Annons
 
“Dr. Hovinds Creation Seminars” banner

Kreation index

Dr. dino
Seminarium 4    Lögner i läroböckerna, del a
Dr. dino
(detta seminarium gavs 2005)


  
        
“De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.”
        
    Romarbrevet 1:25  


DVD introduktion av Eric Hovind

Dr. Hovind undervisade naturvetenskap i 15 år. Sedan fick han sin fil.dr. i undervisning. Han har alltid haft en kärlek för undervisning. Men en sak som han har upptäckt är att i många av de naturvetenskapliga läroböckerna i Amerika idag finns felaktigheter, och att en del felaktiga uppgifter presenteras. Varför finns denna information i naturvetenskapliga läroböcker? Vad försöker de bevisa? Hej, mitt namn är Eric. Och i detta seminarium kallat Lögner i läroböckerna kommer du att finna ut hur några av dessa lögner presenteras, och vad du kan göra åt det.

 
Index:

 
Seminarium 4: Lögner i läroböckerna
 
Introduktion
(del a)
    
Moraliska aspekter
  Blir vi presenterade med lögner?
      - Syftet är att få lögnerna ut från läroböckerna
- Lagar som erfordrar att läroböcker ska vara korrekta
  Evolutionspropaganda; Undervisning eller indoktrinering?
  Oförenliga synpunkter när man betraktar samma sak; Grand Canyon konflikten
             - Dilemma
- Floderna rinner inte i uppströms
- Ett urtvättat avlopp
- Att se samma sak och komma till olika slutsatser; Kalv utdragaren
 
Evolutionsteorins begynnelse
  Bespottarens filosofi
      - James Hutton (1726-1797)
- Charles Lyell (1797–1875)
  Den geologiska kolumnen (1830)
      - Innan det fanns dateringsmetoder fanns... den geologiska kolumnen
- Sedimentära bergarter (berglager)
  Cirkelresonemang
      - Datera stenarna efter fossilerna och... datera fossilerna efter stenarna
- Hur det vetenskapliga samfundet betraktar ‘cirkelresonemang’
  Index fossiler
      - Trilobiter som bevis på att berglager är 500/600 miljoner år gammalt?
- Graptoliter och lobfeniga fiskar är fortfarande vid liv idag
  Evolutionisternas problem...
      - Förstenade träd som genomtränger flera bergslager (polystrata fossiler)
- Förstenade föremål
  Charles Darwin (1809–1882)
      - Charles Darwin: “Fåglar och bananer är besläktade”
- Micro-evolution är variation
  Evolution korrekt definierad...
      - Försök att förvirra barn genom definieringen av ordet ‘evolution’
- Variationer har sina begränsningar
- Hundraser
- Hästraser
- Kor, höns, björnar och växter
- Valnötsträdet
- Sockerbetor
- All genetisk information finns redan; Bakterieresistens mot läkemedel är en förlust av information
 
Evolutionsteorins filosofi  
  Vad evolutionsteorins undervisning leder till
         - Karl Marx, Joseph Stalin, Andrew Carnegie
 
Det saknas fortfarande bevis som stödjer evolutionsteorin
(del b)
         - Dödens religion
 
Bra observationer, dåliga slutsatser
  Är det mutationer som är anledningen till att vi får variationer?
         - Kan du visa oss en gynnsam mutation...
  Ligger ‘det naturliga urvalet’ till grund för evolution?
         - ‘Den starkaste överlever’ redovisar inte för ‘ankomst av den starkaste’
  Experimentering och observationer
      - Plåga grodor
- Plåga fruktflugor
- Björkmätare (fläckiga malfjärilar)
- Luriga frågor; Tänk ‘kritiskt’ ungar! (1)
  Det homologa struktur argumentet
  Det jämförande anatomi argumentet
  Bevis från utveckling; Embryologi; Ernst Haeckels ‘biogenetiska lag’ (1)
      - Förfalskning av bevismaterial
- Dömd för bedrägeri, men argumentet finns fortfarande med i nuvarande läroböcker
  Orsaken till att behålla argumentet?; Inte mänskligt vid 7 månader! (2)
      - Ett rättfärdigande av abort?
- Abort och ‘fritt val’; Abort éfter födseln?
- ‘Pro’-choice och ‘anti’-abort
- Rätten till försvar (med hänvisning till Columbine skjutningen)
- Att ge den ofödda en sportslig chans
- Planerat föräldraskap
  Finns det rudimentära organ?
      - Appendix (blindtarm)
- Valens bäcken
- Pytonormens bakben
- Den mänskliga svanskotan; Kritiskt tänkande: 2 (éj 3) val! (2)
- Vanställa läroböcker?
 
För komplext för att ha kunnat utvecklats?
  Från inget-öga till öga... hur gick det till?
      - Ögat, en dålig utformning?
- Dina ögon: Alldeles för invecklat för att ha kunnat utvecklats
  Bevis för skapelse
      - Mount Rushmore (nationalminnesmärke i USA)
- ‘Anpassning’ kontra ‘skapelse’
- Har du träffat urmakaren?
- Slumpvis anpassning?
- Tänka kritiskt: Det är okej att fråga HUR det utvecklats. Det är inte okej att fråga OM det har utvecklats (3)
 
Producera liv i laboratoriet?
(del c)
      - Är spontan uppkomst av liv möjligt?
- Experimentet
- En konstruerad miljö; Problemet med syret
- Aminosyra Alfapet
- Grod-nog eller groda soppa
  Det evolutionära livsträdet
  ‘Mindre’ betyder ‘enklare’?
      - Toffeldjuret
- Honungsbina kontra NASA:s Cray-dator
- Den mänskliga hjärnan
  Komplexiteten av DNA
      - Kromosomer?
- Den fyrkantiga logiken av evolutionisten
- Aminosyror; Barn, nu får ni tänka kritiskt! (4)
 
Gemensamma förfäder?
  Genetiska arv
      - Hur nära besläktade är människan och aporna?
- Det finns inget sådant som pseudogener...
- Blåkopior anger en gemensam skapare
  Fossila lämningar
      - Var finns fossila lämningar?
- Var finns de felande länkarna och hur ska du framlägga bevis för dem?
- Punctuated equilibrium; Barn, nu får ni tänka kritiskt! (5)
- Bägarspelet
- Hästens evolution...
- Evolutionen av gaffeln...
  Är fåglarna ättlingar till dinosaurier?
      - Archaeoraptor och Archaeopteryx, de felande länkar!
- Ytterligare skillnader mellan fåglar och reptiler
 
Evolutionisternas fundament  
  Evolutionsteorin avslöjad
      - Vad diverse människor har sagt...
- Varför lär de ut dessa lögner?
- Varför ska folk tro på evolution?
  Vad ska vi göra åt det? Vad kan vi göra åt det? 
Seminarium 4: Lögner i läroböckerna

Back to Main Index Introduktion

Så, välkommen till vårt seminarium om Lögner i läroböckerna. Mitt namn är Kent Hovind. Jag har undervisat naturvetenskap på gymnasium i 15 år. Och sedan 1989, har jag hållit seminarier om skapelsen, evolutionsläran och dinosaurier. Och vårt mål är att stärka din tro i Guds Ord. Detta är inte min fru, det är bara en bild av henne. Vi bor i Pensacola, Florida. Och vi har varit där i 16 år. Vi har tre barn, alla vuxit upp. De är alla gifta och hunden dog. Så jag har klarat det. Som jag har nämnt tidigare har vi fyra barnbarn hittills. Och barnbarn är Guds belöning för att inte döda dina egna barn; om du tänker efter. De alla lever precis runt omkring mig och alla arbetar i vårt ministerium. Det är en riktig välsignelse. Gud har gett oss en fantastisk personal i Creation Science Evangelism (CSE). Vårt syfte är att få människor frälsta. Vi gillar vetenskap hos oss. Vi har ett ‘Dinosaurie Äventyrsland’. Vi har ett vetenskapscenter, en nöjespark, ett museum, och alla typer av häftiga vetenskapliga saker.

Vissa människor försöker att säga: “Ja, ni kristna är emot vetenskap.” Nej, jag gillar vetenskap. Men jag är mot evolutionsläran eftersom det inte är en del av vetenskap. Evolutionsläran är en lögn. Det finns inga vetenskapliga bevis för att backa upp evolutionsläran. Vi kommer till det i en minut.

Go to index

 
Moraliska aspekter

Back to Main Index Blir vi presenterade med lögner?

