Annons
 
“Dr. Hovinds Creation Seminars” banner

Kreation index

Dr. dino
Seminarium 5    Farorna med evolution, del a
Dr. dino
(detta seminarium gavs 2005)
(obs! detta är den inkortade versionen, det fulständiga seminariet kan konsulteras på engelska här)


  
        
“Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom?
        
 
Den som har rena händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till fåfänga och inte svär falskt.”
 
    Psaltaren 24:3-4  
*fåfänga: “överdrivet mån om sitt yttre eller sitt anseende” (Svensk Ordbok, Esselte Studium)


DVD introduktion av Eric Hovind

Man bruka säga att evolutionen inte är en dålig filosofi. Men samtidigt var det Hitlers religion under det Tredje riket i Tyskland. Hej, jag är Eric. I detta kommande föredrag visar Dr. Hovind på några av de fruktansvärda saker som har gjorts i evolutionens namn. Diktatorer har genom tiderna använt evolutionens idéer som motiv för sina brutala attacker.

 
Index:

 
Seminarium 5: Farorna med evolution
 
Introduktion
(del a)
  Vad är det som pågår på den här planeten?
  Dag för dag blir det mindre tryggt i samhället
      - Vad man tror avgör hur man beter sig
  Satan vill minska befolkningen; Gud vill fylla jorden med folk
      - “Uppfyll jorden med människor”
- Satans tillvägagångsplan för att nollställa allt
- Genmanipulerad föda
- Vaccination
- Georgia Guidestones: “Håll världsbefolkningen under en halv miljard”
- ‘Lyd Guds bud’ eller ...Satan: ‘Lyd inte Guds bud’
    
Evolutionens grundfilosofier
  Humanism
             - Inte Gud, men människan är det högsta väsendet
- Hur skiljer man på rätt och fel? (1)
- Tron på evolutionen på grund av val, inte på grund av vetenskap
- Hur skiljer man på rätt och fel? (2)
  Rasism
      - Darwin: ‘De bäst utrustade rasernas bestånd i kampen för tillvaron’
- Darwin: “...utrota och ersätta de underlägsna raserna...”?
- Mormonkyrkan och förbannelsen av mörk hud...
- De australiska urinvånarna
- Den rashygieniska rörelsen (eugenik) och tvångssterilisering
- Förevisningen på världsutställningen 1904
- De amerikanska indianerna
- Är det här en fråga om överlägsenhet...?
 
Nazism
(del b)
      - Kampen för den överordnade rasen
- ‘Mein Kampf’; Arisk överlägsenhet
- Nazityskland, judarna och evolutionsteorin
- Hitlerungdom (Hitlerjugend)
- Hitler, kristendom och propaganda
- Japan och andra världskriget
  Kommunism
      - Karl Marx (1818-1883)
- Det Kommunistiska Manifestet (1848)
- Undervisning med Bibeln...
- Kommunistiska reglerna för revolution
- Kamrat Josef Stalin; Pol Pot (Kambodja); Kommunismen i Kina
- Satan vill styra världen
  Den Nya Världsordningen (NWO)
      - Planen för en ‘världsregering’
 
Vår skyldighet och ansvar
  Vad kan vi göra?
      - Utbilda folket; Behovet av kunskap och förståelse för vad som försiggår bakom kulisserna
- Tolv saker du kan göra...
- Vad är ditt skäl?
- Tolv saker du kan göra... (fortsättning)
- Den goda egenskapen av att ta initiativ
- Tolv saker du kan göra... (avslutning) 
Seminarium 5: Farorna med evolution

Back to Main Index Introduktion

Det är en ära för mig att vara här i Wisconsin. Jag har mina rötter här. Min mamma och pappa växte båda upp i Lacrosse, Wisconsin. Jag är Kent Hovind. Jag var lärare i vetenskap på högskolan i femton år. Och de sista sexton åren har jag föreläst över hela världen om skapelse, evolution och dinosaurier. Jag säger direkt till folk att jag tror att Bibeln är den levande Gudens osvikliga, inspirerade och ofelbara ord. Jag tror på den från pärm till pärm. Jag tror till och med på pärmen på min, där står: ‘Kent Hovind’. Det tror jag på. Vad jag vill göra i mina föreläsningar är att styrka din tro på Guds ord.

In den här föreläsningen ska vi tala om varför evolutionsteorin som lärs ut i våra skolor inte bara är dum; den är farlig. Jag skulle inte lämna min underbara hustru och resa landet runt om jag inte verkligen ärligt, trodde att detta är samhällets fiende nummer 1. Evolutionen är en farlig filosofi. Jag lärde ut vetenskap i åratal. Jag gillar vetenskap och jag är inte emot vetenskap. Men ni ska veta att det är rent gift inblandat i dessa vetenskapliga böcker. Jag tror att evolutionen är en farlig teori av sju orsaker. Det kommer att ta oss åtskilliga timmar att behandla detta. Det handlar om inget annat än lögner som Satan ligger bakom. Evolutionsteorin förstör all moral och alla sätt att upptäcka hur man bygger upp moral. Den är grunden för: humanism, rasism, nazism, kommunism och Den Nya Världsordningen. Vi kommer till allt detta när vi nu fortsätter.

