet hoeft te volgen. Als u uw rechten niet kent, wat heeft u er dan aan?

Hier wat valstrikken op scholen:

 • Als de school ’n goed programma presenteert, dan zorgt een linkse liberaal er wel voor dat het een programma is waarvoor je een toestemmingsbriefje van je ouders nodig hebt. Dat gebeurt voortdurend als ik op scholen spreek. De kinderen moeten een ondertekend briefje van hun ouders inleveren.
 • Maar als er dan een homofiel op je school over de levensstijl van homo's komt spreken (’t woord ‘doodsstijl’ is meer geschikt), dan draaien ze de zaken om. Dan heb je een vrijstellingsbriefje nodig als je er niet heen wilt.

Goed programma: ‘toestemmingsbriefje’. Slecht programma: ‘vrijstellingsbriefje’. Een eerlijk speelveld willen ze niet. Als jouw schoolhoofd dat probeert, help ook hem aan een andere baan. Zet hem onder druk. Hij moet maar ergens anders gaan werken.

 
Back to Main Index Practische stappen voor kinderen en studenten

Praktische stappen die je kunt nemen:  [leraren bekeren]

 1. Confronteer je leraar niet in ’t openbaar. Praat na de les met hem/haar.
 2. Luister nu goed, als je vaak te laat komt;
 3. als je rotzooi trapt;
 4. als je geen huiswerk maakt; en
 5. niet oplet in de klas, vertel ze dan niet dat je christen bent. Houdt dan je mond dicht. Wees eerst een goede leerling.

Het hanteren van evolutie in de klas:

 1. “Hoe oud is de aarde?,” vragen ze. Je weet welk antwoord ze willen. Je kunt op je proefwerkblad schrijven: “Het schoolboek zegt: 4,6 miljard jaar, maar dat is niet juist.”
 2. Ze weten nu dat je je huiswerk hebt gemaakt, maar dat je het niet gelooft. Als ze het als een fout aanrekenen en ze doen moeilijk, laat het ons weten. In 350 gevallen hebben we leraren aangeschreven: “U discrimineert.” Antwoord: “Sorry, puntje erbij.” Werkt altijd. Leer het materiaal, maar slik het niet.
 3. Ook kun je vragen om vrijstelling. Dat moeten de ouders doen. Ik weet het niet zeker, maar dat dacht ik: “Ik wil vrijstelling voor mijn kind van alles wat tegen ons geloof ingaat.” Onderteken het en geef het af op school. Als de helft van de klas op de gang staat dan slaat de leraar dat hoofdstuk snel genoeg over.

Een man belde me en ze: “Mijn dochter zit in groep 4 en heeft uw video 50 keer gezien. Ze kent hem uit haar hoofd.” Het is mij een raadsel hoe kinderen zo vaak naar dezelfde video kunnen kijken. De man zei verder: “Haar juf belde me net. Zodra ze in de klas over evolutie spreekt gaat mijn dochter er tegen in.” De juf zei: “Zolang uw dochter in mijn klas zit behandel ik dit onderwerp niet.” Aanvankelijk vond ik dat geweldig, maar waarom moeten kinderen van 8 de oorlog voor ons voeren? De ouders moeten dat doen. Een kind moet op school kunnen geloven wat het krijgt onderwezen. Waarom staan wij leugens in de boeken toe en leugenaars voor de klas? Lieg de kinderen niet voor.

 1. Neem contact op met Joe Baker, hij organiseert samenkomsten voor leerlingen om iets te ondernemen. Joe liet mij spreken op zijn middelbare school. Er waren 1500 scholieren terwijl er maar 1000 in de zaal mochten. Het schoolhoofd was bloednerveus. Ze moesten 300 leerlingen terugsturen. Ik sprak 2 uur lang op die openbare school in Pennsylvania. Joe Baker is sindsdien vurig voor God. Als je leerling bent aan een openbare school en je wilt iets ondernemen, dan kan Joe je op gang brengen.