Bibeln säger i de tio budorden: “Du skall icke bära falskt vittnesbörd.” Det betyder, ljug inte. Ordspråksboken 19:5,9 säger: “Ett falskt vittne blifver icke ostraffadt; och den der lögn dristeliga talar, han skall förgås.” Gud hatar lögnare. Bibeln säger: “...vinnlägga sig om lögn.” (Ps 62:4b) “Si, sex stycke hatar HERREN, och vid det sjunde hafver han en styggelse: ...falsk tungo.” Och några verser senare: “Ett falskt vittne som icke skämmes att tala lögn.” (Ords 6:16-17,19) Av de sju saker som Gud hatar, två av dem är lögnare. Han måste verkligen hata dem. Han listar dem där två gånger. Jesus sade: “I ären af den fadren djefvulen, och edars faders begär viljen I efterfölja; han hafver varit en mandråpare af begynnelsen, och blef icke ståndandes i sanningene; ty sanningen är icke i honom. När han talar lögnena, talar han af sitt eget; ty han är lögnaktig, och dess fader.” (Joh 8:44)

Nåväl, jag gillar vetenskapslära och samlar allmänna skolböcker, och jag har hundratals av dem. Några texter från många andra länder, och går tydligt tillbaka från 1880-talet fram till 2005. Jag är inte emot vetenskapslära. Vi har alla typer av riktigt häftig vetenskap på uppvisning i vårt museum. Du kan komma ner till ‘Dinosaurie Äventyrsland’ och se själva. Jag är dock emot att lögner för barn. Nu i de tre första seminariet videor vi talade om hur elever har blivit bedragna om detta. Big Bang; det har inte hänt. De har blivit bedragna om jordens ålder. Den är inte miljarder år gammal. De har blivit bedragna om grottmänniskor. Det har aldrig funnits en ‘grottmänniska’. Såvida du inte menar, Osama bin Laden. De har blivit bedragna om dinosaurier. De levde inte miljontals år sedan. Och i detta seminarium kommer vi att täcka omkring 30 fler lögner i läroböckerna. Det finns hundratals vi kunde gå igenom. Men vi ska försöka gå igenom höjdpunkterna. Och detta kan ta dagar, att bara omfatta lögnerna i våra läroböcker. Jag ska gå igenom några av de stora. Vi kommer att lämna några av de små till en annan gång.

 
Go back Syftet är att få lögnerna ut från läroböckerna

Jag försöker inte få bort evolutionsläran från de allmänna skolorna. Jag menar att all teori ska få läras ut, om du inte behöver ljuga för att stödja din teori. Jag försöker inte att få in skapelseläran i skolorna. Och jag tror att de kristna som arbetar på något av det slösar sin tid. Och många människor har förlorat hundratusentals dollar försöker uppnå dessa två mål. Det kommer inte att hända. Jag däremot försöker dock att få bort lögnerna ur läroböckerna. Jag tror att vi kommer att finna att om vi tar ut lögnerna från läroböckerna, så kommer det inte att finnas något kvar att stödja evolutionsläran. Men det är deras problem. De borde inte ha valt en sådan dum teori att börja med. Det är inte mitt fel.

Dessutom är jag inte heller emot lärare. Min mamma var en from kvinna. Hon ledde min pappa till Herren på deras första träff. Hon pensionerades från undervisningen i de allmänna skolorna. Hon har varit i himmelen nu för ungefär sju år. Min bror ledde mig till Herren. Han drog sig sent som förra året från att undervisa i de allmänna skolorna i 34 år. Det finns många goda, fromma lärare i systemet. Det finns många goda, gudomliga principer. Många goda, fromma skola styrelseledamöter. Jag är inte emot skolor. Jag är inte emot skolstyrelser. Jag är inte emot lärare, jag är inte emot läroböcker. Men jag är mot lögner. Låt oss bara hålla det i perspektiv. Finns det någon här som tror att lärare och läroböcker bör tillåtas att medvetet ljuga för studenter? Och jag menar avsiktligt. En person kan ljuga och inte veta om det. Men om de medvetet ljuger, det bör inte tillåtas, bör det?

 
Go back Lagar som erfordrar att läroböcker ska vara korrekta

Wisconsin har en lag som kräver läroböcker att vara korrekt. Det har även Alabama. “Läroböcker ska vara tillräckliga och aktuella ...” Det betyder aktuella till dagen, med den senaste informationen. Texas har en lag som säger: “Undervisningsmaterialet skall vara saklig...” Bra för Texas. Florida har en lag som kräver noggrannhet i instruktions material. Och kommissionären ansvarar för att ta bort böcker som inte är korrekta. Tja, kommissionär - göra ditt jobb. Titta på denna video och sedan ta bort böcker som inte är korrekta. Kalifornien säger att läroböcker ska vara “sakligt korrekt och återspegla nuvarande och bekräftad forskning.” Minnesota säger att, “En lärare som inte medvetet skall utplåna eller snedvrida ämnen.” Problemet är att ingen av dessa stater tillämpa sina egna lagar. Jag vet inte om Tennessee har en lag som kräver läroböckers noggrannhet. De borde, om de inte har en. Om du inte har en, lagstifta en.

 

 
Back to Main Index Evolutionspropaganda; Undervisning eller indoktrinering?

Detta är en lärobok från cirka 100 år sedan. Den säger: “Gud skapade himmelen och jorden på sex dagar.”; “ Bön är en plikt, men det är fåfängt att be utan ett uppriktigt hjärta.”; “ Gud styr världen med oändlig visdom.” Tror du att detta var en allmänna skolans lärobok? Tja, här är en från idag. “Evolutionsläran är fakta, inte teori.” Den säger: “Fåglar uppstod från icke-fåglar, och människor från icke-människor. Ingen person som hävdar att ha någon förståelse för naturen kan förneka dessa fakta.” Wow, någonting har förändrats!

Jag var i Chickasaw, Oklahoma, för ett par veckor sedan. Det var meningen att vara en debatt, men ingen av professorerna ville debattera med mig. Så de planerade en evolutionsläro seminarium två dagar efter jag rest bort. De lät mig tala om skapelsen, student gruppen fick mig där. Här är en affisch de satt upp bredvid min affisch. Affischen var en inbjudan för människor att komma till evolutionsläro seminariet. “Intresserad i Evolutionslära? Välkommen att komma! Evolutionsläro föreläsningar med Dr. Mather och Dr. Reigh.” Det stod: “Hör BÅDA sidorna om frågan.” Vi uppmanade dem att debattera. De kunde ha hört båda sidorna tillsammans. Barnen får nio månader evolutionsläro undervisning, jag kommer in för två timmar, och de får panik. Och därefter sätter på sin affisch “Höra båda sidor...”? De kommer inte att presentera båda sidorna. De kommer att presentera en sida, endast evolutionslärans sida. Och det är vad de redan hade för nio månader. De vill inte höra det. Jag hörde senare att ett tjugotal personer dök upp, men femton av dem kom från Baptist studentkåren. De ville höra vad dessa lärare skulle säga. Deras egen lärobok som används i Chickasaw har Oklahoma en fjärdedel av boken En komplett enhet ägnas åt evolutionsläro teorin. Det finns inget om skapelsen. Evolutionsläran är en döende religion som överlever endast på skattepengar. Den är död. This lärobok har över 100 sidor där evolutionslära talas om. Det finns inte ett enda omnämnande om skapelsen. Så kom inte och säg att de vill höra ‘båda sidorna’. De vill presentera en åsikt bara. Det kallas ‘indoktrinering’, inte utbildning.

Detta är ett diagram som visar hur ateisterna anser att de olika staterna gör med undervisning i evolutionslära. De tror att ni folk i Tennessee gör ett uselt jobb med att undervisa evolutionslära till dina barn. Heja Tennessee! Men de tror att folk över här i North Carolina gör ett bra jobb. Så North Carolina folk - kom igen! Förvandla din stat rött för nästa gång de gör denna enkät. Finns det någon här som tror att lärare och läroböcker bör få använda gammal eller falsk information bara för att få studenter att tro på sin teori? Skulle det vara en bra idé? Nej, okej. Är det någon här som tycker att lärare som medvetet ljuger bör få sparken? Är det någon här som tycker att läroböcker med lögner borde förbjudas? Eller att lögner raderas ut ur läroboken? Tja, vänta lite. Låt oss fortsätta.

 
Back to Main Index Oförenliga synpunkter när man betraktar samma sak; Grand Canyon konflikten

 
Go back Dilemma

Det har alltid förvånat mig hur två människor kan se på samma sak och komma fram till motsatta slutsatser. Du vet, två människor ser på Grand Canyon. En av dem tror på evolutionslära. Han tittar på kanjonen och säger: “Oj, titta på vad Coloradofloden gjorde. ...över miljontals år.” Den Bibel troende kristna står där och tittar på samma kanjon. Han tittar på kanjonen och säger: “Oj, titta på vad den stora översvämningen gjorde på ca 30 minuter.” Så, hur skapades denna kanjon? Denna lärobok säger: “Under miljontals år Coloradofloden har karvat ut Grand Canyon från fast berg.” Okej, vänta en sekund. Det är ett faktum att Grand Canyon finns. Jag har varit där många gånger. Jag undervisade geovetenskap i 15 år. Jag älskar att studera Grand Canyon. Det finns två tolkningar av hur den hamnade där.

 1. Evolutionsläro förespråkarna kommer säga att den formades långsamt med lite bit vatten och massor av tid. Liksom miljarder år.
 2. Men skapelse förespråkare kommer att säga att den formades snabbt med mycket vatten och lite tid. Liksom under den stora syndafloden i Noas dagar.