I de sista föreläsningarna talade vi om några av de lögner i skolböckerna som används att stödja evolutionsteorin. Allt som någonsin används som bevis för teorin har visats vara fel. Ut med den från skolböckerna! Saken är enkel: Ljug inte för barnen, punkt, slut. Och vi visade er hur ateisterna har betygsatt de olika staterna efter hur bra de lär ut evolutionen och de tycker att ni i Wisconsin gör ett uselt jobb med att lära ut evolutionen till era barn. Bra, fortsätt så! Nu tycker de att ni i Californien gör ett bra jobb med att lära ut evolutionen. Frank, jag vill ha den här röd nästa gång de gör den här undersökningen, ok?

 
Back to Main Index Vad är det som pågår på den här planeten?

Evolutionen är inte bara farlig för att den bygger på lögner. Den är farlig för att den tar bort all moral. Huxley sade: “Jag antar att anledningen vi tog till oss boken: Arternas uppkomst av Darwin var idén att Gud var mot våra sexuella böjelser.” Ooh. Vi vill inte att Gud säger oss att inte begå äktenskapsbrott.

 • Som ni vet så beordrade Josef Stalin avrättningen av 14700 polska officerare; de var krigsfångar. Varför avrätta krigsfångar? Hur var det med Genève-konventionen?
 • Varför dödade Hitler sex miljoner människor? ...minst, kanske fler.
 • Varför dödade de Röda Khmererna under Pol Pot en tredjedel av sin hela befolkning? En tredjedel av all Kambodjaner dödades. Varför?
 • Varför behandlades Australiens aboriginer som djur? De radades upp och slaktades. Varenda tasmansk aborigin dödades.

Kip Kinkle sade: “Om det fanns en Gud skulle han inte låta mig känna mig så här. Det finns ingen Gud, bara hat.” Vad hände med Kip Kinkle? År 1998 gick Kip Kinkle in i sin skolas café och sköt femtio skott med ett halvautomatiskt gevär; 26 elever skadades och två dödades. Senare fann man hans föräldrar döda i sitt hem. Han arresterades och togs till polisstationen där han försökte mörda en polis under det inledande förhöret. Strax efter detta arresterades ytterligare fem elever i Springfiels skoldistrikt i Oregon för mordhot mot elever. En elev i småskolan sköt fem av sina klasskamrater med sin luftpistol. “Om det fanns en Gud skulle han inte låta mig känna mig så här.” Kanske om man lärt Kip Kinkle: “Det finns en Gud som älskar dig och han har en plan för ditt liv och det bästa är om du gör som han säger,” kanske han inte hade handlat som han gjorde. Kan det vara så att det vi lär våra barn orsakar dessa problem?

 

 
Back to Main Index Dag för dag blir det mindre tryggt i samhället

Vad man tror avgör hur man beter sig

Våldsbrott har ökat nästan 1 000% sedan jag var pojke. Jag minns den tid då man inte behövde låsa sitt hus. Någon annan som minns den tiden? Visst. Det har varit 29 skolskjutningar i Amerika sedan 1996. Jag har en lista med de flesta här. 29 skolskjutningar, på bara tio år. Vad har hänt? Varför dödas barn och lärare och dödas föräldrar av elever? Då jag gick i skolan fick man problem om man spottade. Tio lärare och 48 elever har dödats och 7 lärare och 107 elever har blivit skadade.

Dylan Klebold från Columbine högskola och Eric Harris gjorde en videoupptagning innan de gjorde skjutningen. På bandet talade de om en fotbollsspelare. De sade: “Han förtjänar inte den käke evolutionen gett honom. Kolla in hans käke, den passar inte hans kropp.” Kiebolds far var en geolog som trodde på evolutionen. Båda pojkarna var anhängare av Nazismen. De gjorde skjutningen med avsikt på Hitlers födelsedag för att minnas Adolf Hitler. De sköt Isaiah bara för att han var svart. På Erics T-shirt stod: “NATURLIGT URVAL.” Naturligt urval..., det är vad evolutionen lär. Om man går tillbaka några år till 1992 har 235 elever dödats under loppet av tio år i våra skolor. Tio procent av alla pojkar i skolorna har nu hotats eller sårats med vapen i skolan. En av tio. Antalet elever som ertappats med skjutvapen ökade 29 procent på ett år. ‘Naturligt urval’? Om nu den starkaste överlever, om då den andre är större än jag, då är det bäst att beväpna sig för att jämna ut oddsen.

Den här evolutionsteorin är inte bara dum, den är farlig. Den tar bort all moral. Det finns inget rätt eller fel. Styrka blir rätt. Enligt läroböckerna är du ett djur och delar ett gemensamt arv med maskar. Kan det möjligen vara så att det vi lär barnen är orsak till de dessa problem i våra skolor? “Och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” (Joh 8:31) Satan har en plan; och Gud har en plan. Guds plan är att fylla sin skapelse med folk som lyder hans lagar, lever i fred, predika hans ord för att vinna själar och gå för att bo med Honom i Himlen.

