Annons
 
“Dr. Hovinds Creation Seminars” banner

Kreation index

Dr. dino
Seminarium 2    Edens lustgård, del a
Dr. dino
(detta seminarium gavs 2005)


  
        
“Och Herren Gud formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ.
        
 
Herren Gud planterade en lustgård i Eden, österut, och satte där människan som han hade format.”
 
    1 Mosebok 2:7-8  


DVD introduktion av Eric Hovind

Brachiosaurusen var ca 26 meter lång och vägde mellan 30 och 80 ton. Men där är ett problem. Näsborrarna var ungefär lika stora som på en vanlig häst. Kvävdes de? Eller var jordens atmosfär annorlunda för 6 000 år sedan? Lär om hur miljön i den ursprungliga skapelsen skiljde sig från dagens och hur människor kunde bli 1 600 år... Vilket gav stora växter och djur, och perfekta förhållanden för dinosauriernas tillväxt.

 
Index:

 
Seminarium 2: Edens lustgård
 
Introduktion
(del a)
  Bespottare skall framträda... inte drivna av deras vetenskap, men av deras begär
  Oriktiga Bibelöversättningar
    
De främsta teorierna granskade
  Gap-teorin (en 24-timmars 6-dagars skapelse, med ett gap mellan Gen 1 och 2)
             - I begynnelsen ...oformad och obebodd
- Lucifer
- ‘Replenish’ eller ‘plenish’? (uppfylla eller fylla igen)
- Skapandet av Lucifer och hans fall (1)
- Vad Gap teorin anser om den ‘första’, ‘andra’ och ‘tredje’ jorden
- Skapandet av Lucifer och hans fall (2)
- Domen
  Dag-tidsålder-teorin (6 dagar i Första Moseboken anses vara långa tidsperioder)
      - Skapandet av tiden?; Tiden kan upphöra...
- ‘24-timmarsdagar’ eller ‘långa tidsperioder’
  Canopy-teorin (ett skikt av vatten eller is ovanför atmosfären)
      - Tre himlar
- Ett tak av is eller vatten ovanför atmosfären?
- Vatten under jordskorpan
- En pre-flod atmosfär 50% rikare på syre med dubbel atmosfäriskt lufttryck; Var det syrebrist som dödade dinosaurierna?
- Hyperbar syrgasbehandling (Hyperbaric oxygen therapy, HBOT)
- Odla jätteväxter
- Den stora mängden kol som finns på denna planet pekar det på en jord som är miljarder år gammal, eller indikerar det en pre-flod värld som hade mycket mer grönt än vad vi har idag?
- Ett vattenskikt som blockerar skadlig strålning, ultraviolett, röntgen, etc.
- Folk levde till över 900 års ålder och blev större
- Jättar strövade runt på jorden
- Varför tas mänskliga jättar bort från offentlig visning?
 
Grottmänniskor
 
Vad menas med ‘grottmänniska’?
(del b)
  Nebraska-mannen
  Piltdown-mannen
  Neandertal-människan
  Cro-Magnon människan
  Lucy
         - Lucys knäled
  Mänskliga fotspår i 3,75 miljoner år gammal aska
  Lucy (2)
  Peking-mannen
  Homo erectus eller Java-mannen
 
De tillgängliga uppgifterna vidare granskade
  Mycket fragmentariskt bevismaterial
         - Lagar som kräver att läroböcker ska vara korrekta
  Fanns stenåldern?
  Ursprunget till begreppet ‘förhistoriskt’
 
Världen innan floden  
  Insekter, djur och växter
  Livet i havet
  Reptiler som aldrig slutar växa
  Dinosaurie- och människoben upptäcks i samma berglager; Ica stenarna
  Dinosaurie och mänskliga fotavtryck tillsammans vid Paluxy River
         - Noa och syndafloden
 
Religiösa aspekter
  Att skydda statsreligionen som kallas evolution (1)
  Artefakter från pre-flod civilisationen
  Att skydda statsreligionen som kallas evolution (2)
 
Hälsa och livsmedel  
  Pre-flod dieten
      - Botemedel för cancer; Hunza folket
- Pengar är den drivande faktorn för det officiella etablissemanget; Syftet med FDA
- Vitaminer
- Vitt bröd i vinstsyfte
  Två grundläggande filosofier för hälsa & medicin: Drogterapi & Näringsterapi
         - Tvätta dina händer!
  Två regerings-filosofier: Demokrati & Republik
  Levnadsvillkoren förändrade efter floden
      - Vegetarianer blev köttätande
- Lidande och död
- Bibliska förutsägelser
- Uppgraderingar; Det elektromagnetiska spektrumet
- En systemuppgradering av ‘dig’ 
Seminarium 2: Edens lustgård

Back to Main Index Introduktion

Tack för att ni är här. Mitt namn är Kent Hovind. Jag undervisade i vetenskap på gymnasiet i 15 år, och de senaste 16 åren har jag hållit seminarier om skapelse, evolution och dinosaurier. Och i denna del kommer vi att tala om hur Edens lustgård var. Hur kunde människor leva i över 900 år, innan floden kom? Vad var annorlunda i den ursprungliga skapelsen, som vi inte ser idag? Och berätta för er hur ni kan lita på Guds löfte om att han kommer att återställa jorden som den var förr. (Ni kan vara med om detta om ni vill.) Men först av allt, detta är inte min fru, det är bara en bild av henne. Vi bor i Pensacola, Florida, på väg att träffas av en tropisk storm om en timme eller så. Vi har haft ett par orkaner sedan jag kom hit; inget märkvärdigt. Jag har tre barn, ett av varje. Ett av varje? Jag har lyckats gifta bort dem alla och hunden dog. Så jag har lyckats, jag är i mål! Och än så länge har jag fyra barnbarn, vilket är Guds belöning för att inte ha dödat sina egna barn, när tanken slagit en. Så förhoppningsvis kommer fler. Hela stammen bor här. De bor nära mig och hälsar på varje dag. Det är underbart! Har en härlig familj, som alla vill tjäna Gud med sina liv.

Bibeln säger i Kolosserbrevet kapitel ett (v. 16): “Ty i Honom (Jesus) skapades allt... Allt är skapat genom Honom och för Honom.” Jesus skapade allt. Och Jesus sa i Matteus 19:4: “Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna...” Var det verkligen början? Det sa Jesus att det var. Bibeln säger att från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Bibeln lär att genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Döden kom genom människan. Utvecklingsläran lär att död förde människan till världen; Bibeln säger att människan förde död in i världen. Dessa två åskådningar är totalt motsatta. Och Bibeln säger att Adam var den första människan, och han var 130 när Seth föddes, och Seth var 105 när Enos föddes. Vi gick igenom detta i förra delen.

Om man går igenom Bibeln och adderar ihop åren (vilket inte är så svårt att göra) kommer man fram till för ca 6 000 år sedan (4000 f.kr), för skapelsen. Det är tidpunkten man får om man adderar årtalen i Bibeln. Vi kommer att gå igenom ett par saker nu. Hur var det innan syndafloden kom? Är det möjligt för en person att leva i över 900 år? Man hade kunnat lära sig mycket på 900 år! De flesta har aldrig tänkt på detta, men: inser ni att Adam talade alla språk i världen? Eftersom det bara fanns ett, okej? Gift med världens snyggaste tjej också, förresten. Saker och ting var väldigt annorlunda på den tiden! Läroböcker i skolan kommer att berätta för dina barn att dinosaurierna levde för miljontals år sedan. Är det sant? Tja, om jorden bara är 6 000 år gammal så kan det ju inte vara sant.

 • Var passar dinosaurier in? Vi går igenom detta snart.
 • Levde dinosaurier för miljontals år sedan, eller har de alltid levt med människan? De hade bara ett annat namn; de kallades drakar.
 • Hur såg den ursprungliga skapelsen ut?
 • Vad åt man innan syndafloden kom?
 • Hur kommer det att bli under Kristus 1 000-års regeringstid när Herren återställer saker till hur de brukade vara?
 • Vart kom flodens vatten ifrån?
 • Och vart tog det vägen?
 • Och har det verkligen funnits jättar på jorden, över 3 m långa?

Okej, håll i er! Vi ska försöka gå igenom så mycket av det här vi kan, så låt oss börja!

