Annons
 
“Dr. Hovinds Creation Seminars” banner

Kreation index

Dr. dino
Seminarium 7    Frågor och svar, del a
Dr. dino
(detta seminarium gavs 20xx)


  
        
“Det som har blivit till är långt borta och djupt, djupt nere. Vem kan finna det?
        
 
Jag vände mig om – och mitt hjärta likaså – till att lära känna och utforska och söka visheten och orsaken till tingen och till att få kännedom om enfaldens ondska och vanvettets dårskap;”
 
    Predikaren 7:24-25  


Ej tillgängligt än...

 

 

 

Tillbaka till index

   

Creation Science Evangelism
     488 Pearl Lane
     Repton, AL 36475
     1 (855) BIG-DINO (244-3466)
     Official Website

Go to top of this page


Annons