 
Back to Main Index Satan vill minska befolkningen; Gud vill fylla jorden med folk

Satans plan är att reducera befolkningen till noll. Han hatar mäskligheten, precis tvärtemot kristendomen. Han vill lova hemlig kunskap så att: “Du kan lära saker som ingen annan känner till.” Det är hur som helst vad loger lovar också; någon sorts hemlig kunskap. Han använder evolutionsläran till att uppnå sina mål och sända folk till helvetet för evigt. Satan vill minska befolkningen.

 
Go back “Uppfyll jorden med människor”

Bibeln säger: “Av honom, genom honom och till honom är allting.” (Kol 1:16) Gud skapade en vacker planet, en vacker lustgård och sade: “Fyll den med människor.” Det första han sade till Adam var en välsignelse. “Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden!” (1 Mos 1:28) Gå och fyll den. Det är en välsignelse. Detta är första gången ‘välsignad’ nämns. ‘Välsignad.’ “Adam levde 130 år och fick en son kallad Set. Och sedan levde han 800 år och fick söner och döttrar.” (1 Mos 5:3-4) Hebreiskt tradition säger att de hade 56 barn i den första familjen. Jag vet inte hur det kom fram till det antalet, men på 800 år kan man få många barn. Du har fått nio på hur många år, broder? 17 år, nio barn, ett vartannat år. På 800 år kunde du haft en familj på 400. Jag träffade en familj från Minnesota med 20 barn, alla under 20. Det är kallt i Minnesota. De hade enorma familjer på den tiden; det var Guds plan. Fyll jorden med folk. Jim Duggar, en vän till mig, har fått 15 barn på 15 år. Gud välsignade Noa och sade: “Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden.” (1 Mos 9:1) “I fråga om Ismael; Jag skall välsigna honom; Han skall bli fader till tolv hövdingar.” (1 Mos 17:20) “Och de välsignade Rebecka och sade till henne; Av dig skall komma tusen gånger tiotusen.” (1 Mos 24:60) Nu vore väl det litet för många, ok, men jag kan tänka mig några dussin. Barn är ett arv från Gud.

 
Go back Satans tillvägagångsplan för att nollställa allt

Guds plan var att fylla jorden med människor. Satan vill precis motsatsen. Bibeln säger att Gud gjorde jorden för att befolkas. Det var mycket annorlunda före floden. Det gick vi igenom i föreläsning #6. Gud såg allt och det var mycket gott; det var perfekt; det är så jag vill ha det. Satans plan är att nollställa allt.

 • Han vill ta ned befolkningen med barnbegränsning genom aborter. Är du för proposition RU486? Förresten, intressant, i militären när de vill kasta någonting, vad säger man? Man ‘86-ar’ det, eller hur? Är du för 86, för att kasta bort barnet? Man undrar om de valde det där numret av slump eller avsikt. Födelsekontroll, homosexualitet, lågt kolesterol (minskar fertiliteten), dyrt att leva, mindre familjer, dödshjälp.
 • Hög barnadödlighet med vacciner, plötslig spädbarnsdöd, barnpornografi, minskad befolkning.
 • Hög ungdomsdödlighet, självmord, alkohol, sexuellt överförda sjukdomar. Bara döda alla med chemtrails eller krig eller genmanipulerad mat som minskar immunförsvaret eller med droger.

Islam säger: “Om du inte följer oss, dödar vi er.” 100 gånger i Koranen står att de måste döda alla som inte ansluter sig. Detta är ett krav. Folk säger: “Det är en fredlig religion.” Det kanske finns några fredliga personer i den, med deras religion är inte fredlig.

Satan vill minska befolkningen.

 • Jacques Cousteau sade: “Vi måste ta bort 350 000 personer per dag för att rädda planeten.”
 • Ted Turner sade att vi behöver 95% minskning av populationen. Ok Ted, du först.

Ormen lurade Eva i Edens lustgård. Sedan sade Gud åt ormen: “Det var det, kompis, nu får du krypa på magen resten av ditt liv.” Och sedan sade Gud: “Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud.” (1 Mos 3:14-15) Satan vet att en avkomma till kvinnan skall krossa hans huvud. Han vill inte att det skall hända så han planerar tydligen att försöka döda varje människa på planeten. Han vill döda alla. Kommer du ihåg när Herodes ville döda Jesusbarnet i Betlehem? Vad gjorde han? Han slaktade alla barnen: “Vi dödar alla så vi är säkra på att få tag i den rätte.”

Satan vill döda alla människor på planeten. Och en del av hans efterföljare och medhjälpare här jobbar med det målet just nu.