Och killarna som tror på evolutionslära försöker alltid att radera linjen. Gränsen mellan tolkningarna och att försöka inkludera det som om det är en del av faktumen. Nej, nej, det är bara er tolkning. Denna lärobok säger: “Coloradofloden har skurit igenom lager på lager av berg under miljontals av år...” Nåväl, vänta en minut. Den andra läroboken säger: “Coloradofloden har skurit igenom 2 000 meter av sten, exponerat sedimentlager som stora sidor i livets bok. Undersök kanjons vägg från toppen till botten och du tittar tillbaka över hundratals miljoner år.” Jag tror inte det.

Jag var i en debatt en gång och denna ateist sa: “Hovind, var inte så dum. Vet du inte det tog miljontals år att karva Grand Canyon?” Jag sade: “Min herre, det finns ett par saker du bör lära dig mer om Grand Canyon.” Om du bygger en fördämning över Grand Canyon en enorm sjö skulle fylla i bakom den. Den skulle omfatta flera stater. Det skulle ta mycket material för att bygga dammen. Men om du skulle kunna bygga en fördämning tvärs över denna kanjon skulle du ha en riktigt stor sjö. Faktiskt en del av vattnet från Wyoming rinner genom Grand Canyon. Den har en enorm dränerings mönster. Här är en satellitbild av det. Grand Canyon är som ett stort sår som skär igenom en bergsrygg.

Jag har flugit över den och tagit massor av bilder genom åren. Jag frågade piloten en gång, när jag skulle gå västerut, om vi skulle i närheten av Grand Canyon. Han sade: “Ja, ungefär 160 km från den.” Kan du få tillstånd att avleda? Kan vi gå förbi tillräckligt nära, för att se lite närmare? Han fick tillåtelse och vi flög rakt över toppen av kanjon! Jag tog bilder som galen. Jag älskar att studera Grand Canyon. Egentligen är det ett gäng värdelösa marker. Vad skulle du göra med det om du hade det? Du kan titta på det och sedan gå hem. Det är allt. Du kan inte plöja den. Och du vill inte låta din boskap beta nära kanterna.

 
Go back Floderna rinner inte i uppströms

Jag sa till professorn: “Det finns ett par saker att tänka om denna kanjon.” Dessa två röda linjerna indikerar vad som kallas ‘snö linjen’. Mellan dessa två röda linjer är en ås som är ca 2100-2600 m över havsnivån. Längst till höger - är där floden rinner in i kanjonen. Den är på 850 m höjd. Går igenom kanjon rinner floden utför 435 km. Den kommer ut på andra sidan. Om du tittar på det här från sidan, så ser det ut så här. Floden kommer in på 850 m höjd. Marken reser sig medan floden rinner ner för 435 km. Så finns det några saker att tänka på om denna kanjon. Jag sa till professorn: “Visste du att toppen av Grand Canyon är högre än botten?” Han svarade: “Ja, naturligtvis.” Jag sade: “Min herre, visste du att floden rinner ut endast genom bottnen?” Han sade: “javisst.” Jag sade: “Min herre, visste du att toppen av floddalen är högre än där floden börjar med över 1200 m?” Han såg förvånad ut. Jag fortsatte: “Min herre, visste du att floder inte rinner uppåt?”

 

 
Go back Ett urtvättat avlopp

 

Och det finns inget delta. Coloradofloden har nästan inget floddelta. Var är allt lera? Floden skapade inte denna kanjon! Grand Canyon är ett urblekt bräddavlopp. Det fanns två stora sjöar: Grand Lake och Hopi Lake. Sjöarna är borta sedan länge. Men de gamla före detta stränderna är fortfarande kvar. Du kan fortfarande se stranden linjen. De blev för fulla, och sköljde över kanten och de rann snabbt ut i denna kanjon. Varje jordbrukare som någonsin byggt en damm för att hålla vatten för sina kor kommer att säga. När vattnet går över toppen av dammen är det slut med den. Det är därför de vakta fördämningen under högvattnet, gör de inte det? Gå ut med sandsäckar. Du kan inte kosta på det att ens börjar. Denna flod flöt ned, med början i toppen, och det måste ha varit en stor sjö. Även El Paso, Texas kallas ‘El Paso’ eftersom det är ett stort pass. Jag slår vad om att det brukade vara en stor sjö gång fanns bakom El Paso. Det torkade senare upp och lämnade efter den vita sanden i New Mexico.

Om man tittar på Grand Canyon, är det uppenbart att det är ett urblekt bräddavlopp. Nästan alla floder runt om i världen kommer tillsammans i vad som kallas akuta vinklar av mindre än 90 grader Floderna kommer tillsammans och fortsätta sedan i samma allmänna riktning. Om man tittar på Grand Canyon, i nedre vänstra hörnet kommer de verkligen samman på akuta vinklar av mindre än 90 grader. Men om man tittar i övre högra hörnet, rinner floderna bakåt. Varför skulle de göra det? Floderna rinner baklänges, sedan ihop med huvud kanalen, och vänder runt åt andra hållet. Det kallas en tagg kanjon. Det finns inte många sådana ställen här på planeten. Detta är bevis för att en sjö en gång tömdes. Vattnet rann in, sedan var tvungen att vända. Grand Canyon har inte skapats av rinnande av Coloradofloden under miljontals år. Det är en av de lögner som dina barn kommer att möta i läroböckerna. Det är helt enkelt inte geofysiskt möjligt för det att ha hänt så.

 
Go back Att se samma sak och komma till olika slutsatser; Kalv utdragaren

 

Finns det några bönder och veterinärer här i kväll? Känner du igen den här maskinen? Ja, det är en kalv utdragare. Då och då har en ko har svårt med att kalva och så de tar de fram kalv utdragaren. De binder kabeln runt kalvens ben och drar sakta kalven ur kon. Med tillräckligt med tryck, kalven kommer ut utan problem. Tja, en sådan dag, en jordbrukare var ute och drog ut en kalv. Det var en sätesförlossning, bakfötterna först. Det är inte bra, men det händer då och då. Så jordbrukaren hade kalven utdragaren ute, spann upp den. Och försökte dra ut kalven ur kon. Tja, en viss stadsbo i sin bil stannade för att se vad på jorden var på gång. Bonden frågade honom om han någonsin sett något liknande förut? Stadsbon svarade att han aldrig sett något liknande. Bonden frågade om han hade några frågor. Stadsbon sa: “Ja min herre, jag har en fråga som har besvärar mig i 10 minuter.” Bonden bad honom att ställa frågan. Stadsbon sa: “Hur snabbt gissar du att kalven måste ha sprungit in i den kossan?” Nej, nej, nej! Det är en annan situation. Det är möjligt för två personer att se på samma sak och en av dem kommer att få fel uppfattning.

Go to index

 
Evolutionsteorins begynnelse

Back to Main Index Bespottarens filosofi

Bibeln varnar oss att det kommer att hända. “Och veter det i förstone, att i yttersta dagarna varda kommande bespottare.” (2 Pet 3:3) Visste du att det finns människor som bespottar Bibeln? Jag möter dem på regelbunden intervall. Jag lockar åt mig dem som en åskledare. De bespottar, står det, på grund av deras lusta. Det finns ingen vetenskaplig anledning för dem att förkasta Bibeln. De gillar bara inte den boken eftersom den smiskar deras skinn. Så de bespottar på grund av sin lusta, inte på grund av sin vetenskap. Även Julian Huxley erkände det. Han sade: “Jag antar att anledningen till att vi hoppade på Om arternas uppkomst var att tanken på Gud störde med våra sexuella sedvänjor.” Med andra ord: “Vi vill inte att Gud talar om för oss vad vi ska göra.” Sir Arthur Keith sa: “Evolutionsläran är obevisad och obevisbar. Vi tror på det, eftersom det är det enda alternativet är en speciell skapelse, och det är otänkbart.”

Bibeln säger att “de intet aktade hafva Gud i känslo.” (Rom 1:28) “Fördenskull skall Gud sända dem kraftig villfarelse...” (2 Tess 2:11) Någon som tror att de utvecklades från en sten för 4,6 miljarder år sedan är starkt villfaren. Du måste ha hjälp för att vara så dum. Du kan inte göra det på egen hand. Man måste ha åratals av utbildning och konditionering att tro en sådan idé. Är det möjligt för en person att bli galen? Oh ja, det händer, eller hur? Är det möjligt för en hel grupp människor att bli galna? Kan du inbilla dig över 900 människor att dricka förgiftad kylarvätska och döda sig själva? En hel grupp, som grupp, blev galna. Är det möjligt för en hel nation att bli galna? Liksom miljontals personer? Åh, det har det hänt, mina vänner.