 
Back to Main Index Meer practische stappen voor ouders

Praktische stappen:  [de leraar helpen]

 1. Geef je leraren een DVD.
 2. Bid voor ze. Leraar is een zwaar beroep. Na 34 jaar zei mijn broer: “Ik kan niet wachten tot ik met pensioen mag.” Hij geeft les op een openbare school in Illinois. Mijn moeder was ook lerares op een openbare school.
 3. Nodig leraren uit voor ’n seminar over de scheppingsleer.
 4. Laat ze mij bellen met hun vragen. Ik beantwoord de hele dag en de halve avond vragen. Ik help graag.
 5. Vraag of ze een creationist uitnodigen op je openbare school. Ik heb acht bladzijden vol namen van mensen die over creationisme spreken. We sturen iemand zo snel we kunnen.

Enkele praktische stappen om uw school te veranderen:

 1. Probeer schoolbestuurslid te worden.
 2. Beïnvloed ’t schoolboekcomité.
 3. Wettelijk gezien kun je eisen dat lesmateriaal accuraat is.

Spreuken 29:25: “Vrees voor mensen is een valstrik.” Christenen ondernemen niks, anders vinden de mensen ze niet aardig. De bedoeling is dat we christenen zijn. De discipelen waren niet populair. Wij moeten doen wat juist is. Laat de resultaten aan God over.

 1. Probeer leraren en leerlingen te bekeren.
 2. Schrijf brieven aan de uitgevers.

Zo is mijn bediening begonnen. Een artikel kopte: “Botten van dino's van 80 miljoen jaar oud opgegraven,” en ik schreef mijn eerste brief. Ik had nooit ’n redacteur aangeschreven. Ik zei: “Deze botten stammen uit de tijd van Noach, 4400 jaar geleden.” Alsof ik op ’n heilige koe had geschoten! De maanden erop werd ik door Jan en alleman gebeld. Ik schreef brieven en andere mensen schreven brieven. De universiteit nodigde me uit, evenals een aantal kerken. Nu zijn we 14 jaar verder, ik heb 30 stafleden en krijg 20 uitnodigingen per week, nietwaar Martha? Vijfenvijftig? Gekkenwerk. Er is een oorlog gaande. Sluit u aan en ga aan de slag.

 1. Schenk boeken over de schepping aan de schoolbibliotheek. Elke week wordt er wel iemand gered die zo’n boek heeft geleend van de openbare bibliotheek of één van onze DVD's. Schenk er een paar.
 2. Leid mensen op om creationisme als evangelisatiemiddel te gebruiken.

 
Back to Main Index Wees voorbereid op tegenstand (een leidraad voor leerkrachten)

 
Go back Tactieken toegepast door de vijand om creatie uit de openbare scholen te houden

 1. De ACLU zal het volgende doen. Ze dreigen met ’n rechtszaak als iemand creationisme probeert te onderwijzen. Ze weten dat ze die nooit winnen, maar dat maakt ze niet uit. Een rechtszaak kost de school veel geld. De ACLU, wetend dat ze verliezen, dreigen met rechtsvervolging. Ze weten dat de school terugdeinst uit geldgebrek. Ze winnen op grond van verstek.
 2. Ze beweren dat alleen materiaal zoals het in de boeken staat onderwezen mag worden. Dat is ’n leugen. Alles mag onderwezen worden. Elke leraar weet dat. Elke leraar spreekt over dingen die niet in de boeken staan. Anders kun je niet onderwijzen.
 3. Ze beweren dat leraren het lesmateriaal niet mogen corrigeren. Ook een leugen. Jarenlang gaf ik wiskunde- en natuurkundeles en ik bracht altijd correcties aan.
 4. Ze proberen de mensen te laten denken dat evolutie een heilig onderdeel is van de wetenschap dat niet in twijfel mag worden getrokken.
 5. Ze gebruiken groepsdwang [collegiale toetsing, peerreview] of spot om gelovigen tot zwijgen te brengen.