 • Charles Wurster sade: “Människan orsakar alla problem; vi behöver bli av med en del av dem.”
 • Bill Clinton undertecknade fördraget om biologisk mångfald som säger: “Vi skall reducera jordens befolkning till en miljard.”De har redan delat upp jorden i områden. Röda omriden är för djur; inga människor tillåtna. Det har inte skett än, men det är godkänt.
 • Peter Singer [från Princeton] förespråkar aborter efter att barnet är fött. Ge föräldrarna 28 dagar att besluta om de vill behålla barnet. Jag skulle nog inte stå här, mina föräldrar hade nog dödat mig många gånger när jag växte upp. Några av er hade nog dödat era barn också, eller hur? Peter Singer sade: “Kristenheten är vår fiende. Om djurrätten skall lyckas, måste vi förstöra den judekristna religiösa traditionen.” Är djur värda mer än människor?
 • Alan Gregg sade: “Världen har cancer och denna cancer är människan.”
 • Prins Philip, drottning Elizabeths man sade: “Om jag kunde bli återfödd vill jag återvända till jorden som ett mördarvirus för att minska befolkningen.” Trevlig kille, han Phil.

 
Go back Genmanipulerad föda

Monsanto Corporation har jobbat hårt för att tjäna pengar på genmanipulerad föda. 70% av färdigmat du äter kommer från genmanipulerad föda. Det är förbjudet i Europa; de äter inte sånt. I USA äts det av alla; 70% av ditt intag. Denna genmanipulerade föda är mycket intressant. Läs boken Seeds of Deception. Du kan få den via vår webbsida www.drdino.com, om du vill lära dig om genmanipulerad föda och vad som händer. Vår mat är så förorenad. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Någon vill tjäna pengar. FN tror att mat är makt de tänker använda den för att styra beteendet.

 
Go back Vaccination

Len Horowitz har en bra video och en bok om virus som tilltar. Innan du vaccinerar något barn av någon anledning, gör du bäst i att studera ämnet innan du fattar beslut om vaccinering. Gå till tetrahedron.org or billsardi.com eller skaffa boken Vaccines: The Deadly Deception från vårt bord därute. Vi tar upp mer av detta i vår video Bibeln och Hälsa, om problem med vaccin, befolkningsminskning. Visste du att autism har ökat 75 000% i Illinois på tio år? Autism ökar överallt. Det finns många som Mary Tocco, hennes webbsida är www.MaryTocco.com Det är en bra webbsida. Hon har studerat detta ingående och säger att denna ökning av autism beror på vaccinationer. Det är det som är orsaken. Amerika har den största förekomsten av plötslig spädbarnsdöd bland I-länderna. År 1970 blev vaccinering frivillig i Australien. 50% av föräldrarna avstod och SIDS (plötslig spädbarnsdöd) sjönk till hälften. Dr William Tortes vid University of Nevada School of Medicine sade: “Två tredjedelar av SIDS-barnen hade blivit trippelvaccinerade inom tre veckor innan.” Tror du inte att en läkare kanske skulle titta efter om det finns något samband här?
[mer information om vaccination finns på seminarium diabilder, se här]

 
Go back Georgia Guidestones: “Håll världsbefolkningen under en halv miljard”

Gå till staden Eberton utanför Atlanta, Georgia. Kör norrut en 12-13 km och du kan se långt ut i ingenstans det här stora gamla fältet med stenar som sticker upp från marken. När du kommit i närheten säger du: “Detta är någonting tillverkat liknande Stonehenge.” Där finns Den Nya Världsordningens tio budord på tolv språk. Bud 1: “Håll världsbefolkningen under en halv miljard.” Den är redan sex miljarder. Hur skall de kunna hålla den under en halv miljard? De har stora planer på att minska populationen.

 
Go back ‘Lyd Guds bud’ eller ...Satan: ‘Lyd inte Guds bud’

Gud vill att vi skall lyda hans lagar. Satan säger: “Nej, lyd inte Guds lagar. jag vill att ni ska straffas. Jag vill skicka er till helvetet.” Vi skulle kunna tala hela dan om Satans plan för Den Nya Världsordningen vad beträffar det här. Guds bud är inte svåra. Gud satte dem i lustgården och sade: “Du kan äta av alla träd i lustgården, utom av trädet med kunskap om gott och ont.” Det är riktigt enkelt, Adam. Njut av lustgården, skaffa en massa barn och lär inte det onda. Efter att de varit olydiga, Rom kap. 16, säger Paulus: “Jag vill att ni skall vara förståndiga i fråga om det goda och oskyldiga i fråga om det onda.”

Föräldrar, lär inte era barn alla onda saker. Undervisa inte om droger och visa dem: “Detta är marijuana. Så här röker man det. Gör inte så.” Sätt dem inte i sexundervisning i sjuan, där handlar det bara om biologi. Gör inte det, ok? Lät dem vara ovetande. Låt dem lära det från mamma och pappa, inte från någon hedning, ok? Det är riktigt enkelt, Adam. Njut av lustgården, skaffa en massa barn och lär inte det onda. Lär inte att det där. Herren sade: “Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?” Gud frågar inte om information. Han frågar efter en bekännelse. Och mannen sade: “Kvinnan (han skickade vidare) som du har satt vid min sida. Gud, det är egentligen ditt fel, eller hur? Om du inte givit mig henne hade jag inte haft detta problem.” Han sade till kvinnan: “Har du gjort detta?” Hon sade: “Ormen som du gjorde....” Vi gör ännu samma sak, inget ändras, ok? Frukta Gud, håll hans bud. Som det där med att ta liv är mycket viktigt i alla kulturer. Mord är allvarligt. Att ge liv är viktigt. Det är därför Gud satte upp vissa bud för reproduktion, ok? Följ hans bud.