Nu då, är det möjligt för hela världen att bli galna? Jo, Bibeln säger: “Och den store draken, den gamle ormen, den der heter djefvul och Satanas, vardt utkastad, den der bedrager hela verldena.” (Upp 12:9) Jag tror att vi lever i en tid då nästan hela världen har blivit galen. De tror att de kommer från en sten för 4,6 miljarder år sedan. Hur dum får man vara? Den fortsätter med att säga: “Hvar är nu det löfte om hans tillkommelse? Ty ifrå den dag fäderne äro afsomnade, blifver allt såsom det af kreaturens begynnelse varit hafver.” (2 Pet 3:4) Detta är en viktig mening. Bespottarna kommer att säga att det sätt saker händer nu är sättet de har alltid varit. Lång, långsam, gradvis processer. Bibeln säger att “bespottarna är sjelfviljande.” (2 Pet 3:5) Sjelfviljande betyder, dum på avsikt. De är dumma på avsikt om hur HERREN Gud gjorde himmel och jord. Och de är okunniga om syndafloden. Likväl vardt på den tid verlden “genom de samma, med flodene förderfvad.” (2 Pet 3:6) Vi täcker mer om detta i video #2 i vår serie.
[1) Vad ateister/evolutionister kan ta sig till om de inte kan tysta sina kritiker med logik; 2) inlägg som tagits från Ateist forum; se här]

 
Go back James Hutton (1726-1797)

En av bespottarna i de sista dagarna var en man som hette James Hutton. Han levde i slutet av 1700-talet. Han skrev en bok som sade att jorden är miljontals år gammal. Du måste förstå att i slutet av 1700-talet de flesta västerländska människor trodde på Bibeln. Eller åtminstone var de var starkt påverkade av Bibeln och kristendomen. Och folk trodde allmänt att jorden var ca 6 000 år gammal. Det var den gemensamma undervisningen av dagen. I de allmänna skolorna lärde de att Gud skapade världen på sex dagar. Men det var också en tid med många revolutioner. Den amerikanska revolutionen, franska revolutionen, den polska, spanska, tyska, etc. Nästan varje land demonstrerade man mot tanken av en kung. De ville skapa demokratier. Så de kastade av sig monarkier. Detta blev senare känt som en ålder av anti-monarki. Här lär Bibeln att “hedra kungen.” (1 Pet 2:17) Alltså kanske såg vissa Bibeln som ett hinder för deras politiska mål. Och de ville misskreditera Bibeln. Tänk på att allt detta hände i slutet av 1700-talet fram till början av 1800-talet.

Så på den tiden när alla trodde att jorden var några tusen år gammal tryckte James Hutton sin bok som påstår att jorden är mycket äldre än så. Och han hävdade att det kom hit med ‘uniformitarianism’. Det är ett stort ord, och det kommer att vara på skolans prov. Uniformitarianism innebär att, den nutiden är nyckeln till det förflutna. Nej, jag tror att Bibeln är den enda perfekt nyckel till det förflutna. Under den tiden tog inte kristna upp kampen mot denna nya undervisning om ‘miljontals år’. De motsatte sig inte, de bara accepterade det. De kristna accepterade tanken på en Gap teori, eller Dag-Tidsrum teori eller stegvis skapelse. De accepterade ‘miljontals år’ rakt in i Bibeln. Men det är uppenbart för alla som verkligen läser Bibeln att den inte säger miljontals år. Det är inte vad den säger. Så de kristna på den tiden satt inte upp ett effektivt försvar. Det gjorde det möjligt för kyrkan att börja tro sådana saker. Och sedan när teorin om evolutionsläran kom ut, i 1859, accepterade de det också! Gosse, vilken tragedi. Den här boken, Den stora vändpunkten diskuterar den historian.

 
Go back Charles Lyell (1797–1875)

James Hutton bok hade ett stort inflytande på en ung advokat från Skottland, vid namn Charles Lyell. Charles Lyell, advokat, hatade Bibeln. Du vet, en gång hade någon räknat ut att om alla advokater i världen lades ut den ena efter den andra runt ekvatorn, vi skulle alla ha det bättre! År 1830 Charles Lyell skrev denna bok: Principer för geologi. Jag har en kopia av den på bordet. I denna bok kan du se hans hat mot Bibeln, på nästan varje sida. Han använde termen ‘gamla läror’ som han hånade, liksom ‘biblisk myndighet’. Han hänvisade till ‘religiösa fördomar’. Han sade att “män med överlägsen talang (han talar om sig själv), som tänkte för sig själva och inte var förblindade av myndigheten.” Hutton använde varje tillfälle han kunde hitta för att bespotta Bibeln.

I högskolor dessa dagar behöver du inte gå långt innan du kommer stöta på en professor med en bespottande inställning till Guds ord. Hur många av er hade en eller flera av dem när du gick i skolan? Det verkar som om hela deras mål i livet är att förstöra din tro. Jag hade flera av dem när jag gick i skolan. De vill bara förstöra ditt självförtroende. Charles Lyell sa att hans mål var att “befria vetenskapen från Moses.” Vad tror du han menade med det? Tja, innan Lyells bok tittade alla på något som Grand Canyon och de sade: “Wow, se vad syndafloden gjorde!” Han tyckte inte om folk tolka jordens historia i ljuset av Bibeln. Han ville att de skulle tolka jordens historia i formen av miljontals år.

 
Back to Main Index
Den geologiska kolumnen (1830)

 
Go back Innan det fanns dateringsmetoder fanns... den geologiska kolumnen

Lyell var den huvudpersonen som är ansvarig för att ha uppfunnit det som kallas ‘Geologisk kolumn’. Hur många av er har hört talas om den geologiska kolumnen förut? De delade upp jorden upp i lager och gav dem alla tekniska klingande namn. Kenozoikum, Mesozoikum, Paleozoikum, och andra typer av stora namn. Kanske du såg filmen Jurassic Park, uppkallad efter jurasiska lagret. Varje lager av sten fick ett namn och en ålder, och ett index fossil. Nu kom ihåg att allt detta gjordes i 1830 innan det någonsin var kol-14 datering. Även kalium-argon datering, rubidium-strontium datering, Bly 208, Bly 206, Uranium-235 & 238; ingen av dessa var ens på tänkta. Så de inte kunde avgöra dessa långa tidsepoker med något radiometrisk sönderfall metod. De tog bara siffrorna från klarblå himmel.

 
Go back Sedimentära bergarter (berglager)

Det är ett faktum att jorden består av många olika sedimentära bergarter. Det är ett faktum. Hur skapades de? Nåväl, det finns två tolkningar.

 1. En grupp säger att de lager bildas långsamt under miljontals år.
 2. Den andra gruppen säger nej, dessa lager är alla från syndafloden i Noas dagar.

Men de försöker alltid att radera den linjen mellan de två och göra deras tolkning blir en del av de faktiska omständigheterna. Och det är bara inte. Det är deras tolkning, det är allt. Den geologiska kolumnen är faktiskt Bibeln för evolutionsläro förespråkarna. Den enda platsen i världen, där du någonsin kommer att finna den, är i läroböckerna! Den existerar inte. I denna lärobok, erkänner de det. Författaren skrev: “Om det fanns en kolumn av sediment, tyvärr finns inga sådana kolumner.” Visste du att det inte finns någon riktig ‘geologisk kolumn’? Om det fanns skulle den vara 160 km tjock! Den existerar inte. En av lögnerna i läroböckerna. Faktiskt, hela evolutionsläran grundar sig på denna lögn här. Denna lögn är en av de mest allvarliga, enligt min åsikt.

Det är sant att jorden har lager. Det är inte frågan. Men hur skapades dessa lager? Jag menar, om detta lager satt där i 10 miljoner år, väntande på nästa, tror du inte att det kommer att regna då och då? Under 10 miljoner år? Varför finns det inga erosionsmärken mellan lagren? Varför är de staplade ovanpå varandra som pannkakor? Och förresten, varför finns det inga jordlager mellan bergslagren? Jord byggs upp på toppen av berget, eller hur? Borde inte det finnas någon jordlager där inne? Om du får en burk och fyller den med smuts, stenar, grus, sand och lera och skakar den och sedan sätter ner den; kommer det att sätta sig i lager för dig inom ett par minuter. Det tar inte lång tid. Hur många av er har sett de saker du köper i köpcentret med två glasskivor? De lägger olika typer av sand i mellan och vänder den. På en liten stund gör den alla typer av lager. Det tar inte lång tid.

 

 
Back to Main Index Cirkelresonemang

 
Go back Datera stenarna efter fossilerna och... datera fossilerna efter stenarna

För många år sedan var jag predikade på en plats i Union Center, South Dakota. Union Center är just där. Den är för liten för att vara på kartan, faktiskt. Och South Dakota har massor av små städer på sina kartor. Det fanns 40 personer i hela staden; 38 av dem kom till kyrkan den kvällen. (Kanske de två andra höll på att dra ut en kalv.) Vi hade ett bra möte. Och prästen sa där att vi skulle åka till Rapid City. Han sade att de har en hel del dinosaurie ben i museet där. Okej, jag gillar dinosaurier!