 
Back to Main Index Bespottare skall framträda... inte drivna av deras vetenskap, men av deras begär

Bibeln säger i Andra Petrusbrevet kapitel 3 (v. 3): “Framför allt skall ni veta, att i de yttersta dagarna kommer det bespottare...” Visste ni att det finns människor som hånar Bibeln? Jag hanterar dem regelbundet. De dras till mig som en blixt till åskledaren. Bespottarna därute; De hatar mig! Jag försöker vara trevlig mot dem, men de gillar bara inte mig. De uppskattar inte vilken snäll, trevlig kille jag är. Bibeln säger att bespottarna “drivs av sina egna begär.” Visste ni skälet till att folk hånar Bibeln? Det är inte p g a deras vetenskap. De tror att det är det, okej. Men nej, de hånar Bibeln på grund av sin lust. De vill inte att Gud talar om för dem vad de ska göra. Det är anledningen, varenda gång. Bespottarna kommer att säga: “Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.” (2 Pet 3:4) Det är en viktig mening, mer om det i video #4. Men bespottarna kommer att säga: Såsom saker sker nu är så de alltid har skett. Uniformitarianism, vi har inte tid att gå igenom det nu, vi kommer till det i del #4.

Bibeln säger att “bespottarna medvetet bortser från...” (2 Pet 3:5) Medvetet bortser från! På grekiska betyder det, korkad med flit. Bespottarna bortser medvetet från två saker, och här är de:

 1. “Att det för länge sedan fanns himlar som uppstod i kraft av Guds Ord.”

Notera ordet ‘himlar’ i pluralis. Det finns mer än en himmel. Vi ska prata om detta snart. Bespottarna bortser från att Gud har gjort himlarna genom sitt Ord. “...och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten.” (2 Pet 3:5) Vilken konstig mening. Hur kan jorden ha uppstått ur vatten och genom vatten? Men i alla fall, himlen och jorden skapades genom Hans Ord. Visste du att när Gud skapade universum, lyfte han inte ett finger? Han satte inte dit en enda skruv eller spik. Han bara talade och varenda molekyl kom på plats. Det är otroligt att tänka på. När han talar, stillas vågorna och vinden slutar blåsa. När han talar, får de döda liv. När han talar, skapas universum! Allt lyder Guds röst, utom vi. Han har lite problem med oss just nu. Men han kommer att fixa det inom kort, då “alla knän skall böjas, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.” (Fil 2:10-11) ...kommer snart till en stad nära dig. Men bespottarna bortser från att Gud gjort himlarna genom Sitt Ord, Och de bortser från att jorden uppstod ur vatten och genom vatten. Med andra ord bortser de från den ursprungliga skapelsen. Hur var den? Vi tar det om en stund.

 1. Den andra saken de bortser från är syndafloden.

“I vatten... dränktes den dåtida världen och gick under.” (2 Pet 3:6) Denna värld förstördes av en översvämning, den förintades helt.

 1. Den tredje saken de bortser från är den kommande domen.

Nästa vers säger: “Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma Ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.” (2 Pet 3:7) Alltså, bespottarna bortser från skapelsen. De vill inte erkänna att Gud skapade världen, eftersom det skulle innebära att Han äger den. De vill inte erkänna att det varit en syndaflod, eftersom det bevisar att Gud har befogenhet att döma sin skapelse. De gillar inte den tanken. Och de vill verkligen inte kännas vid den kommande domen! Jag gillar klistermärket: “Jesus kommer, och Han är arg!” Det är sanningen! Nåja, tyvärr bortser även många kristna från hur den ursprungliga skapelsen var, och vad syndafloden gjorde med denna värld. Detta p g a sin okunskap om skapelsen och floden, vilket får kristna att kompromissa den otvetydiga läran i Guds Ord.

 
Back to Main Index Oriktiga Bibelöversättningar

Första Mosebok, kapitel ett: “I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” Förresten, i 1 Mose 1:1, står det himmel, singular. Sedan står det alltid himlar i plural. När han gjorde den, var det himlen, en himmel. Sedan delade han upp den i tre delar: första, andra, tredje himlen. Vi kommer att gå igenom detta snart, men titta först på vers fem. Där står att “det blev kväll och morgon. Det var den första dagen.” Lägg märke till ordet ‘den’. På engelska (och svenska) kallas detta bestämd artikel, DEN första dagen.

Detta är King James Version-Bibeln, som jag använder och rekommenderar alla att använda, som talar engelska. Jag samlar på andra versioner av Bibeln. Jag är inte rädd för dem; men det har gjorts några mycket allvarliga ändringar i några av dessa versioner. Många utelämnar ‘blodet’ på dussintals ställen, och många har tagit bort Jesu gudom. Riktigt allvarliga ändringar, alltså. Många har utelämnat över 200 verser! Vi går igenom mer om detta i video #7, om varför King James är bäst. Men jag tog med min Revised Standard Version-Bibeln, som jag fick för perfekt närvaro i fjärde klass i Metodistkyrkan. Jag växte upp i en extremt liberal Metodistkyrka i Peoria [Illinois] området. Alla metodister är inte liberala, men den här kyrkan var det. Vår kyrka hade två predikstolar, det var verkligen konstigt! De hade en predikstol där de högläste Bibeln, och sedan gick predikanten över till en annan predikstol och predikade. Det tog mig lång tid att förstå varför de gjorde så, men till sist listade jag ut att det beror på att vad han läser ‘här borta’ är så fjärran från vad han säger ‘där borta’, så de var tvungna att dela upp dem i två predikstolar.

Go to index

 
De främsta teorierna granskade

Back to Main Index Gap-teorin (en 24-timmars 6-dagars skapelse, med ett gap mellan Gen 1 och 2)

Jag hade perfekt närvaro i fjärde klass, så de gav mig ‘Reviled Substandard perVersion’ [RSV: ‘Revised Standard Version’]-Bibeln. Jag tog fram min Bibelsamling och kollade hur de behandlade skapelseberättelsen. Ni vet, vilka skillnader är där egentligen?

Och det står i ‘omvänd version’ [‘reversed’ version; RSV]: “Det var kväll och det var morgon, en dag.” Vänta lite nu! Vad hände med ‘DEN första dagen’? Hur många ‘den första dagen’ har det funnits historiskt? -En. Hur många ‘en dag’ har det funnits? Allihop, vilken som helst, eller hur? Varför skrev de ‘en’ dag? Sen i vers åtta står det ‘en annan dag’ istället för ‘den andra dagen’. Jo, jag fick reda på att de som gjorde RSV inte tror på en bokstavlig sex-dagars skapelse. Och så gott som alla andra översättningar ändrar “den första dagen” till ‘en dag’. Se efter själv.

Dessa människor tror på vad som kallas gap-teorin. Hur många har någonsin hört talas om gap-teorin förut? Gap-teorin hittades på år 1814, av en skotsk präst vid namn Thomas Chalmers. Han sa: “Det finns ett gap mellan vers ett och vers två, med miljoner eller miljarder år i.” Man kom inte på gap-teorin förrän på 1800-talet, då det blivit populärt att påstå att jorden var miljoner år gammal. Ni förstår, 1795 skrevs en bok som säger att jorden är miljoner år gammal; och en del kristna trodde på det och sa: “Oj, vi måste få Bibeln att säga detsamma.” Och så lekte de med kompromissande ståndpunkter: gap-teorin, dag-tidsålder-teorin, progressiv skapelse... Vi går igenom mer om detta snart.

Men gap-teorin var en av dem som man kom på 1814, som lär att det kanske finns miljoner eller miljarder år mellan de två första verserna. Det fick jag lära mig när jag gick i Bibelskola. Det är också vad Scofield-Bibeln lär. Det påstås att mellan de två första verserna i Skapelsen finns det utrymme för alla de geologiska tidsperioderna. De säger att det var ett uppror före Adam, då dömandet av Lucifer ägde rum. Men vänta lite, var någon här innan Adam? Var det ett uppror före Adam? Och just när dömdes Lucifer och föll från himlen? Nå, låt oss se vad Skriften säger.

 
Go back I begynnelsen ...oformad och obebodd

Första Mosebok 1:2 lyder: “Jorden var öde och tom.” På hebreiska: “tohu waw bohu” som betyder, oformad och obebodd. Oformad betyder, utan form. Och tom betyder, utan innehåll, ni vet, tom. Det betyder inte förstörd, det betyder bara att den inte är färdig än. Det finns en bra bok på bordet där. Om man vill dyka djupt, stanna länge, och komma upp torr kan man läsa den här om oformad och obebodd, eller om ni vill ha en kortare koncis version, skaffa boken jag skrev om Gap-Teorin. För mig är det en av de farligaste kätterierna i kristendomens historia, gap-teorin, och den är kätteri.