“Du skall inte begå äktenskapsbrott.” “Otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma.” Titta inte ens med lusta eller du har redan begått äktenskapsbrott i ditt hjärta. Förresten, mina damer, därför det är viktigt hur ni klär er, ok? Min pappa brukade säga: “Ska du inta sälja något, så annonsera inte.” Kvinnor skall klä sig anständigt. Det är vad Bibeln säger. Sex före äktenskapet har ökat våldsamt sedan 1963 när evolution blev populär i vårt skolsystem. Nu är en tredjedel av barnen som föds på BB födda av ogifta par. 725% ökning av ogifta par som lever tillsammans i äktenskapsbrott. Skilsmässor har ökat våldsamt. Våldsbrott har ökar 1 000%. År 1973 bestämde Högsta Domstolen att ordet person inte omfattar de ofödda. Detta, tänk efter, rättfärdigar aborter. Det har nu aborterats 45 miljoner babys i Amerika. En miljard runt hela världen. Satans plan; reducera befolkningen. Detta gör det.

Go to index

 
Evolutionens grundfilosofier

Back to Main Index Humanism

 
Go back Inte Gud, men människan är det högsta väsendet

Denna evolutionsteori är grundfilosofin för humanism. Humanism är tanken att människan är Gud. Trots allt, den finns ingen Gud, så vi måste vara Gud. Bibeln säger: “Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag.” (Rom 1:28) Tror humanister på något högsta varande? Med eftertryck, ja, detta högsta är människan. Humanister vet inget som är högre. Historiens vändpunkt är det ögonblick då människan blir medveten om att hans enda Gud är han själv.

 
Go back Hur skiljer man på rätt och fel? (1)

Jag talade i en kommunal skala i PA en gång och en pojke satt på andra raden. Han sade: “ Mr Hovind, jag är ateist.” Jag sa: “Verkligen? Du tror inte det finns någon Gud?” Han sa: “Nej, det finns ingen Gud.” Jag sade: “Nåväl, låt mig ställa en fråga.” Pojken gick i högstadiet. Jag sade: “Vet du allt?” Han sade: “O nej, nej.” Jag sade: “Vet du hälften av allt?” Han sade: “Nej.” Jag sade: “Låt oss låtsas för några minuter att du vet hälften av allt.” Jag sade: “Är det möjligt att Gud finns i den andra halvan som du inte känner till?” Helt nya tankar snurrade runt i hans hjärna ett tag för att sedan försvinna. Jag sade: “Får jag ställa en fråga. Om du är en ateist, hur skiljer du rätt från fel?” Han sade: “Enkelt. Jag avgör vad som är fel och rätt. Jag är Gud i mitt eget universum.” Jag sade: “Jag är glad att höra om det, för jag tänker skjuta dig om fem minuter.” Han sade: “Så kan du inte göra.” Jag sade: “Det kan jag visst.” “Du förstår, jag är gud i mitt eget universum och jag har beslutat att det är ok för mig att skjuta dig.” Hur skiljer man rätt från fel?

Jag har ställt den frågan till evolutionister runt hela världen. Jag har aldrig fått något svar från någon. Enkel fråga. Om evolutionen är sann, hur skiljer man rätt från fel? Hur skiljer vi rätt från fel? Finns det en kosmisk standard någonstans? Ett “så säger Herren”? Om det inte finns det har vi problem. En rysk ateist-astronom kom till Amerika och han sade: “Antingen finns det en Gud eller så finns det inte.” Jag tänkte, den här killen är riktigt smart. Och han sade: “Båda möjligheterna är skrämmande.” Det var en tanke. Om det finns en Gud, är det bäst att ta reda på vem han är och vad han vill. Och göra som han säger, för han äger det här stället. Om Gud inte finns, har vi problem. Vi jagar omkring genom rymden i 100 000 km/h och ingen styr. En skrämmande tanke.

 
Go back Tron på evolutionen på grund av val, inte på grund av vetenskap

Evolutionen är basen för humanismen, människan blir Gud. Adolf Hitler: “Jag är Gud! - Jag är Gud! -Jag är Gud! -Jag är Gud! -Jag är Gud! -Jag är Gud!” Hej Gabriel, kom och hör det här! Ha! Ha! Ha!