Så nästa dag åkte vi alla till Rapid City. Vi kom till detta museum och den officiella guiden mötte oss i dörren. Han frågade om vi skulle vilja att han gav oss en rundtur. Vi svarade att det skulle vara bra, min herre. Så, det första vi stannade vid på turnén var ‘Geologisk tids diagram’. De har det upplyst på en speciell plats, säkert bakom glas. Vi stod där och guiden berättade att detta särskilda skikt var av sten som var 70 miljoner år gammal. Han hade denna skenheliga ton i hans röst. [mörk röst:] “70 miljoner år gamla.” Min dotter som var 12 år gammal vid den tiden. Hon lyfte sin hand. Hon frågade: “Min herre, hur vet du att lagret är 70 miljoner år gammal?” Han sade: “Älskling, det är en bra fråga. Vi kan säga hur gamla lagren är beroende av vilka typer av fossiler vi finner i dem. De kallas ‘index fossiler’.” Och det är korrekt, det är vad läroböckerna lär ut. “Forskarna använder index fossiler för att fastställa åldern på bergs lager.” Hon sade: “Tack, min herre.”

Vi gick runt till andra sidan. Och han berättade för oss att dessa ben var ungefär 100 miljoner år gammal. Min dotter lyfte hennes hand igen. Hon frågade: “Min herre, hur vet du dessa ben är 100 miljoner år gammal?” Han sade: “Tja, vi kan avgöra åldern på skelettet genom vilka lager de kom ifrån.” Hon sa: “Ja min herre, när vi stod där borta sa du att man vet åldern av lagren beroende av vilka typer av fossiler vi finner i dem. Nu säger du att du vet åldern av lagren beroende av vilka typer av fossiler vi finner i dem. Min herre, är inte det cirkelresonemang?” Jag tänkte wow, något som kommit från mig. Den killen hade underligaste blicken i hans ansikte. Det var nästan som om han tänkte. Han tittade på min dotter. Sedan tittade han på mig. Och jag var inte på väg att hjälpa honom! Jag tänkte, wow, det här kommer att bli bra. Jag måste få höra hans svar. Han såg tillbaka på min dotter och sade: “Du har rätt. Det är cirkelresonemang.” Han sade att han aldrig hade tänkt på det innan.

Den killen körde 80 km i varje riktning den kvällen för att höra mig tala i den lilla staden. Publiken svällde från 38 till 39! Vi satte upp en stol i gången. Efteråt talade han med mig för en timme eller så. Han frågade: “Dr. Hovind, är allt jag vet att om geologi fel?” Han undervisade även geologi vid universitetet där. Jag sa till honom att jag tycker om geologi. Jag har en enorm fossil samling. Jag har en stensamling, en mineralsamling, jag undervisar geovetenskap, jag älskar att studera geologi. Men när det gäller de lager har olika åldrar, jag sa, ja min herre, jag är ledsen, det är allt struntprat. Det bygger på cirkelresonemang. Jag ska visa dig. Här är en text som talar om för barnen att “Datera stenarna efter fossilerna.” Och sedan på nästa sida står det att “Datera fossilerna efter stenarna.” På nästa sida och så att de inte uppmärksammar det. Detta är en lögn, det är cirkelresonemang.

 
Go back Hur det vetenskapliga samfundet betraktar ‘cirkelresonemang’

 • “De intelligenta lekmännen har länge misstänkt cirkelresonemang I användningen av stenar att datera fossiler och fossiler att datera stenar. “Geologen aldrig har brytt sig om att tänka upp ett bra svar, övertygad att förklaringarna inte är värt besväret så länge som arbetet ger resultat.”
 • “Det kan inte förnekas att ur en strikt filosofisk synvinkel att geologer argumenterar här i en cirkel. ...den relativa åldern av stenarna bestäms av resterna av organismer som de innehåller.” De daterar stenarna efter fossilerna och fossilerna efter stenarna.
 • “Ända sedan början av 1800-talet, har fossiler varit och fortfarande är de bästa och mest korrekta metoden att datera och korrelera stenarna där de uppkommer. Bortsett från mycket moderna exempel, som verkligen är arkeologi, kan jag inte tänka mig ett fall av radioaktivt sönderfall som används för att datera fossiler.”
 • De daterar inte fossiler med hjälp av kalium-argon datering eller kol-14 datering. Det är inte hur de gör det. “Radiometriska datering skulle inte vara möjligt om den geologiska kolumnen inte hade uppförts först.”
 • “Det finns inget sätt att helt enkelt titta på en fossil och säga hur gammal den är om du inte vet hur gamla dessa stenar kommer från.” Det var Niles Eldredge som sa det! Han är en av de mest berömda evolutionsläro förespråkarna i livet idag. Han sa: “Och detta är något av ett problem.” Du skämtar inte. Det utgör ett stort problem! “Om vi daterar stenar efter fossiler, hur kan vi då vända runt och tala om mönster i evolutionära förändringar genom tiderna i de fossila lämningarna?” Cirkelresonemang.
 • Den här killen säger: “Stenarna daterar fossilerna, men fossilerna daterar stenarna mer exakt.” Jag tror att osten föll ur hans smörgås, det är vad jag tror. Detta är baserat på cirkelresonemang.
 • En annan kille sa: “Anklagelsen för cirkelresonemang kan hanteras på flera sätt. Det kan ignoreras, eftersom det inte bekommer allmänheten. Den kan förnekas, genom att ringa kalla upp lagen om Evolutionsläran. Det kan antas som en gemensam praxis... Eller det kan undvikas, genom pragmatiska skäl.” Men återigen, är det på ett cirkelresonemang.

På Scopes Monkey Trial år 1925 i Dayton, Tennessee Detta är vad de ville använda som bevis för evolutionsläran. “De lägsta skikten är uppenbarligen det äldsta.” Från sidan 275 av domstolens avskrift. Nej, de lägsta skikten inte nödvändigtvis är äldsta. Visste du att i stillastående vatten sedimentära lager sätter sig från topp till botten? Det är korrekt. Men i rinnande vatten, kan du skapa 5 eller 10 skikt bildar samtidigt. De skapas från den ena änden och fortsätter vidare. Så det är möjligt att ha en fossil på undersidan som är yngre än en fossil ovanpå. Om det rörligt vatten. Det finns ett utmärkt videoband som kallas, Experiment i Stratifiering för mer information om detta. Eller skaffa vår video #6 för ytterligare information.

 

Jag vill ifrågasätta evolutionsläro förespråkarna. Deras geologiska kolumn innehåller kalksten på många ställen. Om jag lämnade dig en bit kalksten hur skulle du veta om det är 100 miljoner år gammal juraperiodens kalksten eller 600 miljoner år gammal kambrisk kalksten? Exakt vad är skillnaden? De kommer säga att det enda sättet att avgöra skillnaden är genom ett index fossil. Detta, naturligtvis, är just min poäng. De daterar skikten efter fossiler.

 
Back to Main Index Index fossiler

 
Go back Trilobiter som bevis på att berglager är 500/600 miljoner år gammalt?

Denna lärobok visar barnen en trilobit. Det står pojkar och flickor: “Trilobiter är utmärkta index fossiler Om en trilobit finns i ett bergs lager, då var troligen bergs lager skapat 500 till 600 år sedan.” Det tror jag inte på. Någon hittade en mänsklig sko avtryck, där killens sko trampade på en trilobit. De frågade evolutionsläro förespråkare hur i världen kunde en människa kliva på en trilobit? Om trilobiter levde 500 miljoner år sedan och människa fanns inte här förrän cirka 3 miljoner år sedan Och folk började inte använda skor förrän omkring 10 000 år sedan, säger de. Hur kunde en människa ha trampat på en trilobit?

Tja, sa en ateist det var uppenbarligen några utomjordingar som måste ha besökt jorden 500 miljoner år tillbaka. Åh, dessa utomjordingar gör det hela tiden. En annan kille sa att det var kanske fanns en stor trilobit, formad som en sko, som föll på en liten en. Nu har det funnits vissa stora trilobiter där ute. Men de är inte formade som en sko. Trilobiter har de mest komplicerade ögonglober som funnits! Trilobits ögon är otroliga. Och de tror att detta var en av de första varelserna som utvecklats? Och det har redan de mest komplexa ögonen?! Just ögat är en av de mest komplicerade funktioner.

 

Nej, trilobiter är inte ‘index fossil’ för någonting. Det finns alla möjliga olika trilobiter Och det finns förmodligen en del fortfarande levande idag. Som Östersjöns isopod som fortfarande finns. Nyligen skickade en kille mig en burk full av trilobiter från Prudhoe Bay, Alaska reningsverket. När paketet anlände i Pensacola, Florida, var de fortfarande i liv i burken! Men jag vet inte hur man håller en trilobit i liv. Vad matar du dem med? Alla dog. De är nu i vårt museum i Pensacola. Någon har precis skickat mig en stor en från någonstans i Västindien. Det är omkring 40 cm lång. Han hade dragit bort den från en sten, och den var fortfarande vid liv. Namnet på den där nere är ett något slag av havs ‘mört’. En mört? Det ser ut för mig som en stor trilobit!