Detta hus, t ex, är oformat och obebott. Ingen bor i det, men det är inte förstört! Oformad och obebodd behöver inte betyda förstörd. Det finns en vers i Jeremia som använder samma fras, “öde och tom.” (Jer 4:23) Och i det här fallet talar Jeremia om en stad som har blivit förstörd. “Jag såg på bergen, de bävade och alla höjder vacklade... där fanns ingen människa, fåglarna hade flytt.” (Jer 4:24-25) Här är det inte tal om skapelsen. Fåglarna skapades inte förrän dag fem. Detta talar inte om skapelsen. Detta talar om en stad som har dömts. Detta avsnitt har inget att göra med skapelsen. Detta hus är också oformat och obebott.

 

 
Go back Lucifer

Bibeln säger i 2 Mos kapitel 20 (v. 11): “Ty på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem.” Vad tror ni han menade med det? Det här är en del av de tio budorden. Han skrev detta på en sten med Sitt finger. Gud stammar inte! Det verkar som att Han försöker säga oss att Han skapade allt på sex dagar. Innebär det Lucifer också? Innebär det änglarna? Det borde innebära allt, eller hur? Allt i himlen och på jorden. Frågan är inte ‘vad’ där står. Frågan är, tror du på vad där står? Så om någon säger att “Lucifer föll från himlen före skapelsen,” så är de i konflikt med den här versen. 2 Mos 20:11 fortsätter: “men på den sjunde dagen vilade han.” Om det finns ett gap mellan vers ett och vers två, så är detta inte ‘den’ sjunde dagen. Men genom hela Skriften hänvisas till ‘den sjunde dagen’. 2 Mos 31:17: “Den är ett evigt tecken mellan mig och Israels barn, ...ty på sex dagar gjorde Herren himmel och jord, men på den sjunde dagen vilade han.” ‘Den sjunde dagen.’ Den nämns om och om igen, den sjunde dagen. (1 Mos 2:2, 2:3) Hebreerbrevet kap 4 (v. 4): “den sjunde dagen.”

Romarbrevet kap 5 (v. 12): “Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden.” “Döden härskade från Adam till Mose.” (Rom 5:14) “Genom människan kom döden.” (1 Kor 15:21) Bibeln är mycket tydlig. Men om gap-teorin är sann, och det fanns en civilisation före Adam som dog när Lucifer föll från himlen, så hamnar död före synd. En riktig irrlära. Detta är inte alls vad Bibeln lär! Bibeln säger att “döden är en fiende.” (1 Kor 15:26) Folk säger: “Men dör inte växter? Om Adam åt äpplet, dog det inte då?” Nja, först bör ni ta reda på om växter verkligen lever. De har inget blod, inga andetag. De vissnar. De slokar. Vi går igenom allt om detta i video #7. Växter lever inte enligt den bibliska klassificeringen.

 
Go back ‘Replenish’ eller ‘plenish’? (uppfylla eller fylla igen)

Bibeln säger att Gud sa till Adam “att uppfylla (replenish) jorden.” (1 Mos 1:28) Och gapteori-nissarna säger: “Men se, där står det ‘replenish’ och ordet replenish betyder, fylla igen. Slå upp det i ordlistan.” Och visst, man slår upp det i ett lexikon, och där står, replenish: fylla igen. Men... man borde ta reda på vad ordet betydde 1611, när detta översattes. KJV-översättarna stötte på ordet ‘male’ som betyder, fylla, och de valde ordet ‘uppfylla’ (replenish), för 1611 betydde ordet enbart, fylla. År 1650 la en författare till en andra betydelse av ordet, nämligen, fylla igen. Det betydde inte ‘fylla igen’ förrän 1650. Om man tar ett gammalt lexikon, t ex från 1828, se själva; så är den främsta betydelsen av ordet ‘replenish’ är, att fylla. Den sekundära betydelsen är fylla igen, återfå tidigare fullhet, tillagd av Francis Bacon. Här är en ordlista från 1891. Den första betydelsen av ordet är, fylla. Den andra betydelsen är återfå tidigare fullhet. År 1892 skiftade ordböckerna betydelserna. Den första år 1891 är fylla, år 1892 är den första, fylla igen och den sekundära betydelsen blev, att fylla. Hmm, vad hände här? Moderna ordböcker ändrade det ännu mer. 1989 finns endast, fylla igen. De utelämnade vad som brukade vara den primära definitionen av ordet ‘replenish’. Här är en ordlista från 2000-talet. Replenish: fylla igen. Engelska ord ändrar betydelse hela tiden.

När jag var liten, betydde ‘cool’, inte varm. Och ‘gay’ betydde, glad. Någon som minns dessa gammeldags tider? Hur skulle ni tyda denna vers? Jakobs andra brev: “Ye have respect to him that weareth the gay clothing.” (Jak 2:3) Håller ni med om att ordet har ändrat betydelse under de senaste 30 åren? Och man borde kanske inte säga så till någon i dag. “Wow, du har gay-kläder på dig i dag.” Inte så bra att säga om man vill behålla sina tänder, eller hur? Paulus sa: “I would have come to you, but I was let hitherto.” (Rom 1:13) Vet ni att ordet ‘let’ förut betydde, förhindra? Nu betyder det, tillåta. Engelska ord ändrar betydelse. Ni förstår, Gud lovade att bevara Sitt Ord, Han lovade inte att bevara det engelska språket.

 
Go back Skapandet av Lucifer och hans fall (1)

I Hesekiel 28 (v. 12-15) berättas om när Lucifer föll från himlen. Där står: “Så säger Herren, HERREN: Du var ypperst bland härliga skapelser, full med vishet och fullkomlig i skönhet. Du [Lucifer] bodde i Eden.” Det talas om honom här, alla ädelstenar o s v. Det står: “...den dag du skapades. Du var en smord, beskyddande kerub.” Han säger i vers 15: “Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig.” Vi kan lära oss flera saker om Lucifer i detta stycke.

 1. För det första, han skapades. Det står två gånger. Han är inte evig, som Gud är. Han blev skapad!
 2. För det andra, han var i Eden.
 3. Och för det tredje, han var i Eden tills han syndade.

Tja, Edens lustgård skapades inte förrän dag sex. (1 Mos 2:8) Så man kan inte säga att Lucifer föll från himlen mellan vers 1 och vers 2, eftersom Edens lustgård inte hade skapats än. Lucifer var i Eden som en trevlig prick, förmodligen ett bra tag. Hesekiel (28:2) säger att Satan blev stolt, han var högmodig. Han sa: “Jag är en gud.” Han var “högmodig p g a sin visdom, sin rikedom, sin skönhet, och p g a sin makt.” (Hes 28:3-17) Sakerna som korrumperar människor än i dag: visdom, rikedom, skönhet och makt. Hans hjärta var högmodigt. I Job, kapitel 38, står att innan detta hände, var han en av Guds söner. ‘Guds söner’ omnämns i Gamla Testamentet fem gånger, det syftar alltid på änglar.

Gud sa till Job: “Var fanns du när jag lade jordens grund? ...och alla Guds söner [Änglar] ropade av glädje?” (Job 38:4-7) Tydligen var alla glada när Gud lade jordens grund. Lucifer måste ha varit i denna grupp, och han var uppspelt! Wow, Gud kommer att göra något på den här planeten. Nå, när var detta? Det står: när Han lade jordens grund. Inte när Han skapade jorden; när Han la grunden. Jag tror att det var dag tre, när torra land blev synligt. När den först skapades, var den en boll av vatten utan form och innehåll, och sedan gjorde Gud så att “torra land blev synligt på dag tre.” (1 Mos 1:9-10,13) Vilket innebär att änglarna måste ha skapats på dag ett eller två. Bibeln säger inte när, men det måste ha varit en av dessa två dagar, eftersom allt skapades på sex dagar, och Lucifer blev skapad. I slutet av dag sex, såg Gud på allt och sa att “det var mycket gott.” (1 Mos 1:31) Det hade inte varit mycket bra om Djävulen sprang runt som en ond prick. Allt var mycket gott.

Folk säger: “Är inte ‘skapad’ och ‘gjord’ olika ord med olika innebörd?” Nej, de används utbytbart. Och Gud sade: “Låt Oss göra människan till Vår avbild... Och Gud skapade människan till Sin avbild.” (1 Mos 1:26-27) Jag har, i video #7, en hel lista med allt möjligt i Bibeln. Träden ‘gjordes’, träden ‘skapades’. Insekterna ‘gjordes’, insekterna ‘skapades’. Fåglarna ‘gjordes’, fåglarna ‘skapades’. Jag går igenom alla möjliga verser i video #7 om detta.