 
 

En kille sade: “Jag accepterar inte skapelse filosofiskt då jag inte vill tro på Gud. Därför väljer jag att tro på något som jag vet är vetenskapligt omöjligt.” Rifkin sade: “Vi ser oss inte längre själva som gäster i någons hem och därmed skyldiga att uppföra oss i enlighet med redan existerande kosmiska lagar. Det är vår skapelse nu. Vi gör reglerna. Vi bestämmer verklighetens spelregler. Vi skapar världen och därför känner vi oss inte iakttagna av yttre makter. Vi behöver inte längre ursäkta vårt uppförande, för nu är vi universums arkitekter. Vi har inte ansvar för något utanför oss själva, så vi är kungariket, makten och härligheten i evighet.” Det där är humanism. Och evolutionsläran är basen för denna hedniska, idiotiska filosofi. Lewontin sade: “Vi har valt vetenskapen trots den uppenbart otänkbara uppbyggnad av vissa av dess delar. Vi har en förutfattad förpliktelse, en förpliktelse till materialism.” Materialismen är så absolut att vi inte kan tillåta en gudomlig fot i dörröppningen. Vi kan inte ens tänka tanken att det kan finnas en skapare.

Satan fick sina följare att tro att de borde bygga ett kungadöme och regera världen. När man väl avvisat Gud, då samlas en grupp människor och säger: “Nu ska vi styra den här planeten. Vi ska regera världen. En sak vi måste göra är att börja döda en del andra människor, det är för många av dem här.”

 
Go back Hur skiljer man på rätt och fel? (2)

Om evolutionsläran är sann, vem äger då världen? Vem gör reglerna? Hur skiljer vi rätt från fel? Om människan är Gud, som humanismen anser, finns ingen absolut standard. Hur skiljer man rätt från fel? Jag menar, kanske Osama bin Laden skulle bestämma vad som är rätt eller fel för alla. Kanske skulle kongressen besluta. Kanske Bill Clinton borde bestämma. “Rätt och fel? Jag har aldrig hört om det.” Hur skiljer man rätt från fel? Var finns reglerna? Under inbördeskriget beslöt en man att han inte ville bli inblandad. Så, han tog på sig en jänkarjacka och rebellbyxor. Efter slaget hittades han död. Hans jänkarjacka var full av rebellkulhål och hans rebellbyxor var fulla av jänkarkulhål. Man kan lika gärna vara på den ena eller andra sidan, ok? Ta bara ett beslut. Vi är mitt i en strid, planetens största strid. Vi är mitt i den. Mänskligheten är slagfältet mellan Satan och Gud.

Det finns en bra bok av Henry Morris Det långa kriget mot Gud. Den rekommenderar jag verkligen. Det är enkelt. Du beslutar vilken sida du vill vara på och hjälpa din general att vinna. Kristna har en stor fördel. Vi har en ofelbar bok som visar oss vad som kommer att ske. Jag läste sista kapitlet; vi vinner! Jag tror det är smart att vara på Guds sida, ok?

 
Back to Main Index Rasism

Evolutionsläran är en farlig filosofi för den är basen för rasism. Idén att en folkras är överlägsen en annan kommer från evolutionsläran.

 
Go back Darwin: ‘De bäst utrustade rasernas bestånd i kampen för tillvaron’

Här är Darwins bok Arternas Uppkomst. Det är inte hela titeln. Och förresten, evolutionsteorin var populär innan Darwin; han bara gjorde den mer populär. Aristoteles lärde ut en slags evolution 400 f Kr. Egyptierna lärde Moses evolution när han gick i skolan. De sade: “Livet utvecklades ur Nilens gyttja.” Detta fick Moses lära sig då han växte upp. Senare författade han 1:a Mosebok. “I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.” Det skrämde honom inte, ok? I läroböckerna ser man att det finns olika arter av djur. Arternas uppkomst, vänta ett ögonblick. Det är olika arter, men det är samma slag av djur, helt klart. Nu ger den här läroboken litet mer av titeln. Den säger att Darwin kallade den: Om arternas uppkomst genom naturligt urval. Här ljuger man. De anger inte hela titeln, jag har den här i min hand. Här är hela titeln på boken: Om arternas uppkomst genom naturligt urval eller De bäst utrustade rasernas bestånd i kampen för tillvaron. Bäst utrustade raser? Charlie, det där är inte politiskt korrekt.

 
Go back Darwin: “...utrota och ersätta de underlägsna raserna...”?