 
Go back Graptoliter och lobfeniga fiskar är fortfarande vid liv idag

Denna lärobok visar barnen en graptolit. De hävdar att “den är 410 miljoner år gammal.” Nej, det tror jag inte på. Egentligen har graptoliter hittats fortfarande i liv i södra Stilla havet för 10 år sedan. Så om du hittar en graptolit, kan du inte använda det som ett ‘index fossil’ för alla tids epokers stenar, ok.

Lobfenig fisk:  De talar om för barnen i skolan att lobfenig fisk är index fossil för devon perioden. 355 miljoner år gammal. Se detta korta ben pojkar och flickor? Han har en liten bit ben och sedan fenan. Det visar han utvecklas från ett ben till en fena. Nej, det är en lögn. Den lobfeniga fisken, fortfarande lever idag och simmar runt Indiska oceanen. När de fångade den första 1938 och forskarna tittade på den och sade: “Wow, se på det, den har överlevt för 355 miljoner år.” Det gick aldrig upp för dem än enda gång att ifrågasätta sin tro på den geologiska kolumnen. Den tanken korsade aldrig deras hjärnor. Du ifrågasätter aldrig den geologiska kolumnen den är helig. Det är bara att säga: “Den har överlevt i 355 miljoner år.” Det är i läroböckerna idag. Och de säger fortfarande att det är index fossil! Även fast de vet att de simmar runt i havet. Hur kan de vara så dumma? Denna dam skrev en bok om det: En fisk som fångats i tid. Ja, pojkar och flickor, detta är “vår egen farfars farbror fyrtio miljoner gånger tillbaka.” Hon ser lite skum ut, gör hon inte det? Speciellt kring henne gälarna där.

Du kommer att få höra att vissa dinosaurier är index fossiler för juraperioden. 70 miljoner eller krita, 70 miljoner år sedan. Det är struntprat!

 • Dinosaurieben hittades nyligen som hade blodkroppar fortfarande i dem. Hur länge håller blodkroppar?
 • Det finns också exempel på mjuk vävnad som upptäcks i dinosaurie ben, fortfarande flexibelt. Det var i mars 2005.
 • Här är fossiliserade mänskliga händer funna i samma bergslager som dinosaurie ben. De kommer att berätta för er att lagren är av olika åldrar, men det är inte sant.
 

Charles Darwin gillade detalj klingande nummer. Så han hävdade att Wealden insättningar i England var 306 662 400 år gamla. Hur kunde han ha möjligen vetat något sådant?

 
Back to Main Index Evolutionisternas problem...

 
Go back Förstenade träd som genomtränger flera bergslager (polystrata fossiler)

Över hela världen förstenade träden finns stående. Som förbinder de olika bergslager. Förstenade träd i upprätt läge. Hur lång tid tar det ett dött träd som står upp innan den faller ner? Kanske 5 eller 10 år, eller hur? 5 miljoner år? Åh nej, inte 5 miljoner. Och ändå är förstenade träd funna i vertikalt läge över hela planeten. Jag bläddrar snabbt igenom några bilder här. Det finns alla typer av förstenade träd hittades stående. Och de kommer igenom flera bergslager. Och barnen är undervisade till att lagren är av olika åldrar. Och ändå här är ett träd som förbinder dem alla. Jag har svårt att tro att dessa lager är olika åldrar.

Centrala Alabama har en stor kolgruva med en hel hög med förstenade träd står upp som löper genom två ådror av kol. På Blue Creek och Mary Lee. Nu kommer de säga i skolan, för att kol ska bildas, en skog måste växa och då de alla fallit över och förvandlas till ett träsk och sedan blivit begravet. Och sedan ny lera hamnar ovanpå och kol bildas långsamt från skog som begravts. Sedan tusentals år senare en annan skog växer på toppen. Och ett helt nytt lager av kol bildas. Så om du hittar två lager av kol, “Åh, det tog tusentals år,” det är vad de kommer att säga i skolan. Det är helt enkelt struntprat. Vi täcker mer på kol bildas i seminarium #6. Om du tittar på några av träden finns i denna kolgruva, titta bara på dem alla. Jag tror att jag kan bevisa dessa två kol formeringar bildas på samma gång, mycket snabbt, inom några veckor eller månader av varandra, det är säkert. De har alla troligen bildades under floden i Noas dagar. För mer om detta, se video #6.

 

I Cookville, Tennessee, hur långt är Cookville härifrån?... I Cookville, Tennessee finns en kolgruva med förstenade träd. Det är förkolad längst ner, förstenade i mitten, och sedan förkolad i toppen! Var den gick igenom en ytterligare kolådra. Det är allt samma träd. Förresten, varför brukar kolådror oftast finnas ovanpå berg eller lera? Skulle inte det vara en dålig plats för en skog att växa på? Det borde vara på toppen av jorden tror du inte? Polystrata fossiler finns i hela världen. I Joggins, finns det massor av förstenade träd stående genom flera olika bergslager. Forskarna går bara dit upp och tittar på dem: “Wow, det är underligt.” Nej, det är mer än underligt. Det är förödande för deras lära, att lagren är av olika åldrar. Det finns en broschyr du kan få från oss, för bara $2, som har 30 färgbilder av polystrata fossiler.

Ibland har de förstenade träden hittats upp och ner och löper genom många bergslager. Nu har de verkligen har ett problem. Jag har tänkt på detta ända tills min hjärna smärtar. Evolutionsläro förespråkare har två möjligheter att lösa detta.

 1. De kan säga att träden stod upprätt i miljoner år, medan lagren bildades runt dem.
 2. Eller växte kanske träden genom hundratals meter av fast berg sökande efter solljus.
 3. Men det finns ett tredje sätt att se på det. Kanske de alla var begravda i en stor syndaflod.

Mount St Helens blåste tusentals träd in i Spirit Lake den 18 maj 1980. Massor av dessa träd är nu fast i leran på botten av Spirit Lake. De kommer att förstena i stående ställning. Vi täcker mer om detta i seminarium #6. Det tar inte lång tid för saker att förstena.

 

 
Go back Förstenade föremål

[observera: flera illustrationer och exempel som inte visas här nere kan ses här (på engelska)]

 • Här är förstenad ved som var huggit på, innan den blev till sten.
 • Detta är en mumifierad hund som har fastnat i ett träd. Tydligen jagade han en tvättbjörn upp i ett träd och fastnade där.
 
 • Här är en förstenad cowboystövel med cowboyens ben kvar i den. Stöveln var ursprungligen 1950. Benet inuti har förstenats.
 • Detta är en förstenad fisk under förlossning. Det behövs inte miljontals år att föda.
 • Detta är en förstenad hatt.
 • Och en förstenad gurka i ättikslag som hittades i en burk. Killen skickade mig burken och gurkan. Han sa att han hade hittat den i Montana. Det var en gammalt övergivet hem. Han frågade mig om jag ville ha den förstenade ättikslagen för vårt museum. Jag sade: “Naturligtvis, vem i sitt rätt sinne vill inte ha en förstenad gurka!” Kom ner till Dinosaurie Äventyrsland och se de förstenade gurkan.
 • Dessa är förstenade mjölsäckar som hittades i en gammal kvarn. Det hade översvämmade tillbaka i 1910, i Arkansas.
 • Detta är en förstenad flugsvamp.

Där är en fantastisk ädelstens och mineral museum strax söder om Bloomington, Illinois. i en liten liten stad som heter Shirley Illinois, du måste försöka att hitta det för att komma dit. Men det är värt att gå för att se Funk Gem and Mineral Museum.

 
 • Dessa är förstenad ekollon. Ett barn skickade dem till mig. Han sa att han var sju år gammal när han satte dem i en hink med vatten. Han trodde att de skulle gro och växa till träd. Men han glömde dem. Följande vår hade ekollon förstenats. Han frågade om vi vill ha dem för vårt museum. Jag sade: “Naturligtvis.” Kom ner och se de förstenade ekollonen.

Vi täcker mer om förstening i seminarium #6. Så barn, när de säger att lagren är av olika åldrar, säger du att Kent Hovind säger de är förvirrad eller att de ljuger. Det är inte korrekt. Dessa lager bildades, nästan alla av dem, vid Noas flod. “80 till 85% av jordens yta har inte ens 3 geologiska perioder som förekommer i följd.”

 
Back to Main Index Charles Darwin (1809–1882)

 

Även fast denna geologiska kolumn inte finns i världen, annat än i läroböckerna; denna undervisning är vad som ändrat människor, för att på 1830-talet, ifrån från tron på Bibeln till en tro på uniformitarianism. Denna undervisning påverkade särskilt en ung predikant. Han kom just ur Bibel skola, studerade till att bli en pastor i en kyrka. Hans namn var Charles Darwin. Någon som hört talas om Charles Darwin? Charles Darwin tog examen från bibelskolan för att vara en predikant. Och han skulle först segla runt om i världen för 5 år. Han skulle samla en del insekter efter någon entomolog borta i England. Så han tog med några böcker med sig. Han tog sin bibel, naturligtvis. Han bara just ut från Bibel skola, och han tog med den här helt nya boken, Principer för geologi. Darwin sade senare att boken förändrade hans liv för alltid. Senare skrev han till en vän och sa: “Misstro [i Bibeln] smög sig på mig sakta. Jag kände ingen nöd.” Han förlorade sakta sin tro i Bibeln.