 
Go back Vad Gap teorin anser om den ‘första’, ‘andra’ och ‘tredje’ jorden

Gap-teorin lär att den ‘första jorden’ förstördes, och att Gud var tvungen att ‘omskapa’ jorden. John Hagee har ett vackert diagram han predikar framför. Där står att den ‘första jorden’ förstördes när Satan föll från himlen. Sedan kom den andra jorden. Och han säger att någon dag kommer Gud att göra en ‘tredje jord’. Och det är en bra predikan och låter bra. Och det är ett vackert diagram; han anlitade en bra konstnär. Men det är inte bibliskt. Vi är fortfarande på den första jorden. Uppenbarelseboken 21 (v. 1) säger: “Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit.” Detta är fortfarande den första. Den blev lite omarrangerad under Floden, visst, men detta är fortfarande den första jorden!

 
Go back Skapandet av Lucifer och hans fall (2)

Hebreerbrevet (1:13-14) säger att Han gjorde änglarna till att tjäna dem som skall ärva frälsningen. Om du är kristen, har du skyddsänglar! Mina förtidspensioneras. Ungefär var sjätte månad säger de: “Herre, kan du ge mig någon annan? Har du sett hur han kör? Herre, jag vill ha en annan, tack. De kommer att döda mig där nere.” Ett par saker att tänka på.

 1. Allt skapades på sex dagar. (2 Mos 20:11)
 2. Satan skapades. (Hes 28:13-15)
 3. Satan var i Eden tills han syndade. (Hes 28:15)
 4. Eden skapades på dag sex. (1 Mos 2:8)
 5. Änglar skapades för att tjäna oss. (Heb. 1)

Så varför skulle Gud ha skapat dem miljontals år före oss?

 1. Satan jublade när jordens grund lades. (Job 38:1-4)
 2. Grunden lades på dag tre. (1 Mos 1:9)
 3. Allt var mycket gott i slutet av dag sex. (1 Mos 1:31)
 4. Adam var 130 när Seth föddes. (1 Mos 5:3)

Dessförinnan föddes Kain och Abel, men inga datum ges. Så om man lägger ihop två och två, kan man räkna ut att Satan måste ha fallit från himlen omkring 100 år efter skapelsen. Han kan inte ha fallit från himlen före skapelsen. Det överensstämmer inte med Skriften. Andra Petrusbrevet 1:20 säger att ingen profetia i Skriften kommit till genom egen utläggning. Man måste jämföra skrift med skrift, och detta är enda sättet att få det att gå ihop.

 
Go back Domen

Gap-teorin uppfanns av en skotsk teolog vid namn Thomas Chalmers. Den bryter mot många skriftställen. Den placerar död före synd, den har Satans fall före dag sju. Det finns många frågor man kan ställa gap-teorins förespråkare. Skaffa min lilla bok om gap-teorin om ni vill veta mer. Argumenten för gap-teorin är antingen extremt svaga eller felaktiga, eller innebär att man gör tillägg till Guds ord. Jag känner inte till några argument för gap-teorin som håller vid granskning, i förhållande till Skriften.
[* en lista med fler frågor hittar du här]

 
Back to Main Index Dag-tidsålder-teorin (6 dagar i Första Moseboken anses vara långa tidsperioder)

Så jag tog fram min ‘Living Bible’ ur samlingen och den sa: “Jorden ska frambringa grönska och fröbärande örter, fruktträd... Det var den tredje dagen.” (1 Mos 1:13,16) Jag läste detta, och sa: “Yeah, här är en bra en,” tills jag såg fotnoten längst ned. Längst ner skrev Ken Taylor: “Detta är en tidsperiod.” I stället för en dag, är varje dag en lång tid. Hur många har hört den idén förr? Kanske är dagarna i Första Mosebok inte dagar, kanske är de långa tidsperioder. De citerar alltid Psalm 90. Ni vet: “Ty tusen år är för dig som gårdagen som gick” Eller 2 Petr 3 (v. 8): “Att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag.” Lägg märke till att båda dessa verser säger ‘tusen’, inte miljoner. Och ingen av dessa verser har något att göra med skapelsen. De talar bara om för oss att tid inte berör Gud. Alltså, detta är inte 2005 i himlen. Där finns ingen tid.

 
Go back Skapandet av tiden?; Tiden kan upphöra...

När någon säger: “Vad gjorde Gud före skapelsen?” Så måste ni inse att de tänker på något som inte är Gud. Därför att Bibelns Gud påverkas inte av tid, rymd eller materia. Det är vi som är fast i tid, rymd, materia. Gud är inte det. Om Gud är begränsad av tid, är Han inte Gud. Så det fanns ingen ‘tid’ innan skapelsen. Gud skapade tid. Vi går igenom mer om detta i video #7. Men en dag kommer tiden att upphöra igen. Det finns ingen tid i himlen. Vi sjunger sånger som “När vi har varit där 10 000 år...” Det är en fin låt, jag älskar den, men det är inte bibliskt. Vi kommer inte att vara där i 10 000 år. Vi kommer bara vara där. Ingen mer tid. Det första man gör när man kommer till himlen är att ta av sig klockan och slänga den åt sidan. Man kommer inte att behöva den längre. Ta ut fick-kalendern och kasta bort den. Man kommer inte att behöva den längre. Aldrig mer försenad! Alltså, före skapelsen fanns det ingen tid. Till sist kommer det inte att vara någon tid. Ängeln flög förbi och sa: “Tiden är ute.” Vilket innebär, om ni tänker efter; en gång i tiden fanns en tid då det inte fanns någon tid. Försök tänk på det, så kommer ni få ont i hjärnan.

Här är ‘Ferrar Fenton'-Bibeln från 1903. Han sa: “I perioder skapade Gud det som blev solsystemen, sedan det som blev jorden.” Låter detta som Första Mosebok 1:1? Vad sägs om vers 5?: “Detta var slutet och början av den första tidsåldern... slutet och början av den andra tidsåldern.” Han försöker verkligen få Bibeln att säga att jorden är miljoner år gammal! Den Bibeln sålde inte särskilt bra, förresten.

 
Go back ‘24-timmarsdagar’ eller ‘långa tidsperioder’

Kolla in vers 11, Gud sade: “Jorden skall frambringa grönska, fröbärande örter och fruktträd... den tredje dagen.” På fjärde dagen skapade Han solen. Om dessa dagar vore miljoner år, hade växterna haft det ganska svårt i väntan på soluppgången! Och på den femte dagen skapade Han insekterna som pollinerar växterna. Så om dessa killar säger att dagarna är långa perioder, så har man ett allvarligt problem här. Eftersom man nu har växter utan sol, och utan insekter och fåglar att pollinera dem under miljontals år. Detta vore ett mirakel, ett mäkta sådant, skulle jag vilja påstå!

  

“Ingen professor i hebreiska kommer att säga att dagarna i Första Mosebok betyder något annat än 24-timmars dagar.” De kanske inte tror på detta, men de vet att det är vad boken lär. Boken lär otvetydigt att dagarna i Första Mosebok är vanliga dagar. Men de säger alltid: “Betyder inte ordet ‘yom’, dag, som i ‘Herrens dag’?” Det finns EN betydelse de 1800 gånger ‘yom’ används, det betyder alltid en dag. Det finns tre betydelser av ordet ‘dag’:

 1. Ett 24-timmars dygn.
 2. Jesus sade: “Har inte dagen 12 timmar?” Detta är dags-delen av dygnet.
 3. Och så finns: “På Herrens dag.”

Är det tal om lång tid eller är detta(3) också bara en dag? Jag vet inte, men jag tror att detta också är en enda dag. Men oavsett, när det står “kväll och morgon” och “den första dagen,” “den andra dagen,” o s v, så finns det ingen anledning att säga att dessa dagar är något annat än 24-timmars dagar, precis som vi har i dag. Ingen vers i Bibeln där ordet ‘yom’ används syftar på något annat än en 24-timmars dag! Skaffa Gap-Teori boken, om ni vill fördjupa er i ämnet, eller min lilla broschyr, The Gap Theory.

James Hutton skrev en bok 1795. Och folk började tro att jorden är miljoner år gammal. Thomas Chalmers uppfann gap-teorin för att försöka få ihop detta med Bibeln. Och kristna har svalt det sedan dess. Det är inte skriftenligt. Och Darwins bok utgavs 1859. Och vid denna tid hade kristna redan accepterat idén att jorden är miljoner år gammal. Så det fanns egentligen inget riktigt motstånd mot evolutionsteorin när den kom. De kristna tog inte ens upp kampen mot Darwins teori, eftersom de redan hade accepterat jordens ålder såsom miljarder år gammal. Det är därför jag säger att det är en farlig, farlig irrlära! Och i dag “förkastar 75% av barnen från kristna hem, som går i offentliga skolor, den kristna tron,” främst p g a frågan om jordens ålder, som vi gick igenom igår: Hur man bevisar att jorden INTE är miljarder år gammal.