 
Go back Ervaringen van mensen die de scheppingsleer voorstaan en onderwezen

Wees voorbereid op tegenstand van de vijand. Satan beschermt zijn evolutietheorie met wraak. Het is het fundament van veel zaken.

 • Roger DeHart, natuurkundeleraar uit Seattle, mocht studenten niet wijzen op fouten in de studieboeken aan de hand van wetenschapsbladen. Als ’n wetenschapsblad een fout aan de kaak stelde, mocht hij dat niet zeggen. Sommige leugens zijn al 100 jaar terug aangetoond.
 • Kevin Haley, biologieleraar, verloor zijn baan omdat hij fouten in de studieboeken bekend had gemaakt.
 • ‘Bayler University’ ontsloeg William Dembski omdat hij een intelligent ontwerp verdedigde. Hij zei dat er een Ontwerper moest zijn.
 • Forrest Mims was 20 jaar wetenschappelijk auteur voor National Geographic, Science Digest in totaal 60 tijdschriften en kranten. Scientific American wilde hem niet in dienst, omdat hij een creationist was.
 • Rod Levake uit Minnesota werd ontslagen, omdat hij twijfelde aan Darwins theorie. Hij mocht geen les meer geven in biologie.
 • Dan Clark uit Indiana gaf zijn baan op, omdat hij berispt werd. Hij onderwees een alternatief voor de evolutie. Van het schoolhoofd Ed Eller mocht hij geen les geven in creationisme. Ed Eller, zoek een andere baan. Ik bied u een baan aan als grasmaaier. Hij nam zijn ontslag. Hij pikte het niet.
 
 • Dean Kenyon was 10 jaar hoogleraar in San Francisco. Hij schreef boeken over de evolutietheorie. Hij maakte reclame voor evolutie. Op een dag bekeerde hij zich. Ze ontsloegen hem, maar hij had recht op 20 jaar en daar stond hij op. Dus gaven ze hem ’n baan als laboratoriumassistent, buisjes wassen en zo. Hij voerde een rechtszaak om zijn baan terug te krijgen. Hij had Darwins theorie betwijfeld.

 
Go back Stappen die leerkrachten kunnen ondernemen

Denk niet dat de weg makkelijk is. U kunt bepaalde stappen nemen. Knip bladzijden uit de studieboeken. Doe iets in uw omgeving. Bekijk DVD 4 voor meer praktische stappen.
[“Stappen die leerkrachten kunnen ondernemen,” zoals gevonden op seminarie dia's, zie hier]

Go to index

 
Philosofieën die de evolutieleer als hun beginsel hebben

Back to Main Index De basiselementen

 
Go back Waarom deze theorie zo gevaarlijk is

Waarom is deze theorie gevaarlijk?

 1. Het is slechte wetenschap ondersteund door leugens.
 2. Het brengt slechte vrucht voort.

Alle gevolgen van evolutie zijn kwaadaardig.

 1. Het leert dat wij dieren zijn;
 2. Het leert dat geen morele normen zijn;
 3. Er is geen absolute waarheid.

Wat valt er te verwachten? Het leidde direct tot de opkomst van communisme, humanisme, marxisme, nazisme, socialisme en de komende Nieuwe Wereldorde. Later spreken we daarover. De gevaren van de evolutietheorie. De theorie is dom, maar ook gevaarlijk. Het zal u schokken hoeveel mensen gedood zijn als gevolg van deze theorie. Waarom was er oorlog in Vietnam? Waarom was er de Eerste en de Tweede Wereldoorlog? Waarom vechten we tegen communisme? Hoeveel mensen doodde Hitler, hoeveel doodde Stalin. In het volgende deel meer.


Ga verder naar deel 5b

   

Creation Science Evangelism
     488 Pearl Lane
     Repton, AL 36475
     1 (855) BIG-DINO (244-3466)
     Official Website

Go to top of this page


Advertentie