Det var det år 1859 när han skrev boken. De hade slaveri i Amerika. Darwin tyckte att urinnevånarna bara var utvecklade djur. Darwin sade: “ I någon framtid, om inte alltför många sekler, kommer de mäskliga civiliserade raserna helt säkert utrota och ersätta de underlägsna raserna.” Darwin sade: “Från naturens krig och svält och död, kunde de mest utvecklade frambringa skapandet av de efterkommande högre stående djuren.” Du förstår, detta var inne att säga år 1859. Vi hade slaveri i detta land. Man kunde köpa och sälja negrer som kor. Henry Fairfield Osborn från det Amerikanska naturhistoriska museet sade: “Normalintelligensen för den vuxne medelnegern motsvarar den hos en elvaåring av arten Homo sapiens.” Om en professor sagt detta idag, hur länge skulle han haft sitt jobb? Steven Gould visste att detta var sant. Han sade: “Biologiska argument för rasism var kanske vanliga före 1850 men de ökade storleksordningar efter acceptansen av evolutionsteorin.” Huxley sade: “Ingen vettig man, medveten om fakta, tror att medelnegern är likvärdig, ännu mindre överlägsen, den vite mannen.” Kingsley, en Anglikanskt präst sade: “De svarta i Australien, exakt samma ras som den afrikanske negern, kan inte ta emot evangeliet. De kan inte bli frälsta, sade han. Alla försök att ge dem kunskapen om den sanne Guden har hittills misslyckats. Stackars vildar i mänsklig hamn, de måste utrotas från jordens yta.” Kingsley var en Anglikansk präst som propagerade för Darwins bok när den kom ut. År 1860 skrev Kinsley sin hustru ett brev efter det att han hade besökt Irland om potatissvälten, där en miljon människor dog. Han sade: “Jag jagas av mänskliga schimpanser. Jag såg femton mil av fruktansvärt land. Att se vita schimpanser är rysligt, om de vore svarta, skulle det inte kännas så farligt, men deras skinn är, där det inte är solbränt, lika vitt som vårt.” Här svälter dessa irländare av potatismissväxten. Kingsley kör förbi och ser dem och säger: “Åh, dessa stackars vita schimpanser.” Han ansåg att de inte hade utvecklats långt.

 
Go back Mormonkyrkan och förbannelsen av mörk hud...

Mormonerna lär att negrer i detta livet inte kan bli präster. “Negrer är inte likvärda andra raser. Så har Gud bestämt. Det grundar sig på hans lagar om andlig rättvisa och brist på andligt mod bland de berörda i det första samhället.” Mormonerna lär att babys föds först i himlen. Den himmelske fader har tusentals fruar och har andliga babys. Om de är goda andliga babys, får de en vithyad kropp när de kommer till jorden. Om de är dåliga andliga babys får de en svarthyad kropp. Det är vad de lär. I Mormon Doctrine säger Bruce McConkie: “Det är ett gudomligt påbud att Kain, Ham och hela negerrasen har blivit förbannade med svart skinn, kainsmärket.” Mormonaposteln Peterson har sagt: “Om det finns en droppe negerblod i mina barn vilar förbannelsen över dem som jag har sagt er.” Mormonpresidenten Brigham Young har sagt: “Skulle jag berätta om Guds lag om den afrikanska rasen? Skulle den vite mannen som tillhör de utvalda blandar sin säd, blandar sitt blod, med Kains säd, blir straffet enligt Guds lag omedelbar död. Så blir det alltid.” Du bör läsa några böcker om mormonismen och se vad de har gjort under de sista hundra åren beträffande denna lära om rasers överlägsenhet.

 
Go back De australiska urinvånarna

Rasism var populärt på 1800-talet. Jag menar, de köpte slavar och satte dem på båtar och packade dem så tätt de kunde. Om det dog en del, så vad? Rädda så många du kan. De sålde dem på marknaden. En del av Amerikas ledare ansåg att aboriginerna inte var så utvecklade som de vita för att aboriginerna hade större käkar. Deras käkar var större. Samma sak gäller eskimåer i Alaska. De har större käkben. De sade: “Det beror på att de inte är så utvecklade från aporna som vi är.” Nej, det beror på att de använder sina käkar hela tiden som ett skruvstäd. De bär inte en verktygslåda med sig. De flyttar varje år så de vill inte bära med sig tjugofem kilo verktyg. När de ska dra av skinnet på något, så håller de det med tänderna och drar av skinnet. De använder käkmusklerna hela tiden. En kroppsbyggare kan säga dig att ju mer du använder dina muskler dess kraftigare blir dina ben. Det utvecklar alltså benen. “Infödingarnas mentala liv utvecklas något högre än hos högre däggdjur speciellt aporna som de är genetiskt samhöriga med. Intelligensen rör sig inom smala gränser och man kan inte mer (eller inte mindre) tala om deras förnuft än om hos de högre stående djuren. Dessa lägre raser som veddafolket eller australnegrer är psykologiskt mer närstående däggdjuren, apor eller hundar, än till civiliserade européer. Vi måste därför värdera deras liv helt annorlunda.” Det här är Ernst Henkel, han som ljög om gälslitsarna.

I början av de vitas kolonisering, detta är i Australien, fanns cirka 300 000 aboriginer spridda över Australien. Aboriginerna sågs som primitiva vildar av nybyggarna. Förutom krig och dödande, förgiftades vatten, mjöl och socker och sjukdomar som smittkoppor, mässling och influensa infördes medvetet för att minska populationen. Sådan var lagen; man kunde döda aboriginer om man ville. Hur många har sett filmen Quigley Down Under? Han anställdes för att döda aboriginer för han var en prickskytt. I Tasmanien dödades varenda tasmansk aborigin. Varför? Jag tror att evolutionsteorin är direkt ansvarig för det som hände med slakten av aboriginerna. De här två for till Australien för att samla skallar till museerna i Amerika Här är en artikel: “En missionär från New South Wales blev ett fasansfullt vittne till hur ridande polis slaktade en grupp av ett dussin aboriginiska män, kvinnor och barn. Fyrtiofem skallar kokades rena och de tio bästa sändes hem sjövägen.” Man sköt dem bara för att komma åt benen. Smithsonian har kvarlevor av 33 000 människor i sin källare. De kallar det Potomacs arme. De används som bevis på evolutionen.