Hugh Ross lär förstås ut att varje dag är en lång tidsperiod. Han har en webbsida, Reasons to Believe. Jag diskuterade med honom i tre timmar på John Ankerbergs Show. Han kommer inte göra om det, men jag gör det när som helst, var som helst. Han är en extremt smart människa. Han är säkert en mycket uppriktig människa, som älskar Herren. Jag skulle inte ifrågasätta detta. Men han har fel i vad han tror. Att någon är trevlig och ler, och är mycket smart, betyder inte att de har rätt. Jämför Skrift med Skrift. Sök i Skriften; se om dessa saker är så.

 
Back to Main Index Canopy-teorin (ett skikt av vatten eller is ovanför atmosfären)

 
Go back Tre himlar

Första Mose, kap 1, säger: “Varde mitt i vattnet ett valv, som skiljer vatten från vatten!” Nå, vad är ett ‘valv’? Vissa människor säger att det måste vara jord, eftersom jord håller vatten borta från vatten. Nej, det är inte jord. Läs vers 20, där står: “fåglar skall flyga över jorden i himlavalvet.” Fåglarna flyger i valvet. Fåglarna flyger inte i jord. Fåglarna flyger i luften.

 • Så den första himlen, står det här, är där fåglarna flyger. Skriften tolkar sig själv.
 • Den andra himlen är där solen, månen och stjärnorna är. Gud sade: “Varde på himlavalvet ljus,” (1 Mos 1:14,16) d v s solen, månen och stjärnorna. Det är andra himlen.
 • Den tredje himlen nämns bara en gång i Bibeln, i Andra Korintierbrevet kapitel 12 (v. 2). Aposteln Paulus berättar om när han blev jättestenad... Jag menar, stenad till döds, och han sa att han blev uppryckt till tredje himlen.

Tre himlar nämns i Bibeln:

 • Första himlen, där fåglarna flyger;
 • andra himlen, där stjärnorna är;
 • tredje himlen, där Gud bor.

Vi kommer att fara upp dit en av dessa dagar, vi kommer att höra en basunstöt. Lutheraner lyfter först, ni vet det står “de döda i Kristus uppstår först.” Och så kommer vi att ta av från Vintergatan och till slut nå tredje himlen. Vi kommer att vara där snart. Psalm 19 (v. 1) talar om att himlarna (plural) vittnar om Guds ära: himlarna. Kom ihåg Första Mosebok 1:1, då stod det himlen (singular). Sedan delade Han upp den i tre delar: första himlen, andra himlen, tredje himlen. “Himlarna vittnar om Guds ära.”

 
Go back Ett tak av is eller vatten ovanför atmosfären?

Vers sju säger: “Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovan valvet.” Vänta lite, säger han att det funnits vatten ovanför där fåglarna flyger? Psalm 148 säger: “Prisa Honom, ...ni vatten ovan himlen.” Det kan finnas vatten bortom yttre rymden. Bibeln säger: “Herren, över de stora vattnen.” Allt detta vi ser, detta enorma universum med ‘ziljoner’ stjärnor, kanske är omgivet av vatten. Detta är enda versen jag har för att stödja denna teori. Men allt vi ser kanske är som en sån där glaskula, på Guds nattduksbord, som man skakar om då och då, så att snöflingorna yr omkring, ni vet. “Hur står det till där inne?”

Andra Petrusbrevet säger oss att “jorden uppstod ur vatten och genom vatten.” När Gud först skapade jorden fanns tydligen ett hölje av vatten, eller is, ovanför atmosfären. Det är inte där nu, allt föll ner i samband med floden. Men Jesaja säger att “Herren tronar på jordens rund.” (Jes 40:22) Intressant! För 3 000 år sedan sa Bibeln att jorden är rund. Kristna har aldrig lärt att jorden är platt. En del hedningar trodde det, och försökte skylla på de kristna. Men vi har alltid vetat att jorden är rund. Och så står det att “Han sträckte ut himlarna,” 17 gånger i bibeln står det att Han spänner ut himlarna. Kanske är det därför vi har rödskift i astronomi.

Och folk säger: “Hur kom ljuset från stjärnorna hit?” Ni har fått det om bakfoten. Bibeln säger att Gud gjorde jorden först, och sedan stjärnorna. Så frågan är: Hur kom stjärnorna härifrån och dit? Inte “hur kom ljuset därifrån och hit?” Vi går igenom mer om detta i video #7. Men han spände ut himlarna. Intressant! Dagens atmosfär har sex lager: troposfär, stratosfär, mesosfär, termosfär, exosfären och jonosfären. Förut fanns ett sjunde lager. Det var ett skikt av vatten eller is ovanför atmosfären. Jag vet inte vilket, eftersom det är borta nu. Det enda vi kan göra är en teori om det.

Den kallas canopy-teorin, vilken säger att där var ett skikt av vatten eller is, förmodligen is, ovanför atmosfären. Jag tror att det förmodligen var 25-50 cm super-kall is, som magnetfältet höll på plats. Känner ni till att en magnet kan sväva ovanför en annan magnet? Det kallas Meissner-effekten. Vi går igenom mer om detta i video #6. Men jorden kan ha haft ett hölje av is... som hölls uppe av magnetfältet. Isen skulle ha blockerat UV-strålning, och ha ökat lufttrycket. Idag är luftskiktet omkring 160 km tjockt. Isen skulle ha pressat ihop detta till 15-30 km och dubblat lufttrycket vid ytan. Förresten, när rymdfärjan flyger iväg och lämnar avgaser efter sig, blir dessa till is-moln. Dessa ismoln driver till Nord- och Sydpolen och svävar där, ungefär 80 km ovanför Arktis. Svävande ismoln! De faller inte ner, tydligen fast i det magnetiska fältet, vad vet jag. Det finns det en artikel om detta här.

Josefus skrev i sin bok att Hebréerna trodde att Gud, på den andra skapelsedagen, “placerade ett kristalliskt fäste runt jorden.” Kristalliskt fäste? Förmodligen super-kall is. Det fanns inte enbart ett hölje av vatten runt jorden, det fanns även vatten i jordskorpan. Psalm 24 (v. 1) säger: “Jorden är Herrens... Han har grundlagt den på haven, och fäst den på strömmande vatten.” Ni förstår, det mesta av vattnet som nu är i haven var förut i jordskorpan. Psalm 136 (v. 6) säger att han bredde ut jorden över vattnen. Så är det inte idag. Jag tror att den ursprungliga skapelsen hade ett lager vatten ovan jorden, förmodligen 25-50 cm is; sedan ett lager av luft att andas, troligen 15-30 km; och sedan jord och stenar att stå på, d v s jordskorpan, som vi fortfarande har. Men inne i jordskorpan fanns vatten. Det vattnet sköt till ytan, när det stora djupets källor bröt fram.

 
Go back Vatten under jordskorpan

Förresten så finns det fortfarande en massa vatten i jordskorpan. Annars skulle inte varmvattenskällor spruta upp vatten från havets botten. Om varmvatten sprutar från havets botten, var måste det då komma ifrån? Lägre nerifrån, eller hur? Enorma varmvattenskällor på bottnen av världshaven! Jag tror att en del vatten fortfarande sprutar upp. Vi går igenom mer om detta i ‘hydro plate'-teorin i video #6. Jag tror att jorden än idag har sprickor, där den bröts itu i samband med floden. Jag undervisade i geovetenskap i åratal. Jorden är uppdelad i plattor, ingen fråga om saken. Jag har besökt San Andreas-, Hayward-, New Madrid- och Golden-förkastningarna. Jag har sett en del sådana. Ingen fråga om saken, det finns sprickor i jordskorpan, och när dessa rör sig rasar byggnader. Det kallas jordbävningar, eller tsunamis, som sker vid undervattens-jordskred och turbiditströmmar. Frågan är: När började allt detta?

Evolutions-troende säger att detta skett under miljontals år. Skapelse-troende säger: Nej, allt detta började förmodligen vid syndafloden, när djupets källor bröt fram. Detta är vad som orsakade sprickorna, och fick vattnet att skjuta till ytan, och det är här än i dag. “Hovind, vart tog allt vatten från floden vägen?” Jag sa: “Det är fortfarande här.” Jag sa: “Haven är enorma! Det finns så mycket vatten i haven att om man slätar ut jorden, skulle den täckas av 2 km vatten överallt.” Jag flög över Stilla Havet, sen sa jag till en på kontoret: “Stilla havet är enormt!” Han svarade: “Äh, det där var bara toppen av det.” Vilken tanke! Dessa varmvatten-utlopp är bevis för att det finns vatten i jordskorpan som ännu sprutar ut. Men det mesta är förmodligen på ytan nu.