 
Go back Charles Darwin: “Fåglar och bananer är besläktade”

När Darwin seglade runt om i världen stannade fartyget av vid Galapagosöarna. Där på dessa öar, märkte han att det fanns 14 olika sorter av finkar. Dessa är små små fåglar med en liten liten näbb, men näbbformen var annorlunda. På senare tid har folk åkte dit och studerade dem lite mer. De fann att “det under torra år är näbben en tiondel av en millimeter tjockare. Och under våta år, det är en tiondels millimeter tunnare. Men det jämnar alltid ut igen.” En tiondels millimeter, vet du hur mycket det är? Inte mycket. Darwin såg på fåglarna och sade: “Vet du vad? Jag tror att alla dessa fåglar hade en gemensam förfader.” Jag slår vad om du har rätt, Charles, det var en fågel. Men sedan Charlie sa: “Tja, kanske bevisar det att fåglar och bananer är besläktade.” Du säger: “Han sa aldrig det.” Ja, det gjorde han helt säkert. Jag visste att du inte skulle tro mig så jag tog med hans bok. Det är precis här. Om arternas uppkomst av Charles Darwin. På sidan 170, säger Darwin: “Det är en helt underbar faktum att alla djur och alla växter i alla tid och rum bör vara relaterade till varandra.” Säger han inte att fåglarna och bananer är släkt? Det gör han. Detta är en lögn.

 
Go back Micro-evolution är variation

Vad Charlie observerats är vad som ibland kallas mikro-evolution. Micro-evolution säger att hundar producerar en mängd olika hundar. Detta är ett faktum. Det händer, okej? Och rosor producerar en mängd olika rosor. Ingen bråkar om det. Frågan är, går det något längre än så? Du kan få en stor hund eller en liten hund, men du får en hund varje gång. Och förmodligen har hund, varg och prärievarg en gemensam förfader. Jag vill inte argumentera om detta. Vi gjorde ett test i morse. Vi hade en 5-årig flicka. Vi sa, ok, här har vi en hund, en varg, en prärievarg och en banan. Vilket är inte som andra? Hon klarade det, bananen. Vi har högskoleprofessorer som inte kan lista ut det. När National Pornographic eh... Geographic säger “utvecklingen av hundar från vargar.” Tja, duh. Ingen bråkar om det. Ja, hundar kom från vargar. Bibeln säger de föda efter deras slag. Tio gånger står detta i första kapitlet av Första Moseboken.

 
Back to Main Index Evolution korrekt definierad...

Se, detta ord ‘evolution’ har sex olika betydelser. Vi har gått igenom det här förut, så jag ska gå igenom den ganska snabbt.

 1. Den första är kosmisk evolution, Big Bang.
 2. Den andra, kemisk evolution där alla kemikalier som kommer från väte. Detta är struntprat.
 3. Den tredje, stjärnornas evolution där alla stjärnor bildas från damm. Du kan inte få damm att kondensera till en solid stjärna. Det kan inte hända. Där är Boyles gas lagar som driver bort den, ok? Sedan finns det tillräckligt med stjärnor där ute, så vi alla kan ha 11 biljoner var för oss själva.
 4. Så har vi organisk evolution där livet startas från icke-levande material.
 5. Och sedan makro-evolution där ett djur ändras till en annan typ av djur. Ingen av dessa fem har någonsin observerats!
 6. Variationer inom samma typ, ibland kallad mikro-evolution. Detta sker. De första 5 är religiösa.

 
Go back Försök att förvirra barn genom definieringen av ordet ‘evolution’

Så när du diskuterar utveckling, måste du definiera vad ni talar om. Om du pratar om #6, då är jag med dig. Jag håller med, det händer. Om du pratar om de första 5, inget av dessa sker. Det är saker som de tror händer. Se hur de ändrar definitionen för barnen. De säger: “Okej, pojkar och flickor, evolution är förändringar över tiden.” Åh, är det verkligen vad de betyder? Titta här noga nu. Med andra ord har levande ting förändrats över tiden. Vänta, vänta, vänta. Kommer de att hoppa över de första fyra? De vill bara komma förbi de första fyra stegen som det är inte en del av teorin? Nåväl, de har inte en sammanhängande teori. Sedan säger de: “Evolution kan definieras som en förändring i arten över tiden.” Nu är de nere till vad jag tror i. Jag tror att alla arter kan förändras. Jag tror att du kan få några riktigt konstiga sorter av djur, men de är fortfarande samma slag. Okej? Detta är en lögn, barn, detta är inte riktigt vad de menar med evolution. De vill ge er exempel på bara #6 och få dig att tro att hela teorin har bevisats. Bli inte hjärntvättade. Evolution är inte sant.

De flesta evolutionsförespråkare kommer att säga: “Jo, makro-evolution är mikro-evolution med längre tid.” Nej, det är det inte. De hade en stor konferens om just denna fråga i Chicago. De sade: “Den centrala frågan i Chicago konferensen var om de mekanismerna underliggande mikro-evolution kan extrapoleras för att förklara fenomen makro-evolution. Svaret kan ges som ett enkelt klart, Nej.” Det fungerar inte.

 
Go back Variationer har sina begränsningar

 1. Variationer händer, visst, men de har begränsningar. Visste du har jordbrukarna har försökt att få större svin för en lång tid. Tror du att de någonsin kommer att få en gris så stor som Texas? Jag slår vad om det finns en storleksgräns, eller hur? Kackerlackor blivit resistenta mot bekämpningsmedel. Tror du att de någonsin kommer att bli resistenta mot en slägga? Förmodligen inte.
 
 1. Du ser, det var en tiger som hade 3 ungar, alla olika färger, samma kull. Det är variationer, men det är fortfarande en tiger. Det är inte evolution. De alltid slutar med att producera samma typ av avkomma, precis som Bibeln säger.
 2. Informationen för den nya sorten måste finnas i den genetiska koden innan, annars kunde den inte producera den. Ingen ny information är någonsin adderad.
 3. Genpoolen av den nya sorten är alltid mer begränsad. Någon spenderade åratal att korsa hundar för att utveckla Chihuahua. Alla dessa pengar för att göra en hund som är 100% värdelös. Om du tänker efter. Hur länge skulle Chihuahuas överleva i den verkliga världen? Släpp dem alla lös i skogen. Titta vad som händer. De löper fram till vargen. gläfs, gläfs, gläfs, gläfs, gläfs, gläfs. Crunch, slutet av gen koden, eller hur?
 4. Genetisk information går förlorad, inte adderad, när man får en konstig sort.
 5. Verklig evolution skulle kräva en ökning av genetisk komplexitet. Vi har aldrig någonsin observerat detta.

Jag växte upp i Illinois, det är majs landet. Visste du att de har så många olika sorters majs där uppe, måste de numrera dem? Du kan vara körandes på motorvägen, och det finns en skylt där det står BX65. Blanda inte det med XL29, något kommer att explodera. Ja, gott folk, kan du korsas majs mycket, men du kommer alltid att få majs. Du kommer aldrig att få en hamster till en tomat eller en val att växa på din majsstjälk. Det bara kommer inte att hända, ok?

 
Go back Hundraser

Det finns många sorter av hundar i världen, och de kan ha haft en gemensam förfader, en hund. Här är BBC News: “Det ser ut som 95% av de nuvarande hundarna kommer från bara tre ursprungliga ursprungliga honor.” Hej, de närmar sig. Just här står det: “Dagens hundar kommer i alla former och storlekar, men forskarna tror att de utvecklats från endast en handfull vargar tämjda av människan som levde i eller nära Kina mindre än 15 000 år sedan.” De kommer närmare. Om de fortsätter att studera vetenskap, kommer de att bli en fristående Baptist när de är klara. När du klättrat färdigt i berg av sanning, det är där du hamnar, förstår du? Detta irländska läroboken kallar det avvikande evolution. Åh, kom igen. De visar 5 hundar runt en varg. Detta är inte avvikande evolution. Ge det inte ett fantasifullt namn. Det är fortfarande en hund. Det är bara en mängd olika hund.

 
Go back Hästraser

Denna mexikanska lärobok säger: “Hästen och zebra hade en gemensam förfader.” Jag håller med. Det såg ut som en häst. Du vet, alla de vanliga hästars utrustning. De har även en liten liten häst idag. Vi hade världens minsta häst kom och besök vår Dinosaurie Äventyrsland. Prata om värdelöst. Jag menar, du kan inte rida den. Tja, mitt barnbarn kan, men det kommer inte att skälla som en hund heller. Vad gör man med en sådan här häst?

Du vet, hästar, kan zebror och åsnor alla vara korsavlade. De har en tävling i Kalifornien, vem kan skapa det mest underliga djuret. De kommer att få zorses, zonkeys, zeonies, z-donks, zebrass och shebras. Här är en zebra som glömde att sätta på sig sin pyjamas. Här är en besättning med zebroids springandes runt.