 
Go back Den rashygieniska rörelsen (eugenik) och tvångssterilisering

Charles Darwins kusin, Francis Galton, grundade en rashygienisk rörelse för att förädla den mänskliga rasen. Låt oss avskaffa en del av dessa underlägsna raser, tyckte de. De kom från alla vetenskapens grenar för att göra rashygien, för att ‘förbättra mänskligheten’. Vi skulle kunna tala om rashygien i dagar. De här idéerna gav upphov till amerikanska lagar som drev läkare att sterilisera folk de bedömde som olämpliga. Som resultat, uppskattade Black att ca 60 000 människor steriliserades i USA under 1900-talet. Några läkare ansåg: “De är inte lämpliga att bli en mamma eller pappa.” De steriliserade dem. Detta hände i Amerika. Det mest skrämmande var dock hur amerikansk rashygien påverkade dess tyska motsvarigheter. Hitler sade: “Jag har med stort intresse studerat åtskilliga amerikanska staters lagar om förhindrande av reproduktion av människor vars avkomma med all sannolikhet skulle bli av intet värde eller skadlig för rasen.”

 
Go back Förevisningen på världsutställningen 1904

St Louis hade världsutställningen år 1904. Man tog dit 2 000 vad man kallade primitiva människor och gjorde en stor förevisning om de primitiva människorna för att visa den vite mannens överlägsenhet. Detta var för bara hundra år sedan. Ota Benga stoppades in i en bur med schimpanser. Han togs ifrån sin fru och sina två barn. De stoppade in honom med schimpanserna som en del av förevisningen så folk kunde gå förbi och skratta åt hur primitiva pygméerna var. Han dog. Ota begick självmord. Han är begravd i Lynchburg, Virginia.

 
Go back De amerikanska indianerna

Teddy Roosevelt ansåg att indianerna var en underlägsen art för att de inte hade utvecklats så mycket. Roosevelt sade: “Jag önskar att de dåliga människorna helt kunde förhindras att skaffa avkomma.” Han ansåg att “immigranter från Europa, Skottland, Irland och Orienten var ett hot mot det amerikanska samhället.” Hur många av er har anfäder från någon av dessa platser? Då tillhör ni en underlägsen art enligt de där.

År 1871 skrotade kongressen alla fördrag med indianerna och flyttade dem till de reservat som används än idag. Cherokee-indianerna nedifrån Florida flyttades till Oklahoma och bildade ett indianskt område. En tredjedel av dem dog under den påtvingade resan, som kallas ‘Tårarnas vandring’, för att våra ledare ansåg dem vara en underlägsen art. Vi kan tala hela dagen om detta. Bibeln säger att vi alla har en fader. Det finns ingen anledning att vara rasist. Gud har gjort av samma blod alla människor att leva på jorden.

  [Sam Houston gifte sig med en Cherokee. Han var verkligen upprörd över behandlingen indianerna utsattes för utan anledning, annat än vad de trodde att de var av en sämre art.
-text från seminarium 5 som gavs 2003]
 

 
Go back Är det här en fråga om överlägsenhet...?

Darwin har också sagt: “En gift man är en stackars slav, sämre än en neger.” Jag träffade aldrig hans fru, men om en professor sagt så idag, hur länge skulle han ha kvar sitt jobb eller sitt liv? Darwin har sagt: “Den stora skillnaden i tankeförmåga mellan de två könen visas av att mannen uppnår en högre nivå än kvinnan vad det än handlar om. Vare sig det behövs djupt tänkande, förnuft, fantasi eller att bruka sinnen och händer så är mannens mentala förmåga högre än kvinnans.” Han sade: “Mannen har slutligen blivit överlägsen kvinnan. Poetisk styrka, röst, etc.” Darwin trodde på inavel. Han gifte sig med sin kusin, Emma Wedgewood. Han ville ha en perfekt familj. De fick tio barn. Mary dog kort efter födseln. Anne dog vid tio års ålder. Charles som föddes efterbliven dog vid nitton månader. Henrietta hade en allvarlig nervkollaps. Tre av hans sex andra söner var sjuka så ofta att Charles ansåg dem vara halv-invalider. Så mycket för din perfekta familj, Charlie. Evolutionen är ett dåligt träd med dålig rot; den frambär usel frukt.
[* Det förefaller sig att när man studerar Darwin's genealogi att släktingar till honom också gifte sig kusiner. Det även påpekas att endast 3 av de 7 barn av Darwin som nådde vuxen ålder fick egna barn, med tanke på dåtidens mode är det värd att omnämnas.]


Fortsätt till del 5b

   

Creation Science Evangelism
     488 Pearl Lane
     Repton, AL 36475
     1 (855) BIG-DINO (244-3466)
     Official Website

Go to top of this page


Annons