Men vattenhöljet som fanns i den ursprungliga skapelsen gjorde hela jorden till ett stort växthus. Hur många vet vad ett växthus är? Enbart glasväggar. Man får klä sig i källaren om man bor i ett växthus! Forskare finner alltjämt en massa vatten i rymden mellan stjärnorna. Det finns massor av vatten i rymden. Intressant, mer om det senare.

 
Go back En pre-flod atmosfär 50% rikare på syre med dubbel atmosfäriskt lufttryck; Var det syrebrist som dödade dinosaurierna?

De har en ny teori nu som säger att kanske syrebrist dödade dinosaurierna. Syrebrist? Vad får dem att tro det? Jo, de hade ett stort symposium i 1993. Ett gäng forskare träffades för att studera Apatosaurusen. De sa: “Vi har ett problem. En 24 meters Apatosaurus hade lika stora näsborrar som en häst.” Hur ska ett 24 m stort djur få tillräckligt med luft, med näsborrar i samma storlek som en hästs? Han hade sugit så hårt för att få luft, att han hade tagit eld av friktionen från vinddraget i näsan, så han inte kunnat andas! Men uppenbarligen så andades dinosaurierna, eftersom man finner deras ben över hela planeten, t o m i Antarktis och Alaska. Dinosaurier fanns så gott som överallt. Så hur kunde detta 24 m långa djur få luft?

Jo alltså, idag hade han förmodligen inte fått luft nog att bli 24 meter lång! Men jag tror att innan floden kom, skulle det där vattenhöljet ha ökat lufttrycket. Plus att luften var mer syrerik. Ni vet när man borrar i bärnsten... Hur många har sett Jurassic Park? Där de borrade för att få ut myggblod? I bärnsten, som är förstenad trädkåda, finns det ibland luftbubblor. Vid analys av luftbubblorna finner man att där är 50% mer syre än vi har idag. Idag andas vi 21% syre. Bärnstens-bubblorna har 32% syre. Visste ni att om man levt i en värld med dubbelt lufttryck och 50% mer syre, så hade det varit spännande bara att andas? Adam andades in och sa: “Wow! Det där var kul!” “Hey Eva, ska vi göra det igen? Är du redo?” Jorden hade mer syre förr än vad den har nu. Era barn får lära sig av läroböckerna att jorden inte hade något syre i början, när livet evolverade. Det kallas en ‘reducerande atmosfär’. Det är bara struntprat. Vi går igenom allt detta i video #4, om hur livet började.

Det kan inte ha evolverat med syre, eller utan syre! Men om man hade dubblat lufttrycket och ökat syrehalten, hade inte bara hemoglobinet tagit upp mer syre, utan plasmat hade blivit syremättat, vilket innebär att man hade kunnat springa hundratals kilometer utan att bli trött! Adam och Eva behövde inte en bil. De kunde springa till mormor. Fast de hade inte någon mormor. Eller svärmor, för den delen. Därför var det paradiset... Nej då, min fru hade faktiskt en härlig svärmor. Men eh... innan floden kom, var saker och ting väldigt annorlunda. Med mer syre hade man läkt mycket snabbare.

 
Go back Hyperbar syrgasbehandling (Hyperbaric oxygen therapy, HBOT)

Hur många minns Baby Jessica som föll ner i en brunn i Texas? Arton månader gammal, ramlade hon med vänster ben först, ner i ett rör, fick höger ben bakom sig, och gled i spagat ner i ett 8-tums stålrör. Hon gled 7 m ner och satt fast i två och en halv dag! De rev upp hela kvarteret för att få ut henne ur brunnen. Det var på nyheterna var 15:de minut, minns ni? “Baby Jessica, ännu vid liv!” När de äntligen fick ut henne ur brunnen, hade många kroppsdelar blivit svarta p g a dålig cirkulation Hennes högra ben var helt svart, eftersom det hade vridits rejält. En av läkarna sa: “Vi måste amputera hennes ben omedelbart!” En annan läkare sa: “Innan vi skär av benet, kan vi väl prova att sätta henne i en syre-tryckkammare.” I en vad-för-nåt? Tryck-kammare! De satte Jessica i en sådan kammare, fyllde den med ren syrgas, och pumpade upp lufttrycket till det dubbla. Inom några timmar blev hennes ben rosa. De återställe blodcirkulationen. De räddade hennes ben. De fick amputera halva lilltån. Den gick inte att rädda, men det slår att mista benet! Förresten, vet ni vad man kallar en tjej med ett kortare ben? Ilene (I lean = jag lutar).

Det finns en tryckkammare i Pensacola, Florida. Den här i Pensacola rymmer 30 människor i en nödsituation. Många sjukhus skaffar tryckkammare. Har UT Medical Center en tryckkammare? Jaså? Hur många rymmer den? En, två, tre pers? En person, okej. I Väst-Tyskland behandlas strokepatienter med tryckkammare, och man får otroligt bra återhämtnings-resultat efter stroke. I England behandlar man multipel skleros. Alla möjliga sjukdomar behandlas med tryckkammare. I Indien behandlar man spetälska, och får otroliga resultat. Här är ett barn som behandlas för cerebral pares med tryckkammare. Läkare har upptäckt att om de ger mer syre under operation, när personen är under narkos, så får hälften så många patienter infektioner och hälften så många blir illamående. Bara genom att den sovande patienten ges mer syre. Intressant! Det finns en avdelning i New York som behandlar autism med tryckkammare. “Tryckkammar-terapins användning som helande verktyg utökas,” säger artikeln. Här är en 1-persons-kammare.

Visste ni att Dallas Cowboys [am. fotbollslag] har en tryckkammare? Varför skulle professionella idrottslag vilja ha en tryckkammare? Jo, därför att de har upptäckt att deras skadade spelare läker dubbelt så snabbt. Om man betalar killen 1 000 dollar/minut för att spela boll, så vill man ha honom därute med bollen, Ok? För att förtjäna sina 1 000 $/min eller vad de nu får. Här är Zach Någon från Dolphins. Det står: “Cirka tre gånger i veckan kopplar Zach av i en tryckkammare, en 12 x 4-tums påse uppblåst med rent syre som hjälper kroppen att läka och främjar en känsla av välbefinnande.”

Du kan få din egen övertrycks-sovsäck, om du vill! En vän till mig i Oregon har en tryckkammare. Här är min son (kameramannen här), hans hustru och jag på en ‘syre-bar’ i Alaska. En bar där man inte dricker alkohol. Jag har aldrig druckit alkohol i mitt liv. Man lunchar och andas rent syre. Man pröjsar fem dollar och andas rent syre medan man äter lunch. Och när man gjort det, känner man för att gå och handla igen. Det är en konspiration, kan jag tala om! Det hela är en konspiration för att få oss att spendera mer pengar. Men man mår jättebra.

En vän i Oregon har en tryckkammare. Jag hälsade på. Han frågade: “Broder Hovind, vill du prova?” Jag sa: “Ja!” Så han satte mig i den, gav mig en bok att läsa, och sa: “Jag stänger dörren och pumpar upp kammaren till tredubbelt tryck.” De använder dykartermer: “Du kommer att dyka 30 meter.” Man sitter där i kammaren, man går ingenstans. Men det är som att dyka 30 meter. Han sa: “Jag kommer och släpper ut dig om en timme.” Jag var därinne och andades ren syrgas i en timme, och läste min bok, under tredubbelt tryck. När han släppte ut mig sa han: “Hur mår du?” Jag sa: “Jag känner för att springa jorden runt! Detta är otroligt!” Hur många gamlingar känner att ert ‘upp-och-hoppa’ blivit ‘färdig-hoppat’? Vet ni vad jag menar? Det mest spännande man kan tänka sig är att ta en tupplur, söndag eftermiddag, eller hur? Tänk, före floden, om man hade dubbla lufttrycket och ökad syrenivå, så hade man varit full av energi hela tiden!

 
Go back Odla jätteväxter

En kille i Japan började odla tomatplantor under förhöjt koldioxid-tryck (CO2). Ni vet, växter andas CO2 och inte syre. Hans tomatplantor växte snabbare än normalt. När den var två år gammal, var den 5 meter hög och gav 900 tomater! Man flyttade den till ett shoppingcenter och byggde ställningar för att hålla uppe grenarna. Någon sa: “Den skulle kunna ge 10 000 tomater.” EN tomatplanta! Den blev till sist 12 m och gav 15 000 tomater. Det var en körsbärstomat-planta. Men tomaterna blev stora som basebollar.