Du ser, under de senaste hundra åren har Kentucky Derby gått från en genomsnittlig hastighet av 127 sekunder ner till 123 sekunder. Även i den gamla goda tiden hade de några ganska låga tider. Fråga: “Hur mycket pengar har gått till avel försöka få fram den snabbaste hästen i Kentucky Derby?” Miljontals dollar. De gör samma sak rätt här, eller hur? Spendera inte en del folk en massa pengar för en Tennessee Walker Horse. Vad är den dyraste Tennessee Walking Horse som du någonsin har hört talas om? En miljon dollar för en häst? Tre miljoner för en häst? Hur mycket per ½ kg? När jag var i Italien, åt vi hästen där borta. Det smakade bra också. Den smakade som kyckling. Jag vet inte om de har nått den absoluta gränsen för en hästs hastighet eller inte. Jag vet inte. Men jag misstänker att de är ganska nära, ok? Om du verkligen vill vinna Kentucky Derby, varför avla du inte vingar på din häst och flyga runt banan på 12 sekunder? Hela poängen är, att du får variationer, men de är begränsade.

 
Go back Kor, höns, björnar och växter

Det finns många olika typer av kor i världen, och de kan ha en gemensam förfader, en ko. Det finns tidskrifter där du beställer kycklingar. Okej, pojkar och flickor, vilken typ av kyckling ras ska vi beställa? Se vad tidningen säger: “Djunglehönan är den ursprungliga fågeln som alla sorter och stammar av tamhöns härstammar.” Visste du att alla kycklingar hade en gemensam förfader? Någon vill gissa vad det var? Kyckling. Du har rätt. Det finns 8 typer av björnar i världen, och de kan ha haft en gemensam förfader, en björn. Du vet, broccoli, kål, blomkål och brysselkål alla har en gemensam förfader. Det kallas en planta.

 
Go back Valnötsträdet

I Kalifornien har fantastiska områden där de transplantat engelska valnötsträd på svart valnöt stubbar. De gör det därför för att den svarta valnöt stubben är rotsystem är tufft. Den kan hantera vädret där borta. Men svart valnöt smakar inte så bra, inte sälja för lika mycket pengar, och det är svårare att knäcka. Engelska valnötter smakar bättre. De säljer för mer pengar, och de är lättare att spricka, men rotsystemet ruttnar. Så de kapar av dem och ympar in dem tillsammans. De gör det hela där borta. Tja, kan de göra det eftersom de är båda är en valnöt. Se, du kan aldrig ympa ett engelsk valnötsträd på ryggen av en sköldpadda. Det fungerar inte, se?

 
Go back Sockerbetor

Sockerbetor har använts för år när socker var dyrt. De ville få socker ur betor. Så de försökte göra selektiv avel för att öka sockerhalten i sockerbetor. De höjde den från 6% till 17%, men det var det högsta. Du kan inte gå förbi 17, och desto mer man kom ifrån de vanliga vilda sockerbetorna, desto mer problem började de ha. Nu var man tvungen att barnvakta området och bespruta med bekämpningsmedel och allt annat på den, eftersom dess motståndskraft mot sjukdomar hade sjunkit.

 
Go back All genetisk information finns redan; Bakterieresistens mot läkemedel är en förlust av information

Folk säger: “Blir inte bakterier resistenta mot läkemedel?” Tja, det är därför de förlorar information, inte lägger till mer. Jag ska visa dig. Dr Spetner påpekar: “Detta bygger på ett missförstånd. För de mutationer som orsakar antibiotikaresistens fortfarande innebär information förlust. Till exempel att förstöra bakterier, fäster antibiotikum streptomycin till en del av bakteriell cell som kallas ribosomer. Mutationer orsakar ibland en strukturell deformitet i ribosomerna. Eftersom antibiotika inte kan ansluta med den vanskapta ribosomen är bakterien resistent. Även om denna mutation visar sig vara till nytta för tillfället, utgör det fortfarande en förlust av information, inte en vinst. Ingen utveckling har ägt rum. Bakterierna är inte starkare. Faktum är att under normala förhållanden utan antibiotika närvarande, de är svagare än sina icke-muterade kusiner.” Jag ska ge er ett exempel. Anta att någon har kommit till din stad, och de sätter handbojor på alla. De tar dem i fängelse, och sedan, kommer de att döda dem. Men du har inga armar. Så de kan inte handboja dig. Ha, ha, ha. Är det en positiv mutation inte ha armar? Ja, ja, för tillfället, ok? Men på lång sikt, det är inte till nytta, eller hur? Och så alla de exempel de någonsin pekar på är bakterier blir resistenta mot läkemedel. Det är en förlust av information, inte en vinst. Bibeln är korrekt. De föder efter deras slag.

Go to index

 
Evolutionsteorins filosofi

Back to Main Index Vad evolutionsteorins undervisning leder till

James Hutton skrev en bok i 1795, och folk började tvivla på att jorden var 6 000 år gammal. Charles Lyell skrev en bok i 1830, och folk började tvivla på syndafloden. Och Charles Darwins bok gjorde att människor börja tvivla på Skaparen. I mitten av 1800-talet undrade folk: “Wow, om Gud inte skapade detta, hur kom vi hit? Vem är ansvarig för världen?” Detta ledde direkt till framgången av kommunism, marxism, socialism, nazism. Vi kommer att täcka detta i seminarium Del 5: Politiskt Inkorrekt, Farorna med denna evolutionsteori.

Darwin har inte uppfunnit evolutionsteorin. Det fanns omkring en lång tid före honom. Han gjorde den bara populär. Men Timoteus varnades av Paulus här i Första Timoteusbrevet 6:20: “Fly oandelig och onyttig ord och trätor, som gå af falskeliga berömd konst.” Evolution är inte vetenskap. Evolution är en religion i alla bemärkelser. Hitler sade: “Låt mig kontrollera läroböckerna och jag kommer att kontrollera staten.”

 • Professor E.O. Wilson från Harvard University sade: “Så var många personer från Alabama, Jag var en pånyttfödd kristen. När jag var 15, trädde jag fram i Southern Baptist Church med stor iver och intresse för den fundamentalistiska religionen. Jag lämnade när jag var 17 när jag kom till University of Alabama och hörde om evolutionsteori.” Han förlorade sin tro under första året på gymnasiet.
 • Det är vad som hände med Phillip Wentworth som studerade till pastor på Harvard, förlorade sin tro, gav upp ministeriet.
 • Det är vad som hände med en ung man som heter, Scott, från Iowa. Han förlorade nästan sin tro tills någon visade honom ett av mina videoband, och han sade: “O man, du räddade min tro, broder Hovind.”
 • Marty, från Ontario, Kanada, skrev till mig och sade: “Jag vill låta dig veta, din tjänst har varit en välsignelse för mig. Jag är en av de gymnasieeleverna i antropologi klassen som är ett offer för farorna med evolutionsläro undervisningen. Jag var mycket avskräckt och ifrågasatte Guds existens. Jag lyssnade till er seminarier och som fullständigt uppmuntrat mig och var en välsignelse för mig.” Ja, räddade en.

[Lista över personer som förlorat sin tro när de var unga p g a evolutionsundervisning, se här]

 
Go back Karl Marx, Joseph Stalin, Andrew Carnegie

Det är fantastiskt hur många tusentals människor ner genom historien har förlorat sin tro på grund av denna evolutionsläro undervisningen.

 • Karl Marx studerade och hade sagt att han ville tjäna Gud med sitt liv. Han gick på college för att studera filosofi och blev en evolutionsförespråkare.
 • Kamrat Josef Stalin, det var en speciell eftermiddag på TV. Hur många såg detta om kamrat Stalin på History Channel? Han gick i en kristen skola, men han läste också Darwins bok. Han blev en ateist och dödade mellan 60 och 100 miljoner av sitt eget folk!
 • Andrew Carnegie blev en evolutionsförespråkare genom att läsa Darwins bok. Han sa att det befriade honom från bojorna av religion. “Ljus kom in som en flod. Allt var klart. Inte bara hade jag blivit av med teologi och det övernaturliga, men jag hittade sanningen om evolutionen.” Carnegie lämnade efter sig miljoner av dollar för att se till att evolutionsläran undervisas i våra skolor istället för skapelsen. Han finansierade National Center for Science i utbildning.
   

Listan är verkligen lång. Vi måste sluta nu. Men “75% av barnen från kristna hem som beger sig till allmänna skolor förlorar sin tro efter ett år på gymnasium.” Vad finns det i dessa läroböcker ändå? Vad är de lär våra barn som gör att de förlorar sin tro? Vi täcker mer om lögner i läroböckerna i nästa session.


Fortsätt till del 4b

   

Creation Science Evangelism
     488 Pearl Lane
     Repton, AL 36475
     1 (855) BIG-DINO (244-3466)
     Official Website

Go to top of this page


Annons