En kille från Iowa blev nyfiken: Varför börjar fåglar kvittra en timme före soluppgång? Han fick reda på att fågelkvitter har en viss frekvens, som öppnar lövcellernas porer. Ni vet, om man tittar på ett löv med förstoringsglas, syns små hål på undersidan som öppnas för att ta upp CO2. Fågelkvitter väcker bladen på morgonen. Killen upptäckte att denna frekvens förekommer mycket i klassisk musik. Så han började spela Beethoven och Bach och Chopin för sitt sädesfält. Hans grannar trodde såklart att han blivit galen. Ni vet, en skruv lös eller ett par stycken. Hur som helst, de trodde han var galen, tills hans majsplantor blev 5 meter höga. Han spelade för sina squashplantor, som då gav 5 squash/blad i stället för 1. Han spelade för sitt valnötsträd, som då växte dubbelt så snabbt. Hans potatis blev dubbelt eller tredubbelt så stor. Hans cantaloupemeloner blev stora som fotbollar. Det kallas ‘Sonic Bloom’.

Det finns en bra tidning som heter Creation Illustrated. Jag har en på bordet här. Det finns två skapelse-tidskrifter: Creation Magazine, den är bra, och så finns Creation Illustrated; gå in på min webbsida [www.drdino.com] och klicka på knappen till Creation Illustrated, så skickar de ett gratis-ex. Det kostar 20$ per år att prenumerera, men gå in på min sida och testa ett gratis-ex. Det finns en artikel i ett äldre nummer om ‘Sonic Bloom’, som är fantastisk, den finns på bordet där nere.

 
Go back Den stora mängden kol som finns på denna planet pekar det på en jord som är miljarder år gammal, eller indikerar det en pre-flod värld som hade mycket mer grönt än vad vi har idag?

Jag debatterade med Eugenie Scott. Hon är ordförande för National Center for Science Education i Berkeley, Kalifornien. Detta ‘National Center’ är ett litet skyltfönster med fem personer i. Det nationella centret för vetenskaplig utbildning. Jag debatterade med Genie Scott, hon sa: “Dr Hovind, det finns 80 olika kolskikt i mellanvästern.” -Hon har rätt. Hon sa: “Kolla på mängden kol i världen idag. Hela biomassan, d v s alla växter i världen idag, kan inte omvandlas till så mycket fossila bränslen.” -Hon har rätt igen. Det finns så mycket kol i världen att även om man tog varje träd, grässtrå och buske och pressade ihop, kan man inte göra så mycket kol. Det finns enorma mängder kol i jorden. Jag sa: “Genie, du har rätt.” Hon sa: “Men förstår du inte Hovind, det måste ha krävts en enorm mängd tid för att få ihop allt kol.” Åh nej. Där har hon fel.

Ni förstår, hon tittar på dagens värld och antar att det är så här det alltid har varit. Kolet vi finner i marken idag är en följd av floden, som begravde världen innan floden, som hade många fler träd. Det finns en kolgruva i Montana som är 26 000 kvadrat-km, med kollager upp till 60 meter tjocka. Någon sa till mig, för några månader sedan, att de hittat ett 90 m tjockt lager. Det är mycket kol! Ibland hittar man mänskliga artefakter i kol.

 • Denna bjällra hittades i en bit kol.
 • Denna järnkastrull hittades i en bit kol.
 • En skosula hittades i en bit kol!
  [för mer information, se seminarium 6 & 7]

Vi drar mer om detta i video #6, om hur kol bildas. Bibeln säger att det fanns “örter (plantor) över hela jorden.” (1 Mos 1:29) Så är det inte idag. Sjuttio procent av jorden är under vatten, för himlars skull. Det är inte ‘täckt av växter’. Jorden var täckt med växter när Gud skapade den. Visste ni att man hittar löv på Antarktis? 400 km från Sydpolen, hittar man blad! Idag finns det inga träd på Sydpolen. 70% av jorden idag är under vatten. Visste ni att endast 3% av jorden är beboelig för mänskligheten? Mycket är öken, isskikt, tundra, bergskedjor som ej går att bo på. 3% är beboeligt. Vad vi ser i dag är inte vad Adam och Eva såg. Bibeln säger att “Han formade den till att bebos.” (Jes 45:18) Det var därför Han skapade den! Förmodligen var världen före floden, låt säg, 80% land och bara 20% vatten. Haven fanns inte! Vattnet var i jordskorpan eller i höljet ovanför. Det fanns träd från pol till pol innan floden kom.

 
Go back Ett vattenskikt som blockerar skadlig strålning, ultraviolett, röntgen, etc.

Detta vattenskikt ovanför jorden fungerade som ett hinder för UV-ljus och röntgenstrålar och andra skadliga saker som kommer från solen. Ni förstår, solen producerar en hel del förutom synligt ljus. Den sänder röntgenstrålar, gammastrålar och beta-strålar, och andra strålar som kommer ner hit! Och vissa är ganska hårda mot vår kropp. Röntgenstrålar är synnerligen farliga. Hur många av er har blivit röntgade? Jag bröt 9 ben när jag växte upp. Min bror bröt 21! Hårda lekar i vårt kvarter... En granne sköt sin bror i benet med en armborst. Han sa: “Jag visste inte att den var laddad.” Hur kan man INTE veta att en armborst är laddad? Öh...

Jaja, man åker till sjukhuset, och de ber en ta av sina kläder och ta på en klänning. Man tar på klänningen, som inte går riktigt ihop över ryggen. Lite pinsamt. Sen säger de: “Gå nerför korridoren ungefär 20 km, så ser du röntgenrummet.” Om man kommer så långt, säger de: “Åh, vi är så glada att du lyckades. Kan du lägga dig på det här bordet?” Och de tog precis ut bordet ur frysen, några minuter innan man kom dit. Hur många har legat på samma bord? Ni vet vad jag menar. Det är iskallt. Och han sätter en konstig maskin ovanpå dig, och säger: “Ta ett djupt andetag... och håll andan.” Sen går han ut i hallen. Han har ett blyförkläde på. Man säger: “Doktorn, kom hit. Är denna maskin farlig?” Han säger: “Nej, den är ofarlig.” Han ljuger. “Doktorn, hur fungerar maskinen?” Han säger: “Jo, när jag trycker på knappen kommer röntgen-kulor ur maskinen; de går rakt igenom kroppen, som ett maskingevär. Vi kommer att skjuta dig full av hål. Miljarder pyttesmå röntgen-hål. Vi kommer att skapa en skugga av vad som finns inuti kroppen, [vilket är anledningen till att många röntgenläkare har en negativ syn på livet]; vi kommer att skjuta dig full av hål!” Han vet att det är farligt att exponeras för röntgenstrålar en längre tid. Därför har han ett blyförkläde och gömmer sig bakom blyväggen. Han vill inte bli exponerad för röntgenstrålarna!

De flesta inser inte att solen röntgenstrålar oss varje dag. Vi röntgas just nu! Betong stoppar röntgenstrålar, och vatten stoppar röntgenstrålar, men taket på denna kyrka stoppar inte röntgenstrålar. De kommer rakt igenom taket och igenom kroppen. Ni röntgas där ni sitter, inget ni kan göra något åt. Fast jag ska snart berätta för er vad ni kan göra åt det. Huden får känna på röntgenstrålarnas kraft. Och kroppen får fixa skadan. Jag menar, ni lagar miljontals hål i huden varje dag. Miljontals. Och efter 50-60 år... eller 70-80 utan tvekan, börjar folk märka att ni förlorar kampen om skadekontroll. Er hud börjar rynkas! “Broder Hovind, jag vill inte bli gammal och rynkig.” Okej, om ni inte vill bli rynkiga, finns tre saker ni kan göra åt saken.

 1. Ni kan dö i förtid.
 2. Ni kan bära ett bly- eller betongparaply över huvudet hela tiden. Bli aldrig utsatt för röntgenstrålar!
 3. Gör vad Elizabeth Taylor gjort.

Hur många har hört talas om Elizabeth Taylor, filmstjärnan? Någon berättade, för åratal sedan, att hon har ett hål i pannan. Varje morgon fyller hon det med talk och sminkar över det. Det är riktigt svårt att se, men... Det är hemligt, faktiskt! Men en gång på Wal-Mart, när jag tittade omkring bland tidningarna, fick jag syn på en med Elizabeth Taylor på omslaget. Hon skulle gifta sig för fyrtionde gången eller nåt, ni vet. Och jag tänkte: “Nu ska jag kolla upp det här.” Jag hade hört talas om hålet i hennes panna, men jag ville se det själv. Så jag tog fram min schweiziska armékniv, som har ett förstoringsglas, och jag plockade fram tidningen och började stirra på hennes panna. Människor som gick förbi tittade på mig. Jag sa: “Hey, vad är det med dig? Jag kollar bara en tidning! Gå och handla!” Jag tittade på den ett tag och kom till sist fram till vad hålet var. Jag var så stolt! Damen har gjort så många ansiktslyft genom åren, för att bli av med sina rynkor, att det är hennes navel i pannan! Gå till gallerian, (hon gifter antagligen om sig igen denna vecka,) så får ni se henne på bild. Folk säger: “Broder Hovind, jag vill inte bli gammal och rynkig.” Tyvärr, men blir man gammal så får man rynkor. Man kan lika gärna förbereda sig. Men detta hände inte innan floden.

 
Go back Folk levde till över 900 års ålder och blev större

Bibeln säger att innan floden kom, blev människor över 900 år gamla, förmodligen utan rynkor. En kille, som hävdar att han är kreationist, säger: “De levde inte i 900 år. Nej, de räknade varje månad som ett år. De använde en månkalender, så man måste dela årtalen med 12.” Wow, detta är ett ännu större mirakel. “Enok var 65 när han fick Metusael.” (1 Mos 5:21) Två snubbar var 65. Få se, dividera med tolv - då var han 5½ år gammal när han blev pappa. Jag tvivlar på det, ok. Jag har svårt att tro nåt sånt.

Jo, de levde verkligen i 900 år. Och de blev större! Här är jag bredvid Robert Wadlow, världens längsta man detta århundrade, 2,74 m lång. Skostorlek 76 (49 cm), en ganska stor gosse! Ok. Robert Wadlow skulle ha varit någon decimeter kortare än Goliat, som var omkring 2,9 m. (1 Sam 17:4) Vid 12 års ålder var han världens längsta pojkscout. Här är han vid 12 års ålder, med sin scoutkår. Det anses gigantiskt, nästan 2,8 meter lång, eller hur! Men jag tror att de blev ännu större innan floden.

 
Go back Jättar strövade runt på jorden

Här är ett skelett av en man, 3,5 m lång. Lång, inte hög. Han ligger ned nu. 3,5 meter. Vad sägs om att ha en sån kille i basketlaget? University of Tennessee hade haft ledningen från och med nu, eller hur? 3,5 meter!

Det händer att kvinnor blir arga på mig. De säger: “Hovind, du sa att det var skelettet av en man. Det kanske var en kvinna!” Nåväl, jag har undervisat i biologi och anatomi. Jag råkar veta hur man kan skilja på ett manligt och kvinnligt skelett. Det är inte antalet revben. Endast Adam fattades ett revben. Och bara en kort tid. Det finns nämligen bara ett ben i kroppen som växer tillbaka om man avlägsnar det. Nedre revbenet växer tillbaka ifall man tar bort det. Vet ni att en ödlas svans växer ut igen om man skär av den. Nedre revbenet växer tillbaka om man tar ut det. Man skulle nästan kunna tro att Gud visste vad han gjorde, om man inte visste bättre! Men i a f, det finns två sätt att skilja mellan ett manligt och ett kvinnligt skelett.

 1. Ett är att titta på fötterna. Om de är riktade mot köpcentret är det en kvinna!
 2. Det andra sättet är att titta på käkleden. Om käkleden är mer utnött, så är det är en kvinna! En dam sa: “Det beror på att vi måste tala om allt för er män två gånger. Ni lyssnar inte första gången!” -Okej, skyldig, skyldig!
 

Världens längsta man idag var 2,5 m lång, när denna bild togs. Jag har fått höra att han nu är 2,6 m lång, han bor i Ukraina; en välväxt pojke. 2,6 m lång, stora händer! Här försöker han använda en mobiltelefon. Ser svårt ut, eller hur? Den romerska kejsaren Maximus var 2,6 meter lång, för 2 000 år sedan, därifrån har vi fått ordet ‘maximum’.

 
Go back Varför tas mänskliga jättar bort från offentlig visning?

 • Ett 3 m långt skelett hittades i Indiana.
 • 2 skelett, knappt 3 m långa, hittades i Virginia City, Nevada.
 • Alla skelett som har hittats i denna begravningshög i Louisiana, 20 st, alla omkring 2,74 m långa!
 • Ett 3 m långt skelett hittades i Humbolt Lake, Nevada.
 • Och i Guam finns en legend om att jättar bodde på ön Guam. De byggde dessa stora ‘latte’-stenar där.
 • I Indiana fann man 8 jättar, omkring 3 m långa. De bar tunga koppar-rustningar. Museet var inte intresserade av dem.

Hur kan ett museum inte vara intresserat av 3-meters skelett till utställning? Kan det vara så att det finns en teori, kallad evolution, som påstår att vi ursprungligen var små och att vi blir större? Denna teori får oss att känna oss viktiga, naturligtvis. Vi utvecklas. “Ni ska bli som Gud.” Du blir bättre! Kan sanningen vara att det är precis tvärtom? Att människor var mycket större innan floden, och att vi nu blir sämre? Kanske försöker man dölja detta.

 • Ett 3,5 meter långt skelett, funnet i Lompoc Rancho, Kalifornien.
 • Ett till 3,5-meters funnet i Tucson, Arizona. Killen hade sex tår. Sex fingrar, sex tår, och en fågel-formad huvudbonad.
 • När Cortes åkte till Mexiko och erövrade en del av det, sa människorna som bodde där: “Det har bott jättar på den här kontinenten.” Man tog fram ett ben från en snubbe. Lårbenet var lika högt som Cortes! Bara lårbenet! Och han sa: “Jag är en välväxt man. Jag är stor, men detta ben var lika långt som jag.”
 • Här är ett jätte-stenblock. Vem har flyttat dessa saker? Lägg märke till kamelen framför, som måttstock. Vem skar och flyttade sånt här?
 • Detta är ett 18 kg tungt yx-huvud. Svinga en 5 kg-slägga i några minuter och se varför jag undrar vem som svingade ett 18 kilos yx-huvud.
 • Här är en sten att hålla mellan tumme och pekfinger, för att tälja med.
 

Smithsonian är skyldig till att dölja de flesta av dessa upptäckter av jätte-människor. De vill inte att folk ska känna till dessa jättar, eftersom det går emot evolutionsteorin.

 • Denna skalle brukade ställas ut i Winnemucca, Nevada, tills för några år sedan när de tog ner den. Den är i källaren. Du måste fråga särskilt för att få se den. En mänsklig jätteskalle!
 • Här är ett vanligt tum-ben; under är ett jätte tum-ben. Det är från ett skelett funnet i en grav i Turkiet, nära berget Ararat. Regeringen i Turkiet säger sig ha hittat Noas grav. Skelettet var 3,5 meter långt.
 

I s f var hans aln nog lite större än vår, eller? Folk säger att en man och tre pojkar aldrig hade kunnat bygga ett så stort skepp. Heh, ni såg inte de gossarna! “Hey Bubba, kan du hämta trädet där?” - “Jovisst farsan, var vill du ha det?”

 • Vi har en kopia av ett lårben i vårt museum, från en kille som var ca 4 m lång. Om ni möter en sån kille, kalla honom ‘mäster’. Det finns en artikel på bordet, om ni vill läsa mer om detta.
 
 • Dessa käkben finns på ett hotell i Turkiet, 16½ cm mellan käklederna. Vem som helst här kan stoppa in huvudet i käken och röra runt.
 • I Wausaukee, Wisconsin, fann man en mänsklig skalle tre gånger normal storlek. Den hittades på en indiansk begravningsplats.

“Jättar fanns på den tiden.” (1 Mos 6:4) Det är vad Bibeln säger. Det fanns jättar på jorden. Bibeln säger att vi är skapta till Guds avbild. Om vi är skapta till Guds avbild, (1 Mos 1:26-27) varför betalar vi för att lära barnen att detta är farfar?

Vad är sanningen om grottmänniskor? Var passar grottmänniskor in i bilden egentligen? Jag menar, om Bibeln är sann och jorden bara är 6 000 år gammal, hur är det då med grottmänniskor? Vi går igenom detta efter en kort paus. Grottmänniskor härnäst.


Fortsätt till del 2b

   

Creation Science Evangelism
     488 Pearl Lane
     Repton, AL 36475
     1 (855) BIG-DINO (244-3466)
     Official Website

Go to top of this page


Annons